9 feite oor terwyl as voegwoord: wanneer, hoe, voorbeelde


'n Voegwoord is 'n woord wat twee of meer klousules of sinne in 'n enkele een verbind. Laat ons hier belangrike feite oor die woord 'terwyl' as 'n voegwoord ondersoek.

Die woord 'terwyl' kan optree as 'n selfstandige naamwoord, bywoord, voegwoord, voorsetsel of werkwoord gebaseer op waar en hoe dit gebruik word. Wanneer twee of meer woorde, sinsdele, frases of sinne saamgevoeg en verbind moet word, word die woorddeel wat 'voegwoorde' genoem word, gebruik.

Ons sal nou sien wanneer en hoe die woord 'terwyl' as 'n samevoeging gebruik word met behulp van verskeie interessante feite en voorbeelde.

Is "terwyl" 'n voegwoord

Ons sal hier uitvind of die woord 'terwyl' 'n voegwoord kan wees.

Die woord 'terwyl' is 'n voegwoord aangesien dit gebruik word om woorde, frases, klousules of sinne saam te voeg.

Voorbeeld: Ruhi het huis toe gekom terwyl jy het geslaap.

In bogenoemde sin, 'terwyl' is 'n samewerking terwyl dit twee sinne saamvoeg, “Ruhi huistoe gekom" en "Jy het geslaap" in een enkele sin.

Wanneer is "while" 'n voegwoord?

Ons weet reeds dat 'terwyl' 'n voegwoord kan wees, en nou sal ons leer ken wanneer die woord 'terwyl' vervul die rol van 'n voegwoord.

Die tabel hieronder toon wanneer (gevalle wanneer) 'terwyl' 'n voegwoord is.

ReeksnommerWanneer is 'Terwyl' 'n voegwoordvoorbeelde
1Wanneer twee aksies of aktiwiteite gelyktydig plaasvind.Jy kan met jou vriende speel terwyl Ek het my vergadering.
2Wanneer twee of meer dinge vergelyk en gekontrasteer word.Terwyl Ek hou baie daarvan om te reis, my suster bly graag by die huis.
3Wanneer jy die woorde "alhoewel" en "terwyl" moet gebruik.a. Terwyl (alhoewel) Suresh weet hoe om te swem, hy is nie 'n kenner van swem nie.
 
b. Die probleem is dalk maklik vir jou om te hanteer, terwyl (terwyl) dit is vir my moeilik.
 
Wanneer is 'Terwyl' 'n voegwoord

Hoe is "terwyl" 'n voegwoord

Om seker te wees dat 'while' 'n voegwoord is, moet ons eers weet hoe 'while' 'n voegwoord is. Ons sal dit hier bespreek.

Enige woord wat bloot woorde, frases, sinne of klousules verbind en geen ander werk doen as om te verbind of te verbind nie, word voegwoorde genoem. Op daardie manier is die woord 'terwyl' 'n voegwoord op plekke waar dit gebruik word net vir die doel om sinne of woorde te verbind en te verbind.

Voorbeeld: My ma het die ou foto's gevind terwyl sy was besig om die huis skoon te maak.

In bogenoemde sin, die woord 'terwyl' is 'n samewerking soos dit twee sinne saamvoeg: “my ma het die ou foto's gekry" en “Sy was besig om die huis skoon te maak” in een sin. Hier, die voegwoord 'terwyl' toon dat beide die aktiwiteite van om die foto's te vind en die huis skoonmaak gebeur het by die dieselfde tyd.

Is "terwyl" altyd 'n voegwoord

Terwyl ons reeds weet dat die woord 'terwyl' 'n voegwoord is, laat ons hier bespreek en uitvind of 'terwyl' altyd 'n voegwoord is.

Die woord 'terwyl' is nie net 'n voegwoord nie, maar kan ook as 'n paar ander dele van spraak funksioneer, afhangend van hoe, hoekom en waar dit gebruik word.

Voorbeeld: Ramya het met my gepraat vir 'n terwyl telefonies.

In bogenoemde sin, die woord 'terwyl' is nie 'n voegwoord nie aangesien dit nie woorde of sinne verbind of verbind nie. Hier, 'terwyl' funksioneer as 'n selfstandige naamwoord soos dit verwys 'n bietjie tyd waarvoor Ramya het oor die telefoon gepraat.

Wanneer word "terwyl" nie as voegwoord beskou nie

Hier sal ons bespreek wanneer die woord 'terwyl' nie as 'n voegwoord funksioneer nie.

Die woord 'terwyl' word nie as 'n voegwoord beskou as dit nie woorde, frases, klousules of sinne verbind of verbind nie, maar eerder 'n tydsduur, 'n aksiewoord benoem of die tyd van 'n handeling wysig.

Voorbeeld: Neem rus vir 'n terwyl en gaan dan voort met jou werk.

In bogenoemde sin, die woord 'terwyl' is nie 'n samewerking maar n selfstandige naamwoord, aangesien dit die rol van 'n selfstandige naamwoord verrig deur die duur of hoeveelheid tyd te noem rus moet geneem word voordat die werk voortgesit word.

Voorbeeld: Die tweede laag moet geverf word terwyl die eerste laag is nie heeltemal droog nie.

In bogenoemde sin, die woord 'terwyl' is nie 'n voegwoord nie maar 'n bywoord, aangesien dit die rol vervul om die werkwoord te wysig "geverf" deur ons te vertel wanneer die tweede laag geverf moet word.

Voorbeeld: Jy word versoek om dit nie te doen nie terwyl jou tyd weg terwyl jou toetse nader kom.

Hier, die woord 'terwyl' word gebruik as 'n aksiewoord (werkwoord) soos 'terwyl' hier beteken tyd op 'n rustige manier deur te bring en nie as 'n voegwoord nie aangesien dit geen woorde of sinne verbind nie.

Watter soort voegwoord is die woord "terwyl"

Daar is twee tipes voegwoorde: die koördinerende voegwoord en die ondergeskikte voegwoord. Ons sal uitvind watter soort voegwoord die woord 'terwyl' is.

Die woord 'terwyl' behoort tot die ondergeskikte voegwoordkategorie.

Hoekom is "terwyl" 'n ondergeskikte voegwoord

Noudat ons reeds weet dat 'terwyl' 'n ondergeskikte voegwoord is, bespreek ons ​​hier die rede waarom dit tot die kategorie van ondergeskikte voegwoorde behoort.

'n Voegwoord wat help om 'n afhanklike klousule (ondergeskikte klousule) te koppel of te verbind met dié van 'n onafhanklike klousule (hoofklousule) staan ​​bekend as 'n ondergeskikte voegwoord. Die woord 'terwyl' is 'n ondergeskikte voegwoord aangesien dit die ondergeskikte bepaling met die hoofsin inlei of verbind.

Voorbeeld: My ma het aandete gekook terwyl ons het gaan inkopies doen.

Hoofklousule / Onafhanklike klousule – My ma het aandete gekook

Ondergeskikte klousule / Afhanklike klousule – ons het gaan inkopies doen

Ondergeskikte voegwoord - Terwyl

Voorbeelde van "terwyl" as voegwoorde

Kom ons gaan deur die volgende voorbeeldsinne waar die woord 'terwyl' as 'n voegwoord gebruik word.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
1Riya het geval terwyl op die fiets ry.'Terwyl' is 'n samewerking hier soos dit gebruik word om twee klousules te verbind, ''Riya het geval'' en "fiets ry". Die voegwoord 'terwyl' word hier gebruik aangesien beide die aksies van val en fietsry plaasvind gelyktydig.
2Terwyl die vergadering was aan die gang, daar was 'n kragonderbreking.'Terwyl' is 'n samewerking hier soos dit gebruik word om twee klousules te verbind, “daar was 'n kragonderbreking" en "die vergadering was aan die gang". Die voegwoord 'terwyl' word hier gebruik as beide die aksies van die vergadering wat plaasvind en die kragonderbreking wat plaasvind op dieselfde tyd.
3Terwyl Ek hou daarvan om basketbal te speel, Ritesh hou daarvan om gooibal te speel.In hierdie sin 'terwyl' is die voegwoord wat by die klousules aansluit "ek wil speel basketbal" en "Ritesh wil gooi bal speel" by vergelyk soos Ritesh en ek.
4Terwyl dit is 'n goeie plan, dit het ook 'n paar tekortkominge.Die voegwoord 'terwyl' verbind die klousules ''dit is 'n goeie plan'' en "dit het ook 'n paar tekortkominge". Die voegwoord 'terwyl' hier is 'n vervanging vir die woorde 'alhoewel' of 'ten spyte van die feit'.
5Sommige studente wil die museum besoek, terwyl ander wil die biblioteek besoek.In hierdie sin 'terwyl' is die voegwoord wat by die klousules “sommige studente wil die museum besoek” en ''ander wil die biblioteek besoek' by vergelyk die behoeftes van die studente.
6Die vak kan vir jou maklik wees om te leer, terwyl dit is nogal moeilik vir my.Die voegwoord 'terwyl' verbind die klousules 'die onderwerp kan vir jou maklik wees om te leer' en 'dit is nogal moeilik vir my'. Die voegwoord 'terwyl' hier is 'n vervanging vir die woord 'terwyl'.
Voorbeelde van "terwyl" as voegwoorde

Gevolgtrekking

So, uit hierdie artikel het ons dit duidelik gekry dat die woord 'terwyl' nie net 'n voegwoord is nie, maar ons het ook verstaan ​​wanneer, hoe en waarom 'terwyl' die rol van 'n voegwoord inneem.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hi...ek is Sowndharya Jagadeeswaran. Ek het my meestersgraad in Engelse letterkunde gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings