Is voornaamwoord 'n onderwerp: 13 feite wat u moet weet


Almal van ons het dalk van voornaamwoorde gehoor. Is voornaamwoord 'n onderwerp? Weet ons van onderwerp voornaamwoorde? Wel, in hierdie artikel gaan ons veral oor onderwerp handel voornaamwoorde en verskeie feite oor hulle.

Voornaamwoorde is niks anders as woorde wat gebruik word om naamwoorde te vervang of te vervang nie. Om weg te bly van die oortolligheid van die selfstandige naamwoorde, word voornaamwoorde as hul vervangings gebruik. Onderwerpvoornaamwoorde sal voornaamwoorde wees wat as die onderwerp van die sin gebruik word.

Gaan deur die volgende voorbeelde van onderwerp voornaamwoorde om 'n basiese idee daaroor te kry.

 1. Ek leer motor bestuur.
 2. Jy kan nie vandag se vergadering mis nie.
 3. Sy eet net vrugte vir aandete.
 4. He is die toppunt van die klas sedert die afgelope twee jaar.
 5. It is die kat wat my suster vir my geskenk het.
 6. We moet hierdie keer die algehele trofee wen, maak nie saak wat nie.
 7. Hulle is beslis 'n swaar kompetisie.

Kan 'n voornaamwoord 'n onderwerp wees?

Ja, 'n voornaamwoord kan 'n onderwerp van 'n sin wees. Wanneer 'n voornaamwoord die aktiwiteit in 'n sin uitspeel, verander die voornaamwoord in die onderwerp van die sin.

voorbeeld: Sy leer opreg vir môre se wiskunde-eksamen.

In hierdie sin 'Sy' is die voornaamwoord. 'Sy' is ook die onderwerp van die sin. Die voornaamwoord 'Sy' voer die aksie van 'leer' uit en daarom is dit die onderwerp voornaamwoord in hierdie sin. 

Hoe kan 'n voornaamwoord 'n onderwerp wees?

'n Voornaamwoord kan die onderwerp van die sin wees wanneer dit die handeling doen of uitvoer en wanneer dit die onderwerp van die sin (selfstandige naamwoord) vervang.

voorbeeld: Hulle reis per vlug na Delhi.

In hierdie sin word die voornaamwoord 'hulle' is 'n plaasvervanger vir die selfstandige naamwoord, wat die name kan wees van die mense wat per vlug na Delhi reis. Sedert, die voornaamwoord 'hulle' voer die aksie uit, word dit die genoem onderwerp voornaamwoord.

Wanneer kan 'n voornaamwoord 'n onderwerp wees?

Ja, 'n voornaamwoord kan 'n onderwerp wees wanneer dit die selfstandige naamwoord vervang wat as die onderwerp van die sin funksioneer en wanneer dit die doener van die handeling in die sin is.

voorbeeld: He speel die rol van die dier in vandag se opvoering.

In hierdie sin 'Hy' is die voornaamwoord en dit het die vervang selfstandige naamwoord wat funksioneer as die onderwerp van die sin. 'Hy' is die voornaamwoord dit is die aksie van 'speel' uitvoer en daarom is dit die onderwerp voornaamwoord.

Waar kan 'n voornaamwoord 'n onderwerp wees?

'n Voornaamwoord kan 'n onderwerp wees wanneer dit die selfstandige naamwoord (enige plek in die sin) vervang wat as onderwerp van die sin optree en wanneer dit die onderwerp van die werkwoord is.

voorbeeld: We sal in die aand tempel toe gaan.

In hierdie sin word die voornaamwoord "Ons" is teenwoordig in die heel begin van die sin aangesien dit die selfstandige naamwoord vervang het wat gefunksioneer het as die onderwerp wat in die begin van die sin geposisioneer is. Dit is hierdie voornaamwoord "Ons" wat die aksie van 'gaan' uitvoer en so, dit is 'n onderwerp voornaamwoord.

Voorbeeld: Dit is he wat vandag die gebedslied sing.

In hierdie sin 'Hy' is nie in die eerste plek nie, maar dit is die onderwerp voornaamwoord aangesien dit die ding wat die onderwerp van die sin is, verdring het. Die voornaamwoord 'Hy' voer die aksie van 'sing' uit en daarom is dit die onderwerp.

Wat is onderwerp voornaamwoord?

'n Onderwerpvoornaamwoord is 'n voornaamwoord wat die persoon, plekdier of ding vervang wat die onderwerp van die sin is en die uitvoerder van die handeling in die sin.

voorbeeld: Sy sal vandag vroeg werk toe vertrek.

In hierdie sin 'Sy' is die onderwerp voornaamwoord aangesien dit die persoon vervang wat die onderwerp van die sin en verder speel dit die aktiwiteit van uit 'weggaan'.

Hoe om onderwerp voornaamwoord te gebruik?

1. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in1 is, te vervangst persoon enkelvoud, moet die onderwerp voornaamwoord 'ek' gebruik word.

voorbeeld: I het vandag lank karambolebord gespeel.

In hierdie sin "Ek ' is die onderwerp voornaamwoord wat gebruik word om die te vervang eerste individuele spesifieke persoon, wat die onderwerp van die sin is en die aktiwiteit uitspeel 'gespeel'.

2. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in 2 is, te vervangnd persoon enkelvoud, moet die onderwerp voornaamwoord 'jy' gebruik word.

voorbeeld: jy moet gesonde kos eet en nie gemorskos nie.

In hierdie sin 'jy' is die onderwerp voornaamwoord gebruik om die te vervang tweede individuele spesifieke persoon, wat die onderwerp van die sin is en die aktiwiteit uitspeel 'eet'.

3. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in 3 is, te vervangrd persoon enkelvoud en manlik, moet die onderwerp voornaamwoord 'hy' gebruik word.

voorbeeld: He het vir baie poste in die buiteland aansoek gedoen.

In hierdie sin 'Hy' is die onderwerp voornaamwoord wat gebruik word om die te vervang derde individuele spesifieke persoon, wat die onderwerp van die sin is en die aktiwiteit uitspeel 'toegepas'.

4. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in 3 is, te vervangrd persoon enkelvoud en vroulik, moet die onderwerp voornaamwoord 'sy' gebruik word.

voorbeeld: Sy gaan elke dag gimnasium en oefen om fiks te bly.

In hierdie sin "Sy" is die onderwerp voornaamwoord wat gebruik word om die te vervang derde individuele spesifieke persoon, wat die onderwerp van die sin is en die aktiwiteit uitspeel 'gaan'.

5. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in 3 is, te vervangrd persoon enkelvoud en neutraal, moet die onderwerp voornaamwoord 'dit' gebruik word.

voorbeeld: It gee 'n aangename geur aan die kamer.

In hierdie sin 'Dit' is die onderwerp voornaamwoord wat gebruik word om die 3rd persoon enkelvoud en neutrale selfstandige naamwoord, wat die onderwerp van die sin is en die handeling van uitvoer 'gee'.

6. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in 1 is, te vervangst persoon meervoud, moet die onderwerp voornaamwoord 'ons' gebruik word.

voorbeeld: We dans in die skool se jaarlikse dagfunksie.

In hierdie sin "Ons" is die onderwerp voornaamwoord wat gebruik word om die te vervang eerste meervoud mense, wat die onderwerp van die sin is en die aktiwiteit uitspeel 'dans'.

7. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in 2 is, te vervangnd persoon meervoud, moet die onderwerp voornaamwoord 'jy' gebruik word.

voorbeeld: jy moet almal jou projekte teen môreoggend 10:XNUMX indien.

In hierdie sin 'jy' is die onderwerp voornaamwoord wat gebruik word om die 2nd persoon meervoud selfstandige naamwoord, wat die onderwerp van die sin is en die handeling uitvoer 'Indien'.

8. Om die selfstandige naamwoord (onderwerp van die sin) wat in 3 is, te vervangrd persoon meervoud, moet die onderwerp voornaamwoord 'hulle' gebruik word.

voorbeeld: Hulle sal die vergadering bywoon wat môre gehou word.

In hierdie sin 'hulle' is die onderwerp voornaamwoord wat gebruik word om die te vervang derde meervoud mense, wat die onderwerp van die sin is en die aktiwiteit uitspeel 'bywoon'.

Hoeveel onderwerp voornaamwoorde is daar?

Daar is sewe onderwerp voornaamwoorde. Hulle is ek, jy, hy, sy, dit, ons en hulle.

Voorbeelde:

 • I is 'n baie gawe meisie.
 • jy moet die klasse gereeld bywoon.
 • He gaan elke dag middag tennis klas toe.
 • Sy die eerste prys in gister se sangkompetisie gewen.
 • It drink een liter melk in die aand.
 • We behoort ons oefening binnekort klaar te maak en reg te maak vir die repetisie.
 • Hulle hou van my ma se kook.

Die voornaamwoorde in al die bogenoemde sinne is onderwerp voornaamwoorde aangesien hulle almal die selfstandige naamwoorde vervang het wat die onderwerpe van die sinne is. Al die onderwerp voornaamwoorde in die bogenoemde sinne is ook verskeie aksies uit te voer.

Wat is persoonlike onderwerp voornaamwoord?

Persoonlike vakvoornaamwoorde is diegene wat geslag toon, nommer en persoon van die onderwerpselfstandige naamwoord wat dit vervang.

voorbeeld: He 'n Audi-motor wil koop.

In hierdie sin 'Hy' is die persoonlike onderwerp voornaamwoord aangesien dit die geslag aandui as manlik, nommer as enkelvoud en persoon as derde persoon.

voorbeeld: Hulle gaan by hul dogter in Amerika kuier.

In hierdie sin 'hulle' is die persoonlike onderwerp voornaamwoord aangesien dit die geslag as aandui neutraal, nommer as meervoud en persoon as derde persoon.

voorbeeld: We hou daarvan om roomys te eet.

In hierdie sin 'Ons' is die persoonlike onderwerp voornaamwoord aangesien dit die geslag aandui as neutraal, nommer as meervoud en persoon as tweede persoon.

Wat is die enkelvoudige onderwerp voornaamwoorde?

Ek, jy, sy, dit en hy is die enkelvoudige onderwerp voornaamwoorde. Die getal wat deur hierdie voornaamwoorde aangedui word, is enkelvoud.

Voorbeelde:

 • I sal môre aan die kompetisie deelneem.
 • jy moet jou huiswerk sonder versuim voltooi.
 • He is my broer wat in Afrika gewoon het.
 • Sy is 'n baie slim meisie.
 • It is my hond en is mal oor melk.

In al die bogenoemde voorbeelde, die nommer van die vak voornaamwoorde is enkelvoud en daarom is hulle enkelvoudige onderwerp voornaamwoorde.

Wat is meervoudige onderwerp voornaamwoorde?

Die getal wat deur die meervoudsvoornaamwoorde aangedui word, is meer as een wat meervoud is. Die meervoude onderwerp voornaamwoorde is ons, jy en hulle.

Voorbeelde:

 • We het baie nuwe rokke gekoop.
 • jy kan die veranderinge in jou konsep maak.
 • Hulle sal môre die ooreenkoms onderteken.

In al die bogenoemde voorbeelde is die nommer van die onderwerp voornaamwoorde meervoud en daarom is hulle meervoudsvoornaamwoorde.

Onderwerp voornaamwoord vs voorwerp voornaamwoord

Onderwerpvoornaamwoord is die voornaamwoord wat die persoon, plek, dier of ding vervang wat as onderwerp van die sin aangaan. Onderwerpvoornaamwoorde is eweneens diegene wat die aktiwiteit in die sin uitspeel. Ek, jy, hy, sy, dit, ons en hulle is die verskillende onderwerp voornaamwoorde.

voorbeeld: Hulle beplan om binnekort na Mumbai te verskuif.

In hierdie sin 'hulle' is die onderwerp voornaamwoord wat die vervang het selfstandige naamwoord wat opgetree het as die onderwerp van die vonnis. Die onderwerp voornaamwoord 'hulle' is ook ' die aksie van 'beplanning' uit te voer.

Voorwerpvoornaamwoord is die voornaamwoord wat die selfstandige naamwoord vervang wat as die voorwerp van die sin optree. Voorwerpvoornaamwoorde is diegene wat die aktiwiteit van die aksiewoord in die sin kry. Ek, jy, hy, sy, dit, ons en hulle is die verskillende voorwerp voornaamwoorde.

Voorbeeld: Ramya het met me oor die veranderinge wat aan die aanbieding aangebring moet word.

In hierdie sin 'Ek' is die voorwerp voornaamwoord aangesien dit die persoon vervang wat die voorwerp van die sin. Die voorwerp voornaamwoord 'ek' kry die aktiwiteit van 'met ondersoek word'.

voorbeeld: We wag vir haar om by die oproep aan te sluit sedert 'n baie lang tyd.

In hierdie sin "Ons" is die onderwerp voornaamwoord aangesien dit die persoon wat aan die gang is verdring het as die onderwerp van die sin. Die voornaamwoord "Ons" is die een wat is die aksie van 'wag' uit te voer en daarom word dit die genoem onderwerp voornaamwoord.

In hierdie sin 'haar' is die voorwerp voornaamwoord aangesien dit die persoon wat aan die gang is verdring het as die voorwerp van die sin. Die voornaamwoord 'haar' is die een wat is ontvang die aksie van 'word vir gewag' en daarom is dit die voorwerp voornaamwoord hier afgelaai word.

Lees meer: Verbuigingsagtervoegsel: wat, hoe, wanneer, waar om te gebruik, struktuur, verskeie feite

Sowndharya Jagadeeswaran

Hi...ek is Sowndharya Jagadeeswaran. Ek het my meestersgraad in Engelse letterkunde gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings