Is lang byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of werkwoord? 5 feite wat jy moet weet


Woorde wat beskryf is byvoeglike naamwoorde, woorde wat benoem is selfstandige naamwoorde, en woorde wat aksie toon is werkwoorde. Nou sal ons ondersoek hoe die woord "lank" as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of werkwoord optree.

Die woord "lank'' word beskou as 'n byvoeglike naamwoord wanneer dit 'n naamwoord beskryf - enkelvoud of meervoud of selfs 'n naamwoordfrase deur meer besonderhede daaroor te verskaf. Dit is 'n selfstandige naamwoord wanneer dit gebruik word om idees te gee. Dit is 'n werkwoord wanneer dit aksie aandui.

Nou sal ons 'n paar interessante feite wat verband hou met "lank" as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of werkwoord verduidelik saam met wanneer en voorbeelde vir beter begrip.

Wanneer is "lank" 'n byvoeglike naamwoord?

Woorde wat gebruik word om die naamwoorde te kwalifiseer of te wysig, is byvoeglike naamwoorde. Laat ons hier kyk of die term "lank" 'n adjektief of ander.

"Lang'' word as 'n byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit 'n selfstandige naamwoord wat dit voorafgaan, verander. As 'n byvoeglike naamwoord word dit toegepas om die hoeveelheid tyd te noem, wat die lengtemeting gee.

Ons kan "lank" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik in die situasies wat volg en ons help om dit baie goed te leer.

Situasies wanneer "lank" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik wordvoorbeeldVerduideliking
1. Om aan te dui dat dit vir 'n lang tyd duur.Terwyl hy by die konferensie gepraat het, het die spreker 'n lang pouse geneem voordat hy gepraat het.In die aangehaalde voorbeeld kwalifiseer die term "lank" die selfstandige naamwoord "pouse" en vervul dit die kenmerke van 'n byvoeglike naamwoord.
2. Om 'n groot afstand te wys.Dit is nog 'n lang pad om die dorp te bereik.Die geval wat sopas aangehaal is, dui aan dat die woord "lank" dien as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "weg" beskryf. Ons leer weet dat die byvoeglike naamwoord die aflegging van 'n groot afstand toon.
3. Om die tyd te wys wanneer ons 'n lang geheue het wat baie jare gelede gebeur het.Die span het die trofee gewen lank voor nog 'n toernooi begin het.Die sin wat hier aangebied word, toon dat die term "lank" as 'n kwalifiserende woord gebruik word. Dit beskryf "tyd" alhoewel dit nie voor die selfstandige naamwoord geplaas word nie.
4. Om 'n groot hoeveelheid van die een na die ander te meet.Die toeriste het by 'n lang, smal saal ingestap om by die tempel uit te kom.Hier word die term "lank" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "saal" beskryf. Deur die term leer ons die maatstaf van 'n bedrag ken.
5. Om te verwys na 'n lang boek, brief, verslag, ens wat baie bladsye het.Katrina het 'n lang brief aan my geskryf.Hier dui die verwysing na die term "lank" aan dat dit gebruik word as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "letter" beskryf.
6. Om te verwys na lang rokke, langbroeke, moue, ens wat ons arms of bene bedek.My dogter het 'n lang romp by die winkelsentrum gekoop.Die term "lang'' word as 'n byvoeglike naamwoord in die gegewe sin gebruik omdat dit die selfstandige naamwoord "rok" beskryf. Die byvoeglike naamwoord word as 'n attributiewe byvoeglike naamwoord gebruik.
7. Om te sê of te vra oor die hoeveelheid tyd wat iets duur.Ons het vir 'n piekniek gegaan wat omtrent 'n uur lange reis was.Hier word die term "lank" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "reis" beskryf. Dit gee ons ekstra inligting oor die selfstandige naamwoord.
Situasies van "lank" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord

Is "lank" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

"Lang'' is 'n byvoeglike naamwoord wat in 'n ander konteks kom. Byvoeglike naamwoorde word gedifferensieer op grond van hul aktiwiteite. Kom ons kyk of "lank" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is of nie.

Die term "lank" word beslis in ag geneem as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord wat dit voorafgaan, te wysig. As gevolg van die betekenis word die byvoeglike naamwoord "lank" in kontekste gebruik vir die beskrywing van tyd, afstand of lengte.

Kom ons kyk na die tabelformaat hieronder om die gebruik van "lank" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord baie goed te leer.

voorbeeldVerduideliking
1. Aangesien my huis ver van die huis af is, sal jy 'n taxi moet neem om hierheen te kom.Die term "lank" dien as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit net voor die selfstandige naamwoord "afstand" geplaas word en ons sy ekstra kwaliteit gee.
2. Ons benodig 'n goeie lang bad op warm somersdae.Die term "lank" word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik omdat dit net voor die selfstandige naamwoord "bad" geplaas word en ons sy bykomende inligting verskaf.
3. Soumen is die een wat lank daaroor dink om dit te bereken.Hier dien die term "lank" die tipe van 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit die selfstandige naamwoord "tyd" beskryf en vir ons ekstra inligting daaroor gee.
4. In die program moes ek lank wag om die sanger te sien.Die term "lank" word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik omdat dit die selfstandige naamwoord "tyd" beskryf.
5. Oupa het sy kop geknik en gevra hoe lank ek slaap.In hierdie sin tree die term "lank" op as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit gebruik word om 'n spesifieke selfstandige naamwoord "tyd" te karakteriseer. Byvoeglike naamwoorde hoef nie altyd voor 'n selfstandige naamwoord geplaas te word nie.
6. Hary was gereed vir 'n lang gesprek.Die term "lank" word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik omdat dit die selfstandige naamwoord "gesprek" beskryf en vir ons bykomende inligting daaroor gee.
7. Moupriya het haar lewe lank na langtermyndiens gekyk.Die term "lank" dien die tipe van 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit die selfstandige naamwoord "term" hier beskryf.
Voorbeelde en verduidelikings van "lank" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "lank" 'n selfstandige naamwoord?

Sommige woorde kan op verskillende plekke of situasies as meer as een deel van spraak optree. Hier sal ons uitvind of die term "lank" as 'n selfstandige naamwoord of nie.

Die term "lank" kan as 'n selfstandige naamwoord gebruik word om na afstand of tyd te verwys. Dit word ook as 'n selfstandige naamwoord gebruik in die vorms "lengte'' en 'verlang''. Beide hierdie vorme dui op abstrakte idees.

Kom ons kyk na die tabel om grondige kennis op te doen oor die gebruik van "lank" as 'n selfstandige naamwoord.

voorbeeldVerduideliking
1. Dit neem nie lank om daar te kom nie.In die gegewe sin word die selfstandige naamwoord "lank" gebruik om die meting van tyd te wys.
2. Die lengte van die heining het ons almal verras.Hier word die term "lengte" gebruik as 'n selfstandige naamwoord wat verwys na die maat van die heining wat ons almal verras het.
3. Dit was nie lank genoeg om my fout te besef nie.Hier word die term "lank" gebruik as 'n selfstandige naamwoord wat verwys na die maatstaf van tyd.
4. Ons het 'n begeerte om na 'n seereis te verlang.Hier word die term "verlange" gebruik as 'n selfstandige naamwoord wat verwys na 'n abstrakte idee waarna ons 'n sterk begeerte het.
5. Ons was verstom oor die lengte van die heining in die kasteel.Die term "lengte" word gebruik as 'n selfstandige naamwoord wat 'n idee aandui. Dit gee ons die maat van die tabel.
Voorbeelde en verduidelikings van "lank" as 'n selfstandige naamwoord

Is "lank" 'n werkwoord?

Enige woord wat na 'n handeling, synde of hê verwys, word 'n werkwoord genoem. Kom ons verduidelik sodat ons sal weet of die woord "lank" 'n is werkwoord of nie.

Die woord "lank" word beslis as 'n werkwoord toegepas omdat dit gebruik kan word om aksie oor te dra. Dit word as 'n oorganklike werkwoord gebruik om die betekenis daarvan uit te druk.

Wanneer is "lank" 'n werkwoord?

Die term "lank" word beslis as 'n werkwoord beskou wanneer dit in die funksie van aksie is. Dit word toegepas as 'n werkwoord in die volgende situasies-

  • Die term "lank" kan 'n werkwoord wees wanneer dit verwys na die neem van 'n lang posisie.
  • Die term "lank" kan 'n werkwoord wees wanneer dit gebruik word om te verwys na wag vir iets of iemand.
  • Die term "lank" is 'n werkwoord wanneer dit verwys na iets om na te streef.

Kom ons bestudeer die voorbeelde in die tabel hieronder waar die gebruik van die woord "lank" as 'n werkwoord bespreek word.

voorbeeldVerduideliking
1. Saikat verlang sedert sy tienerjare daarna om 'n held te wees.Die woord "lank" is nie hier 'n byvoeglike naamwoord nie, aangesien dit nie gebruik word om enige naamwoord te verander nie. Eerder word gebruik as 'n aksiewoord dws werkwoord.
2. Dit vries buite, en ons smag na warm sonskyn.Hier is die term "lank" toegepas as 'n werkwoord wat na 'n handeling verwys. Die werkwoord is in die teenwoordige tyd.
3. My ma smag daarna om my broer weer te sien.Die term "verlang" dien as 'n werkwoord omdat dit 'n sekere handeling dien. Die eenvoudige teenwoordige tyd word hier gebruik.
4. Dit is die opwinding van die film waarna Dipti heimlik smag.In die huidige konteks dui die term "lank" duidelik op die tipe optrede. Hier word die eenvoudige teenwoordige tydsvorm van die werkwoord toegepas.
5. Die egpaar het lank na vrede verlang omdat hulle hul seun verloor het.Ons sien in die aangehaalde voorbeeld dat die term “lank” as 'n werkwoord werk omdat dit 'n sekere handeling toon. Die werkwoordvorm is in die verlede onbepaalde tyd.
Voorbeelde en verduidelikings van "lank" as 'n werkwoord

Gevolgtrekking

Die artikel is die korrekte gebruik van "lank" as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord en werkwoord. Ons kan frases met hierdie term raam, dws so lank as wat, uiteindelik, 'n lang pad gaan, lank in die tand, op die lange duur, 'n lang skoot, lank om te sien, ensovoorts. Ons moet versigtig wees om die frases in die sinne te gebruik vir beter verwesenliking.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings