Is dom byvoeglike naamwoord, bywoord of selfstandige naamwoord? 5 feite (wanneer en voorbeelde)


Kinderagtig en idioot is die twee woorde wat ons die meeste met die woord “simpel” kan verbind. Kom ons kyk watter woord "simpel" by watter woorddeel, byvoeglike naamwoord, bywoord of selfstandige naamwoord hoort.

Ons kan die woord gebruik "dom" as 'n byvoeglike naamwoord om betekenisse soos "stom", "sinloos", ens. te spesifiseer. Die woord "simpel" kan as 'n selfstandige naamwoord gebruik word, maar die ware selfstandige naamwoordvorm is "dwaasheid". Ons kan maklik enige handeling of 'n byvoeglike naamwoord verander met die woord "simpel" as 'n bywoord om die betekenis "op 'n dom manier" uit te beeld.

Nou gaan ons belangrike feite en verduidelikings leer wat verband hou met verskillende gebruike van die woord "dom".

Wanneer is "simpel" 'n byvoeglike naamwoord?

Die woord “simpel” verwys hoofsaaklik na die sinnelose aktiwiteite van enige lewende mens. Kom ons kyk wanneer ons "silly" kan gebruik as 'n adjektief.

Ons kan die byvoeglike naamwoord “simpel” gebruik wanneer ons na enige stomme, betekenislose, dom aktiwiteit van enige van die volgende entiteite moet verwys: enkelvoud selfstandige naamwoord of meervoud selfstandige naamwoord; enkelvoudige voornaamwoord of meervoudige voornaamwoord; enkelvoud naamwoord frase of meervoud naamwoord frase.

Ooreenkomstigheid tussen selfstandige naamwoorde of naamwoordekwivalente tesame met meerderwaardigheid van enige selfstandige naamwoord kan weerspieël word met die byvoeglike naamwoord "swaas".

Is "simpel" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Spesiale soorte selfstandige naamwoorde of naamwoordekwivalente moet met beskrywende byvoeglike naamwoorde beskryf word. Kom ons kyk of "simpel" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is of nie.

Die woord "dwaas" kan as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik word om 'n daad, karakter, saak, idee of insident uit te beeld wat die gevolg is van dwaasheid of stomheid.

Wanneer kan ons "simpel" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik?

Die byvoeglike naamwoord “simpel” kan nie net op enige lewende persoon toegepas word nie, maar ook op enige dier, voorwerp, ens. Ons kan die woord “simpel” gebruik wanneer ons enige van die volgende kenmerke moet wys.

  • 'n Daad, persoon of idee wat 'n lae vlak van sin of lae vlak van denke het, kan beskryf word met die byvoeglike naamwoord "simpel".
  • ’n Aktiwiteit of insident wat nie prakties of nie sinvol is nie, kan beskryf word met die byvoeglike naamwoord “simpel”.
  • 'n Stelling wat nie betekenisvol is nie, kan beskryf word met die byvoeglike naamwoord "simpel".
  • Dit is nie verpligtend dat die byvoeglike naamwoord “simpel” altyd na 'n persoon verwys of met lae intelligensie optree nie. Die byvoeglike naamwoord "simpel" kan verwys word na enige handeling of stelling wat net vir die pret gedoen is.

Hier is sewe voorbeelde en verduidelikings rakende die gebruik van die woord "simpel" as 'n byvoeglike naamwoord.

voorbeeldVerduideliking
1. Pijush is so simpel dat hy probeer om 'n muskiet met 'n vlermuis te ruk.Die byvoeglike naamwoord "dom" word gebruik om die eienaam "Pijush" te beskryf, wat gebruik word om 'n sinnelose daad te probeer om muskiete te ruk.
2. My oupa het simpel stories vir sy kleinkinders vertel om hulle gelukkig te maak.Die byvoeglike naamwoord “simpel” word gebruik om betekenislose snaakse stories oor die spreker se oupa te demonstreer.
3. My ma het gereeld lawwe opmerkings gemaak oor die aantreksin van modevertoningsmodelle.Die byvoeglike naamwoord “simpel” word gebruik om die stomme opmerkings van die spreker se ma te wysig.
4. Die klein tweejarige seuntjie maak simpel gesigte en gebare deur in die spieël te kyk.Die byvoeglike naamwoord "dom" word gebruik om die aktiwiteite van 'n klein kleuter te demonstreer wat pret gemaak het deur in die spieël te kyk.
5. Die boek is toegerus met 'n simpel beskrywing van die geografiese kenmerke van die Himalaja-bergstreek, aangesien die skrywer van die boek nooit na daardie spesifieke berg gegaan het nie.Die byvoeglike naamwoord “simpel” word gebruik om die belaglike beskrywing van 'n berg te beskryf wat deur die skrywer van die onderskeie boek beskryf is.
6. Die winkelsentrum is vol simpel items, wat kinders baie lok.Die byvoeglike naamwoord "silly" word gebruik om items in winkelsentrums te beskryf wat snaakse kenmerke het.
7. Ek maak altyd simpel foute terwyl ek enige verhoogaksie voor 'n skare opvoer.Die byvoeglike naamwoord "dom" word gebruik om 'n paar foute te merk wat die spreker gemaak het terwyl hy 'n verhoogaksie voor 'n skare uitgevoer het.
Voorbeelde van "simpel" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "simpel" 'n bywoord?

Alhoewel die woord "swaas" 'n byvoeglike naamwoord is, kan dit die rol van ander dele van spraak speel. Kom ons kyk of "simpel" 'n bywoord is of nie.

Ons kan die woord "dom" gebruik as 'n bywoord om enige werkwoord, byvoeglike naamwoord of ander bywoord te wysig of te beskryf. Die bywoord "simpel" dra hoofsaaklik die betekenis "op 'n sinnelose wyse" oor.

Wanneer kan ons die bywoord "silly" gebruik?

Daar is spesifieke doeleindes wat gedien kan word met behulp van die bywoord “simpel”. Ons kan die bywoord "dom" gebruik wanneer ons enige van die volgende situasies moet verander:

  • Sinnelose dade of idees van enige mens kan gewysig word met die bywoord “simpel”.
  • Sinnelose dade of idees van enige dier kan ook gewysig word met die bywoord “simpel”.

Hier is 'n paar voorbeelde wat gestruktureer is met die bywoord "silly".

voorbeeldVerduideliking
1. Jy moenie dom optree terwyl jy die projekverslag aan jou onmiddellike baas voorlê nie.Die bywoord "dom" word gebruik om die kenmerk van toneelspel te verander deur die betekenis 'op 'n dom manier' uit te beeld.
2. Pijush dans altyd simpel, want hy is baie sleg met dans.Die bywoord "dom" word gebruik om die kenmerk van dans te verander deur die betekenis 'op 'n belaglike manier' uit te beeld.
3. Jy moenie grappies maak nie, aangesien ons nie van die begin af weet die grap is ondeund nie.Die bywoord "dom" word gebruik om die kenmerk van die aksie van grappies te verander deur die betekenis 'op 'n onsinnige manier' uit te beeld.
4. Die man langsaan glimlag altyd simpel in antwoord op enige tipe vraag, aangesien hy doof is.Die bywoord "dom" word gebruik om die kenmerk van glimlag te verander deur die betekenis 'op 'n betekenislose manier' uit te beeld.
5. My seun praat altyd simpel aangesien hy 'n kleuter is en nie die kuns van praat ken nie.Die bywoord "dom" word gebruik om die kenmerk van praat te verander deur die betekenis 'op 'n sinnelose manier' uit te beeld.
Voorbeelde van "simpel" as 'n bywoord

Is "simpel" 'n selfstandige naamwoord?

Soms verwys ons na 'n persoon met 'n byvoeglike naamwoord, en daardie byvoeglike naamwoord word uiteindelik 'n selfstandige naamwoord in daardie sin.

Die woord “silly” kan sekerlik as ’n byvoeglike naamwoord bestempel word, maar die woord “silly” het ’n ander naamwoordvorm, en dit is "dwaasheid". Die selfstandige naamwoord "silliness" dra hoofsaaklik 'n entiteit oor wat sinneloos of betekenisloos is. Ons kan "silly" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik as ons 'n persoon of dier met hierdie byvoeglike naamwoord beskryf.

Wanneer kan ons die selfstandige naamwoord “simpel” gebruik?

Ons kan die selfstandige naamwoord "dom" gebruik in die plek van enige van die volgende naam-entiteite.

  • Ons kan verwys na 'n stom of dwase persoon of 'n dier met die selfstandige naamwoord "simpel".
  • 'n Sinnelose daad, idee of denkproses kan met die selfstandige naamwoord "dwaasheid" genoem word.
  • 'n Gedrag, gebaar of aktiwiteit wat 'n gebrek aan sinvolle denke het, kan gemerk word met die selfstandige naamwoord "dom".

Hier is 'n lys van sinne wat gestruktureer is met die selfstandige naamwoord "swaas" of met die selfstandige naamwoord "dwaasheid".

voorbeeldVerduideliking
1. Haai, simpel! Jy moet jou besluit om uit jou huidige posisie te bedank, heroorweeg.Die selfstandige naamwoord "dwaas" word gebruik as die naam van 'n persoon, hoewel die eintlike bedoeling was om 'n opmerking te maak oor die dwase karakter van die aangesprokene.
2. Die simpelheid wat jy getoon het terwyl jy die werkbevordering verwerp het, is irriterend.Die selfstandige naamwoord "dwaasheid" word gebruik om te verwys na 'n dom aktiwiteit wat die aangesprokene getoon het deur 'n werkbevordering te verwerp.
3. Ek stel nie belang in interaksie met jou lawwigheid nie.Die selfstandige naamwoord "dwaasheid" word gebruik om te verwys na die dom gedagtes of idees van die aangesprokene.
4. Die dwaasheid om vir een uur vensterinkopies te doen, is die moeite werd om tyd te verwyl.Die selfstandige naamwoord "silligheid" word gebruik om betekenislose vensterinkopies te beskryf ter wille van die tyd om te verwyl.
5. Jy het uiters simpelheid gedoen terwyl jy met jou voornemende vrou gekommunikeer het.Die selfstandige naamwoord "dwaasheid" word gebruik om 'n idiotiese aktiwiteit te beskryf waarmee die aangesprokene betrokke was terwyl hy met sy voornemende vrou omgegaan het.
Voorbeelde van "simpel" as 'n selfstandige naamwoord

Afsluiting -

Ons kan ons les afsluit met 'n paar woorde wat heeltemal teenstrydig is met die betekenis "dom", dws intelligent, verstandig, wys, ens.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings