Is daar 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


Voegwoorde is 'n noodsaaklike kenmerk van dele van spraak in die Engelse taal. Kom ons kyk na die gebruik van die voegwoord "terwyl".

Die woord "terwyl" word hoofsaaklik gebruik om die teenstrydigheid tussen twee klousules aan te toon terwyl dit as 'n "voegwoord" verbind word.

Nou sal ons belangrike feite en verduidelikings leer wat verband hou met die gebruik van "terwyl" as voegwoord.

Wanneer is "terwyl" 'n voegwoord?

Die gebruik van die woord "alhoewel" is op een of ander manier soortgelyk aan die gebruik van die woord "terwyl." Kom ons kyk na die gebruik van "terwyl" as voegwoord.

Die woord "terwyl" vertolk hoofsaaklik die rol van samewerking om 'n paar spesifieke betekenisse soos volg uit te beeld.

Betekenisse uitgebeeld deur die voegwoord "terwyl"voorbeeldVerduideliking
1. “kontras tussen twee feite of idees”My vriend Sandip het twee broers, terwyl Pijush twee susters het.Die woord "terwyl" kan as 'n voegwoord gemerk word omdat dit die klousule "Pijush het twee susters" verbind met die hoofklousule "My vriend Sandip het twee broers" terwyl dit die betekenis "kontras tussen twee feite of idees" uitbeeld.".
2. “terwyl inteendeel”Ek het twee vriende. My vriend Sandip is lief vir troeteldiere, terwyl Pijush twee troeteldierkatte het."Aangesien" kan as 'n voegwoord gemerk word omdat dit die klousule "Pijush het twee troeteldierkatte" verbind met die hoofklousule "My vriend Sandip is lief vir troeteldiere" terwyl dit die betekenis oordra, terwyl dit inteendeel. "
3. "in die lig van die feit dat"Waar Sandip se pa vir hom 'n kat gekoop het, het hy 'n hond as troeteldier gevra.“Aangesien” as ’n voegwoord gemerk kan word omdat dit die klousule verbind, “hy het gevra vir ’n hond as troeteldier” met die hoofklousule, “Sandip se pa het vir hom ’n kat gekoop” terwyl dit die betekenis oordra,” in die lig van die feit daardie. "
4. "maar aan die ander kant"Sandip het vir hom 'n kat gekoop, terwyl Pijush vir hom 'n hond gekoop het."Aangesien" kan as 'n voegwoord gemerk word omdat dit die klousule verbind, "Pijush het vir hom 'n hond gekoop" met die hoofklousule, "Sandip het vir hom 'n kat gekoop" terwyl dit die betekenis oordra," maar aan die ander kant. "
'n Lys van betekenisse uitgebeeld deur die voegwoord "terwyl"

Hoe is "terwyl" 'n ondergeskikte konjunktief?

'n Woord moet aan sekere kriteria voldoen om as 'n "ondergeskikte voegwoord" gemerk te word. Kom ons kyk na die manier waarop "terwyl" 'n ondergeskikte word samewerking.

Die woord "terwyl" word 'n "ondergeskikte voegwoord" op die manier waardeur dit 'n oorsaak-gevolg verhouding of teenstrydige verhouding tussen twee klousules toon, soos enige ander ondergeskikte voegwoord.

Uitsonderlike leestekenreël –

  1. Ons moet bekommerd wees oor die leestekens, wat ons voor die ondergeskikte voegwoord "terwyl" moet plaas.
  2. Volgens die reël mag ons geen “komma” voor enige ondergeskikte voegwoord plaas nie, maar daar is twee voegwoorde wat uitsonderlik is
  3. “Alhoewel” en “Aangesien” is twee voegwoorde wat uitsonderlik is aangesien ons die leesteken “komma” voor die bysin moet plaas om die betekenis van die sin vrugbaar te maak.

Voorbeeld: My broer kan baie vinnig verf, terwyl my suster baie sleg is met skilder.

Verduideliking:

Die woord "terwyl" kan as 'n voegwoord gemerk word omdat dit die klousule "Pijush my suster is baie sleg met skilder” met die hoofklousule ” My broer kan baie vinnig verf "terwyl die betekenis oorgedra word" terwyl dit inteendeel. "

Voorbeelde van “terwyl” as voegwoord-

Nou sal ons sinne gebruik wat met die voegwoord geraam is "terwyl" en verwante verduidelikings om die konsep duidelik en konkreet te maak.

voorbeeldVerduideliking
1. Al die seuns in my gesin is nogal spraaksaam, terwyl al die meisies skaam is.Die woord "terwyl" kan as 'n voegwoord gemerk word omdat dit die klousule "al die meisies is skaam" verbind met die hoofklousule "Al die seuns in my familie is nogal spraaksaam" terwyl dit die betekenis "kontras tussen twee feite of idees" uitbeeld. .
2. My ouma kan vir tien mense kook, terwyl my ma vir net vyf mense kan kook."Terwyl" kan as 'n voegwoord gemerk word omdat dit die klousule "my ma kan kook vir net vyf mense" verbind met die hoofklousule "My ouma kan kook vir tien mense" terwyl dit die betekenis oordra, terwyl dit inteendeel."
3. My gesin eet graag hoendertoebroodjies, terwyl ek daarvan hou om kaastoebroodjies te eet.“Aangesien” kan as ’n voegwoord gemerk word omdat dit die klousule “Ek is mal daaroor om kaastoebroodjies te eet” verbind met die hoofklousule “My gesin is mal daaroor om hoendertoebroodjies te eet” terwyl dit die betekenis oordra” terwyl dit inteendeel.”
4. Mina werk in die buiteland, terwyl nie een van haar familielede ooit in die buiteland gegaan het nie.“Aangesien” as ’n voegwoord gemerk kan word omdat dit die klousule verbind, “nie een van haar familielede het nog ooit in die buiteland gegaan nie” met die hoofklousule, “Mina werk in die buiteland” terwyl dit die betekenis oordra,” maar aan die ander kant. ”
5. Renu is mal daaroor om 'n pienkkleurige rok te dra, terwyl haar suster vir haar gesê het om 'n blou rok te dra."Aangesien" as 'n voegwoord gemerk kan word omdat dit die klousule verbind, "haar suster het vir haar gesê om 'n blou rok te dra" met die hoofklousule, "Renu hou daarvan om 'n pienk gekleurde toga te dra" terwyl dit die betekenis oordra, "in die lig van die feit dat."
Voorbeelde van "terwyl" as voegwoord

Wanneer word “terwyl” nie as voegwoord beskou nie?

Die woord "terwyl" word algemeen as 'n "voegwoord" gebruik, maar speel 'n ander rol in sommige sinne. Kom ons kyk na die gebruik van "terwyl" behalwe in samehang.

Ons kan "terwyl" as 'n "selfstandige naamwoord" aan die begin van 'n sin gebruik, maar hierdie reël is slegs van toepassing in Indië en nie in ander lande nie. Ons kan dus "terwyl" as 'n selfstandige naamwoord in die onderstaande sinne sien.

  1. 'n Inleiding tot 'n kwalifiserende wetlike of formele verklaring.
  2. As die bekendstelling van 'n voorwaardelike wetlike of formele verklaring.

Voorbeeld: Terwyl Indiese wysigings bepaal dat Indiese burgers hul plig moet doen om hul burgerskapregte uit te oefen.

Verduideliking:

Die woord "terwyl" word aan die begin van die sin gebruik as 'n "selfstandige naamwoord" van 'n voorwaardelike regsverklaring. Weereens, ons moet in gedagte hou dat hierdie tipe gebruik slegs in Indië van toepassing is en nie in ander lande nie.

Voorbeelde van “terwyl” nie as voegwoorde beskou word nie-

Hier gaan ons deur voorbeelde gaan waar "terwyl" nie as "voegwoord" gebruik word nie.

voorbeeldVerduideliking
1. Terwyl dit duidelik is dat die saak ooreenkomstig die gelewerde getuienis afgewys moet word.Hier kan ons die woord "terwyl" as 'n selfstandige naamwoord merk, want die sin is 'n voorbeeld van 'n "regsverklaring."
2. Terwyl die saaknommer 42 'n duidelike voorbeeld is van geval van bedrog.Hier kan ons die woord "terwyl" as 'n selfstandige naamwoord merk, want die sin is 'n voorbeeld van "feite in die wet."
Voorbeelde van "terwyl" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking:

Ons kan kennis neem van die punt dat bywoordelike sinsdele altyd betroubare sinsdele is en hulle kan nie by die hoofsin wees sonder hulp van die “ondergeskikte voegwoord”, soos; terwyl, sodat, alhoewel ens.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings