Is kragtige byvoeglike naamwoord, bywoord of selfstandige naamwoord? 5 Volledige feite


Ons beskou die woorde as verskillende soorte spraakdele wat uit hul samestelling in die sinne na vore gekom het. Kom ons kyk hoe "kragtig" optree as 'n byvoeglike naamwoord, bywoord of selfstandige naamwoord.

Die term "kragtige'' kan 'n byvoeglike naamwoord wees omdat dit die funksie het om die naamwoord te kwalifiseer. Dit kan ook gebruik word as 'n bywoord in die vorm "kragtig'' of as 'n selfstandige naamwoord in die vorm "krag''. Hierdie vorms bereik hul aksies wanneer dit in sinne gebruik word.

Nou sal ons meer feite oor die gebruik van "kragtig" as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord saam met konkrete voorbeelde en verduidelikings ondersoek.

Wanneer is "kragtig" 'n byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord kom onder een tipe spraakdele wat sy rol toon om woorde of hul medewerkers te beskryf. Kyk nou of “kragtig” 'n adjektief.

Die term “kragtig” word as 'n byvoeglike naamwoord beskou aangesien dit op so 'n manier gebruik word dat dit 'n naamwoord voorafgaan of as 'n kwalifiseerder van die selfstandige naamwoord gebruik word en vir ons as 'n bepaler voorkom.

Kom ons kyk na die aspekte in die tabel wanneer “kragtig” as 'n byvoeglike naamwoord funksioneer.

Aspekte van "kragtig" om 'n byvoeglike naamwoord te weesvoorbeeldeverduidelikings
1. Om die vermoë te toon om te beïnvloed of te beheer wat mense doen of dinkDie magtige manne skep druk op die skoolowerheid om die tydsberekeninge van die skool te verander.Die gebruik van die term “kragtig” in die gegewe sin wys dat dit as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word. Dit wysig die naamwoord “mans” wat die skoolowerheid kan beïnvloed om die reëls te verander.
2. Om iemand liggaamlik of fisies sterk te wysKragtige spiere is nodig om die klip van die pad af te skuif.In die aangehaalde scenario kan ons die opvatting kry dat die term "kragtig" gebruik word as 'n byvoeglike naamwoord wat die energie toon om die klip van die pad af te beweeg.
3. Om 'n aksie te wys wat met baie fisiese krag gedoen isDie sportman kan die stelle met sy kragtige hande dra.Hier stel die gebruik van die term “kragtig” voor dat dit as 'n byvoeglike naamwoord toegepas word om die naamwoord “hande” te beskryf. Dit druk 'n handeling uit wat met baie fisiese krag uitgevoer word.
4. Om iets sterk te wys en goed te werkDie maatskappy het 'n kragtiger enjin geïnstalleer vir beter resultate.Hier handel die aangehaalde voorbeeld oor die term “kragtig” wat dien as 'n byvoeglike naamwoord om die konkrete selfstandige naamwoord “enjin” te wysig. Dit gee ons 'n beskrywing wat gebruik word om iets sterks te wys en goed te werk.
5. Om 'n kragtige chemikalie te wys wat 'n sterk effek hetOns moet in gedagte hou dat die kragtige effek van nikotien sy gesondheid beïnvloed het.Die gebruik van die term “kragtig” in hierdie sin wys dat dit optree as 'n beskrywende woord wat die selfstandige naamwoord “effek” wysig. Dit wys die sterk effek van die chemikalie op sy gesondheid.
6. Om 'n baie harde of helder, of 'n sterk reuk aan te bied’n Kragtige vrot-eier reuk kom uit die kombuis.In die huidige scenario word die term "kragtig" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik. Dit beskryf die sterk reuk wat uit die kombuis kom.
Situasies of aspekte wanneer "kragtig" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word

Is "kragtig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Ons vind agt kategorieë byvoeglike naamwoorde in Engelse grammatika gebaseer op hul aktiwiteite. Kom ons kyk tot watter kategorie die woord “kragtig” behoort.

"Kragtig'' word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in ag geneem omdat dit gebruik kan word om die naamwoorde te beskryf en hul kwaliteit te verskaf.

Wanneer is "kragtig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die woord "kragtig" kan as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik word wanneer ons dit invoeg om die naamwoord uit te druk as baie indrukwekkend in grootte, krag of vaardigheid en daarom verdien respek of is dit dikwels moeilik om te hanteer.

Die voorbeelde hier sal help om die gebruik van "kragtig" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord te leer.

voorbeeldVerduideliking
1. Die seun het 'n baie kragtige stem om ons te versoek.Die byvoeglike naamwoord "kragtig" word hier as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik omdat dit werk om die naamwoord "onderwyser" te beskryf. Dit wys die kwaliteit van die onderwyser.
2. Die onderwyser is kragtig om die studente te beïnvloed.Die term “kragtig” word gebruik as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat hoofsaaklik die naamwoord “onderwyser” kwalifiseer. Dit verskaf die kwaliteit van die onderwyser wat die studente kan beïnvloed.
3. Soumen is 'n baie kragtige leier in ons span.Hier in die scenario word die woord "kragtig" gebruik as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die naamwoord "Soumen" beskryf. Die beskrywing toon dat die genoemde persoon 'n sterk leier van die span is.
4. Die akteur het 'n kragtige vertoning in die fliek gelewer.Die byvoeglike naamwoord "kragtig" in die huidige sin behoort aan 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit die naamwoord "akteur" beskryf en sy sterk toneelspel in die fliek uitdruk.
5. My pa is 'n persoon wat kragtig lyk.Die sin handel oor die term “kragtig” wat as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik word aangesien dit die funksie het om die naamwoord “persoon” te beskryf. Hierdie predikatiewe byvoeglike naamwoord vertel van my pa se energieke kwaliteit.
6. Alhoewel Ramen kort is, is hy baie magtig in die dorp.Hier dien die term "kragtig" as 'n beskrywende term omdat dit die selfstandige naamwoord "Ramen" beskryf en sy vermoë toon om die dorp te beheer.
7. Die ingenieur het 'n baie kragtige tegniek om 'n gebou te bou.Die gebruik van die term "kragtig" hier toon die funksie van 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "ingenieur" beskryf en ons kom oor sy uitstekende tegniek om 'n gebou te bou.
Voorbeelde en verduidelikings van "kragtig" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "kragtig" 'n bywoord?

In Engelse grammatika vind ons een soort woord wat dien as die wysiging van byvoeglike naamwoorde, werkwoorde of 'n ander bywoord. Nou gaan ons kyk of “kragtig” 'n bywoord.

Die direkte gebruik van die term “kragtig” kan nie as 'n bywoord beskou word nie. Ons kan die gebruik daarvan as 'n bywoord kry as dit geraam is "kragtig'' deur die agtervoegsel "ly" by die grondwoord by te voeg en die aksies van wysiging van die beskrywende, aksie- of benoemende woord te vervul.

Wanneer is “kragtig” 'n bywoord?

Die term "kragtig'' kan beslis as 'n bywoord gebruik word wanneer dit gebruik word om die te kwalifiseer of te beskryf beskrywing woord, aksiewoord of 'n ander bywoord. Dit word in die volgende situasies as 'n bywoord toegepas.

 • Die term “kragtig” is 'n bywoord wanneer ons die manier moet aandui wat baie opvallend is en 'n invloed op ons het.
 • Dit is 'n bywoord om die weg te wys wat baie krag of krag behels.

Ons gaan nou deur die voorbeelde wat met die bywoord “kragtig” gebruik word vir die verwesenliking van die korrekte gebruik.

voorbeeldVerduideliking
1. Die kolwer slaan die bal baie kragtig.Die bywoord “kragtig” het die funksie om die werkwoord “slaan” hier te wysig.
2. Die onderwyser het 'n baie kragtige punt oor die oplossing aangebied.Hier wysig die bywoord "kragtig" 'n ander bywoord "baie" en druk die onderwyser se krag uit om 'n deurslaggewende punt aan sy studente te stel.
3. Die besluit om eerste te kolf het 'n kragtige uitwerking op die opponentspan gehad.Die gebruik van die bywoord “kragtig” tree hier op as 'n wysiger van die aksiewoord “geaffekteerd” en bied die effek van die besluit op die opponentspan aan.
4. Ek is altyd kragtig beïndruk deur my pa se werk.In die gegewe stelling wysig die bywoord “kragtig” die byvoeglike naamwoord “beïndruk” en wys die indruk van my pa se werk op my.
5. My oupa was nie kragtig gebou nie en was baie rats.Hier word die bywoord “kragtig” gebruik om die beskrywende woord “gebou” te wysig en ons kry die idee van my oupa se behendigheid.
Voorbeelde en verduidelikings van "kragtig" as 'n bywoord

Is "kragtig" 'n selfstandige naamwoord?

Ons beskou hierdie woorde as selfstandige naamwoorde wat ons help om die name van persone, diere, dinge of abstrakte gedagtes op te spoor. Kom ons dink of die term “kragtig” optree as 'n selfstandige naamwoord.

Ons kan die term "krag” as 'n selfstandige naamwoord soos dit gebruik word om 'n gedagte of gevoel oor te dra. Dit dui op energie, krag of krag.

Wanneer is “krag” 'n selfstandige naamwoord?

Die term “krag” word as 'n selfstandige naamwoord toegepas wanneer ons fisiese of geestelike krag moet toon om enige werk uit te voer. Dit kan as 'n selfstandige naamwoord in die volgende situasies gebruik word.

 • Die woord “krag” word as 'n selfstandige naamwoord gebruik wanneer ons die vermoë toon om te beïnvloed of te beheer wat ons doen of dink.
 • Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik om die vermoë aan te dui om iets te bereik of om iets te laat gebeur.
 • Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik om 'n natuurlike of ongewone vermoë om iets te doen te toon.
 • Dit kan as 'n selfstandige naamwoord gebruik word om politieke beheer van 'n land of regering te toon.
 • Dit word as 'n selfstandige naamwoord toegepas om amptelike of wetlike gesag aan te dui om iets te doen.
 • Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik om 'n land te wys wat in staat is om ander lande te beïnvloed weens sy ekonomiese of militêre sterkte.
 • Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik om die energie aan te toon wat verkry word uit olie, steenkool, die son, ens. vir die bedryf van toerusting en masjiene.
 • Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik om die voorsiening van elektrisiteit aan ons huis, kantoor, gemeenskap, ens.
 • Dit word as 'n selfstandige naamwoord gebruik om fisiese krag of krag aan te dui.

Die tabel sal ons voorsien van die gevalle van "krag" wat as 'n selfstandige naamwoord gebruik word.

voorbeeldVerduideliking
1. Ons het 'n diepgaande geloof in die krag van die bouler om die wedstryd te wen.Die term “krag” is hier genoem as 'n naamwoord. Dit het uitgespreek dat ons 'n diepgaande geloof in die bouler het in terme van die wen van die wedstryd.
2. Ek sal alles in my vermoë doen om by die vloedslagoffers te staan.Die sin is saamgestel met die term “krag” wat as 'n naamwoord dien. Dit gee die idee van my vermoë om alles vir die vloed-geteisterde mense te doen.
3. Jy moet nie die krag van die opponentspanne onderskat nie.Die gebruik van term "krag"-skoene wat dit gebruik is as 'n selfstandige naamwoord wat die opponentspan se vermoë om baie goed te speel aandui.
4. As ons meer lees, sal ons krag van kennis toeneem.Deur die gebruik van die woord 'krag'' leer ons dat dit die aksie van 'n selfstandige naamwoord doen wat die proses van toenemende kennis uitdruk.
5. Sailen het die hart van sy geliefde gewen met die krag van sy enorme liefde.Hier kry ons die opvatting dat die term “krag” werk as 'n naamwoord wat Sailen se innige liefde vir sy geliefde toon.
Voorbeelde en verduidelikings van "krag" as 'n selfstandige naamwoord

Gevolgtrekking

Die artikel bespreek duidelik die gebruik van "kragtig" as 'n byvoeglike naamwoord. Ons sal ook leer hoe die selfstandige naamwoord en bywoordvorme van die term gebruik word om sinne te konstrueer deur voorbeelde en verduidelikings.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings