3 feite hieroor as 'n byvoeglike naamwoord (wanneer, hoe en voorbeelde)


Byvoeglike naamwoord is een van die mees gebruikte dele van spraak in ons alledaagse lewe. In hierdie artikel sal ons verskeie feite oor die woord "dit" as 'n byvoeglike naamwoord leer ken.

Die woordsoort wat ons van ekstra en bykomende inligting oor die naamwoorde (selfstandige naamwoorde en selfstandige naamwoorde) verskaf, is niks anders as byvoeglike naamwoorde nie. Op daardie manier, die woord “Hierdie” kan ook as 'n byvoeglike naamwoord funksioneer deur bykomende inligting oor 'n persoon, plek, ding, voorwerp of 'n dier te verskaf.

Ons sal nou die gebruik van die woord "dit" as 'n beskrywer ('n byvoeglike naamwoord) met relevante voorbeelde, verduidelikings en interessante feite ondersoek.

Wanneer word "hierdie" as byvoeglike naamwoord beskou?

Dit is reeds bekend dat die woord "dit" 'n voegwoord kan wees. Hier sal ons uitvind watter gevalle die woord "hierdie" die funksie van 'n voegwoord sal verrig.

"Dit" word beskou as 'n adjektief wanneer dit vir ons bykomende besonderhede of ekstra inligting oor selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoorde verskaf. Die ekstra inligting byvoeglike naamwoord "dit" gee is die posisie van 'n persoon, dier, plek of voorwerp. "Dit" verwys na enkelvoud selfstandige naamwoorde wat nader in afstand of tyd is.  

voorbeeld: dit seun kom elke dag na die onderrig.

In hierdie sin, die woord “Hierdie” word gebruik as 'n byvoeglike naamwoord. Die naamwoord “hierdie” is besig om die selfstandige naamwoord "seun" ('n persoon) deur ons bykomende inligting oor die seuntjie deur die vraag te beantwoord "watter seuntjie kom elke dag na die onderrig?" Die naamwoord “Hierdie” vertel ons ook dat die seuntjie in die sin genoem is iewers naby in posisie.

Is "dit" 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord?

Byvoeglike naamwoorde kan in verskillende tipes geklassifiseer word. Demonstratiewe byvoeglike naamwoord is een van die tipes byvoeglike naamwoorde. Laat ons nou weet of "dit" 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord is.

"Dit" is 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord. Daar is verskillende tipes byvoeglike naamwoorde gebaseer op die manier waarop hulle die naamwoorde verander en gebaseer op watter inligting hulle oor selfstandige naamwoorde gee. Demonstratiewe byvoeglike naamwoord "hierdie" wys op of verwys na 'n naamwoord deur vir ons besonderhede oor die posisie van die selfstandige naamwoord te gee.  

Voorbeeld: Al die rokke in hierdie kas behoort aan my suster.

Die woord “Hierdie” is hier 'n byvoeglike naamwoord. In die besonder is dit 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord aangesien die bykomende detail wat dit vir ons gee die posisie van die selfstandige naamwoord "kas" ('n ding/ 'n voorwerp), by daarop uit te wys en daardeur verander dit.

Wanneer is "hierdie" 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord?

"Hierdie is 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord wanneer dit geplaas of geleë is reg voor die naamwoord (selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord) wat dit uitwys. "Dit" is 'n demonstratiewe voornaamwoord wat gebruik word om uit te wys of te verwys na 'n enkelvoudige naamwoord wat nader in die nabyheid of in tyd is.

Hieronder in die tabelkolom is 'n paar voorbeelde van "hierdie" as 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord.

voorbeeldeverduidelikingsGebruik van "hierdie" as 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord
1. Ek wil koop hierdie aantrek aangesien die kleur en patroon uniek is.In hierdie sin, die woord “hierdie” funksioneer as 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord.

Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord “hierdie” is besig om die naamwoord te wysig "rok" ('n ding) by daarop uit te wys. Dit beantwoord die vraag "Watter rok wil ek koop?"
Die gebruik van “Hierdie” dui vir ons aan dat die rok iewers is naby in afstand.
2. Die finale besluit sal geneem word oor hierdie naweek na diep gedagtes en besprekings.In hierdie sin, die woord “hierdie” neem die rol van 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord.

Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord “hierdie” word gebruik om die naamwoord te wysig "naweek" ('n tydperk) by daarop uit te wys. Dit beantwoord die vraag “watter naweek is die besluit geneem?”
Hier, die gebruik van “Hierdie” dui vir ons aan dat die naweek iewers is nader / nader in tyd.
3. Ons het vroeër krieket gespeel hierdie speelgrond toe ons klein was.Hier, die woord “hierdie” neem die rol van 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord.

Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord “hierdie” word gebruik om die naamwoord te beskryf "speelterrein" ('n plek) by daarop uit te wys of daarna te verwys. Dit beantwoord die vraag “Op watter speelterrein het ons krieket gespeel toe ons klein was?”
Hier, die gebruik van “Hierdie” is om vir ons aan te dui dat die speelgrond wat in die sin genoem word iewers is nader / nader in die nabyheid.
4. Riya bestel altyd hierdie geur aangesien dit haar gunsteling geur van roomys is.Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord in hierdie sin is “hierdie".

Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord “hierdie” word hier gebruik om die naamwoord (selfstandige naamwoord) te beskryf "geur" ​​('n ding) by uitwys of verwys daaraan. Dit gee 'n antwoord op die vraag “watter geur bestel Riya altyd?”
Hier, die gebruik van demonstratiewe byvoeglike naamwoord “Hierdie” dui vir ons aan dat die geur van roomys wat in die sin genoem word, geleë is nader / nader in die nabyheid.
5. dit vriend van my werk in die Indiese weermag.Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord wat in hierdie sin gebruik word, is “hierdie".

Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord “hierdie” word hier gebruik om bykomende inligting oor die naamwoord (selfstandige naamwoord) te verskaf "vriend" ('n persoon) by uit te wys aan hom/haar. Dit gee 'n antwoord op die vraag "Watter vriend van my werk in die Indiese weermag?"
Hier, die gebruik van demonstratiewe byvoeglike naamwoord “Hierdie” dui vir ons aan dat die vriend wat in die Indiese weermag werk tans daar is nader / nader in afstand.
Voorbeelde van "hierdie" as 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord

Wanneer word "hierdie" nie as byvoeglike naamwoord beskou nie?

"Dit" kan 'n byvoeglike naamwoord wees, maar nie noodwendig altyd nie. "Dit" kan ook funksioneer as ander dele van spraak op grond van die gebruik daarvan. Hier sal ons sien wanneer is "hierdie" nie 'n byvoeglike naamwoord nie.

Die tabel hieronder lys die gevalle wanneer die woord "hierdie" nie as byvoeglike naamwoord beskou word nie met gepaste voorbeelde en verduidelikings.

Situasies wanneer "dit" nie as byvoeglike naamwoord beskou word nievoorbeeldeverduidelikings
1. "Hierdie" is nie 'n byvoeglike naamwoord wanneer dit 'n selfstandige naamwoord of 'n naamwoordfrase wat nader aan mekaar is vervang of vervang, en sodoende funksioneer as 'n voornaamwoord.a. dit is die winkel wat die lekkerste klets in die hele Delhi verkoop.
 
 
 
b. Jy kan kies hierdie in plaas van daardie rok.
a. In hierdie sin, die woord “Hierdie” is nie 'n byvoeglike naamwoord nie, maar is 'n voornaamwoord.  

Hier wysig dit nie die selfstandige naamwoord nie, maar dit word gebruik om vervang die selfstandige naamwoord "winkel" ('n plek) dit is nabygeleë.
 

b. In hierdie sin, die woord “Hierdie” is nie 'n byvoeglike naamwoord nie maar funksioneer as voornaamwoord.

Hier, die woord “Hierdie” is nie besig om enige naamwoord te beskryf nie, maar is vervang die naamwoord “rok” ('n ding) wat naby is.  
 
2. “Hierdie” is nie 'n byvoeglike naamwoord wanneer dit ons voorsien van bykomende besonderhede oor die graad van die aksiewoorde (werkwoorde), beskrywers (byvoeglike naamwoorde) of ander bywoorde, en daardeur funksioneer as 'n bywoord.a. Ons moes nie gekom het nie hierdie ver in die bos.
 
 
 
 
 
 
 
b. Sy het nog nooit met iemand gepraat nie hierdie voorheen hardhandig.
a. Hier, die woord “Hierdie” neem nie die rol van 'n byvoeglike naamwoord op nie, maar neem die rol van 'n bywoord.

In hierdie sin “Hierdie” gee ons nie ekstra besonderhede oor die naamwoord nie, maar gee ons bykomende besonderhede oor die byvoeglike naamwoord "ver" deur ons te vertel tot watter mate ons in die bos gekom het.
 

b. Hier, die woord “Hierdie” neem nie die rol van 'n byvoeglike naamwoord op nie, maar funksioneer as 'n bywoord.

In hierdie sin “Hierdie” verskaf nie vir ons ekstra besonderhede oor die naamwoord nie, maar gee ons bykomende besonderhede oor die bywoord "hardlik" deur ons te vertel tot watter mate of mate sy hard gepraat het.
 
Wanneer word "hierdie" nie as byvoeglike naamwoord beskou nie

Gevolgtrekking

Deur hierdie artikel het ons dus in detail verstaan ​​wanneer en hoe die woord "hierdie" as 'n byvoeglike naamwoord funksioneer.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings