Is vreemde byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord? 5 feite (wanneer en voorbeelde)


In Engels is daar sekere woorde wat tot meer as een deel van spraak kan behoort. Ons sal in hierdie artikel verken tot watter deel van die spraak die woord "vreemd" behoort?

Die woord "vreemd" is 'n byvoeglike naamwoord. Woorde wat enkel- of meervoudsbenoemingswoorde (selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoorde) of voornaamwoorde kwalifiseer of wysig deur hulle te ondervra, beskryf, demonstreer of kwantifiseer, behoort tot die woordsoort, byvoeglike naamwoorde. 

Hierdie artikel sal die verskillende feite wat verband hou met wanneer en hoe die woord "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord is, breedvoerig aan ons verduidelik. 

Wanneer is "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord?

Die woord "vreemd" kan as 'n byvoeglike naamwoord funksioneer. Hier sal ons uitvind in watter gevalle (wanneer) die woord “vreemd” 'n byvoeglike naamwoord is. 

Die volgende tabelkolom lys die verskillende situasies wanneer die woord "vreemd" die rol van 'n byvoeglike naamwoord. 

Situasies wanneer "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord is voorbeelde verduidelikings
  1. Wanneer dit gebruik word om 'n naamwoord waarvan die aard of gedrag vreemd, ongewoon of eienaardig is, te kwalifiseer. Sukanya het 'n vreemd uitdrukking op haar gesig toe sy die nuus hoor. In hierdie sin, die woord "vreemd" is besig om die naamwoord te wysig 'uitdrukking' (kyk) deur vir ons te vertel dat Sukanya se uitdrukking was vreemd en eienaardig toe sy die nuus hoor, dus funksioneer as 'n byvoeglike naamwoord.  
2. Wanneer dit gebruik word om 'n naamwoord te verander wat ongewoon, onbepland of abnormaal van aard is.Die bestaande krisis het die komitee laat vat vreemd besluite te neem. Die woord "vreemd" in hierdie sin is 'n adjektief aangesien dit addisionele besonderhede oor die ongewone en onbeplande besluite van die komitee weens die bestaande krisis. "Vreemd" is besig om die naamwoord te beskryf 'besluite' hier afgelaai word. 
3. Wanneer dit gebruik word om vir ons besonderhede te vertel oor die verskillende en verskillende vorms, groottes, kleure en teksture van benoemde woorde (meestal dinge en voorwerpe)Die versiering al gemaak met vreemd papiersnitte, het nogal innoverend en pragtig gelyk.  "Vreemd" word gebruik as 'n adjektief hier om die naamwoord te wysig 'papiersnitte' (dinge) deur vir ons te vertel die verskillende vorms, groottes of kleure van die papiersnitte wat gebruik is vir die innoverende en pragtige versiering. 
4. Wanneer dit gebruik word om 'n naamwoord (selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord) sonder sy ooreenstemmende paar te kwalifiseer. Almal het gelag vir die vreemd handskoene wat sy gister vir die kookkompetisie aangehad het.  In hierdie sin word die adjektief gebruik is "vreemd". "Vreemd" is besig om die naamwoord te beskryf 'handskoene' (ding) deur vir ons te sê dat 'sy' gedra het twee verskillende handskoene wat aan twee verskillende pare behoort vir die kookkompetisie gister.
5. Wanneer dit gebruik word om 'n persoon, ding, dier, idee of plek te kwalifiseer wat weens een of ander aspek uit 'n groep gelaat word of uitgelaat word sonder om gepaar te word.Ruhi was die vreemd lid van die groep aangesien sy die enigste blou kleur uitrusting gedra het terwyl ons almal in swart was.  "Vreemd" in hierdie sin funksioneer as 'n adjektief dit kwalifiseer die naamwoord 'lid' (persoon). "Vreemd" word gebruik om te vertel dat Ruhi die slegs een (onewe een uit) in die groep het 'n blou uitrusting gedra soos ander swart uitrustings gedra het.
  6. Wanneer dit gebruik word om te verwys na 'n getal wat ondeelbaar is deur die getal twee. Al die vreemd rolnommers word gevra om vandag hul projekte aan te bied. Die  byvoeglike naamwoord "vreemd" in hierdie sin word gebruik om die meervoudsselfstandige naamwoord te kwalifiseer 'rolnommers'. "Vreemd" word gebruik om dit aan ons oor te dra al die rolnommers wat ondeelbaar is deur die nommer twee sal vandag hul projekte aanbied.
Situasies wanneer "vreemd" 'n byvoeglike naamwoord is

Is "vreemd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Beskrywende byvoeglike naamwoorde gee ons aanvullende besonderhede oor die benoem van woorde se kenmerkende kenmerke, (voorkoms, grootte, kleur, vorm) aard, houding, gedrag en gemoedstoestand.

Die byvoeglike naamwoord "vreemd" is a beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit ons vertel van die aard, houding of gemoedstoestand van 'n selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordfrase. 

Voorbeeld: Sonali's vreemd gedrag is opgemerk deur almal wat die vergadering bygewoon het. 

In bogenoemde sin, die woord "vreemd" is 'n byvoeglike naamwoord meer presies dit funksioneer as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemd" verskaf bykomende besonderhede oor die vreemde en eienaardige aard van Sonali se gedrag by die vergadering deur die benamingswoord te kwalifiseer 'gedrag'. 

Wanneer is "vreemd" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "vreemd" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit ons vertel van die vreemde, ongewone, ongewoon, onbeplande, sonder 'n paar, verskillende vorms, groottes of kleure, uitgelaat, ondeelbaar deur getal aard, gemoedstoestand, die gedrag van 'n selfstandige naamwoord of 'n naamwoordfrase. 

Die voorbeelde in die tabelkolom hieronder sal ons help om die gebruik van die woord "vreemd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord beter te verstaan. 

  voorbeelde verduidelikings – Gebruik van “vreemd” as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord
1. Suresh was nog altyd 'n vreemd persoon om saam te wees.In hierdie sin, die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemd" kwalifiseer die naamwoord 'persoon' deur die vertel vreemde en eienaardige aard van Suresh. 
2. Ons het ons reis gister gekanselleer as gevolg van die vreemd weer."Vreemd", die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie sin gee bykomende inligting oor die abnormale en ongewone aard van die weer daarom het 'ons' die reis gekanselleer. "Vreemd" is besig om die naamwoord te beskryf 'weer' hier afgelaai word.
3. Alhoewel Mihika alles gebruik het vreemd kleure in haar skildery, dit het nogal goed gelyk.Die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemd" in hierdie sin beskryf die naamwoord 'kleure' (dinge). "Vreemd" hier gee ekstra besonderhede oor die verskillende, verskillende en ongewone aard van die kleure wat Mihika in skilderkuns gebruik het
4. Hierdie dogtertjie het die gewoonte om te dra vreemd sokkies skool toe."Vreemd", die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie sin wysig die naamwoord 'sokkies' (ding). Dit is oordraend wat die dogtertjie dra twee verskillende sokkies wat aan verskillende pare behoort skool toe. 
5. Aangesien ek niemand gehad het om mee te praat nie, was ek die vreemd een uit by die partytjie gisteraand."Vreemd" in hierdie sin funksioneer as 'n predikaat beskrywend adjektief dit is die beskrywing van die naamwoord 'Ek' ('n persoon). "Vreemd" hier dra dit oor "Ek ' was die slegs een (onewe een uit) weggelaat gisteraand by die partytjie aangesien 'ek' niemand gehad het om mee te praat nie.
6. Ons sou leer oor vreemd syfers môre in die wiskundeklas.Die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord "vreemd" hier word dit vertel "ons sou leer oor die getalle wat nie deur 2 deelbaar is nie in môre se wiskundeklas deur die meervoudsbenoemingswoord te wysig 'nommers'. 
7. Toe ons na haar huis gegaan het, het ons 'n gehoor vreemd geraas uit die agterplaas."Vreemd", die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie sin kwalifiseer die selfstandige naamwoord 'geraas'. "Vreemd" hier vertel oor die vreemde en abnormale aard van die geraas wat 'ons' in 'haar' agterplaas gehoor het.
Gebruik van "vreemd" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "vreemd" 'n selfstandige naamwoord?

Ons sal hier kyk of die woord "vreemd" ook 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) kan wees. 

"Vreemd" is nie 'n selfstandige naamwoord aangesien dit nie enige persoon, plek, gevoel, idee of gedagte noem nie, maar eerder 'n naamwoord beskryf. Die meervoudsvorm van "vreemd" - 'kans'; en die woorde'vreemdheid'en'vreemdheid' kan selfstandige naamwoorde wees aangesien eersgenoemde die waarskynlikheid of waarskynlikheid noem en laasgenoemde die abstrakte kwaliteit om vreemd te wees.

 voorbeeldeverduidelikings
1. Ruhan moes nie so 'n gesê het nie vreemd ding in die openbaar."Vreemd" in hierdie sin is nie 'n selfstandige naamwoord nie, maar 'n adjektief wat bepaal die eienaardige en vreemde aard van die 'ding' wat Ruhan in die openbaar gesê het
2. Die kans is dat daar geen kanse is dat hulle die wedstryd kan wen nie.In hierdie sin, die woord 'kans' is 'n selfstandige naamwoord soos dit is noem die waarskynlikheid van hulle verloor die wedstryd.
3. Aan die einde van die bespreking was daar 'n lug van vreemdheid wat in die kamer geheers het.Die woord 'vreemdheid' hier funksioneer as 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) want dit is noem die vreemdheid (abstrakte kwaliteit van vreemd wees) wat in die kamer geheers het.
4. Nadat jy die vreemdheid van die situasie het Diya verkies om stil te bly.'Vreemdheid' is 'n selfstandige naamwoord hier soos dit is noem die vreemdheid of vreemdheid (abstrakte kwaliteit van vreemd of vreemd wees) van die situasie as gevolg waarvan Diya stilgebly het.
Gebruik van "Eweem", 'Ewe', 'Eweemheid' en 'Eweemheid'

Is "vreemd" 'n bywoord?

Soms kan 'n woord as meer as een deel van spraak funksioneer. Op die manier, laat ons kyk of die woord "vreemd" 'n bywoord kan wees.

Die woord "vreemd" is nie 'n bywoord nie, aangesien dit nie enige byvoeglike naamwoorde, ander bywoorde of aksiewoorde wysig of beskryf nie, maar slegs selfstandige naamwoorde wysig. Die bywoordvorm van die woord "vreemd" is egter 'vreemd' wat 'n handeling of 'n gebeurtenis wat vreemd of ongewoon is, verander. 

 voorbeelde verduidelikings
1. Die hele klas vind Rihana so vreemdHier, "vreemd" is nie 'n bywoord nie, maar 'n adjektief aangesien dit die selfstandige naamwoord kwalifiseer 'Rihana' deur haar oor te dra vreemde natuur.
2. Varsha het gepraat vreemd toe ek haar gister ontmoet het. 'Vreemd' in hierdie sin is 'n bywoord aangesien dit die aksiewoord kwalifiseer 'praat' deur die oordra van die vreemde of ongewone manier waarop Varsha gister gepraat het. 
Gebruik van "vreemd" en "vreemd"

Gevolgtrekking

Daarom, met gepaste voorbeelde en duidelike verduidelikings, verduidelik hierdie artikel vir ons in detail waarom die woord "vreemd" slegs 'n byvoeglike naamwoord is en nie 'n selfstandige naamwoord of 'n bywoord nie.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings