9 feite daaroor as voegwoord: wanneer, hoe, voorbeelde


Die woorddeel wat gebruik word om woorde, sinsdele of sinne te verbind of te koppel, is voegwoorde. Ons sal hier die gebruik van die woord 'dat' as 'n voegwoord bespreek.

Die woord 'dat' kan die rol van 'n voornaamwoord, bepaler, bywoord of 'n voegwoord inneem, gebaseer op hoe, wanneer en waar dit gebruik word. Voegwoorde is woorde wat help om twee of meer frases, sinsdele, sinne of selfs woorde te verbind.

Voorbeeld: Vihaan het gesê Wat hy sou my hierdie les leer.

In hierdie sin, die woord "daardie" kan beskou word as 'n samewerking aangesien dit die subklousule verbind 'dat hy my hierdie les sou leer' (afhanklike klousule) na die hoofklousule 'Vihaan het gesê' (onafhanklike klousule), maak dit dus as 'n enkele sin.

Met die hulp van interessante en belangrike feite, sal ons die gebruik van die woord 'dat' as 'n voegwoord ondersoek.

Wanneer is "dit" 'n voegwoord

Noudat ons weet dat die woord "dit" 'n voegwoord kan wees, sal ons hier uitvind wanneer die woord "dit" 'n voegwoord sal wees.

"Dit" neem die rol van 'n voegwoord wanneer dit 'n afhanklike klousule (bysin) wat óf 'n hipotese óf 'n stelling oordra met dié van 'n onafhanklike klousule (hoofklousule) verbind.

Voorbeeld: Ruhi erken Wat dit is haar skuld.

Hoofklousule (onafhanklike klousule): Ruhi erken

Bysin (afhanklike klousule): dit is haar skuld

Voegwoord: Wat

In hierdie sin is die woord "dit" 'n voegwoord aangesien dit die bysin bekendstel wat 'n stelling oordra en dit met die hoofklousule verbind.

Hoe is "dit" 'n voegwoord

Om seker te wees of die woord "dit" 'n voegwoord is, moet ons eers weet hoe "dit" 'n voegwoord is wat ons nou sal bespreek.

'n Voegwoord is 'n woord wat uitsluitlik gebruik word vir die doel om woorde, sinsdele, frases of sinne te verbind en verrig geen ander werk as om te verbind nie. So, op daardie manier funksioneer die woord "dat" as 'n voegwoord, slegs wanneer dit gebruik word vir die doel om te verbind of aan te sluit.

voorbeeld: Ons het gewens Wat die vraestel moet maklik wees.

In bogenoemde sin, die woord "daardie" is 'n samewerking aangesien dit twee klousules verbind: "ons het gewens" (hoofklousule) en "Die vraag moet maklik wees" (subklousule) in een sin. Dus, konjunksie "daardie" hier word gebruik om 'n hipotese oor te dra.

Is "dit" altyd 'n voegwoord

Nou weet ons die woord "dit" is 'n voegwoord, ons sal hier uitvind of "dit" altyd net 'n voegwoord is.

Alhoewel die woord "dit" 'n voegwoord is, is dit nie altyd net 'n voegwoord nie, want dit funksioneer ook as verskeie ander dele van toesprake op verskillende plekke, afhangende van die konteks waarin dit gebruik word.

Voorbeeld: Moenie gaan nie Wat diep in die bos.

In hierdie spesifieke sin, die woord "daardie" is funksioneer nie as 'n voegwoord nie aangesien dit nie enige klousules, woorde of sinne verbind of aansluit nie. In plaas daarvan, "daardie" is 'n bywoord hier omdat dit die beskryf byvoeglike naamwoord 'diep' deur ons te vertel tot watter mate van diepte.

Wanneer word "dit" nie as voegwoord beskou nie

Kom ons ondersoek hier wanneer die woord "dit" nie as 'n voegwoord beskou word nie.

Die tabel hieronder toon wanneer en op watter plekke "dit" nie as 'n voegwoord funksioneer nie.

ReeksnommerWanneer is "dit" nie 'n voegwoord nievoorbeeldeverduidelikings
1Wanneer dit as 'n bepaler funksioneer deur na 'n bepaalde voorwerp of 'n persoon te verwys.Kan jy by my verbygaan Wat boek?Hier, "daardie" funksioneer as 'n bepaal aangesien dit verwys na a bepaalde boek (voorwerp).
2Wanneer dit as 'n demonstratiewe voornaamwoord funksioneer deur 'n selfstandige naamwoord of 'n naamwoordfrase te vervang.Wat is die meisie wat ek gister in die bus ontmoet het.Hier, "daardie" funksioneer as 'n demonstratiewe voornaamwoord aangesien dit die selfstandige naamwoord vervang 'meisie' deur haar uit te wys of te demonstreer.
3Wanneer dit as 'n relatiewe voornaamwoord funksioneer deur 'n relatiewe klousule in te voer.Hier is die boek Wat waarna jy gesoek het.In hierdie sin "daardie" funksioneer as 'n relatiewe voornaamwoord aangesien dit 'n inleiding stel bysin 'waarna jy gesoek het'.
4Wanneer dit as 'n bywoord funksioneer deur 'n aksiewoord (werkwoord), 'n beskrywende woord (byvoeglike naamwoord) of nog 'n ander bywoord te wysig of te beskryf.Jy kan hierdie onderwerp weglaat aangesien dit nie is nie Wat belangrik.Hier, "daardie" funksioneer as 'n bywoord aangesien dit die beskryf byvoeglike naamwoord 'belangrik' deur ons te vertel in watter mate dit nie belangrik is nie .
Wanneer word "dit" nie as voegwoord beskou nie

Watter soort voegwoord is die woord "dit"

Koördinerende voegwoord en die ondergeskikte voegwoord is die twee verskillende tipes voegwoorde in Engels. Laat ons leer watter soort voegwoord die woord "dit" is.

Die woord "dit" is niks anders as 'n ondergeskikte voegwoord nie.

Hoekom is "dit" 'n ondergeskikte voegwoord

Ons sal hier uitvind wat die rede waarom die woord is "daardie" is 'n ondergeskikte voegwoord en nie 'n koördinerende voegwoord nie.

'n Voegwoord is ondergeskik wanneer dit 'n ondergeskikte klousule (afhanklike klousule) verbind met 'n hoofklousule (onafhanklike klousule). Dus is "dat" 'n ondergeskikte voegwoord aangesien dit gebruik word om 'n bysin met 'n hoofsin te verbind of te verbind, maar die ondergeskikte bysin bekendstel.

Voorbeeld: Pihu het nie geweet nie Wat vandag is 'n vakansiedag.

Ondergeskikte klousule (afhanklike klousule): dat vandag 'n vakansiedag is

Hoofklousule (onafhanklike klousule): Pihu het nie geweet nie

Ondergeskikte voegwoord: Wat

Voorbeelde van "dit" as voegwoorde

Kom ons gaan deur die volgende tabel om voorbeeldsinne te leer ken waar die woord "dit" as voegwoord gebruik word.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
1Ons onderwyser het gesê Wat ons behoort ons projek teen môremiddag in te dien.Onafhanklike klousule: ons onderwyser het gesê
Afhanklike klousule: Wat ons behoort ons projek teen môremiddag in te dien.
2Sanya het geweet Wat vandag is 'n werksdag.Onafhanklike klousule: Sanya het geweet
Afhanklike klousule: Wat vandag is 'n werksdag
3Die studentekomitee het berig Wat meer belang moet aan kommunikasie-opleiding gegee word.Onafhanklike klousule: die studentekomitee het verslag gedoen
Afhanklike klousule: Wat meer belang moet aan kommunikasie-opleiding gegee word
4Die studente het beweer Wat hulle is gemaklik met die nuwe sillabus.Onafhanklike klousule: Die studente het beweer
Afhanklike klousule: Wat hulle is gemaklik met die nuwe sillabus.
5Die bestuurder het opdrag gegee Wat die projek moet sonder enige vertraging voltooi word.Onafhanklike klousule: die bestuurder het opdrag gegee
Afhanklike klousule: Wat die projek moet sonder enige vertraging voltooi word
6 Shivali aangekondig Wat die vertoning is 'n groot sukses. Onafhanklike klousule: Shivali aangekondig
Afhanklike klousule: Wat die vertoning is 'n groot sukses
Voorbeelde van "dit" as voegwoorde

In al die bogenoemde voorbeeldsinne word die woord "dat" (ondergeskikte voegwoord) gebruik om bysinne (afhanklike klousules) in te voer en sodoende hulle met hoofsinne (onafhanklike klousules) te verbind.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel verduidelik in detail die funksionaliteite van die woord "dit" as 'n voegwoord deur ons te vertel wanneer, hoe, waar en hoekom dit die rol speel om woorde, sinne, sinsdele of frases te verbind.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings