Is magnetiese vloed konstant: 9 belangrike feite


Die magnetiese vloed is konstant deur die materiaal by 'n konstante magnetiese veld en wissel nie met tyd nie. Maar is magnetiese vloed konstant vir die veranderlike veld, dan is die antwoord beslis nee.

Die magnetiese vloed is 'n gevolg van die belyning van dipole in die rigting van die veld. Die magnetiese vloed is verantwoordelik vir die versterking van die magnetiese veld deur die geleier. Die totale aantal magnetiese vloed wat deur die materiaal penetreer, bly konstant.

Wanneer magnetiese vloed konstant is?

Die magnetiese vloed is konstant as die magnetiese veld konstant is, en ook, vir die elektromagnetiese veld, moet die geïnduseerde spanning stabiel wees.

Die magnetiese vloed is 'n produk van die area van die materiaal wat in die veld gehou word en die magnetiese veld. Die magnetiese vloed deur enige materiaal wat in die magnetiese veld gehou word, bly konstant omdat die oppervlakte van die magnetiserende materiaal onveranderlik is.

Hoe is magnetiese vloed konstant?

Die magnetiese vloed hang af van die area en die magnetiese veld.

Die magnetiese vloed is die denkbeeldige lyne wat deur die area van 'n geleier penetreer wat in 'n magnetiese veld gehou word. Aangesien die oppervlakte van die geleier onveranderlik is, is die magnetiese vloed konstant.

Beskou 'n materiaal wat in 'n magnetiese veld gehou word. Laat da die klein area wees van 'n segment van die materiaal waardeur die magnetiese vloed van φ deur die geleier gaan. Die magnetiese vloedlyne maak 'n hoek θ met die normaal van die materiaal.

is magnetiese vloed konstante
Die magnetiese vloed deur 'n materiaal

Die magnetiese vloed wat deur hierdie eenheidsarea da gaan, is die produk van die magnetiese veld waarin die materiaal teenwoordig is, die oppervlakte van hierdie segment en die hoek wat gemaak word deur die magnetiese vloed met die normaal van die materiaal wat die rigting van die magnetiese vloei deur die materiaal.

Die uitdrukking vir die magnetiese vloed deur die klein area word geskryf as,

Deur hierdie vergelyking te integreer, kry ons:

Hier is φ magnetiese vloed, B is 'n magnetiese veld, A is die area van die magnetiserende materiaal, en θ is 'n hoek wat gemaak word deur die magnetiese vloed met die normaal van die materiaal.

Die totale getal van die magnetiese veld is die maksimum as θ en is nul as θ =900. Die aantal vloedlyne wat deur die materiaal gaan in 'n eenheidsoppervlakte van die materiaal is konstant.

Die sterkte van die magnetiese veld is deurgaans konsekwent, afhangende van die aantal vloedlyne wat deur die materiaal wat in 'n magneetveld gehou word, penetreer. 'n Magnetiese krag word uitgeoefen op die vrye elektrone wat in die geleidende materiaal teenwoordig is met 'n veranderlike magnetiese vloed.

Waarom is magnetiese vloed konstant?

Die magnetiese vloed vind plaas as 'n noue lus wat om die geleier vorm en loodreg op die rigting van die vloei van elektriese ladings.

Die sterkte van die magnetiese vloed is konstant by alle dele langs die lus. Die totale aantal elektriese dipole deur die materiaal hang af van die veld waarin die materiaal teenwoordig is en is verantwoordelik vir 'n konstante magnetiese vloed.

Die vorming van die magnetiese veld deur die geleier hang af van die aantal vrye elektrone wat in die materiaal beskikbaar is en die belyning van die elektriese dipole. Soos die stroom deur die materiaal gevoer word, word die elektriese deeltjies gelaai en probeer om hulself in die rigting van die veld in lyn te bring.

Op grond van die tipe materiaal wat in die veld teenwoordig is, word die aantal dipole in die rigting van die veld in lyn gebring, wat die magnetiese vloed versterk en dus die magnetiese sterkte van die veld.

Is magnetiese vloed altyd konstant?

Die magnetiese vloed is altyd konstant en bly onveranderlik totdat die spanning wat in die spoel geproduseer word fluktueer, of die area van die geleier verander word.

Die magnetiese vloed verander ook as die rigting van die magneetveld verander. As al die voorwaardes wat noodsaaklik is om die magnetiese vloed op te stel konstant bly, dan is die magnetiese vloed ook konsekwent deur die stroombaan.

Wanneer magnetiese vloed nie konstant is nie?

Die magnetiese vloed mag nie konstant wees as die deurlaatbaarheid van die materiaal by elke area van die materiaal verskil nie.

Die digtheid van die magnetiese vloed is die krag wat op die eenheidsarea van die geleidende materiaal inwerk as gevolg van die deurdringende magnetiese vloed. Die deurlaatbaarheid van die materiaal is die kapasiteit van die materiaal om die vloei van die magnetiese vloed daardeur te weerstaan ​​wat kan lei tot variasie in die magnetiese sterkte deur die geleier.

Hoe is magnetiese vloed nie konstant nie?

Die magnetiese vloed is in die vorm van lusse wat uit een pool kom en in 'n ander pool van die geleidende materiaal ingaan.

Die magnetiese vloed is dig rondom die area van die geleidende materiaal, en die afstand tussen elke parallelle lus neem toe soos ons wegbeweeg van die geleidende materiaal. Die magnetiese vloed kan veranderlik wees by elke klein segment van die materiaal.

Die netto magnetiese vloed is die som van al die magnetiese vloed wat deur die geleier penetreer. Dit is konstant by 'n plaaslike area by 'n punt en wissel met afstand soos die sterkte van die magnetiese vloed afneem. Die veranderlike magnetiese veld veroorsaak 'n elektromagnetiese krag op die dipole van die geleier.

Is magnetiese vloeddigtheid konstant?

Die magnetiese vloeddigtheid is die totale aantal magnetiese vloedlyne wat deur die eenheidsarea van die geleier penetreer.

Die magnetiese vloeddigtheid deur die materiaal hang af van die tipe materiaal, en die totale krag wat op die dipole in die materiaal uitgeoefen word en is kontinu.

Die magnetiese vloeddigtheid word bereken deur die volgende formule te gebruik,

Hier,

is 'n magnetiese vloeddigtheid, φ is 'n magnetiese vloed, en A is 'n area.

In die geval van die ferromagnetiese materiaal is die magnetiese vloeddigtheid die maksimum omdat die magnetiese dipole reeds in die rigting van die magnetiese veld in lyn is. Daarom is die magnetiese vloedlyne wat deur die materiaal penetreer meer.

Die magnetiese vloeddigtheid deur die materiaal is konstant vir 'n gegewe magnetiserende materiaal wat in 'n veld gehou word. Die magnetiese vloed deur elke eenheidsarea van die materiaal is eindeloos.

Wat is die magnetiese vloed tussen die area van 20 cm2 met 'n magnetiese veldsterkte van 3.5T en 4.9T?

Gegee: Die magnetiese vloed deur area 1 is, B1=3.5 T

Die magnetiese vloed deur area 2 is, B2= 4.9T

Die area wat oorweeg word, is, A=20cm2=0.2* m2

Die formule om die magnetiese vloed te bereken word gegee as,

Deur die waardes in hierdie uitdrukking te vervang, kry ons:-

Die magnetiese veld tussen die gebied met die magnetiese veld 3.5T tot 4.9T is 0.28 Wb.

Wat is die magnetiese vloed deur die lus met 'n radius van 2 cm en is 300 met die normaal van die geleier in die magneetveld van 1T?

Gegee: B = 1T

Die radius van 'n lus is, r = 2 cm = 0.02 m.

Die hoek tussen die vloed en die normaal van die geleier is, θ=300

Die area van 'n lus is,

Die formule om die magnetiese vloed deur die lus te bereken is,

Deur die gegewe waardes in hierdie formule te vervang, kry ons:

Gevolglik is die magnetiese vloed deur 'n lus 1.1 milli Weber.

Gevolgtrekking

Die magnetiese vloed is konstant en vind plaas in 'n aaneenlopende lus loodreg op die beweging van die elektriese dipole in die magnetiese materiaal. Die magnetiese vloed kan wissel met die veranderlike magnetiese veld omdat die oppervlakte van die geleier konstant is.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings