Is volgende 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


In English, we have a category of adverbs, that are known as adverbial conjunctions or conjunctive adverbs that more or less does the job a conjunction.

The word “next” can be regarded as an adverbial conjunction or a conjunctive adverb, since it falls under the category of adverbs, and also does the function of a conjunction by joining or connecting two clauses along with modifying them.

We shall explore in this article in detail about various facts related to the word “next” and why it is referred as a conjunction.

When is “next” a conjunction?

Now we already know, that the word “next” is an adverbial conjunction, let us here find out at what places (when), the word “next” will be a conjunctive adverb.

The word “next” can be an adverbial conjunction (of sequence) when it does the function of connecting the clauses by stating the sequence of activities or actions happening in the clauses.

Example: We shall now play hockey; volgende, we shall play basketball.

In hierdie sin, die woord “Volgende” is 'n conjunctive adverb or an adverbial conjunction, since it is not only modifying the sequence or the order of playing the games, maar is ook connecting the two clauses into a single sentence.

How is “next” a conjunctive adverb

There is a reason why the word “Volgende” is a conjunctive adverb and here we are going to find out that reason (how “next” is a conjunctive adverb).

The word “next” is a conjunctive adverb since it does the dual role of modifying and connecting (associating). The word “next” not only modifies the sequence or the order of the actions happening but also links the clauses together by associating the ideas in the clauses.

Example: Ruhi will first go to Delhi, and volgende to Mumbai.

In bogenoemde sin, die woord “Volgende” is 'n byvoeglike bywoord as it is performing the roles of an adverb as well as a conjunction. As an adverb it is telling us when Ruhi will go to Mumbai, and as a conjunction, it is connecting the clause “and next to Mumbai” with the main clause “Ruhi will first go to Delhi”.

Examples of “next” as conjunction

With the help of example sentences, we shall understand better about the usage of the word “next” as a conjunction (adverbial conjunction).

The table below comprises of the list of examples where the word “next” is utilized as conjunction (adverbial conjunction).

voorbeeldeverduidelikings
1. Sundar has finished his oral test, and volgende is your turn.Here, the word, “Volgende” funksioneer as 'n bywoordelike voegwoord, since it is verbind the clauses, “Sundar has finished his oral test” and “and next is your turn” by telling us when is the oral test for “you”.
2. We are in Ooty now; volgende, we will be in Kodaikanal.Die woord “Volgende” hier is 'n adverbial conjunction. As an adverb it is telling us when we will go to Kodaikanal and as a conjunction it is linking the clauses “we are in Ooty” and “next we will be in Kodaikanal”.
3. Riya has recovered now; volgende, all that she needs in mental peace.Here, the word, “Volgende” funksioneer as 'n bywoordelike voegwoord, since it is verbind the clauses, “Riya has recovered now” and “next all that she needs is mental peace” by telling us when Riya needs rest.
4. Hari has gone to Mr. Sinha’s house, but volgende he will visit you.Die woord “Volgende” hier is 'n adverbial conjunction. As an adverb it is telling us when Hari will visit “you” and as a conjunction it is linking the clauses “Hari has gone to Mr. Sinha’s house” and “but next he will visit you”.
5. Now that we have already finished shopping; volgende, we have to go out for dinner.Here, the word, “Volgende” funksioneer as 'n bywoordelike voegwoord, as  it is verbind the clauses, “now that we have already finished shopping” and “next we have to go out for dinner” by telling us when “we” have to go out for dinner.
Examples of “next” as conjunction

When is “next” not considered as conjunction

The word “next” can function as an adverb conjunction or conjunctive adverb, but not always. Let us here get to know when “next” is not a conjunction.

The word “next” cannot be considered as a conjunction when it takes up the role of an adjective, adverb, preposition, determiner, and pronoun. Based on the place where it is placed and depending on the way it is used, the word “next” takes up the various parts of speech.

Example: It is okay, we shall catch the next bus.

In hierdie sin, die woord “Volgende” is not an adverbial conjunction since it does not connect any clauses. Here, it is functioning as an byvoeglike naamwoord, soos dit is describing the naming word (noun) “bus”.

Examples of “next” not considered as conjunctions

We are already clear that the word “next” is not always a conjunction and can also function as other parts of speech. Let us understand it better with examples.

The table below consists of example sentences where the word “next” is not functioning as an adverbial conjunction.

voorbeeldeGebruikverduidelikings
1. The answer to this question is in the volgende bladsy.Used as an adjektiefDie woord “Volgende” here is telling us more information about the noun “page”, by telling us in which page we can find the answer to the question.

Thus, in this sentence, the word “Volgende” is 'n adjektief as it is describing the naming word (noun) “page”.
2. Rashi will come home volgende week.Word gebruik as 'n bepaalDie woord “Volgende” here is conveying to us that Rashi will come home the week after the present week.

Thus, in this sentence, the word “Volgende” funksioneer as 'n bepaal that modifies the noun “week”.
3. Buy the fruits in the volgende nearest shop.  Used as an bywoordDie woord “Volgende” here is giving us more information about the adjective “nearest”, deur vir ons te vertel die more about the nearest shop.

Thus, in this sentence, the word “Volgende” funksioneer as 'n bywoord modifying the adjective.
4. Vihaan sat volgende to me in the class.Word gebruik as 'n voorsetselDie woord “Volgende” here is telling the position of the noun “Vihaan” to the noun “me”, by telling us where Vihaan sat in the class.

Thus, in this sentence, the word “Volgende” is 'n voorsetsel showing the relation between one noun to the other.
5. My grandparents will stay in our house this month and the volgende.Word gebruik as 'n voornaamwoordDie woord “Volgende” here is substituting the noun “month”, by taking up its place.

Thus, in this sentence, the word “Volgende” is 'n voornaamwoord used in the place of the noun.
Examples of “next” not considered as conjunctions

Gevolgtrekking

Thus, this article helps us to understand clearly that the word “next” is not a normal conjunction, but is an adverbial conjunction or a conjunctive adverb that acts as both adverb conjunction.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hi...ek is Sowndharya Jagadeeswaran. Ek het my meestersgraad in Engelse letterkunde gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings