9 feite daaroor as 'n voornaamwoord (wanneer, gebruike en voorbeelde)


Voornaamwoorde is 'n subtipe naamwoorde wat verwys na mense of dinge wat deel van 'n gesprek of selfs buite 'n gesprek is. Kom ons verken meer.

"Dit" is 'n voornaamwoord aangesien dit verwys na dinge en mense wat praat of oor gepraat word.

Kom ons kry 'n beter begrip van hierdie onderwerp met behulp van veelvuldige verduidelikings en voorbeelde.

Wanneer is "dit" 'n voornaamwoord?

"Dit" kan baie verskillende dinge wees, afhangende van konteks. Kom ons kyk na wanneer dit 'n voornaamwoord kan wees.

"Dit" is 'n voornaamwoord wanneer dit gebruik word as 'n manier om na 'n ander persoon of voorwerp in 'n sekere gesprek te verwys.

Kom ons ondersoek dit verder met behulp van 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Wat is 'n goeie idee wat jy sopas gehad het!Vir 'dit' om as 'n voornaamwoord te funksioneer moet dit altyd gevolg word deur 'n 'is' soos hier die geval is.
2. Wat is 'n boek wat eens aan my oupagrootjie behoort het.Soos 'n mens kan sien, word 'dit' gebruik om na 'n voorwerp te verwys, wat dit dus 'n voornaamwoord maak.
'n Paar voorbeelde van 'dit' as voornaamwoorde.

Wanneer is "dit" 'n demonstratiewe voornaamwoord?

"Dit" kan ook as verskillende subtipes van voornaamwoorde funksioneer. Kom ons kyk bietjie.

"Dit" is 'n demonstratiewe voornaamwoord wanneer dit gebruik word om iemand of iets se bestaan, optrede of toestand te demonstreer of daarop te wys.

Kom ons duik dieper in hierdie sub-onderwerp met behulp van 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Wat is my vriend met die rooi sambreel.'Dit' in hierdie sin demonstreer die bestaan ​​van 'n persoon, wat dit 'n demonstratiewe voornaamwoord maak.
2. Hier is my studietafel en Wat is my kas.Ook hier is 'dit' 'n demonstratiewe voornaamwoord aangesien dit dui op die bestaan ​​van 'n voorwerp.
'n Paar voorbeelde van 'dit' as demonstratiewe voornaamwoorde.

Voorbeelde van "dit" as 'n demonstratiewe voornaamwoord

Kom ons ondersoek die onderwerp van "dit" as 'n demonstratiewe voornaamwoord met behulp van verskeie voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ons is 'n pluimbalspan en Wat is ons afrigter.Aangesien dit aandui dat 'n persoon teenwoordig is, word die demonstratiewe voornaamwoord 'dat' in hierdie stelling gebruik.
2. Wat is 'n boom wat ek as kind geklim het.'Dit' is ook hier 'n demonstratiewe voornaamwoord, wat die bestaan ​​van 'n voorwerp aandui.
3. Wat is 'n bondel brood wat ek persoonlik vir almal gemaak het.Soos 'n mens kan sien, is 'dit' 'n demonstratiewe voornaamwoord omdat dit gebruik word om na 'n voorwerp te verwys.
4. Wat is my niggie en sy neem deel aan 'n uitspraakkompetisie.'Dit' is 'n demonstratiewe voornaamwoord in hierdie sin aangesien dit wys dat 'n persoon teenwoordig is.
5. Ons het die bak hier gehou en Wat is 'n leë spasie waar al die bekers gaan.Die woord 'dit' moet altyd gevolg word deur 'n "is", soos dit in hierdie sin is, om as 'n demonstratiewe voornaamwoord gebruik te word.
6. Wat is 'n redelike goeie aanbieding wat jy self bekom het.Om as 'n demonstratiewe voornaamwoord gebruik te word, moet die woord "dit" altyd gevolg word deur 'n "is", soos dit in hierdie sin is.
7. Hierdie motor is ons s'n en Wat is 'n fiets wat aan ons bure behoort.Ook hier word die demonstratiewe voornaamwoord 'dat' gebruik om die bestaan ​​van 'n voorwerp aan te dui.
8. Wat is 'n wonderlike fliek wat jy gaan kyk.Soos gesien kan word, omdat dit gebruik word om na 'n voorwerp te verwys, is 'dit' 'n demonstratiewe voornaamwoord.
Nog 'n paar voorbeelde van 'dit' as demonstratiewe voornaamwoorde.

Wanneer is "dit" 'n relatiewe voornaamwoord?

"Dit", soos hierbo genoem, kan onder verskillende onderafdelings van voornaamwoorde funksioneer. Kom ons kyk na 'n ander een.

"Dit" is 'n relatiewe voornaamwoord wanneer dit gebruik word om 'n afhanklike klousule aan 'n frase of 'n ander afhanklike of selfs 'n onafhanklike klousule te koppel. Dit kan veroorsaak dat die onderwerp van "dit" oorvleuelende eienskappe van 'n relatiewe voornaamwoord sowel as 'n voegwoord het.

Kom ons, met behulp van voorbeelde, ondersoek hierdie onderwerp 'n bietjie verder.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die waaier Wat ons het gesien is stukkend.In hierdie voorbeeld word 'dit' gebruik om 'n afhanklike klousule aan 'n frase te verbind wat dit 'n relatiewe voornaamwoord maak.
2. Die boek Wat deur ons universiteit voorgestel is, is nêrens te vinde nie.Ook hier word 'dit' as 'n relatiewe voornaamwoord beskou aangesien dit gebruik word om die betrokke voorwerp te verwys en verder meer inligting daaraan koppel met 'n volgende klousule.
'n Paar voorbeelde van 'dit' as relatiewe voornaamwoorde.

Voorbeelde van "dit" as 'n relatiewe voornaamwoord

Kom ons duik selfs dieper in die onderwerp van "dit" as 'n relatiewe voornaamwoord met behulp van nog 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die winkel Wat gesluit verlede maand het nou weer oopgemaak.Weereens funksioneer 'dat' hier as 'n relatiewe voornaamwoord aangesien dit 'n klousule met 'n frase verbind.
2. Dolfyne Wat groet ons is opgelei om dit te doen.Soms kan 'n relatiewe voornaamwoord soos 'dit' net een woord aan 'n heel ander klousule koppel.
3. glas Wat pouses word in sommige kultuur as goeie geluk beskou.'n Relatiewe voornaamwoord soos 'dit' kan soms 'n enkele woord met 'n hele ander frase verbind.
4. Die toebroodjie Wat Ek het geblyk redelik goed te wees.In hierdie voorbeeld word die relatiewe voornaamwoord 'dit' gebruik om 'n afhanklike sin aan 'n frase te koppel.
5. Hierdie is 'n film Wat Ek beveel aan vir almal wat ek ontmoet.Aangesien dit gebruik word om na die betrokke voorwerp te verwys en verder meer inligting daarmee in verband bring met 'n daaropvolgende klousule, word "dat" ook hier as 'n relatiewe voornaamwoord beskou.
6. Dit is die bestanddele Wat wat jy dalk nodig het vir jou aandaktiwiteit.In algemene gevalle verbind 'dat' as 'n relatiewe voornaamwoord hoofsaaklik twee klousules saam soos hier die geval is.
7. Dit is die armband Wat my ouma het my geskenk.Weereens, wanneer dit as 'n relatiewe voornaamwoord gebruik word, dien die woord 'dit' tipies om twee klousules saam te voeg, soos dit in hierdie sin doen.
8. Die bord Wat stukkend was, moet skoongemaak en weggegooi word.'n Relatiewe voornaamwoord soos 'dit' kan soms 'n enkele woord met 'n hele ander frase verbind.
Nog 'n paar voorbeelde van 'dit' as relatiewe voornaamwoorde.

Is "dit" 'n voorwerp voornaamwoord?

"Dit" as woord is redelik buigsaam en wyd, maar dit pas dalk nie in elke sub-onderwerp nie. Kom ons kyk bietjie.

"Dit" is nie 'n voorwerp voornaamwoord aangesien dit nie na verwys kan word as 'n vervanging vir 'n voorwerp selfstandige naamwoord van 'n sin nie, aangesien dit eenvoudig geen sin sou maak nie.

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van voorwerpvoornaamwoorde om 'n beter idee te kry van wat dit is.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die maatskappy kan aanbied hom 'n bevordering.'Hom' is ook 'n voorwerpvoornaamwoord, aangesien dit in die eerste plek 'n voornaamwoord is en gebruik word in die plek van 'n persoon se naam wat as voorwerpdeel van die sin gebruik word.
2. Die Walter's gebring us 'n groot geskenk.Aangesien dit in die eerste plek 'n voornaamwoord is en in die plek van 'n persoon se naam gebruik word, wat as die sin se voorwerp gebruik word, is 'ons' ook 'n voorwerp voornaamwoord.
'n Paar voorbeelde van 'dit' as voorwerp voornaamwoorde.

Is "dit" 'n onbepaalde voornaamwoord?

"Dit" soos hierbo genoem het wye gebruike en is redelik buigsaam van aard, maar dit is dalk nie altyd die geval nie. Kom ons verken.

"Dit" is nie 'n onbepaalde voornaamwoord as onbepaalde voornaamwoorde is woorde wat gebruik word om 'n ongespesifiseerde hoeveelheid as 'n verwysingswyse ten toon te stel en "dit" val nie onder daardie kategorie nie.

Kom ons kry 'n beter begrip van onbepaalde voornaamwoorde met behulp van 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ons moet nie wag vir enigiets en moet doen alles.In hierdie sin is die woorde 'enigiets' en 'alles' onbepaalde voornaamwoorde aangesien dit die leser voorsien van 'n onbepaalde en vae mate van meting in verwysing na die handeling wat plaasvind.
2. Dit is 'n resep wat gemaak kan word deur iemand en moet verhoor word deur almal.Die terme 'enigeen' en 'almal' is onbepaalde voornaamwoorde in hierdie stelling omdat dit die leser 'n newelagtige en dubbelsinnige meting gee van die aksie wat geneem moet word.
Voorbeelde van 'dit' as onbepaalde voornaamwoorde.

Wanneer word "dit" nie as 'n voornaamwoord beskou nie?

"Dit" kan in baie gevalle baie as nie 'n voornaamwoord funksioneer nie. Kom ons kyk na wanneer dit is.

"Dit" word nie as 'n voornaamwoord beskou as dit gebruik word as manier om die graad of omvang van 'n situasie of handeling te demonstreer nie en wanneer dit direk voor 'n selfstandige naamwoord gebruik word. In sulke gevalle word "dit" onderskeidelik as 'n bywoord en demonstratiewe byvoeglike naamwoord beskou.

Kom ons kyk na "dit" wat as bywoord gebruik word met behulp van 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeGrammatikale vormverduidelikings
1. Ek sou nie sit nie Wat baie daaroor nagedink.bywoord'Dit' is 'n bywoord hier, aangesien dit die omvang van 'n handeling weergee.
2. Wat seun wat daar sit, is ietwat van 'n genie.Demonstratiewe Byvoeglike naamwoord'Dit' is 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord wanneer dit voor selfstandige naamwoord geplaas word.
3. Ons bestemming kan onmoontlik wees Wat ver.bywoord'Dit' funksioneer dikwels as 'n bywoord wanneer dit voor 'n ander bywoord geplaas word, soos hier gesien.
4. Wat boek behoort aan die biblioteek en ek moet dit binnekort terugbesorg.Demonstratiewe Byvoeglike naamwoord'Dit' as 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord demonstreer die bestaan ​​van 'n selfstandige naamwoord.
Voorbeelde van 'dit' as bywoorde en demonstratiewe byvoeglike naamwoorde.

Gevolgtrekking

Daarom is dit duidelik dat 'n woord soos "dat" gebruike het, en dat te veel gebruike as 'n voornaamwoord, aangesien dit primêr een is.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings