7 feite oor so as voegwoord: wanneer, hoe, voorbeelde


'n Voegwoord is 'n woord wat gebruik word om twee of meer woorde, frases, klousules en sinne te verbind. Hier sal ons bespreek hoe die woord 'so' voegwoord is.

Die woord 'so' word beslis voegwoord genoem omdat dit help om sinne saam te voeg en 'n enkele sin te raam. Dit is een van die FANBOYS: vir, en, ook nie, maar, of, nog, en so.

Kom ons kyk na die voorbeelde:

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
1.Rohan het die laaste bus op die roete gemis, so hy moes te voet terug huis toe. In hierdie sin word twee hoofsinne deur die woord 'so' verbind. Dit werk dus as 'n voegwoord en raam 'n enkele sin.
2.Rohini het die hoogste punte in Engels, so sy word aangestel as die hoof van die skool.Hier word gesien dat die woord 'so' die twee hoofsinne verbind en 'n enkele sin omraam.
Voorbeelde gaan oor 'so' as 'n voegwoord

Kom ons bespreek nog 'n paar feite daaroor.

Wanneer is 'so' 'n voegwoord?

Die woord 'so' is voegwoord. Nou sal ons ondersoek wanneer die woord 'as 'n voegwoord gebruik word.

Ons kan die woord 'so' gebruik wanneer ons twee hoofsinne moet verbind om 'n enkele sin te maak. Dit dien as koördinerende voegwoord deur twee onafhanklike klousules aan te sluit. Ons gebruik dit ook om die resultaat te wys.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
3.Sourav eet te veel kitskos, so hy is nie bereid om groente te eet nie.In hierdie voorbeeld sien ons dat die woord 'so' gebruik word om twee onafhanklike klousules saam te voeg en 'n enkele sin te maak.
4.Die ou man is baie swak, so hy loop stadig.In hierdie scenario kom ons teë dat die woord 'so' as 'n voegwoord gebruik word om twee hoofsinne te verbind.
Wanneer is 'so' 'n voegwoord

Hoe is 'so' 'n voegwoord?

A conjunction is a word to frame a compound sentence. Let us get to know how the word ‘so’ is a conjunction.

Die woord 'so' is 'n voegwoord deur sy aard van funksie in 'n sin. Aangesien dit twee onafhanklike klousules kan verbind en 'n enkele sin kan omraam.

Kom ons kyk na die voorbeelde hieronder.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
5.Daar was groot stoormateriaal, sodat Kanchan die noodsaaklike goed kon koop.Hier kom ons die gebruik van die woord 'so' teë wat twee onafhanklike klousules verbind.
6.Hulle het 'n lang afstand gereis, so hulle is nou moeg.In hierdie sin word die woord 'so' gebruik om twee onafhanklike klousules te verbind en 'n enkele sin te raam.
7.Jy het goed gevaar in die wedstryd. So is hy geprys.Hier vind ons dat die woord 'so' as 'n koördinerende voegwoord by twee onafhanklike klousules aansluit.
Voorbeelde van hoe die woord 'so' 'n voegwoord is

Is 'so' altyd 'n voegwoord?

Nou sal ons kyk na die feit of die woord 'so' altyd 'n voegwoord is of nie.

Ons kan die woord 'so' as 'n voornaamwoord, as 'n byvoeglike naamwoord en as 'n tussenwerpsel gebruik. Die woord 'so' is nie altyd voegwoord nie. Dit hang af van die manier van gebruik of dit 'n voegwoord of enige ander woorddeel is.

Ex-Mrinmoy is baie bang, so hy kan nie alleen na buite gaan nie. 

Verduideliking- In hierdie sin word die woord 'so' as 'n voegwoord gebruik omdat dit twee hoofsinne verbind.

Wanneer word 'so' nie as 'n voegwoord beskou nie?

Ons kan die woord 'so' as 'n ander deel van spraak gebruik soos ons dit nodig het. Hier sal ons ondersoek wanneer dit nie 'n voegwoord genoem kan word nie.

Ons kan die woord 'so' as 'n voornaamwoord gebruik. Ons kan dit as 'n byvoeglike naamwoord gebruik wanneer dit 'n selfstandige naamwoord beklemtoon, as 'n selfstandige naamwoord, as 'n bywoord, en selfs as 'n tussenwerpsel wanneer dit 'n uitroep uitdruk.

Die volgende tabel sal wys hoe die woord 'so' in verskillende dele van spraak gebruik word.

ReeksnommerDie manier van gebruikvoorbeeldeverduidelikings
1.samewerkingDie sop is baie lekker, so ek sal dit vol eet.Hier tree 'so' op as 'n voegwoord deur twee onafhanklike klousules te verbind.
2.VoornaamwoordSal jy die vrugte eet, so eet gou?Hier sien ons dat die woord 'so' as 'n voornaamwoord gebruik word. Dit word gebruik in die plek van die selfstandige naamwoord 'vrug'.
3.adjektiefDie meisie het verduidelik waarom dit nie so was nie.Hier tree die woord 'so' op as 'n byvoeglike naamwoord. Dit vertel ons meer van die selfstandige naamwoord 'rede'.
4. bywoordRanjit was gister so opgewonde.Hier word die woord 'so' gebruik om meer te sê oor die byvoeglike naamwoord 'opgewonde'.
5.Onderbreking.So mooi die blom.Hier word die woord 'so' gebruik om verbasing of uitroep uit te druk.
Wanneer die woord 'so' nie as 'n voegwoord beskou word nie

5. Watter soort voegwoord is die woord 'so'?

Hier sal ons ondersoek watter soort voegwoord die woord 'so' is.

Die woord 'so' is 'n koördinerende voegwoord omdat dit die twee onafhanklike klousules verbind en 'n enkele saamgestelde sin omraam. Die woord 'so' kan ook as 'n ondergeskikte voegwoord gebruik word wanneer dit 'n onafhanklike en 'n afhanklike klousule verbind.

ex- Die stout seuntjie is gestraf, so hy het gehuil.

Verduideliking- Hier voeg die woord 'so' twee onafhanklike klousules by en raam 'n enkele sin.

Waarom is 'so' 'n koördinerende voegwoord? 

Ons het geweet dat die woord 'so' 'n koördinerende voegwoord is. Kom ons ondersoek hoekom dit 'n koördinerende voegwoord genoem word. 

Die woord 'so' verbind twee gelyke sinne. Aangesien dit twee onafhanklike klousules verbind, word dit 'n koördinerende voegwoord genoem.

Eks- My pa spaar geld, sodat hy 'n nuwe woonstel kan koop.

Verduideliking- Hier word gevind dat die woord 'so' twee gelyke onafhanklike sinne verbind. Om hierdie rede kan ons dit 'n koördinerende voegwoord noem.

Voorbeelde van 'so' as voegwoorde:

Kom ons kyk na die voorbeelde waar die woord 'so' as 'n koördinerende voegwoord werk.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
13.Fatima was ongesteld, so sy kon gister skool toe gaan.In hierdie sin word die woord 'so' gebruik om die twee onafhanklike klousules te verbind.
14.Sy glimlag altyd, so almal hou van haar.Hier sluit die koördinerende voegwoord 'so' by die twee gelyke onafhanklike klousules aan.
15.Hy is deur die onderwyser geslaan, so hy het somber gelyk.In hierdie voorbeeld word twee onafhanklike klousules verbind deur die woord 'so' en raam 'n enkele sin.
16.Nittananda Das is 'n vegetariër, so hy eet geen vleis nie.Hier word die woord 'so' gebruik om twee onafhanklike klousules saam te voeg en dien dit as 'n koördinerende klousule.
17.Ek het 'n fassinasie vir katte, so ek het vier katte.Hier word die woord 'so' gebruik om twee gelyke onafhanklike klousules te verbind en dien dit as 'n koördinerende voegwoord.
18.Die messelaars werk dag en nag, so hulle kry lof van die eienaar.Hier word die woord 'so' gebruik om die twee onafhanklike klousules te verbind en as 'n voegwoord te werk.
19.Raktim het hard gewerk, sodat hy sy talent kan bewys.Hier word die woord 'so' gebruik om twee onafhanklike klousules saam te voeg en wys die resultaat.
20.Prabal was ongesteld, so hy kon nie sokker speel nie.In hierdie voorbeeld sien ons dat die woord 'so' gebruik word om sinne saam te voeg en die resultaat verskaf.
21.My dogter is baie slim, so ek is baie lief vir haar.In hierdie sin word gevind dat die woord 'so' gebruik word om twee hoofsinne te verbind en die resultaat daarvan bring. 
22.Pritam is eerlik, so ons kan op hom staatmaak.Hier word gesien dat die woord 'so' by die twee onafhanklike klousules aansluit en dit bring die resultaat.
23.Ek is honger, so ek sal 'n bietjie kos eet.Hier sluit 'so' by die twee onafhanklike klousules aan en die resultaat word gesien.
Voorbeelde van 'so' as 'n voegwoord

Gevolgtrekking

In hierdie artikel word die gedetailleerde bespreking oor die woord 'so' goed verduidelik. Ons sal die regte gebruik van die woord 'so' as voegwoord leer.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings