Is vanadium magneties? 5 feite wat jy moet weet!

Vanadium is 'n silwergrys gekleurde oorgangsmetaal met atoomgetal 23 wat baie hard is. Laat weet ons of vanadium magneties is of nie.

Vanadium is paramagneties van aard met 'n kiestand magnetiese vatbaarheid van 255 x 10-6 cm3/mol by die temperatuur van 298 K. Vanadium word swak aangetrek deur die ekstern toegepaste magnetiese velde en vorm interne en geïnduseerde magnetiese velde in die rigting van die toegepaste veld, wat dit paramagneties maak.

Kom ons bespreek hier belangrike feite oor vanadium soos die magnetiese moment van vanadium, magnetiese eienskappe van vanadium en nog vele meer feite soos die feite wat voorheen genoem is.

Vanadium magnetiese moment

Magnetiese oomblik kan gedefinieer word as die oriëntasie of sterkte wat 'n magneet besit wat 'n magneetveld produseer. Kom ons bespreek die magnetiese moment van vanadium.

Magnetiese moment van vanadium is 1.73 BM. Die berekening word hieronder geskryf: vanadium het slegs een ongepaarde elektron in die oksidasietoestand van +4.

Die formule vir magnetiese moment is = [n(n+2)]^(½)

= [1×3]^(½)

= 1.73 BM.

[Hier dui n die aantal ongepaarde elektrone in die valensiedop van 'n element aan]

Vanadium beeld deur Albedo ukr (CC BY-SA 2.5)

Die elektroniese konfigurasie van vanadium is [Ar]4s23d1. Uit die elektroniese konfigurasie is dit duidelik dat daar net een ongepaarde elektron in die buitenste wentelbaan van vanadium is. Vanadium toon dus die paramagnetiese gedrag.

Vanadium magnetiese eienskappe

Vanadium is 'n oorgangsmetaal van atoomgetal 23 en periode 4. Kom ons bespreek die magnetiese eienskappe van vanadium.

 • As gevolg van die teenwoordigheid van een ongepaarde elektron in die buitenste wentelbaan van vanadium is die netto dipoolmoment van vanadium nie nul nie. Dit voldoen aan die voorwaarde om a paramagnetiese materiaal.
 • Die atome van vanadium besit 'n permanente dipoolmoment as gevolg van die ongepaarde spin.
 • Vanadium word baie swak na daardie veld aangetrokke wanneer 'n eksterne magneetveld toegepas word.
 • Vanadium begin beweeg van die swakveldstreek na die sterkveldstreek as die ekstern toegepaste magneetveld nie eenvormig van aard is nie .
 • Die vanadiumstaaf lê parallel met die veld aangesien die veld die sterkste naby die pale is .
 • Vloeibare vanadium beweeg op in die arms van 'n U-vormige buis wat tussen die pole van 'n magneet is.
 • Vanadium het 'n baie klein en positiewe waarde van intensiteit van magnetisering wat direk eweredig is aan die waarde van die magnetiseringsveld.
 • Die waarde van magnetiese vatbaarheid van vanadium lê in die reeks van 5.81 x 10-6 tot 5.89 x 10-6 emoe/g in die temperatuurreeks van 293 -20 K. hierdie klein maar positiewe waarde van magnetiese vatbaarheid toon dat dit paramagneties van aard is.
 • Die relatiewe deurlaatbaarheid van vanadium is groter as 1 en die interne veld van vanadium is effens groter as die eksterne veld wat daarop toegepas word.
 • Magnetiese veldlyne binne vanadium is relatief digter as die buitekant van vanadium so soortgelyk aan ander paramagnetiese stowwe.
 • Magnetisering van vanadium is omgekeerd eweredig aan die absolute temperatuur volgens die curie se wet.
 • Magnetiese dipoolmoment van vanadium is klein en parallel aan die magnetiseringsveld.

Vanadiumoksied magneties

Vanadiumoksied is 'n anorganiese verbinding met chemiese formule VO2 en van donkerblou kleur. Dit dien as 'n amfoteriese oksied. Laat weet ons of vanadiumoksied magneties is.

Vanadiumdioksied tree op as 'n paramagnetiese materiaal in beide die fases van halfgeleier sowel as metaalfase. Die magnetiese eienskappe van vanadiumdioksied wissel met die variasie van suurstofinhoud en die doping met yster.

a. Vanadiumdioksied magnetiese eienskappe

Vanadiumdioksied het 'n molêre massa van 82.94 g/mol en 'n digtheid van 4.57 g/cm3. Die magnetiese eienskappe van vanadiumoksied is:

 • Die magnetiese vatbaarheid van vanadiumdioksied is klein maar positief. Dit is isotropies binne +/- 3%.
 • By 'n hoë temperatuur van 100 °C en by die spesifieke frekwensie van 2.5 GHz is die relatiewe permittiwiteit van vanadiumdioksied byna 4.5 x 104.
 • Magnetiese dipoolmoment van die vanadiumdioksied is klein en dit is parallel aan die magnetiseringsveld.
 • In die temperatuurreeks van 100 K tot 250 K volg vanadiumdioksied die curie se wet aangesien dit as 'n paramagnetiese stof in hierdie temperatuurreeks optree.
 • Wanneer 'n eksterne magnetiese veld toegepas word, word die vanadiumdioksied na die toegepaste veld aangetrek, maar die aantrekkingskrag is baie swak van aard.

b. Vanadiumoksied magnetiese vatbaarheid

Die mate waarin 'n materiaal gemagnetiseer kan word in die invloed van 'n eksterne veld staan ​​bekend as sy magnetiese vatbaarheid. Kom ons fokus op magnetiese vatbaarheid van vanadiumoksied.

Magnetiese vatbaarheid van vanadiumoksied is 99 x 10-6 cm3/mol. Aangesien dit 'n paramagnetiese materiaal is, bly dit in lyn met die toegepaste eksterne magnetiese veld en word aangetrek na die streke waar die veldintensiteit hoër is as die ander streke.

Magnetiese vatbaarheid van vanadiumoksied het 'n groot afhanklikheid van die temperatuur aangesien dit omgekeerd varieer met betrekking tot die absolute temperatuur van die omgewing volgens die Curie-wet.

Nikkel vanadium magneties

In die nikkel-vanadium-legering is nikkel ongeveer 92.425% teenwoordig en vanadium is teenwoordig ongeveer 6.7-7.5%. Kom ons kyk of nikkel-vanadium magneties is of nie.

Nikkel – vanadiumlegering is magneties van aard aangesien daar 'n hoë persentasie nikkel in hierdie legering teenwoordig is. Nikkel is ferromagneties van aard, wat beteken dat dit sterk magnetiese eienskappe het. Net so het vanadium swak magnetisme aangesien dit paramagneties van aard is.

Vanadium word met nikkel gekombineer om die hardheid van die oppervlak te verhoog deur die proses van nitrering en hierdie legering het uitgebreide gebruik in die magnetiese toepassing sowel as halfgeleiertoepassings.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel is gebaseer op die 5 belangrike feite wat verband hou met die magnetiese eienskappe van vanadium. Dit bestaan ​​uit feite soos beide vanadium en vanadiumoksied paramagneties van aard is, albei het 'n swak aantrekkingskrag na die toegepaste magnetiese veld, nikkel-vanadium legering is magneties van aard en nog vele meer feite soos hierdie feite.

Scroll na bo