Is WOW 'n tussenwerpsel? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Daar is sekere tussenwerpsels wat gebruik kan word om ons verskillende emosies uit te druk. Kom ons sien die gebruik van die woord "wow" as 'n tussenwerpsel.

Die woord "wow" kan beslis as 'n "tussenwerpsel" gemerk word, aangesien die woord "wow" ons help om ons innerlike emosies in 'n enkele woord uit te druk in plaas van 'n lang sin terwyl ons nie speel nie enige grammatikale rol.

Nou sal ons belangrike verduidelikings leer wat verband hou met die gebruik van die tussenwerpsel "wow."

Wanneer word "wow" as 'n tussenwerpsel beskou?

Verskillende tipes tussenwerpsels kan gebruik word om verskillende tipes emosies in die menslike verstand uit te druk. Kom ons kyk of die woord "wow" as 'n tussenwerpsel of nie.

Die woord "sjoe" kan as 'n tussenwerpsel beskou word wanneer die onderskeie woord een van die onderstaande emosies toon.

Gebruik van die tussenwerpsel "wow"voorbeeldVerduideliking
1. Om “verrassing” uit te drukSjoe! Ek is verbaas dat jy die kwalifiserende hekkie in net een poging skoongemaak het!Die woord "sjoe" kan beslis as 'n tussenwerpsel gemerk word aangesien die woord in gebruik is om die emosie van "verbasing" van die spreker te wys oor die vermoë van die aangesprokene om die hekkie in die eerste poging te kwalifiseer.
2. Om “wonder” uit te drukSjoe! Die plek het baie verander sedert my laaste uitstappie!Die woord "sjoe" kan beslis as 'n tussenwerpsel gemerk word aangesien die woord in gebruik is om die emosie van "wonder" van die spreker oor die verandering van die plek te wys.
3. Om “plesier” uit te drukSjoe, dit is vir my 'n plesier om julle almal by my verjaarsdagpartytjie te verwelkom!Die woord "sjoe" kan beslis as 'n tussenwerpsel gemerk word aangesien die woord "sjoe" gebruik word om die emosie van "plesier" van die spreker te wys om die gaste by die verjaardagpartytjie te verwelkom.
Gebruik van die tussenwerpsel "wow"

Watter soort tussenwerpsel is "sjoe"?

Ons kan nie alle tussenwerpsels in 'n enkele kategorie plaas nie. Kom ons kyk na die soort tussenwerpsel wat die woord "wow" dra.

Die tussenwerpsel "sjoe" kom onder die "primêre groep" van tussenwerpsels, wat die volgende kenmerke toon:

  • Die primêre groep tussenwerpsels kan nie onder enige ander groep dele van spraak gekategoriseer word nie.
  • Die primêre groep tussenwerpsels speel geen grammatikale rol in die hoofsin nie. Hulle is heeltemal duidelik, maar het 'n paar gemeenskaplike emosies met die onderskeie sinne.

Ons kan ook die woord "sjoe" kategoriseer onder die groep "tussenwerpsels om emosies te wys", wat beteken dat die woord "sjoe" hoofsaaklik gebruik word om sterk emosies soos verrassing, verwondering, ens.

Voorbeeld: Sjoe! Die binneversiering van jou kantoor is uiters prysenswaardig!

Verduideliking:

Die woord "sjoe" kan as 'n tussenwerpsel gemerk word aangesien dit die emosie van "wonder" van die spreker uitdruk oor die binneversiering van die kantoor wat aan die aangesprokene behoort. Die betekenis van die tussenwerpsel en die hoofsin is dieselfde, hoewel die tussenwerpsel geen grammatikale rol het om te speel nie.

Voorbeelde van "wow" as 'n tussenwerpsel-

Nou sal ons verduidelikings van sinne verstaan ​​wat met die tussenwerpsel "wow" geraam is.

voorbeeldDie emosie uitgedruk deur die tussenwerpsel "wow"Verduideliking
1. Sjoe, die dansgroep wat jy as onderwyser gevorm het, is regtig waardevol!"wonder"Die tussenwerpsel "sjoe" word gebruik om die emosie van "wonder" van die spreker oor 'n dansgroep te wys. Hier speel die tussenwerpsel "sjoe" geen grammatikale rol nie, maar die emosie van die hoofsin en die emosie wat deur die tussenwerpsel "sjoe" uitgedruk word, is algemeen.
2. Sjoe! Hierdie tuin is regtig vol unieke pienk rose."verras"Die tussenwerpsel "sjoe" word gebruik om die emosie van "verbasing" van die spreker te wys oor 'n tuin wat vol unieke pienk rose is. Hier speel die tussenwerpsel "sjoe" geen grammatikale rol nie, maar die emosie van die hoofsin en die emosie wat deur die tussenwerpsel "sjoe" uitgedruk word, is algemeen.
3. Sjoe! Jy het regtig 'n wonderlike werk gedoen deur vyf straathonde te red."plesier"Die tussenwerpsel "sjoe" word gebruik om die emosie van "plesier" van die spreker te wys oor 'n wonderlike werk wat deur die aangesprokene gedoen is. Hier speel die tussenwerpsel "sjoe" geen grammatikale rol nie, maar die emosie van die hoofsin en die emosie wat deur die tussenwerpsel "sjoe" uitgedruk word, is algemeen.
4. Sjoe, hierdie skildery-uitstalling is 'n ware aanbieding van nuwelinge!"wonder"Die tussenwerpsel "sjoe" word gebruik om die emosie van "wonder" van die spreker oor 'n skildery-uitstalling te wys. Hier speel die tussenwerpsel "sjoe" geen grammatikale rol nie, maar die emosie van die hoofsin en die emosie wat deur die tussenwerpsel "sjoe" uitgedruk word, is algemeen.
5. Sjoe! Die toestel wat jy ontdek het, is regtig 'n resultaat van harde werk!"plesier"Die tussenwerpsel "sjoe" word gebruik om die emosie van "plesier" van die spreker te wys oor 'n ontdekking wat deur die aangesprokene gemaak is. Hier speel die tussenwerpsel "sjoe" geen grammatikale rol nie, maar die emosie van die hoofsin en die emosie wat deur die tussenwerpsel "sjoe" uitgedruk word, is algemeen.
Voorbeelde van "wow" as 'n tussenwerpsel

Kan "wow" as nie 'n tussenwerpsel beskou word nie?

Daar is 'n paar tussenwerpsels wat as meer as een tipe woordsoort dien. Kom ons kyk of die woord "sjoe" as 'n tussenwerpsel beskou kan word of nie.

Die tussenwerpsel "wow" behoort aan die "primêre groep tussenwerpsels." Tussenwerpsels wat aan hierdie groep behoort, kan nie die rol van enige ander tipe speel nie deel van spraak. Die woord "sjoe" kan dus nie as enige ander soort woordsoort gebruik word nie, behalwe "tussenwerpsels".

Gevolgtrekking:

Ons moet die uitroepteken (!) saam met die tussenwerpsel "sjoe" gebruik omdat dit sterk emosie toon. Die uitroepteken kan net na die tussenwerpsel of aan die einde van die sin gebruik word, maar as ons die uitroepteken aan die einde van die sin gebruik, dan moet ons 'n "komma" na die tussenwerpsel "sjoe" sit.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings