Is saggies 'n bywoord: 7 belangrike feite wat u moet weet


Bywoord kan op 'n ander manier optree. Saggies is 'n bywoord wat strata van wonderlike benutting van die vernuwende skryfwerk skep. Kom ons bespreek of saggies 'n bywoord is of nie.

Saggies word gebruik om 'n werkwoord, 'n byvoeglike naamwoord en 'n ander bywoord in die sinne te verander en dit druk die beweging van die onderwerp uit. Daarom “Saggies is 'n bywoord en dit gee 'n blootstelling van die selfstandige naamwoord of voornaamwoord.

Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite daaroor.

Hoekom is saggies 'n bywoord?

Kom ons vind uit hoekom sag as 'n bywoord in die sinne gebruik word.

Volgens Engelse grammatika is 'n bywoord 'n woord wat 'n werkwoord, 'n byvoeglike naamwoord en 'n ander bywoord in die sinne verander. Soos saggies aan al die kriteria van 'n bywoord voldoen, is dit ongetwyfeld dat sag 'n bywoord is.

"Sag" is 'n bywoord wat 'n werkwoord, 'n byvoeglike naamwoord en 'n ander bywoord in die sinne wysig wat aandui hoe die aksie vorder.

Hoe is sag 'n bywoord?

Hier sal ons ondersoek hoe Sag optree as 'n bywoord in die sin.

voorbeeldeverduidelikings
Die spelers tree sag op met ander spelers in enige toernooi.In hierdie sin word "sag" gebruik as 'n bywoord wat die werkwoord "Gedra" wysig wat die manier van die spelers uitdruk.
My broer praat sag met sy medevriende.Hier word "sag" gebruik om die wysiging van die werkwoord "praat" aan te dui.
Hoe is Softly 'n bywoord en verduidelikings

Uit bogenoemde sin het ons verstaan ​​dat 'n bywoord gebruik word om 'n werkwoord te wysig en dit dui die manier van die onderwerp aan. Of die onderwerp selfstandige naamwoord of voornaamwoord is, dit maak nie saak nie.

Wanneer is sag 'n bywoord?

Hier sal ons verstaan ​​wanneer "sag" as 'n bywoord gebruik word.

'n Bywoord tree op-

1.Om 'n byvoeglike naamwoord in die sin te wysig.

voorbeeldVerduideliking
Die voël sing in 'n sagte pragtige toon.In die sin hierbo word "sag" gebruik om die byvoeglike naamwoord "Mooi" te verander.
Sag as 'n byvoeglike naamwoord se wysiger

2. Om 'n werkwoord in die sin te wysig.

voorbeeldVerduideliking
Radhika gaan saggies voort met haar huistaak.Hier word die bywoord "Sag" gebruik om die werkwoord "Voortgaan" te kwalifiseer.
Sag as 'n werkwoord se wysiger

3. Om 'n ander bywoord te wysig.

voorbeeldVerduideliking
Ratan sal met 'n sagte, duidelike houding van Delhi af kom.Uit hierdie sin word dit duidelik gemaak dat die woord "sag" voor 'n ander bywoord "Duidelik" geplaas word.
Sag as 'n ander bywoord se wysiger

Aangesien die woord Saggies sulke kenmerke van 'n bywoord volg, kan ons sê Saggies is 'n bywoord.

Watter tipe bywoord is 'saggies'?

Kom ons kyk watter tipe bywoord "sag" is en hoe om so 'n bywoord te vorm.

In Engelse Grammatika, 'n bywoord wat beskryf hoe en op watter manier 'n handeling in die sinne uitgevoer word. Saggies is 'n voorbeeld van bywoord van wyse wat die gevoelens van die menslike verstand aandui wat wys op watter manier die aksie voortgesit word of hoe die aksie voortgesit word.

Bywoord van manier-

Reëls Byvoeglike naamwoord + ly = Bywoord

Adjektiewe+—ly Agtervoegselvoorbeelde
Soft—lySaggies
Stadig—lystadig
Lekker—lymooi
Brave—lydapper
moedige—lyMoedig
Bywoordvorming

Uit hierdie voorbeelde is dit duidelik dat die woord "sag" 'n bywoord van manier is.

Voorbeelde van sag as 'n bywoord

Hier sal ons sien 5 Voorbeelde van Sag word gebruik as 'n bywoord in die sinne wat hieronder gegee word.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die meisie kan sag praat.Verduideliking- In die sin word die bywoord "saggies" gebruik om die werkwoord "Praat" te verander wat die manier van die meisie wys.
2. Juffrou het die stofdoek sag gehou.Verduideliking- Die sin "Die onderwyser het die stof sag gehou" gebruik die bywoord "Sag" om die werkwoord "Gehou" te wysig.
3. Die speler het die bal saggies aan die ander aangee.Verduideliking- Die bogenoemde sin "Die speler het die bal sag aan ander gegee" gebruik die bywoord "Sag" wat die werkwoord "Geslaag" wysig.
4. Die tuinier het die rose sag gepluk.Verduideliking- Hier word die bywoord " Saggies" gebruik om die werkwoord "Gepluk" te verander.
5. Die tuinier het sag, stil die tuin binnegegaan.Verduideliking- Hier is die woord "sag" as 'n bywoord wat die werkwoord "sag" verander om 'n manier van bywoord uit te druk.
Voorbeelde van Sag as 'n bywoord

Kan sagkens 'n byvoeglike naamwoord wees?

In hierdie paragraaf sal ons weet Sag kan as 'n byvoeglike naamwoord in die sinne gebruik word.

'n Byvoeglike naamwoord word altyd gebruik om voor 'n selfstandige naamwoord of 'n groep selfstandige naamwoorde te plaas om oor die onderwerp te beskryf. Sag kan as byvoeglike naamwoord in 'n sin gebruik word. Ja, Saggies word soms as 'n byvoeglike naamwoord in die sinne gebruik om iets omtrent die selfstandige naamwoord of voornaamwoord te beskryf.

Hoe kan saggies 'n byvoeglike naamwoord wees?

Ons weet dat 'n byvoeglike naamwoord die posisie, kwaliteit, hoeveelheid van 'n selfstandige naamwoord of 'n groep selfstandige naamwoorde in die sinne kan beskryf. As "sag" word soms as 'n byvoeglike naamwoord gebruik om in besonderhede oor die selfstandige naamwoord of voornaamwoord in te lig. Nou kan ons 'n paar voorbeelde kyk met hul gedetailleerde verduidelikings hieronder.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die meisie hou nie van my sag -sag houding nie.Verduideliking- Ons weet die 'sag' beteken 'saggies', teer of sag, ens. Wanneer ons 'n bepaalde wil aandui of ons 'n selfstandige naamwoord by hierdie situasie wil spesifiseer, gebruik ons ​​byvoeglike naamwoord. Dien sag as 'n byvoeglike naamwoord in min gevalle om die volgende selfstandige naamwoorde in die sinne te kwalifiseer en werk as 'n predikatiewe byvoeglike naamwoord in die sinne.
2. Die meisie se gedagtes is 'n sag gesproke.Verduideliking- In hierdie sin word saggies 'n byvoeglike naamwoord gebruik wat die meisie se houding beskryf. Uit hierdie voorbeeld weet ons dat die persoon óf sag is óf sy is nie.
3. Die polisieman het saggies -saggies saam met die vreemde man gekom.Verduideliking- Die sin "Die polisieman het saggies -sag met die vreemde man benader" gebruik 'n byvoeglike naamwoord as "Sag" wat die selfstandige naamwoord "Benadering" hierin wysig.
Hoe sag kan 'n byvoeglike naamwoord wees

Wanneer kan saggies 'n byvoeglike naamwoord wees?

Kom ons bespreek in besonderhede met voorbeelde.

'n Byvoeglike naamwoord is 'n beskrywende woord wat meer oor die onderwerp in die sin byvoeg. Wanneer Saggies 'n essensiële en selfstandige naamwoord van die onderwerp is, kan ons Saggies as 'n byvoeglike naamwoord in die sinne gebruik.

voorbeeldeverduidelikings
1. Rani praat sagmoedig.In hierdie sin sien ons die woord "sag" werk as 'n byvoeglike naamwoord en dit beskryf die onderwerp "Rani".
2. Roni was besig om sy sag-sag styl in die publiek te skilder.Hier word die woord "sag" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "Styl" kwalifiseer.
3. Soniya vertoon haar sag beheerste uitdrukking aan die gehoor.Dit is die byvoeglike naamwoord "Sag" wat die woord "Beheerde uitdrukking" kwalifiseer.
When Softly kan 'n byvoeglike naamwoord wees

Afsluiting-

"Sag" word hoofsaaklik gebruik as 'n bywoord in die sinne om 'n werkwoord, 'n byvoeglike naamwoord of 'n ander bywoord in die sinne te wysig.

Bhabesh Sing

Hi! Ek is Bhabesh Sing. Ek het MA in Engels, MA in Vokale Musiek, en B.Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek 'n vakkenner in Engels op hierdie platform. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/bhabesh-sing-660914ab

Onlangse plasings