Is spanning konstant in reeks: 3 belangrike verduidelikings

Die spanning oor elke weerstand in 'n seriestroombaan verskil na gelang van die weerstandswaarde. Dus, spanning is nie konstant in serie nie. Slegs gelykwaardige weerstande kan dieselfde spanningsval lewer.

Ons gebruik die woord 'konstant' om 'n vaste waarde van 'n hoeveelheid wat onveranderd bly, te spesifiseer. Die spanning kan nooit 'n konstante parameter in enige elektriese stroombaan wees nie. Elke weerstand het 'n ander spanningsval deur hulle in 'n reekskombinasie. Gevolglik is spanning in seriestroombane nóg dieselfde nóg konstant. 

Wat is 'n seriestroombaan? Verduidelik die stroom- en ekwivalente weerstand in seriestroombane.

Wanneer ons sommige resistors of impedansieparameters een na die ander in lyn verbind, word dit 'n seriestroombaan genoem. 'n Seriekombinasie het oral in die stroombaan dieselfde stroom.

Ekwivalente weerstand in 'n reekspatroon is die som van alle individuele impedansie. Die spanning val deur al die resistors som tot die totale spanning. Die spanningsval deur elke komponent in die stroombaan verskil. Hierdie spanningsval word bereken deur die totale stroom met die resistorwaarde te vermenigvuldig.

Rlees meer oor….reekskringfunksie

Hoe om spanning in 'n seriestroombaan te bereken? Verduidelik met 'n numeriese voorbeeld.

Is spanning konstant in serie - stroombaan

Bogenoemde netwerk beeld 'n eenvoudige seriestroombaan uit met drie resistors van 5 ohm, 10 ohm en 20 ohm. Ons doel is om die spanningsval deur hulle te vind. Ons sal eers die ekwivalente weerstand uitvind.

Die ekwivalente weerstand R= R1+R2+R3= 5+20+10= 35 ohm

Dus, die totale stroom = die totale spanning / die ekwivalente weerstand = 10/35 = 0.29 amp.

Die spanning deur 5 ohm resistor= 5*0.29= 1.45 Volt

Die spanning deur 10 ohm resistor= 10*0.29= 2.9 Volt

Die spanning deur 20 ohm resistor= 20*0.29= 5.8 Volt

Is spanning konstant in reeks-Gereelde vrae

Hoe beïnvloed die spanning stroom in seriestroombane?

Elke weerstand in die seriekring ontvang dieselfde stroom in serieverbinding. Ons bereken die spanningsval oor hulle deur die bekende weerstandwaardes te gebruik. 

'n Seriestroombaan is die verbinding van veelvuldige impedansie-elemente. Dus, as die stroombaan enige tyd breek, breek die hele stroombaan en vloei geen stroom nie. 'n Baie algemene voorbeeld hiervan is serieverbinding van gloeilampe met verskillende ligsterkte. As ons aanhou om meer gloeilampe by te voeg, gaan die helderheid uiteindelik af.

Bereken die totale spanning V in die seriestroombaan hieronder.

Die netwerk wat hierbo uitgebeeld word, toon vier weerstande wat in serie saamgevoeg is. 'n Battery is teenwoordig in die stroombaan met 'n onbekende spanning V. Die stroomvloei is 0.25 amp. Ons moet die waarde van V uitvind.

Die spanningsval deur 6 ohm resistor= 6*0.25= 1.5 Volt

Die spanningsval deur 8 ohm resistor= 8*0.25= 2 Volt

Die spanningsval deur 10 ohm resistor= 10*0.25= 2.5 Volt

Die spanningsval deur 12 ohm resistor= 12*0.25= 3 Volt

Dus, totale spanning van die battery = V=1.5+2+2.5+3 = 9 Volt

Wat is die toepassings van spanning in serie?

Serie- en parallelle stroombane word beskou as die boustene van stroombaanontwerp. Hulle word algemeen gebruik vir baie stroombeperkende toepassings soos spanningsverdeling, transistor-voorspanning, ens.

Die spanning in seriestroombaan het verskillende toepassings. Sommige algemene toepassings van die spanning in serie is-

  1. Spanningsverdeler stroombane
  2. TV afstandbeheer batterye
  3. Brandalarm
  4. Analoog filters
  5. Resonante stroombane
  6. Kraglynfilters
  7. LED gloeilamp snare
  8. Interne komponente van motorvoertuie

Hoe kan ons individuele spannings in 'n seriestroombaan vind?

Individuele spannings van die resistors in 'n seriestroombaan word verkry uit die totale stroom vermenigvuldig met die resistorwaarde. 

Gestel daar is twee weerstande R1 En R2 in serie verbind met die battery V. Daarom is die ekwivalente weerstand Req is R.1+R2. Dus, die spanning oor enige weerstand = waarde van die weerstand x totale stroom

Die spanning oor R1 =V1 = VR1 /R1+R2 volt

Die spanning oor R2 =V2 = VR2 /R1+R2 volt

Is spanning dieselfde in serie?

Die spanning is nie dieselfde of konstant in die seriestroombaan nie. Spanningsval deur elke resistor verskil in alle gevalle behalwe een waar al die resistors in 'n serienetwerk dieselfde waarde het.

Wanneer die weerstande in die stroombaan van gelyke waarde is, sal slegs spanningsval vir al die resistors dieselfde wees. Gestel, in 'n stroombaan wat drie weerstande bevat, is al die resistors van R ohm. Die ekwivalente weerstandswaarde = R+R+R = 3R. Die spanning oor enige weerstand = V*R/3R= V/3 volt.

Verduidelik die spanning in serie met 'n praktiese voorbeeld.

Een baie interessante voorbeeld van 'n reeksbaan in die praktiese lewe is die klassieke kersboombeligting. In hierdie beligting is baie piepklein gloeilampe in serie gekoppel.

Ons gebruik hierdie gloeilampe oor die jare. Ons kan sien dat 'n spesifieke gedeelte van die ligte nie werk nie. Dit is as gevolg van die reeksverbinding. Die ligte is die kombinasie van baie sulke reeksgekoppelde snare. Dus, selfs al is een gloeilamp in 'n netwerk beskadig, hou die hele deel op om te werk.

“Dis die seisoen” by DonkerDink is gelisensieer onder CC BY-NC-ND 2.0
Scroll na bo