Is wie 'n persoonlike voornaamwoord: 5 feite wat u moet weet

Persoonlike voornaamwoorde as 'n onderwerp het 'n redelik wye omvang. Daar is baie tipes en subtipes voornaamwoorde wat soms as voornaamwoorde beskou kan word, afhangende van die konteks, plasing en tipe sin waarin hulle gebruik word. In hierdie artikel gaan ons probeer om die vraag te beantwoord "Is Wie 'n persoonlike voornaamwoord? "

Watter tipe voornaamwoord is "wie"?

"Wie" is 'n vraende voornaamwoord sowel as persoonlike voornaamwoord.

 • Dit is 'n voornaamwoord aangesien dit gebruik word in verwysing na 'n persoon.
 • Dit kan as 'n vraende of 'n persoonlike voornaamwoord beskou word, afhangende van die plasing daarvan in 'n sin.

Voorbeeld- Dit was Tia wat is na die napartytjie genooi.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "Tia".
 • Daarom maak dit "wie" a persoonlike voornaamwoord.

Wanneer is "wie" 'n persoonlike voornaamwoord?

"Wie" kan as 'n persoonlike voornaamwoord beskou word wanneer dit in die middel van 'n sin gebruik word om die verwysing na die betrokke persoon te bevestig.

 • Dit word gewoonlik gebruik met verwysing na die hoofonderwerp van die sin.

Voorbeeld- Mark is die een wat die mees bekwame aan hierdie projek gewerk.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "Mark".
 • “Mark” is die onderwerp van hierdie sin.
 • Daarom maak dit "wie" a persoonlike voornaamwoord.

Hoe is "wie" 'n persoonlike voornaamwoord?

"Wie" is 'n persoonlike voornaamwoord op grond van die feit dat dit gebruik kan word om 'n verwysing wat in 'n sekere sin na 'n persoon gemaak is, te bekragtig.

 • Wanneer die woord "wie" in 'n sin gebruik word, kan 'n mens aanvaar dat die persoon wat na die onderwerp van die genoemde sin verwys word.

Voorbeeld- Dit was hulle wat gevra dat die klere geskenk word.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die ander voornaamwoord "hulle".
 • Die mense waarna verwys word as "hulle" is die onderwerp van hierdie sin.
 • Daarom maak dit "wie" a persoonlike voornaamwoord.

Wanneer is "wie" 'n vraende voornaamwoord?

"Wie" kan as 'n persoonlike voornaamwoord gesien word wanneer dit aan die begin van 'n vraag geplaas is.

 • Dit is ondervragend van aard, aangesien dit gewoonlik in vrae gebruik word.

Example- Wie hier vir 'n pen van my gevra?

 • In die bogenoemde geskrewe sin word die woord "wie" as 'n vraag gestel.
 • Dit word gebruik as 'n manier om spesifieke inligting te soek.
 • Daarom, in hierdie geval, sal die woord "wie" as 'n vraende voornaamwoord beskou word

Is "wie" 'n persoonlike voornaamwoord?

Ja, "wie" is ook 'n persoonlike voornaamwoord.

 • As dit in die begin van 'n sin gebruik word, kan dit ook as 'n vraende voornaamwoord beskou word.
 • Wanneer dit in die middel van die sin gebruik word, verander dit in 'n persoonlike voornaamwoord.
 • "Wie" word gebruik as 'n verwysing na die voorwerp in genoemde sin.

Voorbeeld 1- Becky is die enigste een wie die professor vertrou met al sy werkopdrag vraestel korreksies.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "Becky".
 • In hierdie geval is "Becky" die voorwerp van die sin, wat die "professor" die onderwerp maak.
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

Voorbeeld 2- To wie is ek my dankbaarheid verskuldig?

 • In die bogenoemde geskrewe sin word die woord "wie" as 'n vraag gestel.
 • Dit word gebruik as 'n manier om spesifieke inligting te soek.
 • Daarom, in hierdie geval, sal die woord "wie" as 'n vraende voornaamwoord beskou word.
 • Dit is egter ook in hierdie geval duidelik dat die antwoord op "wie" steeds as die voorwerp van die vonnis beskou sal word.

Is "wat" 'n persoonlike voornaamwoord?

"Wat" kan in sommige gevalle as 'n persoonlike voornaamwoord beskou word.

 • Meer dikwels as nie, word "wat" as 'n bepaler of 'n bywoord gebruik.
 • Dit word aan die begin van vrae gebruik en is nuttig om spesifieke inligting aan te vra.
 • Afhangende van plasing en die tipe sin waarin dit gebruik word, kan dit egter as 'n persoonlike voornaamwoord beskou word.

Voorbeeld 1- Wat ons het 'n effektiewe leier nodig om ons maatskappy vorentoe te neem.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wat" na die ander voornaamwoord "ons".
 • Daarom maak dit "wat" 'n persoonlike voornaamwoord.

Voorbeeld 2- Wat is jou suster se naam?

 • In die bogenoemde geskrewe sin word die woord "wat" as 'n vraag gestel.
 • Dit word gebruik as 'n manier om spesifieke inligting te soek.
 • Daarom, in hierdie geval, sal die woord "wat" as 'n vraende voornaamwoord beskou word.
Is Wie 'n persoonlike voornaamwoord
Is Wie 'n persoonlike voornaamwoord

Voorbeelde van "Wie" as 'n persoonlike voornaamwoord

1.     Dit was hy wat vir uitstel op sy opdrag gevra het.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die ander voornaamwoord "hy".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

2.     Dit was Mary wat haar werk bedank het net na twee weke se werk.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "Maria".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

3.     Wie het gevra vir 'n ekstra vel papier vir die taak?

4.     Dit was Dave wat gesê het dat hy die televisiereeks in net een dag kon klaarmaak.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "Dave".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

5.     Dit was sy wat beweer het dat daar 'n mate van korrupsie onder die personeel was.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die ander voornaamwoord "sy".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

6.     Wie wil my help om na my verlore notaboek te soek?

 • In die bogenoemde geskrewe sin word die woord "wie" as 'n vraag gestel.
 • Daarom sou dit beskou word as 'n persoonlike sowel as 'n vraende voornaamwoord.

7.     Dit was die Millers wat verlede week vir 'n lang vakansie vertrek het.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "Millers".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

8.     Dit was hulle wat al die skuld op my probeer pak het.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die ander voornaamwoord "hulle".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

9.     Wie het hier voorheen Wiskunde vir kinders geleer?

 • In die bogenoemde geskrewe sin word die woord "wie" as 'n vraag gestel.
 • Daarom sou dit beskou word as 'n persoonlike sowel as 'n vraende voornaamwoord.

10.  Dit was sy pa wat die wêreld vir sy werk gereis het.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "vader".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

11.  Dit was my ma wat my geleer het hoe om 'n motor te bestuur.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "moeder".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

12.  Wie moet nog hul gratis monsters van die toonbank af neem?

13.  Sy is die onderwyser wat my weer op geskiedenis verlief laat raak het.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "onderwyser".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

14.  Dit was die student wat al die harde werk aan die aanbieding gedoen het.

 • In die bogenoemde geskrewe sin verwys die woord "wie" na die selfstandige naamwoord "student".
 • Daarom maak dit "wie" 'n persoonlike voornaamwoord.

15.  Wie het 'n minuut oor?

Gevolgtrekking

Daarom is die vraag "Is Wie 'n persoonlike voornaamwoord?" is beantwoord en die antwoord is 'n dawerende 'Ja'.

Scroll na bo