Is as 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Die woord as kan in twee tipes woorddele van Engelse taal gebruik word. Nou sal ons gebruike van "as" as 'n voegwoord sien.

Die woord "as" behoort aan die "ondergeskikte voegwoord"-groep van Engelse spraakdele, hoewel die bysin meestal verkort word tot een woord.

Kom ons sien feite en verduidelikings wat verband hou met "As 'n voegwoord."

Wanneer is "as" 'n voegwoord?

Die plasing van "as" in 'n sin as "voegwoord" is anders as die plasing van "as" as "voorsetsel". Nou sal ons die plasing van "as" as 'n voegwoord sien.

Die woord "as" kan in twee tipes situasies as 'n "voegwoord" beskou word. Kom ons kyk na daardie drie situasies waar ons "as" as 'n voegwoord kan gebruik.

SituasievoorbeeldVerduideliking
1. Die woord "as" kan as "voegwoord" gemerk word wanneer dit 'n bysin/frase met die hoofsin verbind.Jy het meer as Sandip gely om die permanente werk te kry.Die woord "as" kan beslis as "voegwoord" gemerk word, want dit verbind die bysin "Sandip om 'n permanente werk te kry" met die hoofklousule "Jy het gely."
2. Die woord "as" kan as "voegwoord" gemerk word wanneer dit "in beheer is van" enige "onuitgedrukte of versteekte werkwoord."Pijush sorg meer vir sy ma as vir Rajiv.Die woord "as" kan beslis as "voegwoord" gemerk word, want dit beheer die versteekte werkwoord "doen", wat na die tweede eienaam van die sin "Rajiv" geplaas moes gewees het.
Twee situasies waar "as" gebruik word as "konjunksie"

Waarom is "as" 'n ondergeskikte voegwoord?

Ons moet nie verwar die samewerking "as" as 'n koördinerende voegwoord. Kom ons kyk na die redes agter die noem van "as" ondergeskikte voegwoord.

Om drie redes kan ons die voegwoord "as" as 'n "ondergeskikte voegwoord" bestempel.

RedevoorbeeldVerduideliking
1. Die voegwoord "as" verbind 'n bysin met die hoofsin.Ek kan mooier skilderye doen as wat Mina met die hulp van net potlode kan doen.Die ondergeskikte voegwoord "as" verbind die bysin "Mina kan doen met die hulp van slegs potlode" met die hoofsin "Mina kan doen met die hulp van slegs potlode."
2. Die bysin, wat gewoonlik deur "as" met die hoofsin verbind word, kan onafhanklik as 'n "eenvoudige sin" staan.Die wit koei kan meer hooi gryp as wat die swart koei op een slag kan vreet.Die woord "as" kan as 'n ondergeskikte voegwoord gemerk word omdat die bysin "Die wit koei kan meer hooi gryp as wat die swart koei op een slag kan eet" alleen kan staan.
3. Koördinerende voegwoorde verbind net die sinne. Hulle voeg geen betekenis aan die sin toe nie, maar ondergeskikte voegwoorde wel. Die woord "as" beteken gewoonlik "in vergelyking met", "verder", "bykomend", ens.Mina kan lekkerder kos kook as wat haar beste vriendin Rina sonder die hulp van haar ma kan doen.Die voegwoord "as" kan as 'n "ondergeskikte voegwoord" gemerk word omdat dit gebruik word om die betekenis "in vergelyking met" by die sin te voeg.
Drie situasies waar "as" as ondergeskikte voegwoord optree

Voorbeelde van "as" as ondergeskikte voegwoorde -

Nou gaan ons deur sinne gaan waar "as" as "ondergeskikte voegwoorde" gebruik word.

voorbeeldVerduideliking
1. My dogter is meer gedissiplineerd as haar pa wat organisasie betref.Die woord "as" word gebruik as 'n "ondergeskikte voegwoord" aangesien dit die betekenis "in vergelyking" byvoeg deur die bysin "haar vader in terme van organisasie" aan die hoofklousule te verbind.
2. Ek is meer redelik as my ma in die saak van argument.Die woord "as" word gebruik as 'n "ondergeskikte voegwoord" aangesien dit die betekenis "in vergelyking" byvoeg deur die bysin "my moeder in die saak van argument" aan die hoofsin te verbind.
3. Die verspreiding van voedsel deur Rajiv is baie beter as die verspreiding van voedsel deur Sandip.Die woord "as" word gebruik as 'n "ondergeskikte voegwoord" aangesien dit die betekenis "in vergelyking" byvoeg deur die bysin "my moeder in die saak van argument" aan die hoofsin te verbind.
4. Ek moet kalmer as my gesin wees om hulle stil te maak in opwindende situasies.Die woord "as" word gebruik as 'n "ondergeskikte voegwoord" aangesien dit die betekenis "in vergelyking" byvoeg deur die bysin "my moeder in die saak van argument" aan die hoofsin te verbind.
5. Die boek wat ek lees is interessanter as die een wat Mina lees.Die woord "as" word gebruik as 'n "ondergeskikte voegwoord" aangesien dit die betekenis "in vergelyking" byvoeg deur die bysin "my moeder in die saak van argument" aan die hoofsin te verbind.
Voorbeelde van "as" as ondergeskikte voegwoorde

Wanneer word “as” nie as voegwoord beskou nie?

Die woord "as" kan nie as 'n voegwoord beskou word wanneer dit as 'n voorsetsel gebruik word in plaas van om twee sinsdele te verbind nie. Kom ons kyk na die gebruik van "as" as 'n "voorsetsel".

"As" kan beskou word as 'n "voorsetsel" in onderstaande situasies.

SituasievoorbeeldVerduideliking
1. As die woord “as” nie enige twee sinsdele in een sin verbind nie, kan dit as “voorsetsel” gemerk wordEk kan vir meer as 1 uur teen 'n goeie pas hardloop.Die woord "as" kan beslis as 'n "voorsetsel" beskou word, want dit word nie gebruik om enige twee klousules of frases in hierdie voorbeeld te verbind nie.
2. As die woord “as” die betekenis “meer”/ “verder”/ “bykomend ens. in 'n sin toon dan kan ook die woord “as” as “voorsetsel” beskou word.Ek het meer as 10 penne.  Die woord "as" kan beslis as 'n "voorsetsel" in hierdie voorbeeld beskou word omdat dit nie gebruik word om "vergelyking" te wys nie, maar om die betekenis "bykomend" te merk.  
Twee situasies waar "as" nie as "konjunksie" gebruik word nie

Voorbeelde van "as" wat nie as voegwoorde beskou word nie-

Kom ons kyk na voorbeelde en verduideliking van die woord "as" as voorsetsel.

voorbeeldVerduideliking
1. By haar suster se huwelikseremonie het Mina meer as vyf sjokolade-roomys geëet.Die woord "as" kan beslis as 'n "voorsetsel" gemerk word omdat dit gebruik word om die betekenis "meer as 'n spesifieke getal" aan te dui in plaas van om twee sinsnedes of frases te verbind.
2. Ek gaan vir meer as 24 uur in daardie hotel bly.Die woord "as" kan beslis as 'n "voorsetsel" gemerk word omdat dit gebruik word om die betekenis "meer as 'n spesifieke uur" aan te dui in plaas daarvan om twee sinsnedes of frases te verbind.
3. Sandip het meer as tien uur op sy vakansie geslaap.Die woord "as" kan beslis as 'n "voorsetsel" gemerk word omdat dit gebruik word om die betekenis "meer as 'n spesifieke uur" aan te dui in plaas daarvan om twee sinsnedes of frases te verbind.
4. Sandip verkies groen tee meer as koffie.Die woord "as" kan beslis as 'n "voorsetsel" gemerk word omdat dit gebruik word om die betekenis "voorkeur" te wys in plaas van om twee sinsnedes of frases te verbind.
5. Puja sing vir meer as een uur.Die woord "as" kan beslis as 'n "voorsetsel" gemerk word omdat dit gebruik word om die betekenis "bykomende uur" aan te dui in plaas daarvan om twee sinsnedes of frases te verbind.
Voorbeelde van "as" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Afsluiting -

Ons moet kennis neem van die feit dat die woord “as” hoofsaaklik geplaas word na sekere tipes woorddele, “vergelykende byvoeglike naamwoord” en “vergelykende bywoord”.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings