7 feite oor wie as 'n voornaamwoord (wanneer, gebruike en voorbeelde)


In Engelse grammatika val die woorde wat in plaas van selfstandige naamwoorde gebruik word in die kategorie voornaamwoorde. Kom ons ondersoek of die woord "wie'' 'n voornaamwoord is.

Die woord "wie'' doen die funksie van 'n voornaamwoord in 'n sin. Dit is die objektiewe vorm van die onderwerp voornaamwoord "wie''. Dit word in formele Engels as 'n voorwerp voornaamwoord gebruik. Dit werk altyd as 'n werkwoord of voorsetselvoorwerp in 'n sin.

Kom ons bespreek 'n paar interessante feite saam met wanneer en 'n paar voorbeelde op 'n interessante manier.

Wanneer is "wie'' 'n voornaamwoord?

Ons kan die woord "wie'' as 'n voornaamwoord gebruik. Kom ons ondersoek wanneer dit as 'n voornaamwoord werk.

Die woord "wie'' word altyd as 'n voornaamwoord wanneer ons dit in plaas van 'n selfstandige naamwoord of 'n naamwoordfrase gebruik om te verwys na 'n selfstandige naamwoord of 'n selfstandige naamwoordfrase wat reeds genoem is.

Kom ons kyk na die tabel waar die situasies genoem word wanneer ons die woord "wie'' 'n voornaamwoord noem

SituasievoorbeeldVerduideliking
1.” Wie'' word gebruik vir die bekendstelling van inligting oor die persoon van wie ons praat.Dit is die meneer oor wie Soham 'n oomblik gelede gepraat het.In hierdie sin word die woord "wie'' as 'n voornaamwoord gebruik om sekere inligting bekend te stel.
2.” Wie'' word gebruik om te vra watter persoon by iets betrokke is.Wie dink jy moet ons ondersteun vir die komende bokstoernooi?  Dit is die voorbeeld waar die woord "wie'' as 'n voornaamwoord optree. Dit word gebruik in die plek van 'n selfstandige naamwoord.  
Voorbeelde van "wie" as 'n voornaamwoord

Wanneer is "wie'' 'n vraende voornaamwoord?

Die woord kan as 'n vraende voornaamwoord gebruik word om vrae te vra. Nou sal ons ondersoek wanneer die woord "wie'' as 'n vraende voornaamwoord optree.

Die voornaamwoord "wie'' is 'n vraende voornaamwoord wanneer dit gebruik word om vrae te vra of 'n ondervragende sin te raam. Dit word geplaas in plaas van 'n selfstandige naamwoord.

Voorbeelde van "wie'' as 'n vraende voornaamwoord:

Ons kan die woord "wie'' gebruik om vrae te vra in plaas van 'n selfstandige naamwoord. Dit dien dus as 'n vraende voornaamwoord. Hier sal ons 'n paar voorbeelde op 'n interessante manier bespreek.

Kom ons beskou die sinne waar die woord "wie'' as 'n vraende voornaamwoord gebruik word op 'n wonderlike manier.

voorbeeldVerduideliking
1. Wie vra die onderwyser om die vraag te beantwoord?In hierdie sin word die woord "wie" gebruik om 'n vraag te raam. Daarom val dit in die kategorie van vraende voornaamwoord.
2. Wie het jy gister op straat gesien?In hierdie voorbeeld tree die woord "wie'' op as 'n vraende voornaamwoord wat gebruik word om 'n vraag te raam.
3. Aan wie word die geskenk gegee?Hier word gesien dat die woord "wie'' optree as 'n vraende voornaamwoord wat gebruik word om 'n vraag te vra in plaas van 'n selfstandige naamwoord.
4. Vir wie het jy die som gegee om uit te werk?In hierdie voorbeeld word die woord "wie'' gebruik om 'n vraag te vorm. Dit word in plaas van 'n selfstandige naamwoord geplaas en dien as 'n vraende voornaamwoord.
5. Wie het die komitee vanjaar as wenner van die edelprys vir letterkunde gekies?Hier werk die woord "wie'' as 'n vraende voornaamwoord en is gebruik om 'n vraag te maak.
6. Wie beskou jy as jou beste vriend?In hierdie sin tree die woord "wie'' op as 'n vraende voornaamwoord wat gebruik word om 'n vraag te maak.
7. Vir wie was jou pa die liefste onder die vier broers?In hierdie sin tree die woord "wie'' op as 'n vraende voornaamwoord en word dit gebruik om vrae te vra.
Voorbeelde van "wie" as 'n vraende voornaamwoord

Wanneer is "wie'' 'n relatiewe voornaamwoord?

Die relatiewe voornaamwoord is een soort woord wat gebruik word om sinne saam te voeg. Kom ons ondersoek wanneer "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik word.

Die woord "wie" is 'n relatiewe voornaamwoord op die volgende maniere.

  • Die woord "wie'' is 'n relatiewe voornaamwoord wanneer dit by die hoofsin en subklousule aansluit om 'n komplekse sin te raam.
  • Ons gebruik die woord "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord wanneer dit gebruik word om twee verskillende klousules saam te voeg om 'n komplekse sin te maak.
  • Ons gebruik die woord "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord op so 'n manier dat dit twee sinsdele verbind. Dit word net na die antesedent geplaas, dws 'n selfstandige naamwoord.

Ex- Die man het 'n bedelaar gesien wat hy 'n tien roepee-noot gegee het.

Verduideliking- In hierdie sin word die woord "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik. Dit verbind twee sinsdele saam en raam 'n komplekse sin. Die woord "wie'' word net na die antesedent "bedelaar" geplaas en maak 'n verband tussen twee klousules.

Voorbeelde van "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord:

Ons gebruik "wie'' word gebruik om sinne te verbind en komplekse sinne te raam. Kom ons ondersoek dit.

Kom ons volg die tabel hieronder wat die sinne bevat waar die woord "wie'' interessant as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik word.

voorbeeldVerduideliking
1. Het jy die seun gesien wat die onderwyser vir laat bywoning uitgeskel het?Die hoofklousule- Het jy die seun gesien? Die subklousule- die onderwyser het geskel vir laat bywoning. In hierdie voorbeeld word hierdie twee verskillende klousules verbind deur die relatiewe voornaamwoord "wie'' en maak 'n komplekse sin.
2. Die man wat jy gister gesien het, is my pa.In hierdie sin word die woord "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik. Dit verbind twee klousules - die hoofklousule "die man is my pa" en die afhanklike klousule "jy het gister gesien" en raam 'n komplekse sin.
3. Ken jy die seun wat die onderwyser geprys het omdat hy eerste in die klas staan?In hierdie voorbeeld maak die woord "wie'' 'n verhouding met die twee verskillende klousules - die hoofklousule "ken jy die seun?'' en die subklousule "die onderwyser het geprys dat hy eerste in die klas staan'' en is gebruik na die antesedent “meisie” en raam 'n komplekse sin.
4. Die meisie vir wie jy lief is, dans op die verhoog.Dit is die voorbeeld waar die woord "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik word en 'n komplekse sin omraam deur verband te maak met die hoofsin "die meisie dans op die verhoog'' en die subklousule "jy is lief vir''.
5. Die dorpenaars het 'n innige liefde vir die seun wat almal prys.In hierdie sin is die hoofklousule "die dorpenaars het 'n diepgaande liefde vir die seun" en die afhanklike klousule "almal prys" is verwant aan die woord "wie'' en maak 'n komplekse sin.
6. Hy is die persoon van wie Sulekha praat.Dit is die voorbeeld waar die woord "wie'' as 'n relatiewe voornaamwoord optree en twee verskillende klousules verbind - die hoofsin "hy is die persoon'' en die subklousule "van Sulekha praat''.
7. Die man vir wie almal respek het, is my oupa.Hier sien ons dat die woord "wie'' 'n verhouding tot stand bring met die hoofklousule "die man is my oupa'' en die subklousule "almal respekteer''. Dit maak dus 'n komplekse sin.
Voorbeelde van "wie" as 'n relatiewe voornaamwoord

Is "wie'' 'n voorwerp voornaamwoord?

Die woord "wie'' is 'n voornaamwoord wat in plaas van 'n selfstandige naamwoord gebruik word. Hier sal ons bespreek of dit 'n voorwerp voornaamwoord is.

Die woord "wie'' is 'n voorwerp voornaamwoord. Dit werk altyd as 'n voorwerp in 'n sin. Dit is die voorwerp voornaamwoord van die onderwerp voornaamwoord “wie''. Dit beteken eenvoudig dat "wie'' aan 'n werkwoord onderworpe is.

Ex- Van wie hou jy die beste?

Verduideliking- In hierdie voorbeeld ontvang die voorwerp voornaamwoord "wie'' die aksie. Dit is die voorwerp van die werkwoord “soos”.

Is "wie'' 'n onbepaalde voornaamwoord?

'n Onbepaalde voornaamwoord is 'n woord wat gebruik word om onbepaald na 'n persoon of ding te verwys. Hier sal ons ondersoek of die woord "wie'' 'n onbepaalde voornaamwoord is.

Ons kan die woord "wie'' as 'n onbepaalde voornaamwoord deur “ever” daarby te voeg en dan word dit “wie ook al”'. Dit verwys bloot onbepaald na iemand.

Eks- Wie jy ook al sien is my vriend.

Verduideliking- In hierdie sin is die woord "wie ook al" 'n onbepaalde voornaamwoord. Dit verwys na iemand sonder om 'n spesifieke persoon aan te dui.

Wanneer word "wie" nie as 'n voornaamwoord beskou nie?

Ons het reeds geleer dat die woord "wie'' as 'n voornaamwoord gebruik kan word. Maar in sommige situasies werk dit as 'n byvoeglike naamwoord. Kom ons bespreek die feit op 'n interessante manier.

Die woord "wie'' word nie as 'n voornaamwoord beskou as dit as 'n byvoeglike bysin gebruik word om die selfstandige naamwoord in die hoofsin te beskryf nie.

voorbeeldVerduideliking
1.  Meneer Das is 'n onderwyser wat jy lank gelede ontmoet het.In hierdie sin sien ons dat die woord "wie'' 'n byvoeglike bysin inlei en die selfstandige naamwoord "Mnr.Das'' hierin beskryf.  
2. Dit is die speler wat ons in die wedstryd ondersteun. In hierdie sin lei die woord "wie'' die byvoeglike bysin en beskryf die selfstandige naamwoord "speler''.  
3. Deepika het saam met Salini gegaan vir wie haar ouers baie lief is.  Hier word gesien dat die woord "wie'' 'n relatiewe bepaling inlei en ons meer vertel oor die selfstandige naamwoord "Salini''.  
Voorbeelde van "wie" wat nie as 'n voornaamwoord beskou word nie

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor die bespreking oor "wie'' as 'n voornaamwoord saam met wanneer, en 'n paar voorbeelde. Dit gaan ook oor die verskillende gebruik van die woord “wie''. Dit sal ons beslis baie help terwyl ons sinne met hierdie woord omraam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings