Is tensy 'n voegwoord? 3 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


Woorde wat as verbinders gebruik word, kan as voegwoorde beskou word. In hierdie artikel gaan ons die vraag aanspreek of die woord "tensy" 'n voegwoord is.

Die woord "tensy" is 'n voegwoord aangesien dit help om 'n afhanklike klousule (ondergeskikte klousule) te verbind of te koppel met dié van 'n onafhanklike klousule (hoofklousule). Enige woord wat help om twee of meer woorde, klousules, frases of sinne te verbind, val onder die woordsoort "voegwoorde". 

Met die 'n paar interessante feite en voorbeelde, laat ons verder ondersoek instel na die gebruik van die woord "tensy" as 'n voegwoord.

Wanneer is "tensy" 'n voegwoord?

Ons weet reeds dat die woord "tensy" kan 'n voegwoord wees, hier, laat ons weet wanneer (op watter plekke), "tensy" 'n voegwoord kan wees.

"Tensy" is 'n voegwoord wanneer dit twee klousules verbind. In hierdie gebruik sal die handeling in een klousule slegs plaasvind as die handeling in die ander klousule nie plaasvind nie. “Tensy” dui op 'n voorwaarde en kan in die begin of in die middel van 'n sin geplaas word afhangende van die bysin se posisie.

Posisie van "tensy" in die sinvoorbeeldeverduidelikings
1. Begin van die sintensy Ek voer haar, sy sal nie haar kos eet nie.Bysin: tensy Ek voer haar
Hoofklousule: sy sal nie haar kos eet nie

Hier, die voegwoord "tensy" is teenwoordig in die begin van die sin as die bysin is voor geplaas die hoofklousule.

"Tensy" hier word gebruik om dit te sê sy sal haar kos eet, net as “ek” haar voed.
2. Middel van die sinRuhi sal nie slaap nie tensy jy vertel haar 'n slaaptydstorie.Hoofklousule: Ruhi sal nie slaap nie
Bysin: tensy jy vertel haar 'n slaaptydstorie

Hier, die voegwoord "tensy" is teenwoordig in die middel van die sin as die bysin is geplaas na die hoofklousule.

"Tensy" hier word gebruik om dit te sê Ruhi sal slaap, net as “jy” vir haar 'n slaaptydstorie vertel.
Wanneer is "tensy" 'n voegwoord

Hoe is "tensy" 'n ondergeskikte voegwoord?

Met verskillende soorte voegwoorde in Engelse taal, val die woord "tensy" onder ondergeskikte voegwoordkategorie. Kom ons vind die rede daarvoor uit.

Die woord "tensy" is 'n ondergeskikte voegwoord omdat dit gebruik word om 'n ondergeskikte klousule (afhanklike klousule) in te voer. Dit help om die afhanklike klousule met die hoofsin van 'n sin te verbind. Enige voegwoord wat 'n afhanklike klousule instel, val onder die ondergeskikte voegwoordkategorie.

voorbeeld: tensy as jy jou huiswerk voltooi, kan jy nie gaan speel nie.

  • Ondergeskikte klousule: tensy jy voltooi jou huiswerk
  • Hoofklousule: jy kan nie gaan speel nie
  • Ondergeskikte voegwoord: tensy

In bogenoemde sin, die woord "tensy" is 'n ondergeskikte voegwoord aangesien dit die afhanklike klousule instel “tensy jy voltooi jou huiswerk". Dit help ook om hierdie klousule met die onafhanklike klousule te verbind.

Voorbeelde van "tensy" as 'n voegwoord

Ons kan 'n beter begrip hê oor die samewerking “tensy” met behulp van enkele voorbeelde en verwante verduidelikings.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit sinne waarin die woord "tensy" as 'n voegwoord gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
1. tensy jy elke dag leer, sal jy nie goeie punte in jou finale toetse kan behaal nie.Bysin: tensy jy leer elke dag
Hoofklousule: jy sal nie goeie punte in jou finale toets kan behaal nie

Hier, die woord "tensy" verrig die rol van 'n samewerking soos dit is die subklousule bekend te stel daardeur verbind dit met die hoofklousule.

"Tensy" hier word gebruik om oor te dra dat "jy” sal goeie punte in druiptoetse kan behaal, net as “jy” elke dag leer.
2. Laat ons nie die bestuurder kontak nie, tensy dit is 'n dringende en belangrike saak.Hoofklousule: Laat ons nie die bestuurder kontak nie
Bysin: tensy dit is 'n dringende en belangrike saak.

Hier, die woord "tensy" neem die rol van a op samewerking soos dit is die subklousule bekend te stel en daardeur by die onafhanklike klousule aansluit.

"Tensy" hier word gebruik om dit oor te dra ons sal die bestuurder kontak, net as daar iets dringend en belangrik is.
3. Moenie enige tablette neem nie, tensy dit word deur 'n dokter voorgeskryf.Hoofklousule: moenie enige tablette neem nie
Bysin: tensy dit word deur 'n dokter voorgeskryf

Hier, die woord "tensy" word gebruik as 'n samewerking soos dit is die bysin bekend te stel daardeur verbind dit met die onafhanklike klousule om 'n enkele sin te vorm.


"Tensy" hier word gebruik om dit vir ons te vertel ons moet tablette neem, slegs as dit deur 'n dokter voorgeskryf is. Anders moet ons dit nie vat nie.
4. tensy ons vind 'n bewys teen haar, ons kan haar nie verkeerd bewys nie.Bysin: tensy ons vind 'n bewys teen haar
Hoofklousule: ons kan haar nie verkeerd bewys nie

In hierdie sin, die woord "tensy" funksioneer as 'n samewerking soos dit gebruik word stel die subklousule in en dit daardeur met die hoofsin te koppel om 'n enkele sin te vorm.

"Tensy" hier word gebruik om dit oor te dra ons kan haar verkeerd bewys, net as ons 'n bewys teen haar vind.
5. Die studente sal nie ophou om laat na die klas te kom nie, tensy hulle word gestraf.Hoofklousule: die studente sal nie ophou om laat na die klas te kom nie
Bysin: tensy hulle word gestraf

Hier, die woord "tensy" verrig die funksie van a samewerking soos dit is die bysin bekend te stel daardeur verbind dit met die hoofsin om 'n enkele sin te vorm.

"Tensy" hier word gebruik om dit aan ons oor te dra die studente sal ophou om laat na die klas te kom, slegs as hulle gestraf word
Voorbeelde van "tensy" as voegwoord

Gevolgtrekking

Uit hierdie artikel het ons dus te wete gekom dat die voegwoord "tensy" 'n ondergeskikte voegwoord van toestand is en dit word gebruik om klousules te verbind wat 'n voorwaarde uitbeeld vir die handelinge om plaas te vind of nie om plaas te vind nie.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hi...ek is Sowndharya Jagadeeswaran. Ek het my meestersgraad in Engelse letterkunde gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings