Is klein byvoeglike naamwoord of bywoord of bepaler? 5 Nuttige feite


Die woord "klein" beskryf iets wat baie klein is, vir 'n kort tydjie. Hier sal ons ondersoek of “klein” 'n byvoeglike naamwoord of bywoord, of bepaler is.

Die woord "min'' word beslis beskou as 'n byvoeglike naamwoord, 'n bywoord, en 'n bepaler gebaseer op sy verwysing in 'n sin. As 'n byvoeglike naamwoord verwys dit na die kwaliteit van 'n selfstandige naamwoord, as 'n bywoord verwys dit na die graad en as 'n bepaler verwys dit na die wysiging van 'n byvoeglike naamwoord en bywoord.

Kom ons verduidelik meer interessant met betrekking tot "min" as 'n byvoeglike naamwoord, 'n bywoord of 'n bepaler saam met 'n paar voorbeelde op 'n baie wonderlike manier.

Wanneer word "min" as 'n byvoeglike naamwoord beskou?

'n Byvoeglike naamwoord is 'n beskrywende woord wat die funksie van 'n wysiger van die selfstandige naamwoord en 'n voornaamwoord doen. Hier laat ons kyk wanneer dit as 'n byvoeglike naamwoord optree.

Die woord "klein" word beslis as 'n adjektief wanneer dit in 'n sin ingevoeg word om 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord te wysig of te beklemtoon.

Kom ons kyk na die tabel waar daar die situasies verskaf word wanneer ons die woord "klein" as 'n byvoeglike naamwoord kan gebruik.

SituasievoorbeeldVerduideliking
1. Die woord “klein” doen die funksie van 'n byvoeglike naamwoord wanneer ons na klein in grootte of getal moet verwys.My ma gebruik 'n pannetjie om melk te sit.In hierdie voorbeeld word die woord "klein" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik om na die klein grootte van die pan te verwys. Dit wysig die selfstandige naamwoord "pan'' hier.
2. Die woord “klein” kan as 'n byvoeglike naamwoord toegepas word wanneer ons dit op 'n positiewe manier gebruik om te verwys na klein mense of dinge waarvan ons hou.Die ou dametjie sorg vir die baba.Hier verwys die woord "klein" as 'n byvoeglike naamwoord op 'n positiewe manier na die dame. Sy word deur almal gehou vir haar diens.
3. Ons gebruik "klein" as 'n byvoeglike naamwoord wanneer ons na klein mense of dingetjies moet verwys in 'n negatiewe sin waarvan ons nie hou nie.Die bekrompe vroutjie het 'n vieslike brief aan my geskryf.Dit is die voorbeeld waar die woord “klein” as 'n byvoeglike naamwoord optree en na verwys
4. Die woord “klein” kan die funksie van 'n byvoeglike naamwoord speel wanneer ons dit gebruik om hoofsaaklik klein kinders aan te dui.Toe jy klein was, het jy gereeld met poppe gespeel.In hierdie sin werk die woord "klein" as 'n byvoeglike naamwoord en verwys na 'n klein kind.
5. Ons is in staat om die woord "klein" as 'n byvoeglike naamwoord toe te pas wanneer ons verwys na die tyd wat vir 'n kort tyd duur.Ek kan 'n rukkie wag vir die trein.Hier tree die woord “klein” op as 'n byvoeglike naamwoord wat na 'n kort tyd verwys.
6. Die woord 'klein'' kan die rol van 'n byvoeglike naamwoord speel wanneer ons na 'n kort afstand verwys.Ankita kan 'n entjie stap om by die skool uit te kom.In hierdie scenario verwys die woord "klein" as 'n byvoeglike naamwoord na 'n kort afstand.
7. Die woord “klein” kan as 'n byvoeglike naamwoord werk wanneer na minder belangrikheid verwys word.Ek stel min belang in hierdie saak.Hier doen die woord “klein” die funksie van 'n byvoeglike naamwoord en verwys na iets wat minder belangrik is.
8. Ons kan die woord “klein” as 'n byvoeglike naamwoord toepas wanneer ons op 'n humoristiese wyse na iets moet verwys.Die winkelier het 'n bietjie probleem om die klante te deel.Hier word gesien dat die woord "klein" as 'n byvoeglike naamwoord op 'n belaglike wyse na iets verwys.
Situasies en voorbeelde van "min" wat as 'n byvoeglike naamwoord beskou word

Is “min” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

'n Beskrywende byvoeglike naamwoord is een tipe byvoeglike naamwoord wat 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord kan beklemtoon. Nou sal ons ondersoek of die woord “klein” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Die woord “klein” word ongetwyfeld as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die betekenis van 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord kan verander en meer inligting oor 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord gee.

Wanneer is “klein” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Ons kan die woord “klein” as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit na die kwaliteit van iets of iemand verwys.

Kom ons kyk na die tabel hieronder om die voorbeelde te sien waar "klein" op 'n interessante manier as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik word.

voorbeeldVerduideliking
1. Ons kan nie albei punte bereik met hierdie klein inkomste nie.In hierdie sin word gevind dat die woord “klein” as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord optree. Dit beskryf die selfstandige naamwoord “inkomste”.
2. Die babatjie is baie mooi om na te kyk.Hier sien ons dat die woord "klein'' as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord die selfstandige naamwoord "baba'' beskryf.
3. Shila kan 'n bietjie dek met haar gewonde voet.In hierdie voorbeeld tree die woord "klein" op as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord en dit kwalifiseer die selfstandige naamwoord "manier",
4. Gee asseblief vir my 'n poppie vir my dogter.Hier kan ons vind dat die woord “klein” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is. Dit beskryf die selfstandige naamwoord “pop”.
5. Ek het 'n dogtertjie vir wie ek baie lief is.In hierdie sin werk die woord "klein" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord deur die selfstandige naamwoord "meisie" hier te beklemtoon.
Voorbeelde van "min" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is “klein” 'n bywoord?

'n Bywoord is deel van spraak wat 'n werkwoord, 'n byvoeglike naamwoord of 'n ander bywoord verander. Hier sal ons kyk of “klein” 'n bywoord is.

Die woord "klein" word beslis as 'n bywoord beskou aangesien dit 'n byvoeglike naamwoord, 'n werkwoord of 'n bywoord kan verander.

Wanneer is "klein" 'n bywoord?

Die woord "klein" word beslis as 'n bywoord beskou wanneer dit gebruik word om te verwys na iets wat klein van grootte is, 'n kort tydjie en 'n klein hoeveelheid van iets beskryf.

Kom ons kyk na die voorbeelde in die tabel om die gebruik van "klein" as 'n bywoord op 'n interessante manier beter te besef.

voorbeeldVerduideliking
1. Rahaman meneer is 'n min bekende persoon in die omgewing.In hierdie sin tree die woord “klein” op as 'n bywoord. Dit wysig die byvoeglike naamwoord "bekend" hier.
2. Ek praat 'n bietjie in die klas wanneer die onderwysers ons leer.Hier word gesien dat die woord "klein" gebruik is as 'n bywoord wat die werkwoord "praat'' wysig of kwalifiseer.
3. Ons het die vorige nag bietjie geslaap vir die luidspreker.In hierdie voorbeeld vind ons dat die woord "klein" as 'n bywoord klem plaas op die werkwoord "slaap".
4. My broer gaan baie min stadion toe.Hier doen die woord 'Min'' die funksie van 'n bywoord wat Die bywoord “Baie” hier wysig.
5. Gargi is die afgelope winterseisoen 'n bietjie deur die koue geraak.In hierdie sin word die woord "klein" gebruik as 'n bywoord wat die byvoeglike naamwoord "geaffekteerd" wysig.
Voorbeelde van "min" as 'n bywoord

Is “min” 'n bepaler?

In die Engelse taal is 'n bepaler 'n woord wat voor 'n selfstandige naamwoord geplaas word om dit in te voer. Kom ons ondersoek of die woord “klein” 'n bepaler is.

Die woord “klein” is ongetwyfeld beskou as 'n bepaal aangesien dit in 'n sin gebruik word om 'n selfstandige naamwoord in te voer en vir ons meer of bykomende inligting oor die selfstandige naamwoord kan verskaf.

Wanneer is "klein" 'n bepaler?

Die woord "klein" word beslis as 'n bepaler beskou wanneer dit voor 'n selfstandige naamwoord geplaas word om dit te wysig. "Klein" is 'n spesiale soort beskrywende woord wat saam met 'n selfstandige naamwoord gebruik word om dit minder ekstreem te maak.

Kom ons kyk na die tabel hieronder waar voorbeelde verskaf word oor die gebruik van "min" as 'n bepaler.

voorbeeldVerduideliking
1. Min vordering is deur die studente gemaak.In hierdie voorbeeld tree die woord "klein" op as 'n bepaler. Dit word gevolg deur 'n selfstandige naamwoord en dit beklemtoon die genoemde selfstandige naamwoord.
2. Ek het min geld om hierdie geskenk vir my vriend te koop.Dit is die voorbeeld waar die woord "klein" as 'n bepaler gebruik is. Dit word gevolg deur die selfstandige naamwoord “geld” en wysig dit.
3. Souvik het min tyd om die werk te doen.Hier doen die woord “klein” die funksie van 'n bepaler. Dit word gevolg deur die selfstandige naamwoord “tyd” en dit beklemtoon dit ook.
4. Daar is min water in die bottel oor.Hier sien ons dat die woord "klein" gebruik is as 'n bepaler wat gevolg word deur die selfstandige naamwoord "water" en beklemtoon die selfstandige naamwoord.
5. Ons het baie min belang in die vergadering.In hierdie voorbeeld word gesien dat die woord "klein" as 'n bepaler gebruik word. Dit word gevolg deur die selfstandige naamwoord “belangrikheid” en dit beklemtoon die genoemde selfstandige naamwoord.
Voorbeelde van "min" as 'n bepaler

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor die verduideliking van die gebruik van “min”. Dit word ook bespreek met voldoende voorbeelde en 'n gedetailleerde verduideliking van die verskillende dele van die spraak. Ons sal dit op die regte plekke kan gebruik wanneer ons dit ook al in enige sin moet invoeg.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings