Is ook nie 'n voegwoord nie? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


In Engelse taal val 'n woord wat as verbinder dien onder die woordsoort – voegwoorde. Ons sal in hierdie artikel die vraag aanspreek, is "nog nie 'n voegwoord nie.

Die woord "nog" is 'n voegwoord. 'n Voegwoord is niks anders as 'n woord wat die doel dien om aan te sluit of te verbind nie. Dit kan woorde, sinne, klousules of frases verbind of koppel. Die woord 'nog' word gebruik om te verbind deur 'n negatiewe betekenis aan 'n sin aan te dui.

Met verskeie interessante feite sal ons meer oor die woord leer ken "ook nie" en sal ondersoek hoe, wanneer en waarom dit as 'n voegwoord gebruik word.

Wanneer is "nog" 'n voegwoord

Ons het te wete gekom dat die woord "nog" as 'n voegwoord kan funksioneer. Ons sal hier bespreek by watter situasies, plekke (wanneer) die woord "nog" 'n voegwoord is.

Die woord "nog" word as 'n voegwoord gebruik wanneer dit help om twee hoofsinne (onafhanklike klousules) saam te voeg. Die voegwoord "nog" word gebruik om twee verwante negatiewe hoofsinne in 'n sin saam te voeg. Die voegwoord "nog" kan ook die voegwoord "nie" volg om twee negatiewe stellings te verbind.  

voorbeeldeverduidelikings
1. Ruhi het nie gister met my gepraat nie, nie het sy vandag met my gepraat.Hoofklousule 1: Ruhi het nie met my gepraat nie
Hoofklousule 2: sy het ook nie vandag met my gepraat nie

Die voegwoord "ook nie" word hier gebruik om aan te sluit twee negatiewe klousules en wys dit Ruhi het nie gister en vandag met "my" gepraat nie.
2. Sy woon ook nie haar klasse gereeld by nie, nie lewer sy haar werkopdragte gereeld in.Hoofklousule 1: sy woon ook nie haar klasse gereeld by nie
Hoofklousule 2: sy dien ook nie gereeld haar werkopdragte in nie

Die voegwoord "ook nie" hier volg nog 'n voegwoord "nie een nie" en verbind die klousules deur hulle 'n negatiewe betekenis te gee. Hulle vertel ons dit “sy” woon nie gereeld die klas by nie en lewer nie haar opdragte in nie.
Wanneer is "nog" 'n voegwoord

Hoekom is "nog" nie 'n koördinerende voegwoord nie

Ons is reeds duidelik van die feit dat die woord "nog" 'n voegwoord kan wees. Hier sal ons leer waarom "nog" onder die kategorie van die koördinerende voegwoorde val.

'n Voegwoord wat uitsluitlik twee of meer onafhanklike klousules (hoofsinne) saamvoeg, val onder die koördinerende voegwoorde. Sodoende kan "noch" as 'n koördinerende voegwoord beskou word aangesien dit slegs twee hoofsinne met mekaar verbind en nie 'n bysin tot 'n hoofsin nie.

Voorbeeld: Vishal gaan nie na die partytjie nie, nie is ek.

Hoofklousule 1: Vishal gaan nie na die partytjie nie

Hoofklousule 2: ek ook nie

Koördinerende voegwoord: nie

Hier, "ook nie" is 'n koördinerende voegwoord aangesien dit twee klousules van gelyke rang en gelyke belangrikheid verbind (hoofsinne) in 'n enkele sin.

Voorbeelde van "nor" as koördinerende voegwoorde

Kom ons leer in detail oor die gebruik van "nor" as voegwoorde met 'n paar voorbeelde en hul verwante verduidelikings.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit die voorbeeldsinne waar die woord “noch” as koördinerende voegwoorde gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ravi kon nie Engels praat nie, nie kon hy Engels skryf.Hoofklousule 1: Ravi kon nie Engels praat nie
Hoofklousule 2: hy kon ook nie Engels skryf nie

Die voegwoord "ook nie" word hier gebruik om te skakel twee negatiewe klousules van gelyke rang en wys dit Ravi kon nie Engels praat en skryf nie.
2. Varsha besoek ons ​​nie deesdae nie, nie praat sy met ons oor die telefoon.Hoofklousule 1: Varsha besoek ons ​​nie deesdae nie
Hoofklousule 2: sy praat ook nie met ons oor die telefoon nie

In hierdie sin word die voegwoord "ook nie" word gebruik om te verbind twee negatiewe onafhanklike klousules en word gebruik om dit aan te dui deesdae kuier Varsha nie en noem nie “ons” nie.
3. Nie die wetenskaptoets nie, nie die wiskunde toets was maklik.Hoofklousule 1: ook nie die wetenskaptoets nie
Hoofklousule 2: ook nie die wiskundetoets was maklik nie

Die voegwoord "ook nie" hier volg die voegwoord "nie een nie" en verbind twee hoofsinne deur hulle 'n negatiewe betekenis te gee. Hulle dra dit aan ons oor beide die wetenskap- en die wiskundetoets was nie maklik nie.  
4. Die bestuurder sal nie na my luister nie, nie sal hy vir jou.Hoofklousule 1: die bestuurder sal nie na my luister nie
Hoofklousule 2: hy sal ook nie na jou luister nie

In hierdie sin word die voegwoord "ook nie" word gebruik om te skakel twee negatiewe onafhanklike klousules en word gebruik om dit aan te dui die bestuurder sal nie na my en jou luister nie.
5. Ook nie die seuns, nie die meisies is gedissiplineerd.Hoofklousule 1: ook nie die seuns nie
Hoofklousule 2: ook nie die meisies word gedissiplineer nie

Die voegwoord "ook nie" hier volg die voegwoord op "nie een nie" en verbind twee onafhanklike klousules deur hulle 'n negatiewe betekenis te gee. Hulle dra dit aan ons oor beide die seuns en dogters word nie gedissiplineer nie.  
Voorbeelde van "nor" as koördinerende voegwoorde

Wanneer word "nog" nie as voegwoord beskou nie

Die woord "nog" kan 'n voegwoord wees, maar nie altyd nie. Kom ons bespreek hier die gevalle en plekke waar "noch" nie net 'n voegwoord is nie.

Die woord "nog" word nie as 'n voegwoord beskou nie, wanneer dit wysig op een of ander manier die aksiewoord (werkwoord) in die sin. Behalwe dat dit net funksioneer as 'n hulpmiddel om klousules te verbind en te koppel, kan die woord "noch" ook as 'n bywoord gebruik word aangesien In sulke sinne verbind die woord "nog" nie die sinsdele nie.

Voorbeeld: Rashi hou nie van katte nie. Of doen Sahil.

In die voorbeeld hierbo is daar twee individuele sinne. Hier, die woord "ook nie" word nie gebruik om aan te sluit nie, maar eerder gewoond daaraan verander die werkwoord "hou nie van nie", deur ons te vertel Sahil hou ook nie van katte nie en funksioneer dus hier as 'n bywoord.

Voorbeelde van "noch" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Ons sal 'n paar voorbeelde sien waar die woord "noch" nie 'n voegwoord is nie.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit die voorbeelde.

voorbeeldeGebruikverduidelikings
1. My suster verkies nie om per trein te reis nie. Of doen ek.Word as bywoord gebruikHier, die woord "ook nie" verbind nie twee klousules nie aangesien daar twee verskillende sinne is. Die woord "ook nie" is 'n bywoord aangesien dit die aksiewoord wysig "verkies nie", deur dit vir ons te vertel “Ek” verkies ook nie om net soos die suster per trein te reis nie.
2. Die studente wil nie spesiale klasse hê nie. Of doen ek.Word as bywoord gebruikHier, die woord "ook nie" is nie 'n voegwoord wat twee klousules verbind nie aangesien daar twee verskillende sinne is. Die woord "ook nie" is 'n bywoord aangesien dit die werkwoord wysig "wil nie", deur dit vir ons te vertel “Ek” wil ook nie spesiale klasse hê net soos die studente nie.
3. My ma verkies nie om tee te drink nie. Of doen ek.Word as bywoord gebruikHier, die woord "ook nie" is nie 'n voegwoord wat twee klousules verbind nie, maar is 'n bywoord. Dit wysig die werkwoord "verkies nie", deur dit vir ons te vertel “Ek” verkies ook nie om tee te drink net soos my ma nie.
Voorbeelde van "noch" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking

Deur hierdie artikel het ons die gebruik van die woord "noch" as 'n koördinerende voegwoord en die rol daarvan in die koppeling van ten minste twee onafhanklike klousules verstaan.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hi...ek is Sowndharya Jagadeeswaran. Ek het my meestersgraad in Engelse letterkunde gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings