7 feite oor eens as voegwoord: wanneer, hoe, voorbeelde


Voegwoorde is die woorde wat twee sinsdele met mekaar verbind om 'n sin te vorm. Kom ons ondersoek hoe die woord "Once" kan as 'n voegwoord gebruik word.

Die voegwoord "Once" word gebruik wanneer die bysin 'n voorwaardelike gebeurtenis oordra wat die gebeurtenis wat in die hoofklousule plaasvind komplementeer.

Kom ons ondersoek 'n paar voorbeelde om die bogenoemde verduideliking beter te verstaan:

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 1. Ons sal vertrek keer die hele gesin is gereed.Hier word die woord 'eens' as 'n voegwoord beskou aangesien dit twee klousules met mekaar verbind.
 2. Sy het net haar ma om hulp gevra keer sy kon nie die huiswerk self oplos nie.Die afhanklike klousule word met behulp van die voegwoord 'een keer' aan die onafhanklike klousule verbind.
Voorbeelde van 'Once' as voegwoorde

Kom ons bespreek nog 'n paar gevalle en verduidelikings wat daarmee verband hou.

Wanneer is "eens" 'n voegwoord?

Kom ons ondersoek die gevalle waarin die woord "eens" as 'n voegwoord dien.

Daar word gesê dat “Een keer” 'n voegwoord is wanneer dit twee klousules aan mekaar koppel.

Hier is 'n paar gevalle daarvan in voorbeelde vorm-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
3. Die groep sal slegs kan optree keer hulle bereik darem die partytjie.Die eerste klousule maak sin wanneer die tweede klousule meer inligting daarby voeg met die gebruik van die voegwoord 'een keer'.
4. Die hond eet net kos keer sy meester het van sy kantoor af teruggekeer huis toe.Die tweede klousule is aan die eerste klousule gekoppel met behulp van die woord 'eenmaal', wat dit dus 'n voegwoord maak.
Voorbeelde van 'Once' as voegwoorde

Hoe is "eens" 'n voegwoord?

Kom ons praat oor hoe "eens" 'n voegwoord kan wees.

"Once" kan 'n voegwoord word op grond van die feit dat dit tussen twee verskillende klousules geplaas word om hulle te verbind.

Hieronder word die verduideliking duidelik gemaak met behulp van voorbeelde-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
5.Ek sal daaraan dink om by jou maatskappy aan te sluit keer Ek kom terug huis toe.Hier dien die woord 'eens' die gebruik daarvan as 'n voegwoord aangesien dit die tweede klousule help om inligting by die inhoud van die eerste een te voeg.
6. Die meisie het gehuil keer sy het uitgevind dat sy die kompetisie gewen het waarvoor sy so hard gewerk het.Die twee klousules soos gedemonstreer in hierdie voorbeeld is verbind met behulp van die voegwoord 'een keer'.
Voorbeelde van 'Once' as voegwoorde

Is "eens" altyd 'n voegwoord?

Kom ons ondersoek of "een keer" altyd 'n voegwoord is of nie.

"Een keer" is nie altyd 'n voegwoord nie. Dit kan ook in baie gevalle as 'n bywoord funksioneer, afhangend van hoe dit gebruik word.

Kom ons ondersoek 'n paar gevalle waar die woord "eens" nie as 'n voegwoord gebruik word nie.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
7. Sy was keer die ontvanger van die mees gesogte spogtitel.Een bywoordvorm van 'eens' dui op 'n tyd in die verlede soos gedemonstreer deur hierdie sin.
8. Ons ontvang hierdie tydskrif net keer 'n week.Nog 'n bywoordvorm van 'eens' vertoon geleentheid waar iets slegs een keer plaasvind.
Voorbeelde van 'Once' as bywoorde

Wanneer word "eens" nie as voegwoord beskou nie?

Kom ons ondersoek gevalle waarin die woord "eens" in ander grammatikale konstruksies as voegwoorde gebruik word.

"Een keer" sal nie as 'n voegwoord beskou word as dit nie gebruik word om twee klousules aan mekaar te koppel nie. Afhangende van konteks en waar dit in 'n sin geplaas word, kan dit soms ook 'n bywoord wees.

Hier is 'n paar gevalle van die woord "eens" wat anders as 'n voegwoord gebruik word.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
9. He keer het hierdie land van einde tot einde regeer, maar is nou nêrens te sien nie.Een bywoordvorm van 'eens' dui op 'n tyd in die verlede soos gedemonstreer deur hierdie sin.
10. Hy het net sy joernaal vir my geleen keer 'n paar jaar gelede.Nog 'n bywoordvorm van 'eens' vertoon geleentheid waar iets slegs een keer plaasvind.
Voorbeelde van 'Once' as bywoorde

Watter soort voegwoord is die woord "eens"?

Soos ander voegwoorde, behoort "eens" tot 'n sekere subtipe; kom ons kyk.

"Once" val onder die subtipe ondergeskikte voegwoord aangesien dit die ondergeskikte klousule aan die hoof een koppel.

Hier is 'n paar gevalle van die ondergeskikte voegwoord "een keer" in gebruik.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
11. Meg het die gala begin geniet keer sy het dit bygewoon. Die woord 'eens' kan as 'n ondergeskikte voegwoord genoem word, aangesien dit help om die ondergeskikte klousule met die hoofklousule saam te voeg.
12. Ons kon nie ophou eet nie keer ons het begin want die ete was net so lekker.Die ondergeskikte klousule in hierdie geval maak nie op sy eie sin nie, dus het 'n ondergeskikte voegwoord soos 'eens' nodig om dit aan die afhanklike klousule te koppel.
Voorbeelde van 'Once' as voegwoorde

Hoekom is "eens" 'n ondergeskikte voegwoord?

Kom ons ondersoek die redes agter die subkategorisering van die voegwoord "een keer" in meer besonderhede.

“Once” is 'n ondergeskikte voegwoord aangesien dit 'n bysin of 'n 'afhanklike klousule' aan die hoofklousule of die 'onafhanklike klousule' verbind.

Kom ons kyk na meer voorbeelde van hoe die woord "eens" gebruik word om sinne te verbind.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
13. Ria het lank geslaap keer sy was klaar met al haar kantoorwerk en huistakies.Die woord 'eens' kan 'n ondergeskikte voegwoord genoem word, aangesien dit help om die ondergeskikte klousule met die hoofsin voor dit te verbind.
14. Hy sal vrygelaat word keer hy kan bewys dat hy onskuldig is.Die ondergeskikte bysin word in hierdie geval aan die afhanklike bysin verbind met behulp van die ondergeskikte voegwoord 'een keer'.
Voorbeelde van 'Once' as voegwoorde

Voorbeelde van “eens” as voegwoorde

Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde van 'eens' as voegwoorde vir beter begrip.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
15. Die gesin het op die tafel gesit keer die aandete is bedien.Die tweede klousule is aan die eerste klousule gekoppel met behulp van die woord 'eenmaal', wat dit dus 'n voegwoord maak.
16. My vriend het beter gevoel keer sy het gepraat oor die probleme wat sy het.Die ondergeskikte bysin word in hierdie geval aan die afhanklike bysin verbind met behulp van die ondergeskikte voegwoord 'een keer'.
17. Die politikus beloof om die uitgediende wette vir goed te verander keer sy word verkies.Die afhanklike klousule word met behulp van die voegwoord 'een keer' aan die onafhanklike klousule verbind.
18. Die pa het sy seun lekkergoed belowe keer hy het klaar gestudeer vir sy toetse.Hier dien die woord 'eens' die gebruik daarvan as 'n voegwoord aangesien dit die tweede klousule help om inligting by die inhoud van die eerste een te voeg.
19. Mens kan slegs toegang tot die inligting kry keer hulle het by hul webwerf aangemeld.Die eerste klousule maak sin wanneer die tweede klousule meer inligting daarby voeg met die gebruik van die voegwoord 'een keer'.
20. Hy sal slegs die lesingreeks kan bywoon keer hy word gekies om dit te doen.Die twee klousules soos gedemonstreer in hierdie voorbeeld is verbind met behulp van die voegwoord 'een keer'.
21. Sy het gesê sy moet met ons praat oor iets belangriks keer sy kom hier.Hier word die woord 'eens' as 'n voegwoord beskou aangesien dit twee klousules met mekaar verbind.
Voorbeelde van 'Once' as voegwoorde

Gevolgtrekking

Dit is dus duidelik dat die woord "eens" in baie gevalle as 'n ondergeskikte voegwoord funksioneer tesame met funksionering in baie verskillende grammatikale vorme.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings