Is in plaas daarvan 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


In die Engelse taal word die woorde wat woorde, frases en klousules verbind, as voegwoorde beskou. Hier sal ons ondersoek hoe die woord 'in plaas daarvan' as voegwoord kan funksioneer.

Die woord ''plaas'' word as 'n voegwoord beskou. Meer spesifiek is dit bywoordelike voegwoord wat nie net as 'n voegwoord optree nie, maar ook die aksiewoord wysig, dws werkwoord, byvoeglike naamwoord of enige ander bywoord van die hoofsin.

Kom ons bespreek meer feite wat verband hou met 'in plaas daarvan'' as 'n voegwoord saam met wanneer, hoe dit optree, en 'n paar voorbeelde op 'n interessante manier.

Wanneer is 'in plaas daarvan' a konjunksie?

Dit is aan ons bekend dat, ten spyte van die bywoordelike voegwoord, die woord ''in plaas daarvan'' as voegwoord kan werk. Nou sal ons dit verduidelik.

Die woord ''in plaas daarvan'' is 'n samewerking wanneer dit twee klousules verbind en 'n enkele sin omraam. Dit stel die werking van die eerste klousule wanneer die funksie van die tweede klousule plaasvind.

Die voorbeelde wat ''in plaas daarvan'' as 'n voegwoord beskryf, word in die tabel gegee vir beter begrip.

voorbeeldVerduideliking
1. Die meisie glimlag vir my; in plaas daarvan draai sy haar gesig weg.In hierdie sin tree die woord ''in plaas daarvan'' op as voegwoord en verbind twee klousules om 'n enkele sin te raam.
2. My moeder bestraf my afsonderlik; in plaas daarvan leer sy my met sorg.Hier word gevind dat die woord ''in plaas daarvan'' twee afsonderlike sinne met mekaar verbind en 'n enkele sin maak.
Voorbeelde van "in plaas daarvan" as 'n voegwoord

Hoe is 'in plaas daarvan' 'n konjunktiewe bywoord?

Behalwe dat dit voegwoord is, word die woord 'in plaas daarvan' as 'n voegwoord beskou. Kom ons vind die rede uit waarom dit as 'n konjunktiewe bywoord werk.

Die woord ''in plaas daarvan'' is 'n byvoeglike bywoord omdat dit die werkwoord van die hoofsin verander en twee sinsdele met mekaar verbind. Die woorde wat klem lê op die werkwoord van die hoofsin en voeg bysin, word konjunktiewe bywoorde genoem.

Ex- Die prys van vleis is kosbaarder; vis is eerder goedkoper.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld tree die woord ''in plaas daarvan'' op as 'n voegwoord deur twee klousules met mekaar te verbind. Dit wysig die werkwoord van die hoofklousule "Die prys van vleis is kosbaarder".

Voorbeelde van ''in plaas daarvan'' as 'n voegwoord:

Ons het reeds die gebruik van die woord ''in plaas daarvan'' as 'n voegwoord leer ken. Kom ons sien die voorbeelde wat die woord 'in plaas daarvan'' as 'n voegwoord bevat'

Die volgende sinne wys hoe die woord ''in plaas daarvan' as 'n voegwoord gebruik word.

voorbeeldVerduideliking
1. Hulle speel nie graag hokkie nie; in plaas daarvan speel hulle graag krieket.Hier word die woord 'in plaas daarvan'' gebruik om die twee klousules te verbind en die werkwoord van die hoofoorsaak te verander.
2. Alex het nie die Tajmahal besoek nie; in plaas daarvan het hy die dieretuin besoek.In hierdie sin word ''in plaas daarvan'' gebruik om twee klousules te verbind en klem te lê op die werkwoord in die hoofsin.
3. Sy broer het nie boks geleer nie; in plaas daarvan het hy van die skietery geleer.In hierdie scenario sien ons dat 'in plaas daarvan'' as 'n voegwoord kan optree deur twee klousules saam te voeg.
4. Die onderwyser gee nie die studente huiswerk nie; in plaas daarvan gee hy in die klas klas.Hier dien die woord 'in plaas daarvan'' as voegwoord en maak 'n enkele sin deur twee klousules te verbind.
5. Die kolwer het nie stadig gekolf nie; in plaas daarvan slaan hy die bal hard.Hier word gevind dat die woord ''in plaas daarvan'' twee sinsdele en 'n enkele sin saamvoeg.
Voorbeelde van "in plaas daarvan" as 'n voegwoord

Wanneer word 'in plaas daarvan'' nie beskou as konjunksie?

Die woord ''in plaas daarvan'' kan as 'n voegwoord gebruik word. Laat ons nou ondersoek wanneer dit nie as samevoeging beskou word nie.

Die woord ''in plaas daarvan'' word nie as 'n voegwoord beskou as dit die rol van ander dele van spraak soos 'n bywoord en 'n voorsetsel speel nie. Dit hang af van die manier waarop ons dit in 'n sin gebruik.

(A) ''In plaas daarvan'' word as 'n bywoord gebruik.

Wanneer ons 'in plaas daarvan'' gebruik, beteken dit ''as 'n alternatief''. Dan wysig dit die aksiewerkwoord in die betrokke klousule.

Oud- Ankita het nie 'n groot boks gekoop nie. In plaas daarvan het sy 'n klein een gekoop.

Verduideliking- In hierdie sin tree die woord ''in plaas daarvan'' op as 'n bywoord en wysig die werkwoord ''gekoop''.

(B) ''In plaas daarvan'' kan as 'n voorsetsel gebruik word.

''In plaas daarvan kan'' in 'n sin ingevoeg word as 'n voorsetsel met die kombinasie van ''van''. Dan word dit ''in plaas van''.

Ex- Eshika het die nag deurgebring om videospeletjies te kyk in plaas van om te slaap.

Verduideliking- Hier sien ons dat die woord ''in plaas daarvan'' met die kombinasie van ''van'' as 'n voorsetsel optree. Dit maak 'n verhouding met die ander dele van die sin.

Voorbeelde van 'in plaas daarvan'' word nie as voegwoorde beskou nie.

Ons het geleer dat ons ''in plaas daarvan'' kan gebruik, behalwe as voegwoord.

Die volgende is voorbeelde waar die woord ''in plaas daarvan'' nie as voegwoorde funksioneer nie.

voorbeeldGebruik van 'in plaas daarvan'Verduideliking
1. Umasankar koop graag 'n woonstel in plaas van 'n bungalow.1. "In plaas daarvan" as 'n voorsetsel.Hier dien die woord ''in plaas daarvan'' met die kombinasie van ''van'' as 'n voorsetsel.
2. Sourav is nie Amerika toe nie. In plaas daarvan is hy na Engeland.2. "In plaas daarvan" as 'n bywoord.In hierdie sin word die woord ''in plaas daarvan'' as 'n bywoord gebruik en wysig die werkwoord 'gegaan''.
3. My suster studeer Engels in plaas van Geografie.3. "In plaas daarvan" as 'n voorsetsel.In hierdie voorbeeld kan die woord ''in plaas daarvan'' funksioneer as 'n voorsetsel wat voor 'n selfstandige naamwoord geplaas word. 
Voorbeelde van "in plaas daarvan" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking

Dit is die artikel waar daar 'n gedetailleerde bespreking is oor ''in plaas daarvan'' in samehang met interessante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings. Ons sal grondige kennis kry oor ''in plaas daarvan'' om as ander dele van spraak op te tree.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings