3 feite oor dit as 'n byvoeglike naamwoord (wanneer, hoe en voorbeelde)


Ons kan die dele van spraak "byvoeglike naamwoorde" met die naam noem "bepalers" ook. Kom ons kyk of die woord "daardie" 'n byvoeglike naamwoord is of nie.

Die woord "those" is een van die vier "demonstratiewe byvoeglike naamwoorde" van die Engelse taal. Die byvoeglike naamwoord "diegene" verwys na 'n meervoudsselfstandige naamwoord, selfstandige naamwoordekwivalent of selfstandige naamwoord wat ver geleë is in beide aspekte van tyd en ruimte.

Ons sal nou verskeie feite en verduidelikings oor die byvoeglike naamwoord "diegene" leer. 

Wanneer word "dié" as byvoeglike naamwoord beskou?

Alle soorte woorde wat gebruik kan word om 'n selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent te beskryf of te wysig, moet 'n "byvoeglike naamwoord" genoem word. Kom ons kyk of die woord "diegene" as 'n byvoeglike naamwoord beskou kan word of nie.

Die woord "diegene" kan bestempel word as 'n "byvoeglike naamwoord" wanneer dit in enige van die onderstaande situasies is.

Situasies waar die woord "daardie" as 'n "byvoeglike naamwoord" gebruik wordvoorbeeldVerduideliking
1. Die woord "diegene" kan as 'n byvoeglike naamwoord beskou word wanneer dit die eienskappe van 'n "selfstandige naamwoord" beskryf of wysig.My pa het swart wortels van Bihar geëet. Hy sê altyd daardie wortels is baie soet van smaak.Die woord "diegene" kan beslis 'n "byvoeglike naamwoord" genoem word, aangesien dit die meervoudsselfstandige naamwoord "wortels" beskryf.
2. Die woord "diegene" kan as 'n byvoeglike naamwoord beskou word wanneer dit die eienskappe van 'n "naamwoordfrase" beskryf of wysig.My oumagrootjie het 'n paar vintage pêrels by haar gehad. My ma het gesê daardie pêrels was nie net deftig nie, maar ook elegant.Die woord "diegene" kan beslis 'n "byvoeglike naamwoord" genoem word, aangesien dit die selfstandige naamwoord frase "oesjaar pêrels" beskryf.
3. Die woord "diegene" kan as 'n byvoeglike naamwoord beskou word wanneer dit die eienskappe van 'n "voornaamwoord" beskryf of wysig.Ek het so baie meisie- en seunspoppe in my kinderdae. Ek mis nog steeds daardie alles.Die woord "diegene" kan beslis bestempel word as 'n "byvoeglike naamwoord" soos dit die onbepaalde voornaamwoord beskryf "alles" vervang die meervoudsnaamwoord "meisie- en seunspoppe".
Situasies waar die woord "daardie" as 'n "byvoeglike naamwoord" gebruik word

Is “daardie” 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "those" is een van die vier demonstratiewe byvoeglike naamwoorde in die "adjektiewe groep" van Engelse woorddele. Nou sal ons leer wanneer en hoe ons die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "die" kan gebruik

Wanneer om die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" te gebruik?

Ons kan die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" gebruik wanneer ons enige van die onderstaande aspekte moet verwys.

aspekte waar die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "die" gebruik kan wordvoorbeeldVerduideliking
1. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" moet gebruik word om enige meervoudsselfstandige naamwoord, naamwoordfrase of naamwoordekwivalent te beskryf.Dit is die versierde olifant-handwerk wat ek nog altyd wou hê.Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" demonstreer eienskappe van die selfstandige naamwoord "olifanthandwerk".
2. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" kan gebruik word om slegs "meervoudsvorm" van selfstandige naamwoord, naamwoordfrase of naamwoordekwivalent te verwys.Renu wil daardie rooi soetrissies hê wat haar ma ook in haar kinderdae gekook het.Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" demonstreer die eienskappe van die meervoudsvorm van die selfstandige naamwoord "capsicum".
3. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" kan gebruik word om selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord ekwivalent te verwys wat ver geleë is in terme van beide "fisiese bestaan" en "tyd". Daar was drie speurboeke op die onderste rak van my studeerkamer. Daardie boeke is steeds my gunstelinge.Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" demonstreer eienskappe van die selfstandige naamwoord "speurboeke" wat ver weg is van die spreker in terme van "tyd".
4. Ons kan die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" gebruik om enige persoon, gebeurtenis, aktiwiteit ens. te verwys wat verband hou met verlede.My pa het altyd vir my kleinsus lekkergoed gebring. Ek mis die smaak van daardie lekkers.Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" demonstreer die eienskappe van die selfstandige naamwoord "lekkers" wat gebruik is om deur die vader van die spreker gekoop te word.
aspekte waar die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "die" gebruik kan word

Hoe om die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "die" te gebruik?

Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" moet op so 'n manier gebruik word waar ons die reëls hieronder volg.

Reëls om die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "die" te gebruikvoorbeeldVerduideliking
1. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" moet gebruik word voor die onderskeie selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent waarna dit verwys of wysig.My pa het sy manuskripte met 'n paar parkeerpenne geskryf. Ek het altyd met bewondering na daardie penne gekyk.Hier is die demonstrerende byvoeglike naamwoord "diegene" net voor die meervoudsselfstandige naamwoord "penne" geplaas.
2. Ons moet die meervoud demonstratiewe byvoeglike naamwoord "hulle" gebruik saam met slegs meervoud selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord ekwivalent.Daar was 'n paar rooi rose in die tuin van my voorouer se huis. Reuke van daardie rooi blomme is iets buitengewoons.Hier beskryf of wysig die demonstrerende byvoeglike naamwoord "diegene" die eienskappe van die selfstandige naamwoord "rooi blomme", wat in meervoud is.
3. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "diegene" moet gebruik word in aspek van slegs "tyd" en "ruimte".My ma het vroeër 'n heerlike mango-piekel gemaak. Daardie mango-piekels was baie pittig en smaaklik.Hier verwys die demonstrerende byvoeglike naamwoord "diegene" na die selfstandige naamwoord "mango-piekel", wat in terme van "tyd" ver van die spreker af is.
Reëls om die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "die" te gebruik

Wanneer "daardie" nie as byvoeglike naamwoord beskou word nie?

Die woord "dié" speel rol van meer as een deel van spraak. Kom ons kyk na die rol wat die woord "diegene" speel, behalwe om 'n byvoeglike naamwoord te wees.

Die woord "diegene" kan nie as 'n byvoeglike naamwoord beskou word wanneer dit die rol van 'n "voornaamwoord" vervul nie. Situasies waar ons die woord "diegene" as 'n voornaamwoord kan gebruik, is hieronder gelys.

Situasies waar "dié" die rol van 'n "voornaamwoord" vervulvoorbeeldVerduideliking
1. Die woord "diegene" kan as 'n voornaamwoord genoem word; ons gebruik dit as 'n plaasvervanger vir enige selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent.Verlede winter het ek aarbeie geëet. Die is regtig lekker.Die woord "diegene" kan beslis 'n "voornaamwoord" genoem word, aangesien dit die meervoudsnaamwoord "aarbeie" vervang.
2. Die voornaamwoord "hulle" moet gebruik word om enige meervoudsselfstandige naamwoord, naamwoordekwivalent of naamwoordfrase te vervang.Ek het 'n paar uitstekende handwerk by gister se uitstalling gesien. Dit is die moeite werd om huise mee te versier.Die woord "diegene" kan beslis 'n "voornaamwoord" genoem word, aangesien dit die meervoudsnaamwoord "handwerk" vervang.
3. Die voornaamwoord "hulle" moet vir enige spesifieke selfstandige naamwoord, naamwoordfrase of selfstandige naamwoord-ekwivalent gebruik word.Ek het van jou gedigte gelees wat in die laaste boek gepubliseer is. Dié is regtig betowerend.Die woord "hulle" kan beslis 'n "voornaamwoord" genoem word, aangesien dit die meervoudsnaamwoord "gedigte" vervang.
4. Die voornaamwoord “hulle” moet gebruik word om te verwys na enige meervoudsselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent wat ver geplaas is in terme van “fisiese bestaan”.Ek kan 'n paar voëls in die noordelike rigting sien vlieg. Kan jy dit sien?Die woord "diegene" kan beslis 'n "voornaamwoord" genoem word aangesien dit die meervoudsnaamwoord "voëls" vervang.
5. Die voornaamwoord “hulle” moet gebruik word om te verwys na enige meervoudsselfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent wat ver weg geplaas is in terme van “tyd”.Verlede jaar het ons Darjeeling toe gegaan om die laaste dae van ons somervakansie te geniet. Dié is steeds die moeite werd om te koester.Die woord "hulle" kan beslis 'n "voornaamwoord" genoem word, aangesien dit die meervoudsnaamwoord "laaste dae van ons somervakansie" vervang.
Situasies waar "dié" die rol van 'n "voornaamwoord" vervul

Afsluiting -

Ons moet nie verwar word tussen die gebruike van “hierdie” en “daardie” nie, aangesien beide van hulle na enige meervoudsselfstandige naamwoord of naamwoordfrase verwys. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "hierdie" verwys na enige selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord ekwivalent wat na aan die onderskeie spreker is, terwyl die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dié" enige selfstandige naamwoord, naamwoordekwivalent of 'n Selfstandige naamwoord frase wat ver van die luidspreker af geplaas is.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings