Is baie 'n byvoeglike naamwoord: 7 interessante feite

Ons sal die vraag aanspreek 'is baie 'n adjektief?' in hierdie artikel met behulp van verskeie voorbeelde, verduidelikings en belangrike feite oor die woord 'baie'.

Die woorddeel wat ons help om meer van die selfstandige naamwoord of naamwoordfrase te weet deur die funksie te verrig om die naamwoorde (selfstandige naamwoorde) in 'n sin te beskryf of te wysig, is niks anders as byvoeglike naamwoord nie. Is die woord 'baie' 'n byvoeglike naamwoord wat die funksie verrig om die selfstandige naamwoord te kwalifiseer, is wat ons hier sal sien.

Gaan wel deur die volgende sinne waar die woord 'baie' gebruik word.

 • 1. My ma het gekoop baie speelgoed vir my toe ek 'n kind was.
 • 2. Baie kinders ly aan koue as gevolg van die skielike weerverandering.
 • 3. Jy het nie geantwoord nie baie vrae.
 • 4. Ons het nie met elkeen gepraat nie baie jaar.
 • 5. Shilpa het baie vriende want sy hou daarvan om te sosialiseer.

Ons sal sien hoe die woord 'baie' in elk van die bogenoemde sin gebruik word.

1. My ma het gekoop baie speelgoed vir my toe ek 'n kind was.

'Baie' hier word gebruik as 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord die selfstandige naamwoord beskryf 'speelgoed' in hierdie sin deur ons van die onbepaalde te vertel (meer as een) aantal speelgoed wat die ma vir die onderwerp 'ek' gekoop het toe hy/sy 'n kind was.

2. Baie kinders ly aan koue as gevolg van die skielike weerverandering.

'Baie' hier word gebruik as 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord wysig 'kinders' in hierdie sin deur ons van die onbepaalde te vertel (meer as een) aantal kinders wat weens die weerverandering aan die koue ly.

3. Jy het nie geantwoord nie baie vrae.

Die onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord wat in bogenoemde sin gebruik word, is 'baie' aangesien dit ons bykomende inligting gee oor die onbepaalde aantal vrae (meer as een vraag) dat die onderwerp 'jy' het nie geantwoord nie deur die selfstandige naamwoord te wysig 'vrae'.

4. Ons het nie met elkeen gepraat nie baie jaar.

Die onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord wat in bogenoemde sin gebruik word, is 'baie' aangesien dit ons ekstra inligting gee oor die onbepaalde aantal jare (enige aantal jare meer as een) dat die onderwerp 'ons' het nie met mekaar gepraat nie deur die selfstandige naamwoord te wysig 'jare'.

5. Shilpa het baie vriende want sy hou daarvan om te sosialiseer.

'Baie' hier word gebruik as 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord die selfstandige naamwoord beskryf 'vriende' in hierdie sin deur ons meer te vertel oor die onbepaalde (meer as een vriend) aantal vriende wat Shilpa het.

Wanneer is menige byvoeglike naamwoord?

Baie is 'n byvoeglike naamwoord wanneer dit voor 'n meervoudsselfstandige naamwoord geplaas word om ons te vertel van die onbepaalde aantal selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoorde deur die meervoudsselfstandige naamwoord of meervoudsnaamwoord in 'n sin te wysig.

Voorbeeld: Die vergadering is bygewoon deur baie nyweraars.

'Baie' is 'n adjektief in hierdie sin soos dit vir ons aandui die groot onbepaalde aantal nyweraars wat die vergadering bygewoon het deur die selfstandige naamwoord te wysig 'industrialiste' voorheen wat dit geleë is.

Waarom is menige byvoeglike naamwoord?

Die algemene funksie van 'n byvoeglike naamwoord in Engelse taal is om die selfstandige naamwoorde en naamwoordfrases in 'n sin te wysig, kwalifiseer of beskryf deur vir ons ekstra inligting te gee oor die hoeveelheid, getal, kwaliteit ens van die selfstandige naamwoord. Die woord 'baie' is 'n byvoeglike naamwoord omdat dit ons vertel van die nommer van die selfstandige naamwoord.

Voorbeeld: Daar is baie perde in sy stal.

In hierdie sin, die woord 'baie' is 'n byvoeglike naamwoord omdat dit neem die rol op om die te wysig selfstandige naamwoord 'perde'. Die woord 'baie' dus is 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord hier aangesien dit ons nie presies vertel hoeveel perde daar in sy stal is nie, maar aan ons die openbaar meervoud van die selfstandige naamwoord. 

Hoe is menige byvoeglike naamwoord?

'Baie' is 'n byvoeglike naamwoord aangesien dit vir ons ekstra bykomende inligting gee oor die nommer van die selfstandige naamwoord of naamwoordfrase in die sin.

Voorbeeld: Daar is baie oplossings vir hierdie probleem van jou.

Die woord 'baie' hier in hierdie sin funksioneer as 'n adjektief aangesien dit net voor die selfstandige naamwoord geplaas word 'oplossings' deur vir ons te vertel dat daar is meer as een aantal oplossings beskikbaar vir daardie probleem van die persoon.

Watter tipe byvoeglike naamwoord is die woord baie?

Daar is baie soorte byvoeglike naamwoorde in die Engelse taal. Alhoewel al die tipes die selfstandige naamwoorde en selfstandige naamwoorde verander, word hulle in die volgende geklassifiseer, gebaseer op hoe hulle verander en gebaseer op watter bykomende inligting hulle oor die selfstandige naamwoord verskaf.

Die woord 'baie' kom onder die Getal byvoeglike naamwoorde/ Byvoeglike naamwoorde van Getal. Aangesien die woord 'baie' die selfstandige naamwoord beskryf deur die meervoudsgetal van die selfstandige naamwoord aan ons te openbaar, is dit 'n syferbyvoeglike naamwoord. Alhoewel dit 'n syferbyvoeglike naamwoord is, vertel 'baie' nie presies die spesifieke nommer van die selfstandige naamwoord nie, dus kan dit as 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord beskou word.

Voorbeeld: Suchitha het 3 katte as troeteldiere in haar huis.

'Drie' is 'n definitiewe syferbyvoeglike naamwoord want dit vertel ons die presiese aantal troeteldiere Suchitha het as drie deur die selfstandige naamwoord te wysig 'katte'.

Voorbeeld: Lalitha het baie katte as troeteldiere in haar huis.

'Baie' is 'n onbepaalde syfer adjektief aangesien dit die aandui pluraliteit (meer as een) van die selfstandige naamwoord 'katte' maar vertel ons nie die presiese aantal katte wat Lalitha het nie.

Is baie altyd 'n byvoeglike naamwoord?

Nee, die woord 'baie' is nie altyd 'n byvoeglike naamwoord nie. Dit het ook ander funksies wat soos volg is.

 • 'Baie' funksioneer ook as 'n voornaamwoord wanneer dit die selfstandige naamwoord of die selfstandige naamwoord in die sin vervang (in die plek daarvan).

Voorbeeld: Slegs baie min studente het hul projekte voltooi. Baie het dit nog nie voltooi nie.

In bogenoemde sin, die woord 'baie' is nie 'n byvoeglike naamwoord nie aangesien dit nie enige selfstandige naamwoord of naamwoordfrase beskryf of wysig nie. Maar die woord 'baie' funksioneer as voornaamwoord hier omdat dit het het die selfstandige naamwoord 'studente' vervang.

 • Die woord 'baie' kan ook 'n selfstandige naamwoord word wanneer dit gebruik word om 'n groot groep mense as 'n enkele geheel te benoem.

Voorbeeld: Die leiers moet hul mag op so 'n manier gebruik dat dit voordelig is vir baie.

In hierdie sin, die woord 'baie' is nie 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord wysig nie en ook nie 'n voornaamwoord wat die plek van 'n selfstandige naamwoord inneem nie, maar dit is 'n selfstandige naamwoord, 'n naamwoord vir 'n groot groep mense wat benoem word deur 'n enkele naam te gebruik en na verwys word as 'n geheel.

Voorbeelde van die woord baie as 'n byvoeglike naamwoord

Ons sal nou sinne sien waarin die woord 'baie' as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word.

 • 1. Hierdie bal is beskikbaar in baie kleure byna in alle winkels.
 • 2. Sheela het baie lekkergoed saam met haar nou.
 • 3. Raju het geklik baie foto's van al die diere in die dieretuin.
 • 4. Daar is baie posse hangende in die inkassie wat gelees moet word.
 • 5. 'n Jagluiperd het baie kolle op sy lyf.
 • 6. Hierdie winkel het baie handsakke te koop.
 • 7. Hoekom dra jy so baie boeke in jou sak?

Voorbeelde van die woord baie as 'n byvoeglike naamwoord met gedetailleerde verduidelikings

Hier sal ons ondersoek en ontleed waarom die woord 'baie' 'n byvoeglike naamwoord in al die bogenoemde sinne is.

1. Hierdie bal is beskikbaar in baie kleure byna in alle winkels.

'Baie' hier in hierdie sin word gebruik as 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord dit is om die selfstandige naamwoord te wysig 'kleure' deur ons meer inligting oor die onbepaalde (meer as een kleur) aantal kleure waarin daardie bal in byna alle winkels beskikbaar is.

2. Sheela het baie lekkergoed saam met haar nou.

Die onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord wat in bogenoemde sin gebruik word, is 'baie' want dit gee ons ekstra inligting oor die onbepaalde aantal lekkers (enige aantal lekkers meer as een) dat die onderwerp 'Sheela' het nou by haar deur die naamwoord (selfstandige naamwoord) te beskryf 'lekkers'.

3. Raju het geklik baie foto's van al die diere in die dieretuin.

In hierdie sin, die woord 'baie' is 'n adjektief omdat dit die funksie verrig om die te wysig selfstandige naamwoord 'prente'. Die woord 'baie' hier is dus 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord aangesien dit ons nie presies vertel hoeveel foto's deur Raju in die dieretuin geklik is nie, maar aan ons die onthul meervoud van die selfstandige naamwoord 'prente' deur ons te vertel dat Raju meer as een foto geklik het.

4. Daar is baie posse hangende in die inkassie wat gelees moet word.

Die onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord in die bogenoemde sin gebruik is 'baie' want dit gee ons ekstra bykomende inligting oor die onbepaalde aantal e-posse (enige aantal e-posse meer as een) wat in die inkassie hangende is om gelees te word.

5. 'n Jagluiperd het baie kolle op sy lyf.

'Baie' hier in hierdie sin word gebruik as 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord dit is die beskrywing van die naamwoord (selfstandige naamwoord)  'kolle' deur ons meer inligting oor die onbepaalde (meer as een kol) aantal kolle wat 'n jagluiperd op sy lyf het.

6. Hierdie winkel het baie handsakke te koop.

In hierdie sin, die woord 'baie' word gebruik 'n adjektief omdat dit die funksie verrig om die te beskryf selfstandige naamwoord 'handsakke'. Die woord 'baie' hier is dus 'n onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord aangesien dit ons nie presies inlig hoeveel handsakke in daardie winkel te koop is nie, maar aan ons die meervoud van die selfstandige naamwoord 'handsakke' deur ons te vertel dat daar meer as een handsak in daardie winkel te koop is.

7. Hoekom dra jy so baie boeke in jou sak?

Die onbepaalde syferbyvoeglike naamwoord wat in bogenoemde sin gebruik word, is 'baie' want dit vertel ons die ekstra inligting oor die onbepaalde aantal boeke (enige aantal boeke meer as een) dat die onderwerp 'jy' dra in sy/haar tas  deur die naamwoord (selfstandige naamwoord) te kwalifiseer 'boeke'.

Kan baie 'n selfstandige naamwoord wees?

Ja, die woord 'baie' kan 'n selfstandige naamwoord wees, wanneer dit 'n groot groep mense of voorwerpe as 'n geheel benoem. Onthou, die woord 'baie' kan ook as 'n selfstandige naamwoord en as 'n voornaamwoord gebruik word. Dit is 'n selfstandige naamwoord wanneer dit 'n groot groep mense benoem en dit is 'n voornaamwoord wanneer dit die meervoudsselfstandige naamwoorde of naamwoordfrases in 'n sin vervang of vervang.

Voorbeeld 1: Priyanka het probeer om 'n produk te bou wat beskikbaar sou wees vir baie.

Voorbeeld 2: Slegs min werknemers kom betyds werk toe terwyl baie nie stiptelik is nie.

Hier, in die voorbeeldsin 1, die woord 'baie' is 'n selfstandige naamwoord soos dit is die naam van 'n groep mense (as een geheel) aan wie Priyanka probeer het om die produk te bou en beskikbaar te stel. Terwyl in voorbeeldsin 2, die woord 'baie' word gebruik as 'n voornaamwoord aangesien dit nie benoeming is nie, maar eerder die selfstandige naamwoord vervang of die plek inneem 'werknemers'.

Gevolgtrekking

Ons kan uit bogenoemde artikel die antwoord op die vraag 'is menige byvoeglike naamwoord?' as 'ja'. Maar ons moet ook daarop let dat die woord 'baie' ook 'n byvoeglike naamwoord kan wees, maar nie altyd 'n byvoeglike naamwoord nie, aangesien dit ook ander funksies het.

Scroll na bo