Is werkwoord 'n vervoeging: 5 feite wat u moet weet


'n Betekenisvolle sin gaan alles oor die onderwerp-werkwoord-ooreenkoms in alle grammatikale aspekte met behulp van die vervoeging van werkwoorde. Kom ons kyk na maniere om werkwoorde te vervoeg.

'n Werkwoord moet sy vorm verander om hand aan hand te gaan met sy onderskeie onderwerpe in terme van alle tipes grammatikale aspekte. Hierin lê die behoefte aan die vervoeging van werkwoorde.

Nou sal ons belangrike feite leer oor die vervoeging van werkwoorde saam met verskeie maniere om werkwoorde te vervoeg.

Wat is 'n werkwoordvervoeging?

Daar is verskeie grammatikale aspekte wat a werkwoord moet volg om homself by sy onderwerp te pas. Kom ons kyk na die konsep van vervoeging van werkwoorde vir behoorlike onderwerp-werkwoord-ooreenkoms.

"Werkwoordvervoeging" is die proses om die vorm van 'n werkwoord te verander om by die onderwerp te pas in terme van sommige spesifieke grammatikale aspekte.

'n Lys van daardie aspekte is hieronder gegee.

Aspekte van 'n werkwoord wat vervoeg moet word met betrekking tot sy onderwerp voorbeeldVerduideliking
1. 'n Werkwoord moet vervoeg word volgens die "persoon" van die onderskeie subjektiewe.Pijush gee nooit sy poging op terwyl hy enige hindernis in die lewe in die gesig staar nie.Die persoon van die sin is "Pijush" en hy is die derde persoon enkelvoud getal. Ons het dus "-s" by die werkwoord "gee" gevoeg. Hierdie byvoeging van "s" tot die basiese vorm van die werkwoord "gee" kan bestempel word as "vervoeging van die werkwoord".
2. 'n Werkwoord moet vervoeg word volgens die "nommer" van die onderskeie onderwerp.Hulle gaan mark toe om rou en vars groente te koop.Die nommer van die onderwerp "Hulle" is 'n derdepersoon meervoudsgetal. Ons het dus die werkwoord "is" na "is" verander om by die onderwerp van die sin te pas, en hierdie proses word "vervoeging van werkwoord" genoem.
3. 'n Werkwoord moet vervoeg word volgens die "tyd" van die onderskeie onderwerp.Ek kook die aartappel sedert laas een uur maar dit is steeds nie gaar nie.Ons het "ing" by die werkwoord "kook" gevoeg omdat die sin in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd is en hierdie proses word "vervoeging van werkwoord" genoem.
4. 'n Werkwoord moet vervoeg word volgens die "stemming" van die onderskeie onderwerp.Ek wens ek was die hoof van die olifanttrop.Ons het die werkwoord "was" in plaas van "is" of "was" na die spreker "ek" bygevoeg omdat die sin in die "subjunktiewe bui" is.
Aspekte van 'n werkwoord wat vervoeg moet word met betrekking tot sy onderwerp 

Hoe om 'n werkwoord te vervoeg?

Ons kan nie dieselfde reëls toepas om beide gereelde en onreëlmatige werkwoorde te vervoeg nie. Kom ons kyk na die verskillende reëls van die vervoeging van werkwoorde.

Vervoeging van "Gereelde Werkwoord" -

Daar is 'n paar spesifieke agtervoegsels wat by die basisvorm van die gevoeg moet word gereelde werkwoord vorm om dit in verskillende tye, buie, persone en geslagte vervoeg te maak.

Gespanne VormByvoeging van agtervoegselWerkwoordvorm
1. Eenvoudige teenwoordige tydBasisvorm / "-s" tot die derde persoon enkelvoud getalBereik / Bereik
2. Present Continuous Tense"-ing"am/ is/ bereik
3. Present Perfect Tense"-ed"Het bereik
4. Present Perfect Continuous Tense"-ing"bereik het
5. Eenvoudige Verlede Tyd"-ed"bereik
6. Verlede Deurlopende Tyd"-ing"besig was om te bereik
7. Verlede Volmaakte Tyd"-ed"bereik het
8. Past Perfect Continuous Tense"-ing"bereik het
9. Eenvoudige Toekomstige Tyd"-ed"bereik het
10. Toekomstige Deurlopende Tyd"-ing"sal bereik
11. Toekomstige volmaakte tyd"-ed"bereik het
12. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyd"-ing"sal bereik het
Vervoeging van "gewone werkwoord"

Vervoeging van "Onreëlmatige Werkwoord" -

Dit kan nie gespesifiseer word met enige reël, struktuur, patroon of neiging om onreëlmatige werkwoorde te vervoeg nie. Daar is slegs 'n algemene reël dat ons die agtervoegsel "-s" by die basiese vorm van beide reëlmatige en onreëlmatige werkwoorde in "eenvoudige teenwoordige tydsvorm" moet voeg.

Kom ons kyk na vervoeging van twee onreëlmatige werkwoordvorme.

Gespanne VormOnreëlmatige werkwoord "gee"Onreëlmatige werkwoord "koop"
1. Eenvoudige teenwoordige tydgeeBuys
2. Present Continuous Tenseam/is/ geeis/ is/ koop
3. Present Perfect TenseHet gegeeHet gekoop
4. Present Perfect Continuous Tensegegee hetgekoop het
5. Eenvoudige Verlede Tydgegeegekoop
6. Verlede Deurlopende Tydbesig was om te geebesig was om te koop
7. Verlede Volmaakte Tydgegee hetgekoop het
8. Past Perfect Continuous Tensegegee hetgekoop het
9. Eenvoudige Toekomstige Tydgegee hetgekoop het
10. Toekomstige Deurlopende Tydsal geesal koop
11. Toekomstige volmaakte tydgegee hetgekoop het
12. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tydsal gegee hetsal gekoop het
Vervoeging van "Onreëlmatige Werkwoord"

Wat is 'n gewone werkwoordvervoeging?

Beide "gereelde" en "onreëlmatige" werkwoorde kan vervoeg word deur hul eie stel reëls te volg. Kom ons sien die konsep van gereelde werkwoordvervoeging in aksie.

Die "gewone" werkwoordvervoeging is die maklikste manier om werkwoorde te vervoeg, want ons kan 'n gewone werkwoord vervoeg deur 'n paar spesifieke agtervoegsels by te voeg. Daar is vier tipes agtervoegsels wat gebruik kan word om die mees algemene werkwoorde in Engels te vervoeg, en dit is gewone werkwoorde.

Daardie vier agtervoegsels is soos volg.

  1. "-d"
  2. "-ed"
  3. "-ing"
  4. "-S"

Voorbeeld -

Kom ons kyk hoe die gereelde werkwoord “aansluit” volgens verskeie tydsvorme vervoeg word. Hier het ons "ek" as die onderwerp geneem.

Gespanne VormVoorbeeld van "Vervoeging van gewone werkwoord"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk stap langs die see om lekker seeskulpe te kry.Ons het die gewone werkwoord "loop" in sy stamvorm behou om dit gepas te maak vir die "Eenvoudige teenwoordige tyd"-vorm.
2. Present Continuous TenseEk stap langs die see om lekker seeskulpe te kry.Die agtervoegsel "-ing" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Present Continuous Tense"-vorm.
3. Present Perfect TenseEk het die laaste uur langs die see gestap om 'n paar mooi skulpe te kry.Die agtervoegsel "-ed" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Present Perfect Tense"-vorm.
4. Present Perfect Continuous TenseEk het al langs die see gestap om 'n paar mooi skulpe te kry.Die agtervoegsel "-ing" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Present Perfect Continuous Tense"-vorm.
5. Eenvoudige Verlede TydEk het langs die see gestap om lekker seeskulpe te kry.Die agtervoegsel “-ed” is by die gewone werkwoord “loop” gevoeg om dit gepas te maak vir die “Eenvoudige Verlede Tyd”-vorm.
6. Verlede Deurlopende TydEk het langs die see gestap om lekker seeskulpe te kry.Die agtervoegsel "-ing" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Verlede Kontinue Tyd"-vorm.
7. Verlede Volmaakte TydEk het voor sononder langs die see gestap om 'n paar mooi seeskulpe te versamel.Die agtervoegsel “-ed” is by die gewone werkwoord “loop” gevoeg om dit gepas te maak vir die “Verlede Volmaakte Tyd”-vorm.
8. Past Perfect Continuous TenseEk het al langs die see gestap om 'n paar mooi see skulpe te kry.Die agtervoegsel "-ing" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Past Perfect Continuous Tense"-vorm.
9. Eenvoudige Toekomstige TydEk sal langs die see stap om 'n paar mooi skulpe te kry.Ons het die gewone werkwoord "loop" in sy stamvorm behou om dit geskik te maak vir die "Eenvoudige Toekomstyd"-vorm.
10. Toekomstige Deurlopende TydEk sal langs die see stap om 'n paar mooi seeskulpies te kry.Die agtervoegsel "-ing" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Toekomstige Kontinue Tyd"-vorm.
11. Toekomstige volmaakte tydEk sal langs die see gestap het om 'n paar mooi skulpe te kry.Die agtervoegsel "-ed" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Toekomstige Volmaakte Tyd"-vorm.
12. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk sal langs die see gestap het om 'n paar mooi seeskulpe te kry.Die agtervoegsel "-ing" is by die gewone werkwoord "loop" gevoeg om dit gepas te maak vir die "Toekomstige Volmaakte Kontinue Tyd"-vorm.
Vervoeging van gewone werkwoord

Vervoeging van werkwoordvoorbeelde –

Nou gaan ons deur die vervoeging van beide reëlmatige en onreëlmatige werkwoordvorme om 'n duidelike idee van dieselfde te hê.

"Gereelde Werkwoord" Vervoeging -

Nou sal ons sien hoe die gewone werkwoord "glimlag" volgens verskeie tydsvorme vervoeg word. Hier het ons "Ronit" as onderwerp geneem. Ons moet daarop let dat die onderwerp "Ronit" 'n derde persoon enkelvoud is.

Gespanne VormVoorbeeld van "Vervoeging van gewone werkwoord"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydRonit glimlag vir die oulike meisie om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-s" is by die gewone werkwoord "glimlag" gevoeg omdat die onderwerp "Ronit" derde persoon enkelvoud vroulik is.
2. Present Continuous TenseRonit glimlag vir die oulike meisie om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ing" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
3. Present Perfect TenseRonit het die laaste vyf minute vir die oulike meisie geglimlag om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ed" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
4. Present Perfect Continuous TenseRonit het vir die oulike meisie geglimlag om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ing" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
5. Eenvoudige Verlede TydRonit het vir die oulike meisie geglimlag om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ed" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
6. Verlede Deurlopende TydRonit het vir die oulike meisie geglimlag om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ing" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
7. Verlede Volmaakte TydRonit het vyf minute lank vir die oulike meisie geglimlag om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ed" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
8. Past Perfect Continuous TenseRonit het vir die oulike meisie geglimlag om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ing" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
9. Eenvoudige Toekomstige TydRonit sal vir die oulike meisie glimlag om haar gelukkig te maak.Die gewone werkwoord "glimlag" is in sy stamvorm.
10. Toekomstige Deurlopende TydRonit sal vir die oulike meisie glimlag om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ing" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
11. Toekomstige volmaakte tydRonit sou vir die oulike meisie geglimlag het om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ed" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
12. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydRonit sou vir die oulike meisie geglimlag het om haar gelukkig te maak.Die agtervoegsel "-ing" is by die stamvorm van die werkwoord "glimlag" gevoeg.
Vervoeging van gewone werkwoord

"Onreëlmatige werkwoord" vervoeging -

Hoe die onreëlmatige werkwoord “bring” hier volgens verskeie tydvorme vervoeg word, sal ons ondersoek. Hier het ons "Mina" as die onderwerp geneem. Ons moet daarop let dat die onderwerp "Mina" 'n derde persoon enkelvoud getal is.

Gespanne VormVoorbeeld van "Vervoeging van gewone werkwoord"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydMina bring 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders.Die agtervoegsel "-s" is by die onreëlmatige werkwoord "bring" gevoeg omdat die onderwerp "Mina" 'n derdepersoon enkelvoud vroulik is.
2. Present Continuous TenseMina bring 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg met "bring" omdat die sin in die huidige aaneenlopende tyd is.
3. Present Perfect TenseMina het 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg na "gebring" omdat die sin in die huidige volmaakte tyd is.
4. Present Perfect Continuous TenseMina het 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg na "bring" omdat die sin in die Present Perfect Continuous Tense is.
5. Eenvoudige Verlede TydMina het 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg na "gebring" omdat die sin in die Eenvoudige Verlede Tyd is.
6. Verlede Deurlopende TydMina het 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg met "bring" omdat die sin in die verlede deurlopende tyd is.
7. Verlede Volmaakte TydMina het 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring.The irregular verb “bring” has been conjugated to “brought” because the sentence is in the Verlede perfekte tyd.
8. Past Perfect Continuous TenseMina het 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg na "bring" omdat die sin in die Past Perfect Continuous Tense is.
9. Eenvoudige Toekomstige TydMina sal bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders bring.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is in sy stamvorm omdat die sin in eenvoudige toekomende tyd is.
10. Toekomstige Deurlopende TydMina sal 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders bring.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg met "bring" omdat die sin in die Toekomstige Kontinue Tyd is.
11. Toekomstige volmaakte tydMina sal 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring het.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg na "gebring" omdat die sin in die Toekomstige Volmaakte Tyd is.
12. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydMina sal 'n bietjie swart sjokolade vir daardie weeskinders gebring het.Die onreëlmatige werkwoord "bring" is vervoeg na "bring" omdat die sin in die Future Perfect Continuous Tense is.
Vervoeging van gewone werkwoord

Afsluiting -

Ons moet daarop let dat beide "reëlmatige werkwoorde" en "onreëlmatige werkwoorde" volgens hul onderskeie onderwerpe vervoeg moet word, alhoewel die reëls van gereelde werkwoordvervoeging en onreëlmatige werkwoordvervoeging verskil.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings