Is As 'n voegwoord? 3 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Voegwoorde is hoofsaaklik verbindingswoorde. Hulle kan een deel van 'n sin na 'n ander. Nou sal ons die woord 'as' as 'n voegwoord verduidelik.

Die woord 'as dien as 'n samewerking in 'n sin. Dit kan twee verskillende kategorieë klousules in 'n sin verbind en maak 'n komplekse sin.

Kom ons kyk na die meer feite wat verband hou met 'is as 'n voegwoord?'.

Wanneer is 'as' 'n voegwoord?

'As' kan as 'n voegwoord dien. Nou, laat ons die feit ondersoek.

Die woord 'if' kan gebruik word om twee klousules saam te voeg en maak 'n enkele sin. Hier sal ons verduidelik wanneer ons dit as 'n voegwoord kan gebruik. Ons kan 'as' as 'n voegwoord in die volgende situasies gebruik.

Kyk na die tabel hieronder.

situasiesvoorbeeldeverduidelikings
1. Ons kan 'as' as 'n voegwoord in 'n voorwaardelike sin gebruik. Ek sal nie vandag skool toe gaan as die weer baie sleg is nie.In hierdie sin word die woord 'as' as 'n voegwoord gebruik om 'n voorwaardelike sin te raam.
2. Ons gebruik 'as' in 'n indirekte rede waar die antwoord ja of nee is.My pa het my gevra of ek die som sou doen.Hier word 'as' as 'n voegwoord gebruik om 'n indirekte toespraak te maak.
3.'As' word in 'n beleefde gesprek gebruik.As jy my die pad kan wys sal ek gelukkig wees.In die voorbeeld is die woord 'as' gebruik om beleefdheid te toon.
4. Ons gebruik 'as' om 'n bysin in te voer.As dit reën sal ek nie vandag skool toe gaan nie.Hier tree 'as' op as voegwoord en lei die bysin 'as dit reën' in.
5. Ons gebruik 'as' om iemand beleefd te vra om iets te doen.Ek wonder of jy vriendelik genoeg is om 'n liedjie te sing, asseblief.In hierdie voorbeeld word 'as' gebruik as 'n voegwoord om beleefd te vra.
Voorbeelde van 'as' wanneer as 'n voegwoord

Waarom is 'as' 'n ondergeskikte voegwoord?

Ondergeskikte voegwoord raam 'n komplekse sin deur twee teenoorgestelde klousules te verbind. Kom ons kyk of die woord 'as' 'n ondergeskikte voegwoord is.

Die woord 'as' is 'n ondergeskikte voegwoord aangesien dit die hoofsin en 'n afhanklike klousule verbind om 'n komplekse sin te maak. Kom ons kyk hoekom 'as' as ondergeskikte voegwoord gebruik word.

Kyk na die redes in die tabel hieronder.

situasiesvoorbeeldeverduidelikings
1. Die woord 'as' kan by die hoofklousule en 'n subklousule aansluit.Oishiki kan op die verhoog dans as haar ma daar teenwoordig bly.In hierdie sin sluit die woord 'as' aan by die hoofklousule 'Oishiki kan dans' en die subklousule 'haar ma bly daar teenwoordig.
2. Ons gebruik die woord 'as' aan die begin van 'n subklousule.Jy sal goed vaar as jy baie studeer.Hier word die woord 'as' as 'n bysin aan die begin van 'n subklousule gebruik.
Voorbeelde van 'as' as 'n ondergeskikte voegwoord

Voorbeelde van 'as' as ondergeskikte voegwoorde:

Kyk na die sinne waarin 'as' gebruik word om die funksie daarvan as 'n ondergeskikte voegwoord aan te toon.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die studente word gevra om die skoolhoof te kontak indien hulle enige inligting verlangIn hierdie sin tree die woord 'as' op as ondergeskikte voegwoord omdat dit twee verskillende klousules verbind en 'n komplekse sin omraam.
2. Moet asseblief nie uitgaan as dit op katte en honde reën nie.Hier word 'as' gebruik, sluit aan by die hoofklousule 'moet asseblief nie uitgaan nie en 'n subklousule 'as dit katte en honde reën om 'n komplekse sin te maak
3. Gargi het nie geweet of haar pa gisteraand teruggekeer het huis toe nie.Hier word gevind dat die woord 'as' in ondergeskikte samevoeging werk deur twee verskillende klousules te verbind.
4. Hulle sou die werk gekry het as hulle die vereiste kwalifikasie gehad het.In hierdie voorbeeld sien ons die 'as' verbind twee verskillende klousules om 'n enkele komplekse sin te vorm.
5. Daniel kon die wedstryd kyk as hy gister vry was.Hier tree die woord 'as' op as 'n bysin omdat dit aan die begin van 'n subklousule gebruik word en dit 'n komplekse sin omraam.
Voorbeelde van 'as' wat as ondergeskikte voegwoorde beskou word

Gevolgtrekking

Die artikel sal ons beslis genoeg kennis gee oor die regte gebruik van die woord 'as'. Ons kan dit baie goed gebruik terwyl ons enige sin konstrueer.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings