Is of 'n voegwoord? 3 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


Elke woord behoort tot 'n deel van spraak. Ons sal in hierdie artikel die antwoord op die vraag vind, is "of" 'n voegwoord.

Die woord "of" is 'n voegwoord. Woorde wat as verbinders of koppelaars gebruik word om woorde, frases, sinne of klousules te verbind, is voegwoorde. Op daardie manier is die woord "of" 'n voegwoord, terwyl dit 'n afhanklike klousule (bysin) met 'n hoofklousule (hoofklousule) assosieer.

Met behulp van 'n paar opwindende feite en voorbeelde, laat ons die gebruik van die woord "of" as 'n voegwoord ondersoek.

Wanneer is "of" 'n voegwoord?

Ons het reeds geleer dat die woord "of" 'n voegwoord is. Kom ons bespreek nou die plekke waar (wanneer) die woord "of" as 'n voegwoord gebruik word. Die tabel hieronder lys die gevalle waar die woord "of" 'n voegwoord is.

Gevalle wanneer "of" 'n voegwoord isvoorbeelde
a. Wanneer daar 'n gevoel van keuse of twyfel is in die keuse van enige een van die twee alternatiewe.ek is nie seker nie of Ek sou die afskeidspartytjie bywoon of nie.
b. Wanneer daar 'n behoefte is om navraag te doen om te weet watter van die twee waarskynlikhede waar of korrek is.Sy het my gevra of Ek het die verslag ingedien.
c. Wanneer 'n stelling waar is of 'n gebeurtenis sal plaasvind, ongeag die twee waarskynlikhede of alternatieweOf jy die klasse bywoon of nie, jy sal jou toets moet aflê.
Wanneer is "of" 'n voegwoord?

Die woord "of" kan beide in die begin en in die middel van die sin as 'n voegwoord funksioneer, afhangende van die posisie van die bysin. 

Hoe is "of" 'n ondergeskikte voegwoord?

Voegwoorde kan van verskillende tipes wees. Hier sal ons die rede sien waarom (hoe), die voegwoorde "of" onder die kategorie van ondergeskikte voegwoorde val.

"Of" is 'n ondergeskikte voegwoord omdat dit 'n bysin (afhanklike klousule) instel, en dit daardeur verbind met 'n hoofsin (onafhanklike klousule) om 'n enkele verenigde sin te vorm. Enige voegwoord wat 'n ondergeskikte klousule instel, val onder die ondergeskikte voegwoordelys.

Voorbeeld: Suhasini het Raghu bevraagteken of hy het haar boek geneem.

  • Hoofklousule: Suhasini het Raghu uitgevra
  • Bysin: of hy haar boek geneem het
  • Ondergeskikte voegwoord: of

In die bogenoemde sin begin die bysin met die voegwoord "of". Die voegwoord "of" funksioneer as 'n verbinder om by die afhanklike klousule met die onafhanklike klousule. Dus, die voegwoord "of" is beskou as 'n ondergeskikte voegwoord.

Voorbeelde van "of" as voegwoord

Let us get a better understanding about the usage of the word “whether” as a conjunction with the help of a few examples and their related explanations.

Die tabel hieronder lys voorbeelde waar die woord "of" funksioneer as 'n voegwoord.

voorbeeldeklousulesSituasies waar "of" as 'n voegwoord gebruik word
1. Ruhana besluit nog of om hierdie rok te dra of nie.Hoofklousule: Ruhana besluit nog
Ondergeskikte klousule: of jy hierdie rok moet dra of nie
In hierdie sin, die woord "of" funksioneer as 'n voegwoord soos dit aansluit die afhanklike klousule met 'n onafhanklike klousule.

Die gebruik van voegwoord "of" dui Ruhana se gevoel van twyfel in die besluit om hierdie rok te dra of nie.
2. Die vreemdeling op die pad het my gevra of Ek woon in hierdie dorp.Hoofklousule: Die vreemdeling op die pad het my gevra
Ondergeskikte klousule: of ek in hierdie dorp woon
In hierdie sin, die woord "of" funksioneer as 'n voegwoord aangesien dit koppel die afhanklike klousule met 'n onafhanklike klousule een sin te vorm.

Die voegwoord "of" hier is gewoond aan doen navraag of “ek” in hierdie dorp woon.
3. Of jy hou daarvan of nie, dit is my finale besluit.Hoofklousule: dit is my finale besluit
Ondergeskikte klousule: of jy daarvan hou of nie
In hierdie sin, die woord "of" neem die rol van 'n voegwoord op. Die afhanklike klousule begin met konjunksie "of" en dit verbind dit ook met die hoofklousule.

Die voegwoord "of" hier gebruik word dui daarop dat ongeag of “jy” van die besluit hou of nie, die besluit is finaal.  
4. Ek weet nie of Ek sal aan die vasvra-kompetisie deelneem of nie.Hoofklousule: Ek weet nie
Ondergeskikte klousule: of ek aan die vasvrakompetisie gaan deelneem of nie
In hierdie sin, die woord "of" word as 'n voegwoord gebruik terwyl dit aansluit die bysin met 'n onafhanklike klousule.

Die gebruik van samewerking "of" toon die gevoel van twyfel of onsekerheid van "ek" om aan die vasvrakompetisie deel te neem.
5. Rupali het my gevra of Ek wil graag by haar aansluit vir middagete.Hoofklousule: Rupali het my gevra
Ondergeskikte klousule: of ek by haar wil aansluit vir middagete
In hierdie sin, die woord "of" neem die rol van 'n voegwoord op aangesien dit koppel die afhanklike klousule met 'n onafhanklike klousule, daardeur een sin vorm.

Hier, die voegwoord "of" word gebruik vir die doel van navraag of ondervraging as “ek” wil aansluit vir middagete.
6. Of die jurie stem saam of nie, ons gaan die kwessie na hoër owerhede eskaleer.Hoofklousule: ons gaan die kwessie na hoër owerhede eskaleer
Ondergeskikte klousule: of die jurie saamstem of nie
In hierdie sin, die woord "of" funksioneer as 'n voegwoord. Die afhanklike oorsaak begin met “of” wat help om dit by die hoofklousule aan te sluit.

Die voegwoord "of" word hier gebruik om dit uit te beeld ongeag of die jurie daartoe instem of nie, “ons” sal die kwessies na die hoër owerhede eskaleer.  
Voorbeelde van "of" as voegwoord

Verskil tussen "of" en "as" as voegwoord

Alhoewel die ondergeskikte voegwoorde "of" en "as" soortgelyk kan beteken, is daar subtiele verskille in hul betekenis. Laat ons hier die verskille ondersoek.

Die tabel hieronder gee 'n kort oorsig oor sommige van die groot verskille tussen die gebruike van voegwoorde "of" en "as".

Voegwoord "of"Voegwoord "as"
1. Die voegwoord “of” word gebruik in gevalle wanneer die ondergeskikte klousules 'n gevoel van twyfel uitdruk, 'n waarskynlikheid of wanneer 'n navraag gedoen moet word.1. Die voegwoord "as" word gebruik in gevalle waar die ondergeskikte klousules voorwaardelike klousules is wat 'n oorsaak en gevolg uitdruk.
voorbeeld: Ons is nie seker nie of ons kan die projek teen môre voltooi of nie.

Ondergeskikte klousule: of ons die projek teen môre kan voltooi of nie

In hierdie sin druk die bysin a gevoel van twyfel oor om die projek te kan of nie kan voltooi nie.
voorbeeld: If ons doen al ons pogings, ons sal die projek teen môre kan voltooi.

Ondergeskikte klousule: as ons al ons moeite doen

In hierdie sin is die bysin a voorwaardelike klousule wat die moontlike uitdruk effek daarvan om die projek teen môre te voltooi met die toestand is om al ons pogings aan te wend.
2. “Of” kan gebruik word wanneer die keuse gemaak moet word of die waarskynlikheid slegs tussen is twee alternatiewe.2. "As" kan gebruik word wanneer die keuse gemaak moet word of die waarskynlikheid tussen is meer as twee alternatiewe.
voorbeeld: Ons sal jou laat weet of die geleentheid is op Maandag of Woensdag.

In hierdie sin word die voegwoord "of" gebruik om aan te dui twee alternatiewe (Maandag / Woensdag) wanneer die geleentheid gehou kan word.
voorbeeld: Ons sal jou laat weet if die geleentheid is op Maandag, Woensdag of Vrydag.

In hierdie sin word die voegwoord "as" word gebruik om aan te dui drie (meer as twee) alternatiewe (Maandag / Woensdag / Vrydag) wanneer die aand gehou kan word.
Verskil tussen "of" en "as" as voegwoord

Gevolgtrekking

With suitable examples and interessante feite, this article thus gives us an overview on the subordinating conjunction “whether”.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings