9 feite oor wie as 'n voornaamwoord (wanneer, gebruike en voorbeelde)


In Engelse grammatika is die voornaamwoord een soort woorddeel wat in plaas van 'n selfstandige naamwoord gebruik word om die herhaling van selfstandige naamwoorde te vermy. Kom ons ondersoek of "wie se'' 'n voornaamwoord is.

Die woord "wie se'' doen die funksie van 'n voornaamwoord in 'n sin. Dit kan funksioneer as 'n besitlike voornaamwoord, 'n relatiewe voornaamwoord, 'n vraende voornaamwoord en 'n onbepaalde voornaamwoord gebaseer op ons behoeftes.

Kom ons verduidelik nog 'n paar interessante feite saam met wanneer, hoe en 'n paar voorbeelde wat daarmee verband hou op 'n interessante manier.

 Wanneer is "wie s'n" 'n voornaamwoord?

Die woord "wie se'' is die besitlike vorm wat in die plek van 'n selfstandige naamwoord gebruik kan word om die herhaling van selfstandige naamwoorde te vermy. Laat ons hier kyk wanneer dit 'n voornaamwoord is.

Die woord "wie se'' word as 'n voornaamwoord wanneer dit gebruik word om te vra of te vertel aan wie iets behoort. Dit kom van die voornaamwoord "wie''.

Kom ons kyk na die tabel waar ons voorbeelde sal vind vir ons beter begrip van die situasies wanneer "wie se" 'n voornaamwoord is.

SituasievoorbeeldVerduideliking
1. "Wie se'' word as 'n voornaamwoord gebruik om te wys dat iemand of iets aan iemand of ding behoort.Ons moet die gesinne help wie se huise tydens 'n vloed weggespoel word.Hier word die woord "wie se'' as 'n voornaamwoord gebruik om die besit van die families aan te dui.
2. "Wie se'' kan as 'n voornaamwoord gebruik word wanneer dit gebruik word om navraag te doen aan wie iemand of iets behoort.Wie se sak is teen die muur?In hierdie sin tree die woord "wie se'' op as 'n voornaamwoord wat verwys na die besit van iemand.
3. “Wie se'' is 'n voornaamwoord wat gebruik word om te verwys na iemand wat weet of sê aan wie iemand behoort of mee verbind is.Die onderwyser het aangekondig wie se name op die lys is as wenners.Hier word gesien dat die woord "wie se'' in die plek van 'n selfstandige naamwoord geplaas word en verwys na om aan iemand te behoort.
Situasies en voorbeelde van wanneer "wie se" 'n voornaamwoord is.

Wanneer is "wie s'n" 'n vraende voornaamwoord?

'n Vraende voornaamwoord is 'n soort voornaamwoord wat in plaas van 'n selfstandige naamwoord gebruik word om vrae te vra. Hier sal ons kyk of "wie se'' 'n vraende voornaamwoord is.

Die woord "wie se'' word beskou as 'n vraende voornaamwoord wanneer dit ons help om 'n vraag te stel om te weet oor wie of wat iets besit of watter verhouding met hom, haar of dit verbind is.

Eks- Wie se sambreel het jy op die pad gekry?

Verduideliking- In hierdie sin doen die woord "wie se'' die funksie van 'n vraende voornaamwoord. Dit word gebruik in plaas van 'n selfstandige naamwoord en help om 'n vraag te stel.

Voorbeelde van "wie se" as 'n vraende voornaamwoord:

Die woord "wie se'' kan beslis gebruik word om vrae te stel. Hier sal ons 'n paar voorbeelde verskaf waar "wie se" as 'n vraende voornaamwoord gebruik word.

Kom ons kyk na die tabel om die voorbeelde van "wie se" as 'n vraende voornaamwoord te sien.

voorbeeldVerduideliking
1. Wie se seun is jy?In hierdie voorbeeld word die woord "wie se'' as 'n vraende voornaamwoord gebruik om 'n vraag te vra. Dit verwys na die besit van iemand.
2. Wie se boek is hierdie?Dit is die sin waar die woord "wie se'' gebruik word om 'n vraag te stel wat die eienaarskap van iemand aandui.
3. Wie se pen word in die klas gelos?In hierdie sin tree die woord "wie se'' op as 'n vraende voornaamwoord om 'n vraag te raam. Dit dui op die behoort van iemand.
4. Wie se trui het jy gister aangetrek?Hier word gevind dat die woord "wie se'' in die plek van 'n selfstandige naamwoord ingevoeg word en help om 'n vraag te stel. Dit verwys na die besit van iemand.
5. Wie se pa ken die gebeurtenis wat 'n paar dae gelede plaasgevind het?Hier sien ons dat die woord "wie se'' gebruik word om die vraag te raam. Dit word gebruik in die plek van 'n selfstandige naamwoord en toon die eienaarskap van iemand.
6. Wie se foon is verlore?In hierdie voorbeeld word die woord "wie se" as 'n vraende voornaamwoord gebruik om 'n vraag te raam.
7. Wie se antwoord word as die beste beskou?Die voorbeeld toon dat die woord "wie se'' as 'n vraende voornaamwoord optree en verwys na die besit van iemand.
Voorbeelde van "wie se" as 'n vraende voornaamwoord

Wanneer is "wie s'n" 'n relatiewe voornaamwoord?

'n Relatiewe voornaamwoord is een soort voornaamwoord wat die funksie doen om 'n relatiewe bysin in te voer deur twee bysinne te verbind. Hier sal ons ondersoek wanneer "wie se" 'n relatiewe voornaamwoord is.

Ons kan die woord "wie se'' beskou as 'n relatiewe voornaamwoord wanneer dit die hoofklousule en die afhanklike klousule kan verbind om 'n relatiewe klousule in te voer. Dit doen ook die funksie van 'n wysiger van die selfstandige naamwoord.

Voorbeelde van "wie se" as 'n relatiewe voornaamwoord:

Ons kan beslis die woord "wie se'' as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik. Hier sal ons 'n paar voorbeelde gee.

 Kom ons kyk na die tabel om die voorbeelde te vind waar "wie se" as 'n relatiewe voornaamwoord funksioneer.

voorbeeldVerduideliking
1. Ken jy die seun wie se pa 'n onderwyser is?In hierdie voorbeeld word die woord "wie se'' as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik en word gebruik aan die begin van 'n afhanklike klousule "wie se vader onderwyser is''. Dit wysig die selfstandige naamwoord "seun" hier.
2. Die mense wie se huise gesien word, leef in geluk.In hierdie sin word die woord "wie se'' as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik en dit bring die verskillende klousules in verband om 'n relatiewe bysin in te voer.
3. Sunanda gaan met 'n meisie trou wie se pa 'n sakeman is.Hier sien ons dat die woord "wie se'' as 'n relatiewe voornaamwoord optree om 'n relatiewe klousule te begin.
4. Die seun wie se suster op die verhoog dans, klap sy hande.In hierdie scenario vind ons dat die woord "wie se'' as 'n relatiewe voornaamwoord 'n relatiewe klousule inlei. Dit word aan die begin van die afhanklike klousule geplaas "wie se suster op die verhoog dans''.
5. Hierdie woonstel behoort aan 'n man wie se seun 'n ingenieur is.Hier vind ons dat die woord "wie se'' in plaas van 'n selfstandige naamwoord gebruik word en dit lei 'n relatiewe bysin in. Dit word gebruik aan die begin van die afhanklike klousule "wie se seun 'n ingenieur is'' en wysig die selfstandige naamwoord "man''.
6. Die student wie se onderwyser hom tuis onderrig, behaal goeie punte in die finale kompetisie.In hierdie sin is die woord "wie se'' 'n relatiewe voornaamwoord wat 'n relatiewe klousule inlei.
7. Het jy die kolfwerk van Gavaskar geniet wie se afrigter uitstekend was?Dit is die voorbeeld waar die woord "wie se'' 'n relatiewe voornaamwoord is en die relatiewe bysin ingestel het en die funksie van 'n wysiger gedoen het en die selfstandige naamwoord "Gavaskar'' kwalifiseer.
Voorbeelde van "wie se" as 'n relatiewe voornaamwoord

Is "wie se" 'n voorwerp voornaamwoord?

Ons gebruik 'n voorwerp voornaamwoord in 'n sin om die voorwerp van 'n werkwoord aan te dui. Hier sal ons verduidelik of die woord "wie se'' 'n voorwerp voornaamwoord is.

Die woord "wie se'' is beslis 'n voorwerp voornaamwoord wanneer dit in 'n sin gebruik word om na die voorwerp te verwys. Dit is geskik vir lewelose voorwerpe.

Eks- Wie se bladsye is geel?

Verduideliking- Dit is die voorbeeld waar die woord "wie se'' na 'n ding verwys, dws "boek". Dit dui op 'n voorwerp en dien as 'n voorwerp voornaamwoord.

Is "wie s'n" 'n onbepaalde voornaamwoord?

'n Onbepaalde voornaamwoord is een soort voornaamwoord wat 'n persoon, dier of ding op 'n onbepaalde wyse aandui. Kom ons ondersoek of "wie se" 'n onbepaalde voornaamwoord is.

  • Ons kan beslis die woord "wie se'' as 'n onbepaalde voornaamwoord gebruik wanneer ons na 'n persoon of ding sonder spesifieke aanduiding verwys.
  • Die woord "wie se'' word gebruik om te verwys na die besit van iemand of iets. Dan kan dit beslis as 'n onbepaalde voornaamwoord werk.

Eks- Wie s'n is hierdie lessenaar?

Verduideliking- In hierdie voorbeeld tree die woord "wie se'' op as 'n onbepaalde voornaamwoord omdat dit nie na 'n spesifieke persoon verwys nie. Dit dui op 'n persoon se onbepaalde manier.

Wanneer word "wie se" nie as 'n voornaamwoord beskou nie?

Ons het geleer dat die woord "wie se'' as 'n voornaamwoord funksioneer. Nou sal ons bespreek wanneer dit nie as 'n voornaamwoord beskou word nie.

  • Die woord "wie se'' word nie as 'n voornaamwoord beskou as dit in 'n sin as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word nie. Dit doen die funksie van 'n besitlike byvoeglike naamwoord wat verwys na die besit van iemand en wysig die selfstandige naamwoord.
  • "Wie se'' werk as 'n byvoeglike naamwoord. Dit word voor 'n selfstandige naamwoord geplaas en dien as 'n wysiger van die selfstandige naamwoord.
  • "Wie se'' word gebruik as 'n relatiewe byvoeglike naamwoord wat 'n relatiewe klousule bekendstel.

Kom ons kyk na die tabel waar die gebruik van "wie se" as 'n byvoeglike naamwoord op 'n interessante manier gewys word.

voorbeeldGebruik van "wie se" as die woorddeelVerduideliking
1. Wie se hemp is rooi van kleur?As 'n besitlike byvoeglike naamwoord– In hierdie voorbeeld tree die woord “wie se'' op as 'n byvoeglike naamwoord. Dit word voor die selfstandige naamwoord “hemp” geplaas en wysig dit wel. Eintlik verwys dit na die verhouding buite eenvoudige eienaarskap.  
2. Ken jy die onderwyser wie se naam as die wenner van die beste onderwyser-toekenning beskou word?As 'n relatiewe byvoeglike naamwoordIn hierdie sin tree die woord "wie se'' op as 'n relatiewe byvoeglike naamwoord wat 'n relatiewe klousule bekendstel. Dit wysig die selfstandige naamwoord “onderwyser” in hierdie sin.
Voorbeelde van "wie se" as 'n byvoeglike naamwoord

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor die beskrywing van “wie se” as 'n voornaamwoord en die funksie daarvan as verskillende tipes voornaamwoorde. Dit sal ons beslis in staat stel om in die sinne in te voeg vir beter begrip.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings