Is belangrike byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord? 3 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Die Engelse taal gebruik 'n wye verskeidenheid grammatikale strukture en terminologieë. Kom ons ondersoek hierdie spesifieke onderwerp in meer besonderhede met behulp van die woord "belangrik".

Die woord "belangrike” kan as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of werkwoord gebruik word, afhangende van die situasie, die woordkeuse, die vorm of waar dit in 'n sin kom.

Kom ons kyk nou nader na hierdie onderwerp deur 'n paar feite, konkrete voorbeeldsinne en verduidelikings te gebruik.

Wanneer is "belangrik" 'n byvoeglike naamwoord?

Daar is baie scenario's waarin 'n woord soos "belangrik" in baie verskillende grammatikale vorms gebruik word. Kom ons kyk na een van hulle.

"Belangrik" word beskou as 'n adjektief wanneer dit gebruik word op 'n manier dat dit 'n selfstandige naamwoord voorafgaan of as 'n kwalifiseerder vir een gebruik word en ook as 'n bepaler optree.

Voorbeeld: Dit is 'n belangrike stuk papier, so maak seker dat jy dit nie verloor nie.

Verduideliking: Die woord “belangrik” is as 'n beskrywer voor die selfstandige naamwoord 'stuk' geplaas. In hierdie geval beteken die gegewe byvoeglike naamwoord; iets wat van groot waarde en betekenis is. Hierdie betekenis kan min verskil van konteks tot konteks en ons sal 'n glimp daarvan in meer voorbeelde sien.

Is "belangrik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die adjektiefvorm het verskeie subtipes waaronder verskillende woorde geneig is om te funksioneer. Kom ons kyk na een van hulle.

"Belangrik" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die toestand van die selfstandige naamwoord beskryf wat dit voor kom of direk daarna verwys.

Voorbeeld: Dit sal een van die belangrikste besluite van jou lewe wees, so dink deeglik en lank en hard hieroor.

Verduideliking: In bogenoemde geskrewe stelling word die byvoeglike naamwoord “belangrik” gebruik om die selfstandige naamwoord 'besluite' te beskryf, wat dit dus 'n beskrywende byvoeglike naamwoord maak. Dit is omdat die term "belangrik" die leser verdere inligting gee oor die term 'besluite', wat dus as die kwalifiseerder daarvan optree en die naamwoorde se kwaliteit as 'n woord bepaal.

Wanneer is "belangrik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "belangrik" word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit help om uit te brei oor die toestand of kwaliteit van die selfstandige naamwoord wat dit bedoel is om te beskryf.

Kom ons ondersoek nou nog 'n paar gebruike van die beskrywing "belangrik" wat ook aan die kant bespreek is om 'n beter begrip hiervan te kry.

voorbeeldeverduidelikings
1. Daar is nie 'n meer belangrike situasie op hande as die een waarin ons nou is, so los asseblief alles anders en begin dinkskrum oor 'n paar idees.Die vergelykende vorm "belangriker" is gebruik om die selfstandige naamwoord 'situasie' te beskryf. Hierbo dui die hoof byvoeglike naamwoord aan dat 'n sekere situasie hoër waarde het as 'n ander.
2. Hy is die mees belangrike persoon by hierdie deel so maak seker dat al sy behoeftes vanaand versorg word.Die superlatiewe vorm “belangrikste” is gebruik om die selfstandige naamwoord 'persoon' te beskryf. In hierdie voorbeeld dui die byvoeglike naamwoord aan dat die selfstandige naamwoord wat beskryf word die meeste betekenis het binne die verhaal wat voorgehou is.
3. Ek stuur vir jou 'n paar e-pos belangrike inligting oor die opdrag so lees asseblief alles noukeurig deur.Die byvoeglike naamwoord "belangrik" word gebruik om die selfstandige naamwoord 'inligting' te beskryf, wat dit dus 'n beskrywende byvoeglike naamwoord maak. Die byvoeglike naamwoord hierbo, sinspeel simplisties op die waardevolle data wat met die betrokke persoon gedeel moet word.
4. Daar is geen taak nie meer belangrike as om ons huis nou skoon te maak.Die vergelykende vorm "belangriker" is as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord voor die selfstandige naamwoord 'taak' gebruik. Selfs al is die genoemde byvoeglike naamwoord nie direk voor die selfstandige naamwoord geplaas nie, word dit steeds gebruik met verwysing na die selfstandige naamwoord, dit wil sê, dit tree op as 'n kwalifiserende agent vir gegewe selfstandige naamwoord, en behou dus sy vorm as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord
5. Die finale konsep is die mees belangrike een so hou dit asseblief veilig in 'n pen-drive, want ons kan nie bekostig om dit te verloor nie.Die superlatiewe vorm "belangrikste" is as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord voor die selfstandige naamwoord 'een' gebruik. Hier oorkant beskryf die byvoeglike naamwoord die selfstandige naamwoorde 'finale' sowel as 'een'. Laasgenoemde selfstandige naamwoord is gebruik as 'n plaasvervanger vir eersgenoemde een, wat die byvoeglike naamwoord dus sy bepalende eienskappe na albei daardie terme laat uitbrei.
6. Verskoon my asseblief, want ek moet 'n belangrike oproep van my baas.In hierdie geskrewe verklaring is die term "belangrik" voor die selfstandige naamwoord 'roep' gebruik, wat dit dus 'n byvoeglike naamwoord maak. Weereens dui die byvoeglike term die hoë betekenis van die selfstandige naamwoord aan wat dit beskryf.  
7. Ek moet 'n belangrike ontmoet eers, so ek sal jou daarna by die koffiewinkel ontmoet.In hierdie gegewe voorbeeld is die term "belangrik" voor die selfstandige naamwoord 'vergadering' gebruik, wat dit dus 'n byvoeglike naamwoord maak. Een laaste keer het die byvoeglike naamwoord, getrou aan sy aard, die waarde van die selfstandige naamwoord aangedui.  
Voorbeelde van "belangrik" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "belangrik" 'n selfstandige naamwoord?

Die term "belangrik" funksioneer as 'n selfstandige naamwoord maar slegs onder 'n sekere vorm. Kom ons kyk na wat dit is.

"Belangrik" kan op sigself nie gebruik word as 'n selfstandige naamwoord maar dit kan as 'n selfstandige naamwoord in verskillende grammatikale vorm gebruik word, wat is; "belangrikheid".

Voorbeeld: Die belangrikheid van hierdie lesing is geweldig; daarom kan ek dit onder geen omstandighede mis nie.

Verduideliking: 'n Selfstandige naamwoord soos "belangrikheid" word gewoonlik as 'n abstrakte selfstandige naamwoord beskou aangesien dit uitbrei oor die betekenis van 'n ontasbare konsep.

Wanneer is "belangrik" 'n selfstandige naamwoord?

"Belangrikheid” word as 'n selfstandige naamwoord beskou en word as een behandel wanneer dit as 'n onderwerp of voorwerp van 'n sin gebruik word, soos die meeste selfstandige naamwoorde is.

Kom ons kyk na 'n paar ekstra voorbeelde van "belangrikheid" wat as 'n selfstandige naamwoord gebruik word, wat ook in die volgende kolom verduidelik is, aangesien dit 'n beter begrip hiervan bied.

voorbeeldeverduidelikings
1. Dit is van uiterste belang belangrikheid dat ons deur hierdie tyd van swaarkry kom ter wille van ons hele groep."Belangrikheid" is hier gebruik as die onderwerp van die gegewe sin wat dit outomaties 'n selfstandige naamwoord maak.
2. Die belangrikheid van hierdie boek het tot my deurgedring toe ek in 'n situasie was soortgelyk aan die een waardeur die protagonis gaan.In hierdie spesifieke geval is die woord "belangrikheid" as die voorwerp van die sin gebruik, wat dit 'n selfstandige naamwoord maak.
3. Die onderwyser het vir sy studente 'n lesing gegee oor die belangrikheid van onderwysDie selfstandige naamwoord "belangrikheid" dui op 'n idee eerder as 'n ding of voorwerp, wat dit 'n abstrakte selfstandige naamwoord maak, maar 'n selfstandige naamwoord.
4. Ons moet die belangrikheid van 'n situasie gebaseer op hoe druk die kwessie op hande blyk te wees.Die abstrakte selfstandige naamwoord "belangrikheid" hierbo is gebruik as 'n voorwerp van die geskrewe sin.
5. Die belangrikheid van hierdie kursus is in die brosjure verduidelik, so kyk net en laat weet ons as iemand enige vrae het.Die term "belangrikheid" in hierdie sin kan gesien word as 'n selfstandige naamwoord, spesifiek 'n ontelbare selfstandige naamwoord.
Voorbeelde van "belangrikheid" as 'n selfstandige naamwoord.

Gevolgtrekking

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat solank terme soos "belangrik" gepas gebruik word volgens watter grammatikale funksie 'n stelling vereis, dit heel moontlik as byvoeglike naamwoorde, selfstandige naamwoorde en selfs werkwoorde kan funksioneer.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings