Is moderne byvoeglike naamwoord of selfstandige naamwoord? 3 feite (wanneer en voorbeelde)


Daar is talle verskillende grammatikale konstruksies en terminologieë wat in die Engelse taal gebruik word. Kom ons kyk noukeurig na hierdie onderwerp met behulp van die woord "modern".

Die term "moderne” word gebruik as 'n byvoeglike naamwoord of 'n selfstandige naamwoord afhangende van die konteks, die woordkeuse of waar dit in 'n bepaalde stelling voorkom.

Kom ons kyk nou in meer besonderhede na hierdie onderwerp deur gebruik te maak van sommige inligting, voorbeeldfrases en verduidelikings.

Wanneer is "modern" 'n byvoeglike naamwoord?

Daar is talle grammatikale gebruike vir die woord "modern". Kom ons ondersoek een van hulle.

"Moderne" word beskou as 'n adjektief wanneer dit as 'n kwalifiseerder vir 'n selfstandige naamwoord gebruik word of wanneer dit direk voor 'n selfstandige naamwoord kom.

Voorbeeld: Hulle is moderne mense sodat hulle nie enige eeue oue ritueel vir hul troue sal volg nie.

Verduideliking: Aangesien “modern” gebruik word om die selfstandige naamwoord 'mense' in hierdie konteks te beskryf, kan dit ook as 'n byvoeglike naamwoord beskou word.

Is "modern" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

'n Spesifieke subtipe van 'n byvoeglike naamwoord kan 'n beter definisie vir die woord "modern" verskaf. Kom ons gaan in meer besonderhede daaroor in.

"Moderne" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit direk verwys na of die toestand kenmerk van die selfstandige naamwoord wat dit voorheen gebruik is.

Voorbeeld: Dit is die moderne kunsmuseum waarvan ek gepraat het; kom ons gaan in en kyk.

Verduideliking: Die woord "modern" kan as 'n byvoeglike naamwoord beskou word aangesien dit gebruik word as 'n beskrywing van die selfstandige naamwoord "kunsmuseum". Dit word direk voor die selfstandige naamwoord gebruik en dien dus 'n beskrywende kwaliteit wat tot genoemde selfstandige naamwoord strek.

Wanneer is "modern" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

"Moderne" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit help om die toestand of kwaliteit van die selfstandige naamwoord wat dit gebruik word om te beskryf, uit te brei. "Moderne" in sy byvoeglike naamwoord beteken iets van die "hedendaagse" of "jongste" ouderdom.

Vir 'n beter begrip van hierdie onderwerp, kom ons kyk na 'n paar bykomende gevalle van die beskrywende byvoeglike naamwoord "modern" wat ook aan die kant bespreek is.

voorbeeldeverduidelikings
1. Daardie meisie is moderne en het daarom alle verouderde kulturele tradisies agter haar gelaat.Ten spyte daarvan dat dit nie voor die selfstandige naamwoord geplaas word nie, wat in hierdie spesifieke geval 'meisie' is, tel die term "moderne" tog as 'n byvoeglike naamwoord in hierdie geval. Dit word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord beskou solank dit gebruik word om die betrokke selfstandige naamwoord te beskryf.
2. Hierdie restaurant is meer moderne as die vorige een wat ons besoek het, met sy binnenshuise dekor en argitektuur.In hierdie voorbeeld word die term "meer modern" nie direk voor die selfstandige naamwoord geplaas nie, dit kwalifiseer steeds as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit gebruik word om 'n spesifieke selfstandige naamwoord te beskryf. In hierdie geval is daardie selfstandige naamwoord 'restaurant'. Vergelykende vorm van die woord "modern" is in hierdie sin gebruik wat aangedui word deur die voorrang van die woord "meer" voor die byvoeglike naamwoord.
3. Ons moet na hom luister, want hy het 'n mooi moderne neem die gebeure van die twintigste eeu aan.In hierdie geval bied die woord "modern" 'n beskrywing van die kwaliteit van die selfstandige naamwoord 'neem', wat dit 'n beskrywende byvoeglike naamwoord maak.
4. Hulle is die mees moderne egpaar wat ons al ooit ontmoet het en hulle is nie van plan om enige maatskaplike norme te volg wat vasgestel is wat huishoudelike take betref nie.Die term "mees modern" in hierdie geval is duidelik as 'n byvoeglike naamwoord gebruik, aangesien dit gebruik word as 'n manier om die selfstandige naamwoord 'paar' te beskryf. Die superlatiewe vorm van die woord "modern" is in hierdie spesifieke stelling gebruik, op grond van die toevoeging van die term "meer" daarvoor.
5. Ons ouers het vir ons 'n moderne grootmaak en ons is hulle ewig dankbaar.Aangesien “modern” gebruik word om die selfstandige naamwoord 'opvoeding' in hierdie konteks te beskryf, kan dit ook as 'n byvoeglike naamwoord beskou word. Omdat dit reg voor die selfstandige naamwoord kom, funksioneer dit ook as die woord se beskrywende eweknie.
6. My grootouer se minagting van hul kinders en kleinkinders moderne ingesteldheid aangesien hulle ouskool in hul denkproses is.Soos dit gebruik word om die selfstandige naamwoord 'mindsets' te beskryf, kan die woord "modern" ook as 'n byvoeglike naamwoord in hierdie gestelde sin beskou word. Aangesien dit voor die selfstandige naamwoord kom, strek die beskrywende funksie daarvan na die selfstandige naamwoord self.
7. Hierdie klaskamerontwerp is moderne en deftig, net soos dit veronderstel was om te wees.Selfs al word die woord "modern" nie reg voor die selfstandige naamwoord in hierdie geval gebruik nie, tel dit steeds as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit gebruik word om 'n spesifieke selfstandige naamwoord te karakteriseer, wat in hierdie geval 'klaskamerontwerp' is. Byvoeglike naamwoorde hoef nie altyd net voor selfstandige naamwoorde geplaas te word om as byvoeglike naamwoorde beskou te word nie.
Voorbeelde van "modern" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "modern" 'n selfstandige naamwoord?

Daar is dalk nog 'n ander grammatikale gebruik vir die woord "modern". Kom ons kyk van naderby.

Die woord "modern" word beskou as 'n selfstandige naamwoord in relatief min gevalle en in sommige omgewings, en het 'n duidelike betekenis as sy ander grammatikale eweknieë.

Voorbeeld: My ma is 'n moderne in haar opinies en kan nie weggeswaai word nie.

Verduideliking: In die voorbeeld hierbo gebruik die genoemde term "modern" as die voorwerp van die sin. Soos vasgestel, beteken die term "modern" as 'n selfstandige naamwoord iemand of iets wat 'n mening, ingesteldheid of houding van die huidige tyd besit.

Wanneer is "modern" 'n selfstandige naamwoord?

"Moderne" word as 'n selfstandige naamwoord beskou wanneer dit gebruik word as 'n voorwerp of onderwerp van 'n sin, soos die meeste selfstandige naamwoorde is. "Moderne" as 'n selfstandige naamwoord verwys na 'n beweging of mense wat deel was van 'n sekere beweging of ideologie.

Om hierdie onderwerp beter te begryp, laat ons 'n paar bykomende gevalle ondersoek van "modern" wat as 'n selfstandige naamwoord gebruik word wat ook aan die kant bespreek is.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die hele universiteitsgroep bestaan ​​uit modernes en voer dikwels lewendige debatte en gesprekke met mekaar.Die term "modernes” word hier gebruik as 'n etiket wat na 'n groep mense verwys, wat dit dus 'n selfstandige naamwoord maak. Dit dui op 'n sekere wegdwaal van soorte ouer kulturele tradisies.
2. Die modernes het die 'modernisme'-beweging in die twintigste eeu begin.Hier word die woord "moderns" as 'n versamelnaam gebruik om 'n groep mense te beskryf. Dit dui op 'n soort wegdryf van meer antieke kulturele norme.
3. Hy is 'n moderne in sy oortuigings en sal daarom oopkop wees vir al ons idees.Die woord "modern" word gebruik as die sin se voorwerp in die voorbeeld wat verskaf word. Soos reeds gesê, verwys die selfstandige naamwoord "modern" na iemand of iets wat 'n standpunt, denkraamwerk of houding huldig wat verteenwoordigend is van die hede.
4. My grootoom was a moderne wat sy idees betref, en dit was 'n groot transaksie in ag genome die generasie waaruit hy afkomstig is.In die voorbeeld wat gegee word, word die woord “modern” as die sin se voorwerp gebruik. Soos voorheen gesê, dui die term "modern" op iemand of enigiets wat die hede verteenwoordig met hul standpunt, manier van dink of houding.
5. Ons is almal modernes op een of ander manier in hierdie tydIn hierdie geval word na 'n groep persone verwys as "moderne" in 'n kollektiewe naamwoord sin. Weereens impliseer dit 'n afwyking van meer tradisionele kulturele standaarde.
Voorbeelde van "modern" as 'n selfstandige naamwoord.

Gevolgtrekking

Hieruit kan afgelei word dat 'n woord soos "modern" 'n wye reeks buigsame gebruike in 'n paar grammatikale vorme kan hê, en dat die betekenis daarvan as 'n woord (in sommige gevalle) selfs kan verander.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings