Is boonop 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Engelse grammatika se subonderwerp van voegwoorde kan meer as net hul tipiese gebruike dek. Kom ons ondersoek die onderwerp van 'bowendien' as 'n voegwoord.

“Boonop”, afhangende van die gebruik daarvan en die konteks waarin dit gebruik word, mag of mag nie as 'n voegwoord gebruik word nie.

Kom ons ondersoek hierdie kwessie in meer besonderhede met beter verduidelikde data en illustrasies.

Wanneer is "bowendien" 'n voegwoord?

"Bowendien" kan moontlik beskou word as 'n samewerking wanneer dit in spesifieke instellings gebruik word. Kom ons kyk na hierdie verskynsel in meer besonderhede.

“Bowendien” word beskou as 'n voegwoord wanneer dit tussen twee klousules handelinge gebruik word om die twee te verenig. Dit is egter net af en toe denkbaar, want die woord "bowendien" is nie primêr 'n voegwoord nie.

Hoe is "bowendien" 'n konjunktiewe bywoord?

"Bowendien", word soms as 'n konjunktiewe bywoord gebruik. Kom ons kyk van naderby na hoe dit gedoen kan word.

“Moreover” is a regarded as a conjunctive bywoord op grond van die feit although being an adverb, it only ever serves as a conjunction when it connects two clauses.

Die grammatikale begrippe van "bywoorde" en "voegwoorde" word in hierdie situasies gekombineer om die "voegwoordelike bywoord" of "bywoordelike voegwoord", wat nie net as 'n voegwoord beskou word nie, maar ook as 'n bywoord.

Voorbeelde van "meerderens" as voegwoord

Let’s examine numerous examples of how the conjunction “moreover” is used.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ons kon nie die geleentheid bywoon nie, boonop ons kon dit nie help nie, aangesien ons ander verpligtinge gehad het.Soos gesien kan word, word 'n woord soos "meerderens" tussen twee sinsdele geplaas, dit onmiddellik 'n voegwoord.
2. Sy het gevra vir 'n premium pakket, bowendien was sy bereid om enigiets daarvoor te betaal.“Verder” is in hierdie sin gebruik om die tweede en eerste klousule te verbind, wat dit 'n voegwoord maak.
3. Die instituut sal die nuwe opening hanteer, boonop, hulle het eksterne hulp daarvoor.As 'n voegwoord wat twee klousules saamvoeg, dien die woord "bowendien" 'n dubbele doel in hierdie sin.
4. Ek gaan volgende maand vir 'n lang vakansie, ek, dit is my eerste vakansie in jare.Soos dit duidelik is, kom voegwoorde soos "bowendien" in gevalle soos hierdie voor en na 'n "komma".
5. Dit lyk of die gesin van die uitstalling hou, boonop, Ek het hulle hoor sê dat hulle beïndruk was.Soos in hierdie voorbeeld gesien kan word, word 'n voegwoord outomaties gevorm wanneer 'n woord soos "verder" tussen twee klousules gebruik word.
6. Studente vra die fakulteit om huiswerk te verminder, boonop, kan hulle ophou om kollege by te woon.Soos uit die voorbeelde hier blyk, word voegwoorde soos "meerderens" altyd deur 'n komma gevolg.
7. Ons het 'n wonderlike professor vir hierdie vak, boonop, sy lesings is altyd interaktief.Dit beskou is 'n voegwoord in hierdie sin omdat die woord "bowendien" by die tweede en eerste klousule aansluit.
8. Die werknemer het gevra vir twee weke verlof, boonop, sy verdien dit aangesien sy 'n harde werker is.Aangesien dit twee klousules saamvoeg, dien die woord "bowendien" in hierdie konteks ook as 'n voegwoord.
Voorbeelde van 'benewens' wat as 'n voegwoord of konjunktiewe bywoord gebruik word.

Wanneer word “bowendien” nie as voegwoord beskou nie?

Daar is baie meer toepassings vir "meerderens" as net as 'n voegwoord. Kom ons ondersoek dit meer deeglik.

"Bowendien" word nie as 'n voegwoord beskou as dit nie in die middel van twee klousules gebruik word nie en tipies as 'n "bywoord" gebruik word. Die meeste voorbeelde gebruik die woord as 'n bywoord omdat dit sy primêre funksie is.

Voorbeelde van "bowendien" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Kom ons kyk na 'n paar gevalle van die woord "bowendien" wat in ander strukture as voegwoorde gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
9. Die projek sal dalk nie betyds vir die sperdatum voltooi word nie. Verder, dit is 'n verlore saak op hierdie stadium.Soos in hierdie sin, word 'n woord soos "bowendien" dikwels as 'n bywoord gebruik.
10. Die kliënt het 'n vreemd spesifieke versoek gerig. Verder, kon die personeel daaraan voldoen.Die woord "bowendien" word gereeld as 'n bywoord aan die begin van 'n nuwe sin gebruik, soos in die geval van hierdie voorbeeld.
11. Ons het verlede week na 'n baie gewilde pretpark gegaan. Verder, dit was meestal leeg omdat dit nie hoogseisoen was nie.Soos in hierdie sin gesien kan word, moet bywoorde soos "meerderens" deur 'n hele sin gevolg word om meer inligting by die sin waarvan hulle deel is, te voeg.
12. My vriendin het baie aspekte van die boek wat sy onlangs gelees het, nie gehou nie. Verder, het sy dit 'n ongunstige resensie op 'n aanlyn forum gegee.Soos hierdie sin illustreer, vereis bywoorde soos "bowendien" 'n volledige sin voor hulle om betekenis te gee aan die stelling waarvan hulle deel is.
13. Ons is gevra om die perseel leeg te maak weens bouwerk. Verder, sou dit nie veilig gewees het om in so 'n omgewing te werk nie.Om ekstra detail by te voeg tot die bewering waarvan hulle deel is, moet bywoorde soos "bowendien" deur 'n hele sin voorafgegaan word, soos in hierdie sin die geval is.
14. 'n Omgewingsbewaringsgeleentheid is verlede week in die dorp gehou. Verder, dit was 'n groot sukses.Bywoorde soos "meerderens" moet voorafgegaan word deur 'n volsin, soos in hierdie sin die geval is, om verdere inligting by die stelling waarvan hulle deel is, te voeg.
15. Die skrywer kan ook al lank neem om die boek te voltooi. Verder, dit is kwaliteit wat meer saak maak.Bywoorde soos "meerderens" moet voorafgegaan word deur 'n volsin, soos in hierdie sin die geval is, om verdere inligting by die stelling waarvan hulle deel is, te voeg.
Voorbeelde van 'verder' wat in sy primêre vorm funksioneer, wat 'bywoord' is.

Gevolgtrekking

Dit is dus duidelik hoe 'n woord soos "bowendien" as 'n voegwoord in bepaalde omstandighede en omgewings kan dien wanneer dit op 'n eenvoudige wyse gebruik word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings