Is vreemde byvoeglike naamwoord, bywoord of selfstandige naamwoord? 5 feite (wanneer en voorbeelde)


Byvoeglike naamwoorde verander naamwoorde; bywoorde wysig aksiewoorde; byvoeglike naamwoorde of bywoorde en naamwoorde noem iemand of iets. Ons sal kyk tot watter van hierdie die woord "vreemd" behoort.

Die woord "vreemde” is 'n byvoeglike naamwoord aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoorde, voornaamwoorde of selfstandige naamwoorde (enkelvoud of meervoud) wat in 'n sin voorkom, te kwalifiseer, te beskryf of te wysig deur ekstra en bykomende besonderhede of inligting daaroor te noem. 

Hierdie artikel sal ons 'n gedetailleerde weergawe gee van die verskillende interessante feite oor die gebruik van die woord "vreemd" as 'n byvoeglike naamwoord.

Wanneer is "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord?

Wanneer dit 'n selfstandige naamwoord kwalifiseer, is die woord "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord. Hier sal ons uitvind in watter gevalle (wanneer) die byvoeglike naamwoord "vreemd" 'n naamwoord verander.

Om uit te vind wanneer is "vreemd" an adjektief, gaan ons deur die volgende tabelkolom, wat verskeie situasies stel wanneer "vreemd" as 'n byvoeglike naamwoord funksioneer. 

Situasies wanneer "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord isvoorbeeldeverduidelikings
1. Wanneer dit gebruik word om te vertel van 'n naamwoord wat onverwags, ongewoon of buitengewoon is wat verrassing of bekommernis kan veroorsaakBy die koshuis het ons almal in die middel van die nag 'n vreemde klink.In hierdie sin word die byvoeglike naamwoord "vreemde" verklaar die ongewone en onverwagte aard van die klank wat die sprekers in die middel van die nag gehoor het, deur die naamwoord te wysig 'klank' ('n ding).
2. Wanneer dit gebruik word om 'n naamwoord wat/wat onbekend of onbekend is te kwalifiseer (nie ontmoet of nie voorheen bekend nie)Soms is dit beter om in die buurt te wees vreemde mense soos hulle jou ten minste nie sou oordeel nie.Die naamwoord "vreemde" hier in die gegewe sin kwalifiseer die meervoudsbenoemingswoord 'mense'"Vreemde" word gebruik om te vertel oor die onbekende en onbekende aard van die mense met wie dit beter is om soms rond te wees.
3. Wanneer dit gebruik word om 'n naamwoord te verander deur hul verleë, ongemaklike of siek gemoeds- of liggaamstoestande te vertelToe Rushi die stappe tussenin vergeet, voel sy vreemde."Vreemde" in hierdie sin is die oordrag van die verleë en ongemaklike gemoedstoestand van Rushi toe sy die stappe tussenin vergeet het. Die byvoeglike naamwoord "vreemd" beskryf die naamwoord 'Rushi' ('n meisie) hier afgelaai word.
Situasies wanneer "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord is

Is "vreemd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Uit al die verskillende tipes byvoeglike naamwoorde is beskrywende byvoeglike naamwoorde die algemeenste wat gebruik word om benoemingswoorde te kwalifiseer. Ons sal vind of "vreemd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Die byvoeglike naamwoord "vreemd" is a beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit die selfstandige naamwoorde, voornaamwoorde of selfstandige naamwoorde beskryf en wysig deur aanvullende inligting en besonderhede oor hul aard, voorkoms, kenmerkende kenmerke, gedrag of gemoeds- of liggaamstoestande te verskaf. 

Voorbeeld: Raman het 'n paar vreemde idees om die bestaande probleem op te los. 

In die bogenoemde sin, die woord "vreemde" neem die rol van 'n adjektief aangesien dit die meervoudsbenoemingswoord kwalifiseer 'idees'. "Vreemde" spesifiek kan beskou word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien die ekstra besonderhede wat dit gee oor die vreemde, ongewone of onverwagte aard van die idees wat Raman het vir die oplossing van die bestaande probleme.

Wanneer is "vreemd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

"Vreemd" kan en is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit vertel van die ongewone, onverwagte, vreemde, vreemde, onbekende, onbekende, ongemaklike, siek of verleentheid van aard, gedrag, gemoedstoestand of liggaam van 'n individu, plek, gebeurtenis, ding, situasie, idee, gedagte, situasie en so meer. 

Deur die voorbeelde in die tabel wat volg te lees, sal ons 'n gedetailleerde begrip gee van die gebruik van die woord "vreemd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

 voorbeeldeVerduidelikings - Gebruik van "vreemd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord
1. Eergister by die partytjie was daar iets vreemde oor Lucy.In hierdie sin, die beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemde" verander die naamwoord 'Lucy' ('n persoon – 'n meisie). Die gebruik van "vreemde" dra aan ons die ongewone, onverwagte of vreemde aard of gedrag van Lucy by die partytjie eergister.
2. Hierdie plek is heeltemal vreemde aan Suhana, daarom versoek ek almal om haar vriendelik en behulpsaam te wees."Vreemde", die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord wat in hierdie sin gebruik word, kwalifiseer die naamwoord 'plek' deur die vermelding van die onbekende en onbekende aard van die plek na Suhana.
3. Varun gevoel vreemde toe die bestuurder sy fout by die vergadering voor almal uitgewys het.Die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord wat in hierdie sin gebruik word, is "vreemde" en dit gee bykomende inligting oor Varun se verleë of ongemaklike gemoedstoestand toe die bestuurder sy foute voor almal uitgewys het. Die byvoeglike naamwoord "vreemde" is besig om die naamwoord te beskryf 'Varun' ('n persoon) hier.
4. Ons werk al soveel maande in dieselfde maatskappy en dit is so vreemde dat ons mekaar nie gesien het nie.Die gebruik van die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemde" in hierdie sin dui die ongewone en ongewone toestand waar die sprekers, hoewel hulle vir baie maande in dieselfde maatskappy gewerk het, mekaar nie ontmoet of gesien het nie.
5. Om veiligheidsredes moet alle kinders aangesê word om nie mee te praat nie vreemde mense wat hulle teëkom.In die gegewe sin, die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemde" is besig om die meervoudsbenoemingswoord te beskryf 'mense'. Hier, die byvoeglike naamwoord "vreemde" word gebruik om die aan te dui onbekende en onbekende aard van die mense met wie kinders aangesê moet word om nie te praat nie.
6. Sedert gisteraand het ek 'n vreemde sensasie in albei my bene.Die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemde" in hierdie sin beskryf die naamwoord 'sensasie'. Die gebruik van "vreemde" in die gegewe sin is die oordrag van die siekte wat die spreker sedert gisteraand in sy/haar bene het.
7. Vihana, my suster voel altyd vreemde praat voor 'n groep mense, so ek versoek jou om haar nie te dwing nie."Vreemde", die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord in die gegewe sin beskryf die naamwoord 'Vihana' ('n meisie) deur die vermelding van die ongemaklike en verleentheid gemoedstoestand voel sy terwyl sy voor 'n groep mense praat.
Gebruik van "vreemd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "vreemd" 'n bywoord?

Die deel van die spraak wat ekstra besonderhede oor aksiewoorde (werkwoorde), ander bywoorde of byvoeglike naamwoorde gee deur dit te wysig, is 'n bywoord. Kom ons kyk of "vreemd" 'n bywoord kan wees.

Die woord "vreemd" is nie of kan nie 'n bywoord aangesien dit nie die funksie verrig om handelinge, beskrywers (byvoeglike naamwoorde) of ander bywoorde te wysig nie, maar slegs benoemende woorde beskryf. Maar egter,'vreemd' is die bywoordvorm van die woord "vreemd" aangesien dit 'n handeling kwalifiseer wat ongewoon of vreemd is. 

voorbeeldeverduidelikings
1. My ma het alles gesê die vreemde redes waarom ek nie saam met my vriende laat uitgaan nie.In hierdie sin, die woord "vreemde" is nie 'n bywoord nie aangesien dit nie 'n aksie kwalifiseer nie. "Vreemde" hier, is 'n adjektief aangesien dit die naamwoord kwalifiseer 'redes' deur die vermelding van die vreemd en ongewoon aard van die redes wat die ma gesê het.
2. Ek weet nie hoekom nie, maar die hele gesin het baie opgetree vreemd toe ek gistermiddag na hulle huis gegaan het. In hierdie sin, die woord 'vreemd' funksioneer as 'n bywoord aangesien dit die aksiewoord (werkwoord) kwalifiseer 'opgetree' deur te sê dat die hele gesin s'n optrede was baie vreemd, ongewoon of vreemd toe die speaker gistermiddag na hul huis gegaan het.  
Gebruik van "vreemd" en "vreemd"

Is "vreemd" 'n selfstandige naamwoord?

Die woorddeel wat 'n gevoel, persoon, plek, emosie, dier, idee, gedagte, situasie of ding noem, is 'n selfstandige naamwoord. Ons sal hier kyk of die woord "vreemd" 'n selfstandige naamwoord kan wees.

Die woord "vreemd" is nie en kan nie 'n selfstandige naamwoord aangesien dit niks of iemand noem nie, maar eerder 'n selfstandige naamwoord kwalifiseer. Die woord "vreemd" het twee selfstandige naamwoorde - 'vreemdheid'en'vreemdeling'. 'Vreemdheid' noem die toestand om vreemd te wees en 'vreemdeling' noem 'n persoon wat onbekend en onbekend is. 

voorbeeldeverduidelikings
1. Varsha's vreemde gedrag tydens die vergadering het ons almal laat skrik.In die gegewe sin, die woord "vreemde" is nie 'n selfstandige naamwoord nie, aangesien dit hier nie vir naamdoeleindes gebruik word nie. In plaas daarvan funksioneer dit as 'n adjektief dit kwalifiseer die selfstandige naamwoord 'gedrag' deur die vertel ongewone en vreemde aard van Varsha se gedrag tydens die vergadering.
2. Die vreemdheid van die plek het minder geword sodra ons dit begin verken het.Hier, die woord 'vreemdheid' is 'n selfstandige naamwoord aangesien dit die plek s'n noem toestand of kwaliteit van vreemd wees.
3. Ons het ontmoet as vreemdelinge maar het op een of ander manier beste vriende geword.In die gegewe sin, die woord 'vreemdelinge' (meervoud van 'vreemdeling') neem die rol van a op naamwoord (selfstandige naamwoord) soos dit die mense noem wat mekaar nie geken het nie toe hulle die eerste keer ontmoet het, maar op een of ander manier beste vriende geword het.
Gebruik van "vreemd", "vreemdheid" en "vreemdeling"

Gevolgtrekking

Deur hierdie artikel het ons geleer hoekom, hoe en wanneer die woord "vreemd" die rol van 'n byvoeglike naamwoord inneem en hoekom nie 'n selfstandige naamwoord en 'n bywoord nie deur die selfstandige naamwoord en bywoordvorme van die woord "vreemd" te leer ken.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings