Is trotse byvoeglike naamwoord, bywoord of selfstandige naamwoord? 5 feite (wanneer en voorbeelde)


Byvoeglike naamwoorde word gebruik om iemand of iets te beskryf, bywoorde om ander woorde te verander, en selfstandige naamwoorde om dinge te noem. Kom ons kyk of "trots" as 'n byvoeglike naamwoord, bywoord of selfstandige naamwoord optree.

Die term "trots'' wat die betekenisse "arrogant" en "magisteriaal" dra, kan as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word. Benewens dit kan die woord toegepas word as 'n bywoord, en 'n selfstandige naamwoord met die vorms "trots" en "trots". Die bywoordvorm verander werkwoorde, byvoeglike naamwoorde of ander bywoorde. Die naamwoordvorm toon 'n abstrakte gedagte.

Nou sal ons hierdie onderwerp van nader bekyk deur 'n paar feite toe te pas met konkrete voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

Wanneer is "trots" 'n byvoeglike naamwoord?

Die woorde wat ons help om ander dele van spraak in Engelse grammatika te beskryf, word as byvoeglike naamwoorde beskou. Kom ons kyk of die woord "trots" 'n adjektief.

Ons kan beslis die term "trots" as 'n byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit in 'n sin ingevoeg word, dit kan die naamwoorde of hul verwysings beskryf wat ons die betekenisse gee van opgetogen, arrogant, opgeblase, hoogmoedig, ensovoorts.

Daar is baie aspekte of situasies wanneer die woord "trots" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik kan word. Kom ons kyk na hierdie punt.

Aspekte van "trots" om 'n byvoeglike naamwoord te weesvoorbeeldVerduideliking
1. Om 'n gevoel van geluk te toon oor ons prestasies, ons besittings of mense met wie verbind word.Ons is baie trots daarop dat Sinita die waarheid praat.Hier werk die woord "trots" as 'n byvoeglike naamwoord wat ons gevoel van geluk beskryf.
2. Om die dinge te wys waarop ons trots is.Ons land het 'n trotse rekord van rysproduksie.Hier werk die term "trots" as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "land" beskryf, aangesien sy arrogant is vir die vervaardiging van 'n rekordhoeveelheid rys.
3. Om iemand te wys wat baie trots voel om self beter te dink as ander.Ranita lyk trots daarop om die eerste meisie in die klas te wees.Hier word die woord "trots'' gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "Ranita'' beskryf wat haarself beter dink as ander in die klas.
4. Om 'n trotse persoon wat nie van ander mense hou nie te wys om hulle te help of dink hulle is swak.Kamal was te trots om sy fout te erken.In hierdie aangehaalde voorbeeld word die term "trots" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord 'Kamal'' beskryf wat aan homself dink as sterker as ander.
Aspekte of situasies van "trots" as 'n byvoeglike naamwoord

Is "trots" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Beskrywende byvoeglike naamwoorde behoort tot die kategorie woorde wat die benaming van woorde kan beskryf. Nou sal ons kyk of "trots" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Die byvoeglike naamwoord "trots" kom sekerlik in die kategorie van 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die selfstandige naamwoorde wat daarop volg, kan beskryf met die gevoelens van plesier en tevredenheid oor iets of iemand.

Wanneer is "trots" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "trots" kan as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gereken word wanneer dit die doel dien om die naamwoorde te beskryf of hulle selfde en gee ons die gedagtes van uiterste genot of plesier.

Die voorbeelde en hul verduidelikings oor die gebruik van "trots" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord sal ons help om dit duidelik te leer.

voorbeeldVerduideliking
1. Dilip en Sandip is baie trots op mekaar omdat hulle vriende is.Die byvoeglike naamwoord “trots” word hier as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik omdat dit Dilip en Sandip se verstandelike persepsie van arrogansie in vriendewees beskryf.
2. Sy is trots daarop om perd op die seestrand te ry.In die aangehaalde voorbeeld werk die byvoeglike naamwoord "trots" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die doel dien om haar trots op die perdry te beskryf.
3. Ek is so bly dat my vrou en dogter albei trots is op my.Hier word die byvoeglike naamwoord "trots" gebruik om my hoogmoedige geaardheid teenoor my vrou en dogter te beskryf.
4. Die onderwyser onthou sy skooldae en dit lyk of sy oë baie trots is.Die byvoeglike naamwoord “trots” word as beskrywend gebruik omdat dit die onderwyser se arrogansie beskryf om gelukkige skooldae te hê.
5. Seema het 'n mooi rok aan en blyk trots daarop te wees.Die byvoeglike naamwoord "trots" word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord genoem, aangesien dit die naamwoord Seema se hoogs tevrede gees wat 'n mooi rok dra, kan beskryf.
6. Die inwoners van Kolkata is trots op die Victoria Memorial Hall.In hierdie huidige sin word die byvoeglike naamwoord "trots" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik aangesien dit die kwalifikasie van die naamwoord "bewoners" dien. Dit gee ons die idee van die mense wat arrogant is oor die Victoria Memorial Hall in Kolkata.
7. As jou ouers van jou sukses hoor, sal hulle baie trots op jou wees.Die byvoeglike naamwoord "trots" in hierdie sin is as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik omdat dit die naamwoord "ouers" beskryf wat baie hoogmoedig sal wees om hul seun se sukses te hoor.
Voorbeelde en verduidelikings van "trots" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "trots" 'n bywoord?

'n Bywoord is 'n woord wat vir ons die antwoorde gee op die vrae van hoe, waar of met watter frekwensie. Kom ons ondersoek of "trots" 'n bywoord.

Die term "trots" kan nie as 'n bywoord gebruik word nie. Die bywoordelike vorm is "trots' wat gemaak word deur die agtervoegsel "ly" by die stamwoord by te voeg. Dit kan as 'n bywoord gebruik word om die beskrywende woord, aksiewoord of 'n ander bywoord te verander.

Wanneer is "trots" 'n bywoord?

Die woord "trots" word as 'n bywoord beskou wanneer dit in 'n sin ingevoeg word om te verwys na gevoelens van tevredenheid en plesier as gevolg van iets wat ons bereik het. Dit word ook as 'n bywoord genoem wanneer dit met respek vir onsself aangebied word, met die erkenning van ons eie waarde.

Die tabelformaat hieronder bevat voorbeelde en verduidelikings oor die gebruik van "trots" as 'n bywoord.

voorbeeldVerduideliking
1. Die seun het met trots sy vorderingsverslag aan sy ouers vertoon.Die term "trots" word gebruik as 'n bywoord wat die aksiewoord "vertoon" wysig wat die manier van arrogansie uitbeeld wat die ouer verheug gemaak het.
2. Rittica het met trots haar toekennings vir haar vriende gewys.Die term "trots" word gebruik as 'n bywoord wat die wysiging van die werkwoord "getoon" het.
3. Ons kan met trots aankondig dat Indië die wedstryd teen die Australiese span gewen het.In die aangehaalde sin tree die term "trots" op as 'n bywoord wat die werkwoord "aankondig" wysig wat verband hou met ons plesier om die wedstryd te wen.
4. Die rekenaarsentrum het drie jaar gelede sy tak met trots by Balichak geopen.Hier tree die woord "trots" op as 'n bywoord wat die aksiewerkwoord "oopgemaak" verander het.
5. My dogter vertel trots dat sy die eerste prys in die tekenkompetisie gewen het.Ons sien die term "trots" werk as 'n bywoord wat die wysiging van die werkwoord "praat" wys. Dit is uitgespreek dat my dogter se wen die eerste prys in die tekenkompetisie my hoogmoedig maak.
Voorbeelde en verduidelikings van "trots" as 'n bywoord

Is "trots" 'n selfstandige naamwoord?

Selfstandige naamwoorde is die naamwoorde wat hoofsaaklik verwys na konkrete dinge soos persoon, plek of dinge en abstrakte idees. Nou sal ons kyk of "trots" 'n is selfstandige naamwoord.

Die woord "trots" kan nie as 'n selfstandige naamwoord gebruik word nie, aangesien dit nie die kenmerke van 'n selfstandige naamwoord kan vervul nie. Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik in die vorm "trots'' verskaf aan ons die betekenisse van ydelheid, arrogansie, hoogmoedigheid, egoïsme, ensovoorts.

Wanneer is “trots” 'n selfstandige naamwoord?

Die woord "trots" word as 'n selfstandige naamwoord toegepas wanneer dit die gevoel van geluk beskryf wat kom nadat jy iets bereik het. Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik in die situasies wat volg.

  • Die term "trots" is 'n selfstandige naamwoord wanneer ons verwys na 'n gevoel van plesier en bevrediging wat ons kry wanneer ons iets spesiaals bereik.
  • Die term "trots" tree op as 'n selfstandige naamwoord wanneer ons verwys na 'n gevoel van respek vir iemand.
  • Die term "trots" tree op as 'n selfstandige naamwoord wanneer ons verwys na 'n gevoel dat ons beter of belangriker as ander mense is.

Die voorbeelde en verduideliking oor die gebruik van “trots” as 'n selfstandige naamwoord sal ons help om behoorlike kennis oor hierdie onderwerp te kry.

voorbeeldVerduideliking
1. Ons is trots op die glorie van ons skool wat een van die oudste instellings in ons omgewing is.Die selfstandige naamwoord “trots” word hier gebruik om ons arrogansie vir die glorie van die skool te wys.
2. Ons kan die trots in die gesigte van die spelers sien wanneer hulle van hul kaptein praat.Die term "trots" word hier as 'n selfstandige naamwoord gebruik. Dit word toegepas om die spelers se ydelheid op hul gesigte te wys wanneer hulle van hul kaptein praat.
3. Die meisie kan beslis met trots terugkyk op haar prestasie in die voorlesingskompetisie.Hier word die term "trots" gebruik as 'n selfstandige naamwoord wat die uiterste hoogmoed van die meisie uitdruk vir haar prestasie in die voordrag.
4. Die oorwinning van die nasionale span het nasionale trots herstel.Die term "trots" in die huidige voorbeeld word gebruik as 'n selfstandige naamwoord wat die arrogansie van die nasie uitdruk om die span te wen.
5. My oupa wat vyf-en-negentig jaar oud is, is die trots van ons familie.Hier wys die gebruik van die selfstandige naamwoord “trots” die geluk van my oupa vir ons gesin.
Voorbeelde en verduidelikings van "trots" as 'n selfstandige naamwoord

Gevolgtrekking

Die artikel beskryf duidelik die korrekte gebruik van die term “trots” as 'n byvoeglike naamwoord en die selfstandige naamwoord en werkwoordvorme word ook met voorbeelde en verduidelikings bespreek. Daar moet onthou word dat die term "trots" ook as 'n aksiewerkwoord met die vorm "trots" gebruik kan word.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings