5 feite oor wie as 'n relatiewe voornaamwoord (wanneer, gebruike en voorbeelde)


Die woord "wie" kan die funksies van meer as een groep voornaamwoorde verrig. Kom ons leer feite oor "wie" as 'n relatiewe voornaamwoord.

Die woord "wie" is ongetwyfeld 'n betreklike voornaamwoord aangesien dit 'n afhanklike bepaling aan die hoofsin inlei, soos 'n ideale betreklike voornaamwoord doen. Die relatiewe voornaamwoord "wie" verskaf inligting oor 'n persoon wat in die hoofklousule genoem is.

Nou sal ons vyf feite leer oor die gebruik van die relatiewe voornaamwoord “wie”.

Wanneer is "wie" 'n relatiewe voornaamwoord?

Daar is sekere reëls waarvolgens 'n voornaamwoord vervul moet word om 'n relatiewe voornaamwoord genoem te word. Kom ons kyk wanneer die woord "wie" die rol van a kan vertolk relatiewe voornaamwoord.

Die woord "wie" kan as 'n "relatiewe voornaamwoord" gemerk word wanneer dit enige afhanklike klousule met die hoof onafhanklike klousule verbind om inligting oor enige persoon te verskaf. Nou sal ons twee kenmerke van die relatiewe voornaamwoord "wie" leer.

Kenmerke van die relatiewe voornaamwoord "Wie"voorbeeldVerduideliking
1.Die afhanklike klousule verbind deur die relatiewe voornaamwoord "wie" kan ook as 'n "byvoeglike bysin" gemerk word omdat die onderskeie afhanklike klousule gebruik word om gedetailleerde inligting te verskaf oor die persoon oor wie die hoofklousule bespreek.Daar is Pijush wat nie net broer van Renu is nie, maar ook haar beste vriend.Die woord "wie" kan beslis gemerk word as 'n "relatiewe voornaamwoord" aangesien dit die afhanklike klousule "is nie net broer van Renu nie, maar ook die beste vriend van haar" met die hoofklousule "Daar is Pijush" bekendstel terwyl dit betekenis gee oor die persoon "Minu".
2.Die persoon oor wie die betreklike voornaamwoord "wie" bespreek, is meestal die "onderwerp" van die hoofselfstandige klousule.Sy is Minu, wat bekend is vir haar sjokoladekoekvervaardiging.Die relatiewe voornaamwoord "wie" verskaf inligting oor die eienaam "Minu", wat die onderwerp van die sin is.
Kenmerke van die relatiewe voornaamwoord "Wie"

Voorbeelde van "wie" as 'n relatiewe voornaamwoord-

Nou gaan ons deur sewe sinne gaan wat omraam is met die relatiewe voornaamwoord “wie”.

voorbeeldVerduideliking
1. Die speler wat 'n honderdtal in gister se wedstryd aangeteken het, is nie aan ons bekend nie.Die woord "wie" kan beslis as 'n "relatiewe voornaamwoord" gemerk word, aangesien dit inligting verskaf oor die onderwerp "die speler" deur die afhanklike klousule "aangeteken 'n eeu in gister se wedstryd is nie aan ons bekend nie".
2. Die meisie wat altyd tromme speel in die orkes gaan musiek speel in die bioskoop.Die woord "wie" kan beslis as 'n "relatiewe voornaamwoord" gemerk word, aangesien dit inligting verskaf oor die onderwerp "die meisie" deur die afhanklike klousule te verbind "speel altyd tromme in die orkes, gaan musiek in die bioskoop speel".
3. Die dame wat Rabindra Sangeet sing is nie 'n Indiër nie.Die woord "wie" kan beslis gemerk word as 'n "relatiewe voornaamwoord" aangesien dit inligting verskaf oor die onderwerp "die dame" deur die afhanklike klousule te verbind "sing Rabindra Sangeet is nie 'n Indiër nie".
4. Die persoon wat straatkos verkoop is bekend vir sy Franse rolletjies.Die woord "wie" kan beslis gemerk word as 'n "relatiewe voornaamwoord" aangesien dit inligting verskaf oor die onderwerp "die persoon" deur die afhanklike klousule te verbind "verkoop straatkos is bekend vir sy Franse rolletjies".
5. Die vrou wat saam met haar kind stap, ly aan 'n ekonomiese krisis sedert haar man dood is.Die woord "wie" kan beslis as 'n "relatiewe voornaamwoord" gemerk word aangesien dit inligting verskaf oor die onderwerp "die vrou" deur die afhanklike klousule te verbind "loop met haar kind ly aan 'n ekonomiese krisis sedert haar man gesterf het".
6. Die kind wat met modder speel, woon langsaan.Die woord "wie" kan beslis as 'n "relatiewe voornaamwoord" gemerk word, aangesien dit inligting verskaf oor die onderwerp "die kind" deur die afhanklike klousule "speel met modderlewe langsaan" te verbind.
Voorbeelde van "wie" as 'n relatiewe voornaamwoord

Is "wie" 'n voorwerp voornaamwoord?

Woorde wat die rol speel van "onderwerp voornaamwoord" kan nooit die rol van voorwerp voornaamwoord speel nie. Kom ons kyk of die woord "wie" die rol van 'n voorwerpvoornaamwoord kan speel of nie.

Die relatiewe voornaamwoord "wie" kan nooit as 'n "objek voornaamwoord" gemerk word nie, want die woord "wie" verskaf gewoonlik inligting oor die "onderwerp" van die hoof-onafhanklike klousule. Trouens, die woord “wie” kan as ’n “onderwerpvoornaam” beskou word.

Is "wie" 'n vraende voornaamwoord?

Daar is 'n totaal van vyf verskillende ondervragende voornaamwoorde in dele van spraak in die Engelse taal. Kom ons kyk of die woord "wie" 'n "vragende voornaamwoord" is of nie.

Die woord "wie" kan beslis as 'n "vragende voornaamwoord" beskou word aangesien die woord "wie" wyd gebruik word om vrae oor enige spesifieke persoon te vra. Behalwe “wie”, “wat”, “watter”, “wie se” en “wie” kom ook onder die kategorie van “vragende voornaamwoord”.

Situasie waar ons die vraende voornaamwoord "wie" kan gebruikvoorbeeldVerduideliking
Die vraende voornaamwoord "wie" word hoofsaaklik gebruik om na enige spesifieke persoon te vra, en die spesifieke persoon is meestal die onderwerp van die sin.Wie het hierdie gemors geskep deur al die speelgoed te strooi?Die woord "wie" kan beslis as 'n "vragende voornaamwoord" beskou word aangesien dit vra oor 'n persoon wat hierdie gemors geskep het deur al die speelgoed te strooi.
Wanneer om die vraende voornaamwoord "wie" te gebruik

Wanneer word "wie" nie as voornaamwoord beskou nie?

Vier tipes voegwoorde word in die Engelse taal gebruik. Kom ons kyk na die situasies wanneer "wie" nie funksioneer as 'n "voornaamwoord".

Die woord "wie" kan nie as 'n "voornaamwoord" beskou word nie, maar ons kan dit eerder as 'n "ondergeskikte voegwoord" merk wanneer dit 'n "ondergeskikte bysin" met die hoofsin verbind. Die bysin wat deur die byvoeglike voegwoord "wie" verbind word, word ook as 'n "byvoeglike bysin" genoem, aangesien dit inligting oor 'n eienaam verskaf.

Voorbeeld: Ek ken hierdie meisie, Mina, wat bekend is in ons samelewing vir haar waaghalsige houding.

Verduideliking:

Die woord "wie" kan beslis beskou word as 'n "ondergeskikte voegwoord" aangesien dit die ondergeskikte afhanklike klousule "is bekend in ons samelewing vir haar waaghalsige houding" verbind met die hoof onafhanklike klousule "Ek ken hierdie meisie."

Afsluiting -

Ons kan ons verduideliking afsluit deur te sê dat die woord "wie" die rol van beide 'n "relatiewe voornaamwoord" en 'n "vragende voornaamwoord" kan speel. In beide gevalle verskaf dit inligting oor die onderwerp van die hoof onafhanklike klousule.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings