Is intussen bywoord of selfstandige naamwoord of voegwoord? 5 Volledige feite


Bywoord, selfstandige naamwoord en voegwoord is drie verskillende dele van spraak van Engels. In hierdie artikel sal ons uitvind tot watter deel van die woord die woord "intussen" behoort.

"Intussen" is 'n bywoord en 'n selfstandige naamwoord wat ook 'n verbinder kan wees. Bywoorde gee aanvullende besonderhede oor aksiewoorde, ander bywoorde of beskrywers. Voegwoorde speel slegs die rol om te verbind. Maar bywoord "intussen" kan ook woorde of klousules verbind terwyl die werkwoord, of byvoeglike naamwoord verander word.

Ons sal nou vyf belangrike feite ondersoek en ondersoek wat verband hou met die woord "intussen" en die dele van die spraak waartoe dit behoort.

Wanneer is "intussen" 'n bywoord?

Ons het reeds gesien dat die woord "intussen" 'n bywoord kan wees. Laat ons hier meer leer oor die gevalle wanneer "intussen" as 'n bywoord kan funksioneer.

Die tabelkolom hieronder sal ons die gevalle vertel wanneer die woord "intussen" as 'n kan of sal funksioneer bywoord.

Gevalle wanneer "Intussen" 'n Bywoord isvoorbeeldeverduidelikingsGebruik van "Intussen" as 'n bywoord
1. Wanneer dit gebruik word om 'n aksie aan te dui op dieselfde tyd wanneer 'n ander handeling reeds plaasvind of plaasvind.Jy kan die voorgeregte bedien. Intussen, Ek sal die hoofgereg bring.In hierdie sin word die bywoord "intussen" word gebruik om aan te dui dat beide die aksies van die hoofgereg bring en die voorgeregte bedien gebeur by die dieselfde tyd of gelyktydig. 
 
Vandaar, hier bywoord “intussen” wysig die aksiewoorde "bring" en "dien" deur die tyd te vertel wanneer die aksies plaasvind.
2. Wanneer dit gebruik word om twee handelinge aan te dui wat op dieselfde tyd maar op verskillende plekke plaasvind.Ons was besig om die stoele in die klaskamer te rangskik. Intussen, in die speelgrond het Hari die wedstryd gespeel.In hierdie sin word die bywoord "intussen" word gebruik om aan te dui dat beide die aksies van ons wat die stoele rangskik en Hari speel die wedstryd gebeur by die dieselfde tyd maar op verskillende plekke (klaskamer en speelgrond).
 
Dus, die bywoord “intussen” wysig hier die aksiewoorde “was besig om te reël” en "het gespeel" deur vir ons die tyd en plek te vertel waar beide die aksies plaasvind of plaasvind.
3. Wanneer dit gebruik word om die kontras tussen twee aksies wat gelyktydig plaasvind aan te dui.
Suhana se konsentrasie in studies het toegeneem. Intussen, het Vihana se konsentrasie in studies afgeneem.
Hier, die bywoord "intussen" word gebruik om uit te beeld dat beide die aksies van toename in Suhana se konsentrasie in studies en afname in Vihana se konsentrasie in studies vind plaas by die dieselfde tyd.
 
Dus, die bywoord “intussen” beskryf die aksiewoorde "verhoog" en "afgeneem" deur vir ons te vertel wanneer die aksies gebeur het en ook die kontras tussen beide aksies.
Gevalle wanneer "Intussen" as 'n bywoord kan funksioneer

Is "intussen" 'n konjunktiewe bywoord?

Nou, dat ons reeds gesien het wanneer die woord "intussen" 'n bywoord sal wees. Ons sal uitvind of die woord "intussen" 'n konjunktiewe bywoord is.

Die woord "intussen" is 'n konjunktiewe bywoord. 'n Bywoord wat nie net die werkwoord verander nie, maar ook die werk van 'n voegwoord doen deur twee sinsdele in 'n enkele sin te verbind of te koppel, word as 'n voegwoord bywoord beskou.

Voorbeeld: Suhana was besig om die houertjies te was; Intussen, was haar suster besig om die kombuis skoon te maak.

  • Klousule 1: Suhana was besig om die skepe te was
  • Klousule 2: intussen was haar suster besig om die kombuis skoon te maak
  • Konjunktiewe bywoord: Intussen

In hierdie sin, die woord "intussen" is 'n byvoeglike bywoord soos dit vir ons sê wanneer die aksies (was en skoonmaak) gebeur het en ook connects klousule 1 en klousule 2 saam.

Wanneer is "intussen" 'n konjunktiewe bywoord?

"Intussen" is 'n byvoeglike bywoord wanneer dit 'n bysin inbring wat dien as 'n bywoordelike wysiger van die werkwoord wat in die hoofsin voorkom en daardeur beide die sinsdele in 'n een hele sin verbind.

Kom ons, in die volgende tabel, sien 'n paar voorbeelde waar die woord "intussen" as 'n konjunktiewe bywoord gebruik word.

voorbeeldeklousulesverduidelikingsGebruik van "intussen" as 'n konjunktiewe bywoord
1. Ruhan het basketbal gespeel; Intussen, Sanjit het vlugbal gespeel.Klousule 1: Ruhan het basketbal gespeel
Klousule 2: intussen het Sanjit vlugbal gespeel
Hier, “intussen” funksioneer as 'n konjunktiewe bywoord. 

As 'n bywoord dit sê vir ons dat die aksie van basketbal speel deur Ruhan en aksie van vlugbal speel deur Sanjit gebeur by die dieselfde tyd en ook die kontras tussen watter speletjie hulle gespeel het.
As 'n konjunktiewe bywoord, "intussen" verander en ook verbind die twee aksies – speel basketbal en speel vlugbal (klousules) in 'n enkele sin.
2. Jy skryf jou huiswerk; intussen, Ek sal aandete voorberei.Klousule 1: jy skryf jou huiswerk
Klousule 2: intussen sal ek aandete voorberei
In hierdie sin “intussen” neem die rol van 'n konjunktiewe bywoord aan. 

As 'n bywoord dit sê vir ons dat die handelinge van skryf en voorbereiding gelyktydig plaasvind.
As 'n konjunktiewe bywoord, "intussen" verander en ook aansluiting by die twee aksies – skryf en berei voor (klousules) in 'n enkele sin.
3. Laat die studente leer vir die toets; Intussen, kan jy die vraestel raam.Klousule 1: laat die studente leer vir die toets
Klousule 2: intussen kan jy die vraestel raam
“Intussen” is die konjunktiewe bywoord wat in hierdie sin gebruik word.

As 'n bywoord "intussen" dui vir ons aan dat die aksies wat die vraestel omraam, kan gedoen word gedurende die tyd wanneer studente vir die toets leer. Dit wys dat beide die aktiwiteite op dieselfde tyd plaasvind.
As 'n konjunktiewe bywoord, "intussen" is beskryf en ook aansluiting by die twee aksies – leer en raam (klousules) in een sin.
Gebruik van "Intussen" as 'n konjunktiewe bywoord

Is "intussen" 'n selfstandige naamwoord?

Terwyl "intussen" 'n bywoord kan wees, kan dit ook tot nog 'n ander deel van spraak behoort. Ons sal uitvind of daardie ander deel van spraak "intussen" behoort selfstandige naamwoord is.

Die woord "intussen" behoort ook tot die woordsoort selfstandige naamwoord. 'n Selfstandige naamwoord is niks anders as 'n naamwoord van 'n persoon, dier, voorwerp, plek of 'n idee of konsep nie.

Voorbeeld: Die nuwe tafels sal binnekort aankom, maar ons kan met hierdie tafels aanpas vir die Intussen.

In bogenoemde sin, die woord "intussen" funksioneer as n selfstandige naamwoord, aangesien dit is benoeming van die tydperk (tussentyd) waarvoor hulle met hierdie tabelle moet aanpas. Die woord "intussen" verwys hier tussentyd.

Wanneer is "intussen" 'n selfstandige naamwoord?

"Intussen" is 'n selfstandige naamwoord wanneer dit gebruik word om 'n spesifieke tydperk of 'n kort tydperk te noem.

Die tabel hieronder lys 'n paar sinne waarin die woord "intussen" as 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) gebruik word.

voorbeelde Gebruik van "Intussen"verduidelikings
1. Ek beplan om aan te sluit by 'n begin vir die Intussen.In hierdie sin, die woord "intussen" funksioneer as n selfstandige naamwoord.Hier word "intussen" gewoond aan noem 'n spesifieke kort tydperk waarvoor "ek" beplan om by 'n beginneronderneming aan te sluit.
2. In die Intussen, Suha sal vir jou die verslae pos.In hierdie sin, die woord "intussen" neem die rol van n selfstandige naamwoord.Hier word "intussen" gewoond aan noem 'n bepaalde tydperk waarin Suha die verslae aan jou sal pos.
3. Vir die Intussen, sal ons konsentreer op die bemarking van ons produk.Die woord "intussen" word gebruik as 'n naamwoord (selfstandige naamwoord) in hierdie sin.Hier is "intussen". die naam van 'n spesifieke tydperk (van nou af, vir die tussentyd) waarvoor “ons” op die bemarking van die produk sal konsentreer. 
Gebruik van "Intussen" as 'n selfstandige naamwoord

Is "intussen" 'n voegwoord?

Ons weet almal dat die woord "intussen" gebruik word om te verbind, maar is dit 'n voegwoord? Kom ons ondersoek hier of "intussen" tot die woordsoort "konjunksie" behoort.

"Intussen" is nie 'n voegwoord nie. 'n Voegwoord is 'n woord wat bloot help om woorde, frases of klousules te verbind. Alhoewel "intussen" gebruik word om klousules te verbind, verbind dit nie net nie, maar verander dit ook die aksiewerkwoorde in die klousules terwyl dit verbind word. Dit word dus nie as 'n voegwoord beskou nie.

Voorbeeld: Ravindar het die rak skoongemaak; Intussen, Ek het die goed afgestof.

“Intussen” in bogenoemde sin is nie 'n voegwoord nie. Saam met die koppeling van twee klousules "Ravindar het die rak skoongemaak" en "intussen het ek die goed afgestof", dit wysig ook die aksies "skoongemaak" en "gestof" deur ons te vertel toe die aksies gebeur het. Deur dit te doen, funksioneer dit as 'n byvoeglike bywoord en nie 'n voegwoord nie.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel laat ons dus duidelik die dele van die spraak verstaan ​​waartoe die woord "intussen" behoort en hoekom.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings