Is bekommerd byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of werkwoord? 5 feite (wanneer, voorbeelde)


Byvoeglike naamwoorde, selfstandige naamwoorde en werkwoorde is drie afsonderlike dele van spraak met individuele en afsonderlike funksies. Ons sal in hierdie artikel ondersoek watter van hierdie die woord "bekommerd" behoort.

Die woord "bekommerd” is 'n byvoeglike naamwoord en 'n werkwoord. Die woord "bekommerd" sal as 'n byvoeglike naamwoord optree terwyl dit 'n enkelvoud of 'n meervoud selfstandige naamwoord, voornaamwoord of selfstandige naamwoord beskryf. Terwyl die woord "bekommerd" 'n verlede, hede of toekomstige handeling, wesetoestand of aktiwiteit verteenwoordig of toon, neem dit die rol van 'n werkwoord in. 

Deur hierdie artikel sal ons 'n paar belangrike feite oor die woord "bekommerd" as 'n byvoeglike naamwoord en 'n werkwoord verstaan. 

Wanneer is "bekommerd" 'n byvoeglike naamwoord?

"Bekommerd" is 'n byvoeglike naamwoord terwyl dit vir ons inligting gee oor selfstandige naamwoorde, voornaamwoorde of selfstandige naamwoorde. Hier sal ons die verskillende situasies leer wanneer "bekommerd" 'n byvoeglike naamwoord is.

Die volgende tabelkolom verskaf 'n gedetailleerde weergawe van die situasies wanneer die woord "bekommerd" optree as 'n adjektief met toepaslike voorbeelde en verwante verduidelikings.

Situasies wanneer "Bekommerd" 'n byvoeglike naamwoord isvoorbeeldeverduidelikings
1. Wanneer dit gebruik word om 'n enkelvoud of meervoud naamwoord (meestal 'n individu) te kwalifiseer wat ongelukkig, ontsteld of hartseer is oor/deur iets of iemandSahana was bekommerd toe sy die onverwagte nuus hoor. In hierdie sin, die woord "bekommerd" is besig om die selfstandige naamwoord te beskryf 'Sahana' ('n persoon), en daarom is dit 'n byvoeglike naamwoord. Die gebruik van die byvoeglike naamwoord "bekommerd" dui aan dat Sahana hartseer is, ongelukkige en ontstelde gemoedstoestand toe sy die onverwagte nuus hoor.
2. Wanneer dit gebruik word om 'n naamwoord ('n persoon of mense) te kwalifiseer wat bang is of angstig is en dink dat iets verkeerd of sleg kan gebeur deur/by iemand of ietsLisa was baie bekommerd oor die toetsverslae en resultate.Die naamwoord "bekommerd" in hierdie sin is die wysiging van die naamwoord 'Lisa' ('n persoon). Die naamwoord "bekommerd" wys dat Lisa was bang, dink iets kan sleg of verkeerd wees met die toetsverslae en resultate. 
Situasies wanneer "Bekommerd" 'n byvoeglike naamwoord is

Is "bekommerd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Beskrywende byvoeglike naamwoord, die mees gebruikte tipe byvoeglike naamwoord gee 'n beskrywing van die selfstandige naamwoord wat dit verander. Ons sal sien of die woord "bekommerd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Die woord "bekommerd" is a beskrywende byvoeglike naamwoord soos dit die naamwoord (enkelvoud of meervoud) beskryf, kwalifiseer en wysig deur 'n beskrywing te gee van die aard, gemoedstoestand, gesindheid, karakter, kenmerk of gedrag daarvan. 

Voorbeeld: Die bekommerd blik op Smith se gesig het die stryd wat hy ondergaan oorgedra.

Die woord "bekommerd" funksioneer as 'n adjektief dit is die wysiging van die naamwoord 'kyk' in bogenoemde sin. Om meer spesifiek en presies te wees, "bekommerd" funksioneer as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die oordra hartseer, ontsteld en ongelukkige natuur van Smith se voorkoms as gevolg van sy stryd.

Wanneer is "bekommerd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die woord "bekommerd" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit aanvullende besonderhede oor die ontstelde, hartseer, beangste of ongelukkige aard, gedrag of gemoedstoestand van die selfstandige naamwoord, naamwoordfrase of voornaamwoord wat dit beskryf of verander, aandui. 

Deur die voorbeelde en verduidelikings in die volgende tabel deur te lees, sal 'n beter begrip van die gebruik van die woord "bekommerd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord verskaf.

voorbeeldeVerduidelikings – Gebruik van "Bekommerd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord
1. Klimatoloë is bekommerd oor die veranderinge in die globale klimaat.In hierdie sin, die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord "bekommerd" is besig om die meervoudsbenoemingswoord te wysig 'klimatoloë' (mense). Die gebruik van die byvoeglike naamwoord "bekommerd" hier aandui die ontstelde en beangste gemoedstoestand van die klimatoloë dink aan die slegte gevolge wat veranderinge in die globale klimaat kan meebring.
2. Sandeep was bekommerd dat hy dalk nie op die kortlys vir die pos sal wees nie.Hier, “bekommerd”, is die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord onthullend die angstige en bang gemoedstoestand van Sandeep, dink daaraan om nie op die kortlys vir die pos te wees nie. Die naamwoord wat die byvoeglike naamwoord "bekommerd" verander hier is 'Sandeep' ('n persoon).
3. Die enigste rede hoekom Raj haar nie toelaat om saam met haar vriende uit te gaan nie, is dat hy is bekommerd oor haar veiligheid.Die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord "bekommerd" in hierdie sin beskryf die voornaamwoord 'hy'. Die naamwoord "bekommerd" word gebruik om oor te dra Raj se bang en angstige gemoedstoestand oor haar veiligheid en daarom laat hy haar nie toe om saam met haar vriende te gaan nie.
4. Die bekommerd ouers het nie geweet watter besluit om te neem nie.“Bekommerd”, dra die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord hier oor die ontstelde, hartseer en ongelukkige aard en gemoedstoestand van die ouers. Die meervoud naamwoord wat "bekommerd" is wysiging hier is 'ouers' (mense).
5. Die bekommerd uitdrukkings op die student se gesigte het gesê iets is nie reg nie.In hierdie sin word die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik in "bekommerd" aangesien dit die meervoudsselfstandige naamwoord wysig 'uitdrukkings'. Die byvoeglike naamwoord "bekommerd" vertel oor die bang en angstig aard van die uitdrukkings op die studente se gesigte wat oorgedra het dat iets nie reg is nie.
6. Raheena was so bekommerd dat sy by al jou vriende se plekke na jou begin soek het.Die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord "bekommerd" hier vertel ons van 'n ontstelde en angstige gemoedstoestand van Raheena. Die byvoeglike naamwoord "bekommerd" hier kwalifiseer die naamwoord 'Raheena' ('n persoon).
7. Die bekommerd kind het oral in die huis na haar ma gesoek.In hierdie sin is die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord wat gebruik word “bekommerd” en dit vertel van die angstige en ongelukkige gemoedstoestand van die kind deur die benamingswoord te kwalifiseer 'kind' ('n persoon).
Gebruik van "Bekommerd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "bekommerd" 'n selfstandige naamwoord?

Wanneer 'n woord een of meer persone, plekke, dinge, idees, gevoelens, emosies, diere, situasies, ens. noem, is dit 'n selfstandige naamwoord. Ons sal kyk of die woord "bekommerd" enige van hierdie noem.

Die woord "bekommerd" is nie 'n selfstandige naamwoord aangesien dit nie die werk doen om iets of iemand te noem nie, maar slegs 'n selfstandige naamwoord kwalifiseer. Maar 'Moenie bekommerd wees'en'bekommernisse' is die selfstandige naamwoordvorme van die woord "bekommerd," wat gebruik word om 'n situasie of 'n probleem te noem wat veroorsaak dat 'n mens bekommerd is. 

voorbeeldeverduidelikings
1. Ek weet nie hoekom nie, maar meneer Sinha het gekyk bekommerd toe ek hom gisteraand ontmoet het.Die woord "bekommerd" in die gegewe sin is nie 'n selfstandige naamwoord nie, maar 'n byvoeglike naamwoord aangesien dit die selfstandige naamwoord beskryf 'Mnr. Sinha' (n persoon). Die byvoeglike naamwoord "bekommerd" vertel bykomende inligting oor mnr. Sinha se ongelukkige, ontstelde en angstige aard en voorkoms toe die spreker hom gisteraand ontmoet het.
2. My enigste Moenie bekommerd wees is dat ek nie saam met hom daar was toe hy my eintlik wou hê nie.In hierdie sin, die woord 'worry' funksioneer as 'n selfstandige naamwoord aangesien dit noem 'n situasie van hartseer wanneer die spreker nie daar was saam met 'hom' toe 'hy' hom/haar wou hê nie.
3. Al syne bekommernisse verdwyn die oomblik toe hy sy seun sien.Hier die woord 'bekommernisse' (meervoud van 'bekommernis') is 'n selfstandige naamwoord aangesien dit noem die probleme wat hom ongelukkig gemaak het.
Gebruik van "Bekommerd", 'Bekommernis' en 'Bekommernis'

Is "bekommerd" 'n werkwoord?

Sekere woorde tree op as verskillende dele van spraak op verskillende plekke sonder om hul vorm te verander. Ons sal uitvind of "bekommerd" so 'n woord is en of dit ook 'n werkwoord kan wees.

Die woord "bekommerd" is en kan 'n wees werkwoord op plekke waar dit 'n handeling, toestand van bestaan ​​of aktiwiteit verteenwoordig wat reeds plaasgevind het of plaasgevind het. 

Voorbeeld: Maha se onverskillige gedrag bekommerd haar ma baie. 

Die woord "bekommerd" in die sin hierbo verteenwoordig Maha se ma s'n angstige toestand van wese, wat veroorsaak is as gevolg van Maha se onverskillige gedrag, en dus is dit 'n werkwoord hier afgelaai word. 

Wanneer is "bekommerd" 'n werkwoord?

Die woord "bekommerd" is 'n werkwoord wanneer dit die toestand van wese, optrede of aktiwiteit toon van hartseer, angstig, bang, ontsteld of ongelukkig iewers in die verlede.  

Die voorbeelde in die tabel wat volg, sal ons lei deur die gebruik van die woord "bekommerd" as 'n aksiewoord (werkwoord).

voorbeeldeVerduidelikings – Gebruik van "Bekommerd" as 'n werkwoord
1. Vaibhav was bekommerd die hele dag en nag aan daardie voorval gedink.Die woord "bekommerd" tree op as 'n werkwoord in hierdie sin aangesien dit is wat die optrede van Vaibhav sê wat hartseer en ontsteld is die hele dag en nag aan daardie voorval gedink.
2. Dit bekommerd my so baie selfs om te dink dit kan weer gebeur.Hier, die werkwoord "bekommerd" verteenwoordig die vorige aktiwiteit van die spreker wat bang en angstig is selfs om te verbeel dat 'dit' weer sou gebeur.
3. Die nuus van die ongeluk bekommerd byna almal in die maatskappy.Die werkwoord "bekommerd" in die gegewe sin wys die vorige optrede van almal in die maatskappy hartseer en ontsteld wees oor die ongeluk.
4. Ruhana bekommerd oor haar ma se gesondheidstoestand."Bekommerd", die werkwoord in hierdie sin verteenwoordig die vorige aktiwiteit van Ruhana wat ontsteld, angstig en ongelukkig was oor haar ma se gesondheid.
5. Hanisha bekommerd soveel dat sy amper siek geword het. "Bekommerd", die werkwoord hier sin wys die optrede in die verlede toe Hanisha hartseer, bang en ontsteld was dat sy amper siek geword het.
Gebruik van "Bekommerd" as 'n werkwoord

Gevolgtrekking

Daarom het hierdie artikel ons verlig oor die gebruik van die woord "bekommerd" beide as 'n byvoeglike naamwoord en 'n werkwoord. Ons het ook geleer hoekom die woord "bekommerd" nie 'n selfstandige naamwoord kan wees nie.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings