Is hoekom 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Die term 'hoekom' is 'n vraag. Dit kan egter ook as 'n voegwoord gebruik word. Kom ons kyk na wanneer en hoekom dit is.

Voegwoorde word gebruik om twee klousules aan mekaar te koppel, en as die woord 'waarom' gepas in daardie konteks gebruik word, word dit ook 'n voegwoord.

Wanneer is "hoekom" 'n voegwoord?

Kom ons ondersoek wanneer 'n woord soos 'waarom' oorweeg kan word en ook as 'n voegwoord kan funksioneer.

Die woord 'waarom' funksioneer slegs en slegs as 'n voegwoord wanneer dit gebruik word om te help om twee klousules aan mekaar te koppel.

Kom ons kyk na 'n paar gevalle van bogenoemde geskrewe feit.

voorbeeldeverduidelikings
1. Haar ma is die rede hoekom sy gaan kollege toe.Die woord "hoekom" dien as 'n voegwoord in hierdie sin, wat die tweede klousule in staat stel om uit te brei oor die konsepte wat in die eerste bekendgestel is.
2. Dit is hoekom Ek hou nie daarvan om na partytjies toe te gaan nie.Ook in hierdie sin word die woord "hoekom" as 'n voegwoord beskou omdat dit twee sinsdele saamvoeg.
3. Hy is hoekom Ek dink selfs daaraan om deel te neem.Omdat dit twee klousules in hierdie sin aan mekaar koppel, word die woord "waarom" as 'n voegwoord beskou.
4. Hierdie klein plantjie is hoekom Ek is nou in tuinmaak.In hierdie sin tree die woord "hoekom" op as 'n voegwoord, wat die tweede klousule toelaat om die idees wat in die eerste aangebied word uiteen te sit.
Voorbeelde van "hoekom" as voegwoorde

Hoekom is "waarom" 'n ondergeskikte voegwoord

Kom ons kyk na waarom die voegwoord van 'waarom' onder die subtipe van 'n ondergeskikte voegwoord val.

'Hoekom' val onder die subkategorie van 'n ondergeskikte voegwoord omdat dit in die gevalle wat dit as 'n voegwoord gebruik word, meer dikwels as nie 'n afhanklike (ondergeskikte) bysin aan 'n onafhanklike (hoof)klousule verbind.

Voorbeelde van "hoekom" as ondergeskikte voegwoorde

Hieronder kan 'n mens verskeie voorbeelde sien van die woord 'waarom' wat as 'n ondergeskikte voegwoord funksioneer.

voorbeeldeverduidelikings
5. Jou kat is hoekom Ek kan nie jou huis binnegaan nie aangesien ek allergies is.Die woord "waarom" kan as 'n ondergeskikte voegwoord beskou word aangesien dit help om die ondergeskikte bepaling met die hoofsin te verbind.
6. Haar talent is hoekom sy het eerste plek in die kompetisie behaal.Die eerste klousule maak meer sin en vestig die voegwoord se rol as 'n ondergeskikte voegwoord wanneer die tweede sin die ondergeskikte voegwoord "waarom" gebruik as 'n manier om meer inligting by te voeg.
7. My kollega se ervaring is die rede hoekom sy word gekies om aan die hoof van die meeste van ons maatskappyprojekte te staan.Die eerste klousule maak meer sin en stel 'waarom' as 'n ondergeskikte voegwoord wanneer die tweede klousule die genoemde voegwoord gebruik om ekstra inligting te verskaf.
8. My hond is die rede hoekom Ek kan nie op 'n lang vakansie gaan nie, want hy het my nodig om hom.Die woord "hoekom" dien as 'n ondergeskikte voegwoord in hierdie sin, wat die tweede klousule in staat stel om uit te brei oor die konsepte wat in die eerste ingevoer is.
9. Sy besering is die rede hoekom hy sal nie by die volgende wedstryd speel nie.Aangesien dit help om die ondergeskikte klousule aan die hoofklousule te koppel, kan die woord "waarom" as 'n ondergeskikte voegwoord beskou word.
10. Die kansellasie van my reis is die rede hoekom Ek is so gou terug.Aangesien dit die ondergeskikte bysin aan die hoofsin koppel, kan die woord "waarom" as 'n ondergeskikte voegwoord gesien word.
11. Hulle is die rede hoekom Ek bly selfs terug in hierdie dorp.Wanneer die tweede sin die ondergeskikte voegwoord "waarom" gebruik om inligting by te voeg, maak die eerste sin meer sin en vestig die voegwoord se funksie as 'n ondergeskikte voegwoord.
12. Die seun is die rede hoekom die meisie is gewond en huil.In hierdie sin tree die woord "hoekom" op as 'n voegwoord, wat die tweede klousule toelaat om die idees wat in die eerste aangebied word uiteen te sit.
Voorbeelde van "hoekom" as ondergeskikte voegwoorde

Wanneer word "hoekom" nie as voegwoord beskou nie

Kom ons delf dieper in die tye wanneer 'hoekom' nie as 'n voegwoord beskou word nie.

Die term 'hoekom' op sigself funksioneer as 'n vraag in die meeste gevalle. Dit kan funksioneer as 'n bywoord, 'n uitroep en soms selfs 'n selfstandige naamwoord.

Voorbeelde van "hoekom" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Hieronder is 'n paar demonstrasies van 'hoekom' wat nie as 'n voegwoord gebruik word nie.

Grammatikale vormvoorbeeldeverduidelikings
Vraag13. Hoekom het jy so ver gereis net om 'n boek terug te gee?Soos hier gesien word, word die woord 'waarom' in sy suiwerste vorm gebruik, dit wil sê in die vorm van 'n vraag. Nadat dit aan die begin van die stelling gebruik is, stel dit 'n vraag.
bywoord14. Hoekom het hy die appel van die grond af opgetel en dit geëet?Selfs in sy vraagvorm word die woord 'waarom' in wese as 'n bywoord beskou. Met ander woorde, die basiese grammatikale kategorisering van die erm 'waarom' is dat dit 'n bywoord is.
uitroep15. Hoekom, die weer vandag is aangenaam!Soms kan die woord 'hoekom' ook as 'n uitroep gebruik word soos in die stelling hier gedemonstreer.
naamwoord16. Hy wil nie hoor a hoekom van enigiemand af en wil hê dat u almal u werk sonder twyfel moet voltooi.In seldsame gevalle kan die term 'waarom' ook as 'n selfstandige naamwoord funksioneer, dit wil sê wanneer dit enkelvoudig as 'n selfstandige naamwoord gebruik word sonder om vir sy gewone funksies gebruik te word.
bywoord17. Die rede hoekom sy het geval as gevolg van die hobbelrige pad.Die bywoordvorm van die term 'waarom' funksioneer in baie gevalle ook as 'n manier om rede vir iets te gee.
Uitroep, Vraag18. Hoekom, Die bord! Hoekom het sy so 'n duur, delikate dingetjie gebreek?Soos 'n mens kan sien, is die term 'waarom' in die stelling hier gebruik as 'n uitroep sowel as 'n vraag. En dit ook die een na die ander.
Voorbeelde van "hoekom" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking

Soos 'n mens kan sien, hoekom kan baie as 'n voegwoord funksioneer wanneer dit in sekere kontekste in die Engelse taal gebruik word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings