Is selfsugtige byvoeglike naamwoord of bywoord? 3 feite (wanneer en voorbeelde)


Die woord “selfsugtig” in Engelse grammatika verwys na mense wat hoog aan hulleself dink. Kom ons bespreek hoe dit as 'n byvoeglike naamwoord en bywoord kan optree.

Die term "selfsugtige'' kan beslis toegepas word as 'n byvoeglike naamwoord wat ons die betekenisse van egoïsties, selfgesentreerd gee, eiebelang, selfliefdevolle, ensovoorts. Dit word ook as 'n bywoord in die raam "selfsugtig" gebruik om die ander dele van spraak soos 'n byvoeglike naamwoord, werkwoord en 'n ander bywoord te verander.

Nou sal ons 'n paar belangrike feite oor die onderwerp leer ken met behulp van geskikte voorbeelde.

Wanneer is "selfsugtig" 'n byvoeglike naamwoord?

'n Byvoeglike naamwoord is 'n beskrywende woord wat 'n beskrywing toon van selfstandige naamwoorde of voornaamwoorde wat plasing voor of na hulle moet kry. Hier sal ons verduidelik wanneer “selfsugtig” 'n adjektief.

Die woord "selfsugtig" word beslis as 'n byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit gebruik word om 'n naamwoord of sy verwysing te beskryf om die kwaliteit daarvan om net aan jouself toe te wy of om te gee, voor te stel. Dit dien basies as 'n byvoeglike naamwoord om iemand aan te dui wie se aard niks anders is as die vervulling van sy eie doel nie.

Kom ons kyk na die aspekte of situasies in die tabelformaat hieronder om te leer wanneer “selfsugtig” as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word.

Aspekte van “selfsugtig” om 'n byvoeglike naamwoord te weesvoorbeeldVerduideliking
1. Aan iemand wat aan homself dink en nie omgee vir ander mense nieDie meisie wys haar oefenboek vir niemand wat wys sy is baie selfsugtig nie.Hier word die term "selfsugtig" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die meisie se selfgesentreerde optrede teenoor ander toon.
2. Om hoofsaaklik of oormatig besorgdheid oor jouself te toon, en min agting vir ander te hê.’n Selfsugtige kind deel nooit sy speelgoed met ander nie.Die term "selfsugtig" in hierdie sin word gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die kwaliteit van die naamwoord "kind" beskryf. Dit druk die selfliefde-houding van die kind uit.
3. Om respek vir eie voordeel en welsyn te toon.Hash wat baie selfsugtig is, gee nie kos aan diegene wat honger kry nie.In hierdie aangehaalde voorbeeld word die term "selfsugtig" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die naamwoord "Hasshey" beskryf. Dit wys dat Hashhey net aan homself en sy eie voordeel dink, nie aan ander wat ook honger is soos hy nie.
Aspekte of situasies wanneer "selfsugtig" 'n byvoeglike naamwoord is

Is “selfsugtig” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Byvoeglike naamwoorde beskryf woorde wat op grond van hul funksie in agt kategorieë geklassifiseer word. Kom ons vind uit of die woord “selfsugtig” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Ons kan ongetwyfeld die term "selfsugtig" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord beskou, aangesien dit as 'n beskrywing van die naamwoorde en hul ekwivalente kan optree om dit op 'n sekere manier te beklemtoon.

Wanneer is “selfsugtig” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "selfsugtig" behoort beslis tot die tipe beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit gebruik word om 'n frase of 'n sin te raam, dit kan die ander dele van spraak soos selfstandige naamwoorde beskryf of voornaamwoorde wat ons hul kwaliteit gee.

Kom ons kyk na die tabelformaat hieronder om deur die voorbeelde en verduidelikings oor die gebruik van “selfsugtig” as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord te gaan.

voorbeeldVerduideliking
1. Sayon was teenwoordig in die vergadering wie se selfsugtige gedrag die aand heeltemal bederf het.Die byvoeglike naamwoord "selfsugtig" word gebruik as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "gedrag" beskryf deur die kwaliteit daarvan te beskryf of uit te druk. Dit toon die aard van die naamwoord “Sayon''.
2. Iemand wat selfsugtig is, beskou net homself, nie ander nie.In die aangehaalde voorbeeld tree die byvoeglike naamwoord "selfsugtig" op as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die funksie het om die voornaamwoord "jy" te beskryf en vir ons die aard van iemand gee.
3. Dit lyk vir my of my vriend Subhajit 'n bietjie selfsugtig is.  Hier is die byvoeglike naamwoord "selfsugtig'' gebruik as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die naamwoord "Subhajit'' beskryf. Dit druk sy aard aan sy vriende uit.
4. Ek dink nie Tapas is so selfsugtig nie.In hierdie gegewe voorbeeld word gesien dat die byvoeglike naamwoord "selfsugtig" gebruik word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die naamwoord "Tapas'" beskryf wat vir my nie selfgesentreerd lyk nie.
5. Uttam het vriende gemaak met 'n selfsugtige man.Die byvoeglike naamwoord "selfsugtig" in hierdie sin word gebruik as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die funksie doen om die naamwoord "man" te beskryf. Dit gee ons die idee dat Uttam 'n vriend gemaak het wat aan homself dink, nie aan ander om hom nie.
6. Ons hou nie van 'n vriend wat baie selfsugtig en selfgesentreerd is nie.Die byvoeglike naamwoord "selfsugtig" word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik om die konkrete selfstandige naamwoord "vriend" te beskryf. Die predikatiewe byvoeglike naamwoord wys ons vriend se selfliefde-houding.
7. My ouers het my aangeraai om nie selfsugtig te wees nie, maar om ander behulpsaam te wees.Hier is die predikatiewe byvoeglike naamwoord "selfsugtig" gebruik as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat my mentaliteit teenoor my medewerkers beskryf. Die gebruik van die byvoeglike naamwoord gee ons die idee om nie 'n selfgesentreerde houding te hê nie.
Voorbeelde en verduidelikings wanneer "selfsugtig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is

Is “selfsugtig” 'n bywoord?

'n Bywoord verander werkwoorde, byvoeglike naamwoorde of ander bywoorde. Dit druk tipies manier, plek, tyd, frekwensie, graad, vlak van sekerheid, ens. uit. Kom ons kyk of die woord “selfsugtig” 'n bywoord.

Die term "selfsugtig" is nie 'n bywoord nie, aangesien dit nie die kenmerke van 'n bywoord kan vervul nie. Ons kan dit as 'n bywoord in die raam gebruik "selfsugtig'' wat gemaak word deur die agtervoegsel "ly" by die basis byvoeglike vorm by te voeg. Dit kan dan funksioneer as 'n bywoord van manier.

Wanneer is “selfsugtig” 'n bywoord?

Ons kan beslis die term "selfsugtig" as 'n bywoord gebruik wanneer dit sy funksie uitdruk as 'n wysiging van die beskrywende woord, aksiewoord of ander bywoorde. Dit word in 'n sin as 'n bywoord ingevoeg in die situasies wat volg.

  • Die term "selfsugtig" tree op as 'n bywoord wanneer ons wysiging slegs of hoofsaaklik ten opsigte van private belang aandui.
  • Die term "selfsugtig" tree op as 'n bywoord wanneer ons daarna verwys op 'n manier wat wys dat ons net vir onsself omgee eerder as vir ander mense.

Die voorbeelde en verduidelikings in die tabel hieronder oor die gebruik van "selfsugtig" as 'n bywoord sal ons help om die onderwerp baie goed te leer.

voorbeeldVerduideliking
1. Rahamat het selfsugtig teenoor sy vriende en familie gedra.Die bywoord "selfsugtig" word gebruik om die aksiewoord "gedra" te verander. Dit wys dat Rahamat se gedrag teenoor sy vriende en familie baie selfsugtig is.
2. Hulle het selfsugtig en met 'n bekrompe perspektief opgetree.Die bywoord “selfsugtig” in die aangehaalde voorbeeld is gebruik om die aksiewoord “gehandel” te wysig. Dit word gebruik om ons die indruk te gee dat hul optrede baie selfgesentreerd is.
3. Wanneer probleme kom, tree my vriende nie selfsugtig op nie, maar staan ​​eerder by ander.In hierdie huidige sin word die bywoord "selfsugtig" gebruik om op te tree as 'n wysiging van die werkwoord "optree" wat wys my vriend staan ​​by ander in die moeilikheid.
4. Daar is nooit gesien dat die baas van die kantoor selfsugtig met die personeel optree nie.Die huidige sin bevat die bywoord "selfsugtig" wat gebruik word om die werkwoordvorm "gedra" te verander wat ons die baas se vriendelike aandag aan die personeel gee.
5. Ramen verdien geld selfsugtig en ontneem sy broer.Hier tree die bywoord "selfsugtig" op as 'n wysiging van die werkwoord "verdien" wat Ramen se manier van verdien en sy broer ontneem weergee.
Voorbeelde en verduidelikings van "selfsugtig" as 'n bywoord

Gevolgtrekking

Hierdie artikel gee ons 'n duidelike beskrywing van die gebruik van "selfsugtig" as 'n byvoeglike naamwoord en 'n bywoord met voldoende voorbeelde en verduidelikings. As ons dit baie noukeurig en fyn bestudeer, sal ons baie behulpsaam wees met die bou van enige sin. Afgesien hiervan kan ons hierdie term beslis gebruik as 'n selfstandige naamwoord in die vorm van “selfsug”.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings