9 feite waaroor as 'n voornaamwoord (wanneer, gebruike en voorbeelde)


Ons ken almal die woord "watter" as 'n vraagwoord. Hier in hierdie artikel sal ons verskeie feite oor die woord "wat" as 'n voornaamwoord leer ken.

Alle woorde wat as vervangings, vervangings of verwysings vir die naamwoorde (selfstandige naamwoorde) gebruik word, kan as 'n voornaamwoorde beskou word. Die woord "wat" funksioneer ook as 'n voornaamwoord wanneer dit 'n selfstandige naamwoord vervang, vervang of terugverwys.

Hierdie artikel sal duidelik uiteensit wanneer die woord "watter" as 'n vraende voornaamwoord en as 'n relatiewe voornaamwoord beskou kan word.

Wanneer is "watter" 'n voornaamwoord?

Ons weet reeds dat die woord "wat" as 'n voornaamwoord kan funksioneer. Laat ons hier uitvind wanneer presies (op watter plekke) "wat" as 'n voornaamwoord optree.

Die tabel hieronder lys die situasies wanneer "wat" funksioneer as 'n voornaamwoord.

Situasies wanneer "Watter" optree as 'n voornaamwoordvoorbeelde
1. Wanneer dit gebruik word om vrae te vra om uit te vind watter een of watter (selfstandige naamwoorde) verwys of genoem word Watter van hierdie skilderye is joune?
2. Wanneer dit gebruik word om te verwys of terug te verwys na 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) wat reeds genoem is.Dit is hulle voorvaderlike huis, Wat hulle het verlede maand verkoop.
Wanneer is "watter" 'n voornaamwoord?

Wanneer is "watter" 'n vraende voornaamwoord?

"Watter" is 'n voornaamwoord, maar op watter plekke funksioneer dit as 'n vraende voornaamwoord. Hier sal ons die gebruik van "wat" as 'n vraende voornaamwoord bespreek.

Die woord "watter" is 'n vraende voornaamwoord wanneer dit gebruik word om vrae te vra. Terwyl dit vir die ondervraging gebruik word, bevraagteken die woord "watter" na watter een of watter (selfstandige naamwoorde) verwys of aangedui word. "Wat" word gebruik om beide mense en voorwerpe met 'n beperkte aantal te bevraagteken.

voorbeeld: Watter van die drie rokke kan ek vandag na die partytjie dra?

In hierdie sin word die woord "wat" as 'n vraende voornaamwoord gebruik, aangesien dit gebruik word om te bevraagteken wat een van die drie rokke kan "ek", dra vir die partytjie vandag. Die Ondervragende voornaamwoord word hier gebruik om die selfstandige naamwoord “dress” (voorwerp) met die beperkte getal drie te bevraagteken.

Voorbeelde van "wat" as 'n vraende voornaamwoord

Kom ons verstaan ​​meer oor die gebruik van "wat" as 'n vraende voornaamwoord met behulp van verskeie voorbeelde.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit voorbeelde waar die woord "wat" as 'n vraende voornaamwoord gebruik word en sy verwante verduidelikings.

voorbeeldeverduidelikings
1. Watter van hierdie twee maniere is 'n kortpad om die spoorwegstasie te bereik?In hierdie sin, die woord "watter" word gebruik 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "watter" word gebruik vir die doel van ondervraging om uit te vind watter manier (selfstandige naamwoord) van die twee maniere is 'n kortpad na die spoorwegstasie.
2. Watter van julle hou van swart tee?In hierdie sin, die woord "watter" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "watter" word gebruik vir die doel van ondervraging om uit te vind wie (selfstandige naamwoord – persone) onder die mense wil graag swart tee drink.
3. Watter is jou klaskamer?Die woord "watter" is besig om die rol van 'n vraende voornaamwoord in hierdie sin.

Hier, die vraende voornaamwoord "watter" word gebruik vir die doel om vrae te vra om uit te vind watter klaskamer (selfstandige naamwoord – plek) behoort aan jou".
4. Watter van die hemde wil jy graag vir Sameer koop?In hierdie sin, die woord "watter" word gebruik as 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "watter" word gebruik vir die doel van ondervraging. Dit word gebruik om uit te vind watter hemp (selfstandige naamwoord – voorwerp/ ding) onder die hemde sal “jy” graag vir Sameer wil koop.
5. Watter van hierdie winkels die beste Kontinentale kos verkoop?In hierdie sin, die woord "watter" is 'n vraende voornaamwoord.

Hier, die vraende voornaamwoord "watter" word gebruik vir die doel van ondervraging. Dit word gebruik om uit te vind watter winkel (selfstandige naamwoord – 'n plek) onder hierdie winkels verkoop die beste kontinentale kos.
6. Watter van die seuns nie steeds hul projekte en opdragte ingedien het nie?Hier, die woord "watter" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord.

In hierdie sin, die vraende voornaamwoord "watter" word gebruik vir die doel van ondervraging om uit te vind wie (selfstandige naamwoord – persoon) onder die seuns het steeds nie hul projekte en opdragte ingedien nie.
7. Watter is mooier, die blou rok of die pienk rok?Hier, die woord "watter" funksioneer as 'n vraende voornaamwoord.

In hierdie sin, die vraende voornaamwoord "watter" word gebruik vir die doel van ondervraging om uit te vind watter toga (selfstandige naamwoord – 'n ding) tussen die blou toga en die pienk toga is mooier. 
Voorbeelde van "wat" as 'n vraende voornaamwoord

Wanneer is "watter" 'n relatiewe voornaamwoord?

Ons het geleer dat "wat" as 'n vraende voornaamwoord kan funksioneer. Hier sal ons bespreek wanneer "wat" die rol van 'n relatiewe voornaamwoord inneem.

Die woord "wat" is 'n relatiewe voornaamwoord wanneer dit terugverwys na 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) wat voorheen genoem is. A relatiewe voornaamwoord is niks anders as 'n tipe voornaamwoord wat verwys of verband hou met 'n naamwoord wat voorheen in die sin genoem is (ook bekend as antesedent), en sodoende twee sinsdele verbind.

Voorbeeld: Dit is die siklus wat my pa geskenk.

In bogenoemde sin, die woord "watter" is 'n relatiewe voornaamwoord. Dit is 'n relatiewe voornaamwoord aangesien dit is terugverwys na 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) "siklus" ('n ding), wat reeds voor in die sin genoem word, waardeur die relatiewe bysin met die hoofsin van die sin verbind word.

Voorbeelde van "wat" as 'n relatiewe voornaamwoord

Laat ons beter verstaan ​​oor die gebruik van "wat" as 'n relatiewe voornaamwoord met behulp van 'n paar voorbeelde.

Die tabel hieronder lys 'n paar voorbeelde waar die woord "wat" as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik word.

voorbeeldeklousulesGebruik van relatiewe voornaamwoord "watter"
1. Rupali het die kaartjie vir die fliek gekry wat is verlede week vrygestel.Hoofklousule: Rupali het die kaartjie vir die fliek gekry
Relatiewe klousule (ondergeskikte klousule): wat is verlede week vrygestel
In hierdie sin, die woord "watter" word gebruik as 'n relatiewe voornaamwoord.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" verband hou terug na die selfstandige naamwoord "film" - 'n ding (voorganger), daardeur help om die relatiewe klousule met die hoofklousule te verbind.
2. Die hond, wat Sonali vandag gekoop, is 'n Labrador.Hoofklousule: die hond is 'n Labrador
Relatiewe klousule (ondergeskikte klousule): wat Sonali het vandag gekoop
In hierdie sin, die woord "watter" funksioneer as 'n relatiewe voornaamwoord.

Hier, die relatiewe voornaamwoord "wat" verwys terug na die selfstandige naamwoord "hond" - 'n dier (voorganger van "watter"), daardeur die relatiewe bysin met die hoofsin te verbind.
3. Die les, wat Meneer Sinha het in die klas onderrig, was baie maklik.Hoofklousule: die les was baie maklik
Relatiewe klousule (ondergeskikte klousule): wat Meneer Sinha het in die klas onderrig
In hierdie sin, die woord "watter" neem die rol van a op relatiewe voornaamwoord.

Hier, die relatiewe voornaamwoord "wat" verwys terug na die selfstandige naamwoord "les" - 'n ding (voorganger van "watter"), daardeur die relatiewe klousule met die hoofklousule te verbind.
4. Dit is die speelding wat Vihaan het my geskenk op my verjaardag.Hoofklousule: dit is die speelding
Relatiewe klousule (ondergeskikte klousule): wat Vihaan het my geskenk op my verjaardag
Hier, die woord "watter" verrig die funksie van a relatiewe voornaamwoord.

In hierdie sin, die relatiewe voornaamwoord "wat" verband hou terug na die selfstandige naamwoord "speelding" - 'n ding (voorganger van "watter"), daardeur die relatiewe bysin en die hoofsin in 'n enkele sin saam te voeg. 
5. Die nuwe foon, wat Ek het gister gekry, is nogal duur.Hoofklousule: die nuwe foon is redelik duur
Relatiewe klousule (ondergeskikte klousule): wat Ek het gister gekry
Hier, die woord "watter" verrig die funksie van a relatiewe voornaamwoord.

In hierdie sin, die relatiewe voornaamwoord "wat" verband hou terug na die selfstandige naamwoord "foon" - 'n ding (voorganger van "watter"), daardeur die relatiewe bysin en die hoofsin in 'n enkele sin te koppel. 
6. Daardie winkel in die tweede straat, wat verkoop lekkers, behoort aan my oom.Hoofklousule: daardie winkel in die tweede straat behoort aan my oom
Relatiewe klousule (ondergeskikte klousule): wat lekkers verkoop
In hierdie sin, die woord "watter" neem die rol van a op relatiewe voornaamwoord.

Hier, die relatiewe voornaamwoord "wat" verband hou terug na die selfstandige naamwoord "winkel" - 'n plek (voorganger van "watter"), daardeur die relatiewe bysin met die hoofsin te verbind om 'n enkele sin te vorm.
7. Dit is die klas wat is baie raserig.Hoofklousule: dit is die klas
Relatiewe klousule (ondergeskikte klousule): wat is baie raserig
In hierdie sin, die woord "watter" word gebruik as 'n relatiewe voornaamwoord.

Die relatiewe voornaamwoord "wat" verband hou terug na die selfstandige naamwoord "klas" - 'n versamelnaam vir studente (voorganger), dit help om die relatiewe klousule met die hoofklousule te verbind.
Voorbeelde van "wat" as 'n relatiewe voornaamwoord

Is "watter" 'n voorwerp voornaamwoord?

Voorwerpvoornaamwoord is 'n tipe voornaamwoord wat geklassifiseer word op grond van die posisie van die voornaamwoord in 'n sin. Kom ons vind hier uit of "watter" 'n voorwerpvoornaamwoord kan wees.

Die voornaamwoord "wat" kan nooit 'n voorwerp voornaamwoord wees nie. 'n Object voornaamwoord word gebruik as 'n plaasvervanger vir die selfstandige naamwoord wat die ontvanger van 'n aktiwiteit of 'n aksie is. Slegs persoonlike voornaamwoorde kan voorwerpvoornaamwoorde wees. Ek, ons, jy, sy, hy, dit en hulle is die enigste voorwerp voornaamwoorde in Engelse taal.

Voorbeeld: Op Onderwysersdag het die studente 'n heerlike middagete gereël vir ons.

In die bogenoemde sin is die voorwerp voornaamwoord wat gebruik word "ons". "Ons" word beskou as 'n voorwerp voornaamwoord aangesien dit die selfstandige naamwoord vervang wat die is voorwerp van die sin. Die naamwoord “Ons” vervang is nie die uitvoerder van die aksie nie maar is die ontvanger van die handeling.

Geen ander voornaamwoorde behalwe persoonlike voornaamwoorde kan as voorwerp voornaamwoorde funksioneer nie. Dus, "wat" is nie 'n voorwerp voornaamwoord nie.

Is "watter" 'n onbepaalde voornaamwoord?

Onbepaalde voornaamwoord is een van die vele soorte voornaamwoorde in Engelse taal. Nou sal ons uitvind of "watter" 'n onbepaalde voornaamwoord kan wees.

"Wat" is beslis nie 'n onbepaalde voornaamwoord nie. Voornaamwoorde wat naamwoorde (selfstandige naamwoorde) vervang wat nie baie spesifiek of besonder is nie, staan ​​bekend as onbepaalde voornaamwoorde. Die voornaamwoord "wat" word gebruik om die spesifieke selfstandige naamwoord waarna dit verwys, uit te vind, dus is dit nie 'n onbepaalde voornaamwoord nie.

voorbeeld: iemand het nie die apparaat terugbesorg nie.

In hierdie sin "iemand" is die onbepaalde voornaamwoord aangesien dit 'n vervang selfstandige naamwoord wat algemeen is (nie spesifiek nie).

Wanneer word “watter” nie as voornaamwoord beskou nie?

Behalwe om as voornaamwoorde te funksioneer, kan die woord "wat" ook as nog 'n woordsoort funksioneer. Laat ons hier leer wanneer "wat" nie as 'n voornaamwoord beskou word nie.

Die woord "wat" word nie as 'n voornaamwoord beskou wanneer dit die naamwoorde verander in plaas daarvan om dit te vervang nie. "Watter" kan ook as 'n vraende byvoeglike naamwoord funksioneer wanneer dit saam met 'n selfstandige naamwoord gebruik word om 'n vraag te vra.

Voorbeeld: Watter pad sal ons kies?

In hierdie sin, die woord "wat is funksioneer nie as 'n vraende voornaamwoord nie, maar neem die rol van 'n vraende byvoeglike naamwoord. In plaas daarvan om die naamwoord "pad" te vervang, die woord "wat" word saam met die naamwoord "pad" gebruik om te vra a vraag, wat dit dus 'n vraende byvoeglike naamwoord maak.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel gee ons dus 'n gedetailleerde weergawe van hoe, wanneer en waarom die woord "wat" as 'n vraende voornaamwoord en as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik word.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings