Is nou 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


In die Engelse taal is daar verbindingswoorde wat woorde, frases, klousules en sinne verbind. Dit is voegwoorde. Hier sal ons ''nou'' as 'n voegwoord verken.

Die woord ''nou'' is 'n voegwoord wat gebruik word om woorde, frases en sinne saam te voeg. Deur die gebruik daarvan kan ons die verwysing van iets en die resultate daarvan hê.

Kom ons verduidelik 'n paar interessante feite wat verband hou met ''nou'' as 'n voegwoord saam met wanneer, hoe en 'n paar voorbeelde op 'n interessante manier.

Wanneer is ''nou'' voegwoord?

Ons kan die woord ''nou'' as voegwoord gebruik. Hier sal ons ondersoek wanneer 'nou'' as voegwoord funksioneer.

Die woord ''nou'' word beskou as 'n samewerking wanneer dit saam met die woord ''dat'' gebruik word om twee klousules te verbind en 'n komplekse sin vorm.

Ex- Almal van ons sal die spelers aanmoedig noudat die wedstryd reeds begin het.

Verduideliking- In hierdie sin word die twee klousules, dws ''almal van ons sal die spelers aanmoedig'' en ''die wedstryd het reeds begin', verbind met die woord ''nou'' saam met ''dit''. Dit het dus 'n komplekse sin omraam.

Hoe is ''nou'' 'n ondergeskikte voegwoord?

'n Ondergeskikte konjunktief tree op as 'n verbinder van die hoofklousule met 'n subklousule. Kom ons kyk hoe die woord ''nou'' werk as 'n ondergeskikte konjunktief.

Die woord ''nou'' is 'n ondergeskikte konjunktief aangesien dit die hoofklousule met 'n afhanklike klousule verbind. Dit dui aan hoe die afhanklike klousule die hoofklousule sal wysig.

Ex- Noudat Tina gereed is om te begin, hoekom begin sy nie?

Verduideliking- In hierdie voorbeeld word gevind dat die woord ''nou'' as 'n konjunktiewe bywoord optree aangesien dit twee sinsdele met mekaar verbind om 'n komplekse sin te maak.

Voorbeelde van ''nou'' as voegwoord:

Ons kan ''nou'' as voegwoord gebruik. Hier sal ons die sinne sien waar ''nou'' as 'n voegwoord gebruik word.

Laat ons sien die sinne waar die voorbeelde van die gebruik van ''nou'' as 'n voegwoord op 'n interessante manier beskryf word.

voorbeeldVerduideliking
1. Noudat jy 'n volwassene is, kan jy eet wat jy wil.In hierdie voorbeeld word die woord ''nou'' as 'n voegwoord gebruik. Dit sluit aan by die hoofklousule ''jy is 'n volwassene'' en die subklousule ''jy kan eet wat jy wil''.
2. Soumen kan vandag speel noudat hy fiks is.Dit is die voorbeeld waar die woord ''nou'' as 'n voegwoord optree deur twee verskillende klousules te verbind en 'n enkele sin omraam.
3. Die besoekers kan die dieretuin besoek noudat dit tyd is om die hek oop te maak.Hier verbind die woord ''nou'' die hoofklousule ''die toeriste kan die dieretuin besoek'' met die subklousule ''dit is tyd om die hek oop te maak'' en maak 'n komplekse sin.
4. Fleance kan die spelers afrig noudat hy 'n afrigtersgraad gekry het.In hierdie voorbeeld word die woord ''nou'' gebruik om die hoofklousule ''Fleance kan die spelers oplei'' aan te sluit met die subklousule ''hy het die afrigtersgraad'' en 'n komplekse sin omraam.
5. Ons kan ons reis begin noudat die weer mooi is.In hierdie sin word gesien dat die woord ''nou'' by die twee verskillende klousules aansluit, die hoofklousule ''ons kan ons reis begin'' en die subklousule ''die weer is goed''. Dit het dus 'n komplekse sin gemaak.
Voorbeelde van "nou" as 'n voegwoord

Wanneer word ''nou'' nie as voegwoord beskou nie?

Ons het reeds die kennis opgedoen dat ''nou'' as voegwoord kan optree. Hier sal ons verduidelik wanneer dit nie as 'n voegwoord beskou word nie.

Die woord ''nou'' word nie as voegwoord beskou as dit as 'n bywoord, as 'n byvoeglike naamwoord, as 'n selfstandige naamwoord of as 'n tussenwerpsel gebruik word nie. Buitendien voegwoord ''nou'' kan as die genoemde dele van spraak optree.

voorbeeldGebruik van ''nou''Verduideliking
1. Dit is nou die regte tyd om die werk klaar te maak.''Nou'' as 'n selfstandige naamwoord.Die woord ''nou'' word as 'n selfstandige naamwoord in hierdie sin gebruik.
2. Ek dink die klank van die luidspreker is baie nou.''Nou'' as 'n byvoeglike naamwoord.In hierdie voorbeeld word die woord ''nou'' as 'n beskrywende woord gebruik. Hier wysig dit die ''klank'' van die spreker.
3. Nou kan ons onthou hoekom ons verkeerd gedoen het.''Nou'' as 'n bywoord.Hier word gesien dat die woord ''nou'' as 'n bywoord gebruik is. Dit word gebruik as 'n bywoord vir tyd.
4. Nou! Madhu het sy pa verloor.''Nou'' as 'n tussenwerpsel.In die sin hierbo word die woord ''nou'' as 'n tussenwerpsel gebruik. Dit spreek verbasing of verbasing uit.
Gebruik van 'nou' word nie as 'n voegwoord beskou nie

Voorbeelde van ''nou'' wat nie as voegwoorde beskou word nie:

Ons kan die woord ''nou'' as ander dele van spraak anders as as voegwoord gebruik. Kom ons kyk na die voorbeelde waar ''nou'' as 'n selfstandige naamwoord, bywoord of byvoeglike naamwoord optree.

Kom ons kyk na die tabel om die voorbeelde en hul verduidelikings van ''nou'' as 'n selfstandige naamwoord, 'n byvoeglike naamwoord of 'n bywoord op 'n fantastiese manier te oorsig.

voorbeeldVerduideliking
1. Nou is Shyamali gereed om aan die sangkompetisie deel te neem.In hierdie sin tree die woord ''nou'' op as 'n bywoord en wysig die werkwoord ''neem''.
2. Die hemp is baie nou en is waardig om by die partytjie gebruik te word.Hier word die woord ''nou'' as 'n byvoeglike naamwoord gebruik en word gebruik om die selfstandige naamwoord ''hemp'' te verander.
3. Nou! Dit is ongelooflik om die heuwel te sien.In hierdie sin word die woord ''nou'' as 'n tussenwerpsel gebruik en druk die wonder van die spreker uit.
Voorbeelde van "nou" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking

Hierdie artikel verduidelik die gebruik van ''nou'' as voegwoord. Ons sal behulpsaam wees deur die verskillende vorme daarvan te leer.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings