Is lui byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord? 5 feite (wanneer en voorbeelde)


Indolent, onaktief en traag is sommige van die woorde wat die woord "lui" op die beste manier kan beskryf. Kom ons kyk of die woord "lui" 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord is.

Die woord "lui" behoort tot die groep byvoeglike naamwoorde in die Engelse taal. Die woord "lui" kan nie die rol van 'n bywoord of 'n selfstandige naamwoord vertolk nie. Die bywoordelike vorm van die woord "lui" is "lui", terwyl die naamwoordvorm van die woord "lui" "lui" is.

Nou sal ons 'n paar belangrike feite en verduidelikings leer wat verband hou met die gebruik van die woord "lui" as 'n byvoeglike naamwoord en die gebruik daarvan in twee ander vorme as 'n bywoord en 'n selfstandige naamwoord.

Wanneer is "lui" 'n byvoeglike naamwoord?

'n Byvoeglike naamwoord wysig nie net die eienskappe van 'n selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent nie, maar help ook om vergelykings tussen selfstandige naamwoorde te tref. Kom ons kyk wanneer ons "lui" as 'n byvoeglike naamwoord kan gebruik.

Die woord "lui" kan as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word wanneer ons die kwalitatiewe kenmerk van 'n selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent moet omlyn. Die woord "lui" dra die betekenis oor van onwillig of onwillig om moeite te doen. Die afbakenende kwaliteit bedoel met die byvoeglike naamwoord "lui" kan beide fisies en geestelik van aard wees.

Voorbeelde van "lui" as 'n byvoeglike naamwoord -

Nou gaan ons voorbeelde en verduidelikings ondergaan wat verband hou met die gebruik van die woord "lui" as 'n byvoeglike naamwoord.

voorbeeldAspek om te wysVerduideliking
1. Die boek is al klaar tot in die middel, maar Robin is te lui om die bladsye om te blaai.Omlyn van enkelvoud selfstandige naamwoordDie onwilligheid van die eiesoortige selfstandige naamwoord Robin om die bladsye om te blaai, is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "lui".
2. Die Engelse sillabus is half klaar maar Sandip en Pijush is te lui om dit betyds klaar te maak.Omlyn van meervoud selfstandige naamwoordDie onwilligheid van die meervoudsselfstandige naamwoorde Sandip en Pijush om die sillabus te voltooi, is aangetoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "lui".
3. Sandip neem altyd tyd om gereed te maak. Hy is selfs te lui om gereed te maak met die regte kleur das.Omlyn van enkelvoud voornaamwoordDie onwilligheid van die enkelvoud voornaamwoord hy om gereed te maak met die regte kleur das is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "lui". Hier is die voornaamwoord waarna hy verwys die selfstandige naamwoord Sandip.
4. Ons gaan almal 'n afskeidspartytjie vir Tanu gee, maar ons is te lui om die versierings te doen en het sommer die partytjie gedoen deur kerse dood te blaas en koek te eet.Omlyn van meervouds voornaamwoordGebrek aan entoesiasme vir die meervoudige voornaamwoord hulle om die versierings te doen, is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord “lui.
5. Ons kan die oulike hondjie as lui merk omdat dit te swak is om selfs te loop of speel.Omlyn van enkelvoud selfstandige naamwoordfraseDie bedagsaamheid van die enkelvoud selfstandige naamwoord, die oulike hondjie om mee te stap of te speel, is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "lui".
6. Ons moet daardie klein oulike hondjies in ons arms dra, want hulle is te klein om stabiel op hul voete te wees.Omlyn van meervoud selfstandige naamwoord fraseDie bedagsaamheid van die meervoudsnaamwoordfrase "klein oulike hondjies" om stabiel op hul voete te wees, is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "lui".
7. Jy is so lui soos ek oor die maak van 'n paar aanvullende notas uit die biblioteekboeke.Om die ooreenkoms te merkDie ooreenkoms tussen die spreker en die aangesprokene ten opsigte van minder belangstelling in die maak van sommige aanvullende aantekeninge uit die biblioteekboeke is aangetoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "lui".
8. Jy is luier as ek oor die maak van 'n paar aanvullende notas uit die biblioteekboeke.Om die vergelyking te wys’n Vergelyking tussen die spreker en die aangesprokene oor minder belangstelling in die maak van sommige aanvullende aantekeninge uit die biblioteekboeke is met behulp van die byvoeglike naamwoord “lui” getoon.
9. Jy is die luiste in die hele bondel van 1st jaar oor die maak van 'n paar aanvullende aantekeninge uit die biblioteekboeke.Om die meerderwaardigheid te wysDie meerderwaardigheid van die aangesprokene ten opsigte van onwilligheid om sommige aanvullende aantekeninge uit die biblioteekboeke te maak, is met behulp van die byvoeglike naamwoord “lui” aangetoon.
Voorbeelde van "lui" as 'n byvoeglike naamwoord

Is "lui" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Beskrywende byvoeglike naamwoorde word hoofsaaklik gebruik om enige kwalitatiewe kenmerk van enige selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent te beskryf. Kom ons kyk of die woord "lui" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is of nie.

Die byvoeglike naamwoord "lui" behoort tot die kategorie van beskrywende byvoeglike naamwoorde aangesien dit hoofsaaklik gebruik word om die fisiese traagheid of geestelike afsku van 'n selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent te beskryf. Dit beeld die betekenis uit van onwillig wees om te werk of te presteer.

Doel van die gebruik van die beskrywende adjektief is hieronder gegee saam met verwante voorbeelde en verduidelikings.

Aspek om te wysvoorbeeldVerduideliking
Die beskrywende byvoeglike naamwoord "lui" kan gebruik word om 'n persoon te beskryf wat die vermoë het om 'n diens te verrig, maar huiwerig is om dit te doen.Robin is so lui dat hy nie eers kombuis toe wil gaan om sy koppie tee te drink nie. In plaas daarvan vra hy sy pa om dieselfde te doen.Die byvoeglike naamwoord "lui" kan beslis as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die onwilligheid van Robin te beskryf, wat nie eers kombuis toe wil gaan om 'n koppie tee te drink nie, al het hy al die krag om te doen so.
Voorbeeld van "lui" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "lui" 'n selfstandige naamwoord?

Die woord "lui" verwys nie net na 'n persoon wat fisies lui is nie, maar ook na 'n verstandelik lui persoon. Kom ons kyk of die woord "lui" die rol van 'n selfstandige naamwoord kan speel of nie.

Ons kan nie die woord "lui" as 'n selfstandige naamwoord gebruik in dele van spraak nie, aangesien die naamwoordvorm van die woord "lui" "lui" is. Daar is 'n behoefte om die by te voeg agtervoegsel +heid na die stamvorm "lui" om die selfstandige naamwoordvorm "luiheid" te omraam.

Hier is 'n aspek van die naamwoord "luiheid" met verwante voorbeelde en verduidelikings.

Gebruik van die selfstandige naamwoord "luiheid"voorbeeldVerduideliking
onwilligheid om 'n taak te verrig.Ek glo nie in luiheid terwyl ek op die punt staan ​​om my amptelike plig betyds uit te voer nie.Die woord "luiheid" in hierdie voorbeeld kan beslis as 'n selfstandige naamwoord gemerk word, aangesien die selfstandige naamwoord "luiheid" die betekenis oordra dat die spreker 'n persoon is wat nie daarvan hou om lusteloosheid te toon wanneer hy amptelike werk betyds verrig nie.
Gebruik van die selfstandige naamwoord "luiheid"

Is "lui" 'n bywoord?

Meeste van die tyd word die byvoeging van sommige agtervoegsels by die stamwoord verpligtend om 'n bywoordelike vorm te skep. Kom ons kyk of die woord "lui" 'n bywoord of nie.

Ons kan nie die woord "lui" as 'n bywoord gebruik nie, want die woord "lui" is 'n byvoeglike naamwoord terwyl "lui" die bywoordelike vorm van die woord "lui" is. Daar is 'n besondere betekenis wat die woord "lui" dien in dele van die spraak as 'n bywoordelike vorm.

Nou sal ons die toepassing van die bywoordelike vorm "lui" leer saam met 'n verwante verduideliking.

Gebruik van die bywoordelike vorm "lui"voorbeeldVerduideliking
Op 'n trae manier of slap.Jy moet nie die groente lui sny nie aangesien ek haastig is om die kos vir die kinders gaar te maak.Ons kan die woord "lui" as 'n bywoord merk, aangesien dit gebruik word om die aktiwiteit van die sny van groente in die sin te verander.
Gebruik van die bywoordelike vorm "lui"

Afsluiting -

Ons kan kennis neem van sommige van die woorde wat ons kan gebruik om die betekenis van die woord “lui” te beskryf, soos; agterbly, komateus, ledig, loafing, stadig-bewegende, rugliggende, ens.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings