Is hoe 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Voegwoorde is woorde wat as verbindings- of skakelwoorde gebruik word. Ons gebruik hulle om gedagtes, idees of aksies te koppel. Die woord 'hoe' dien as 'n voegwoord. Laat ons dit leer ken.

Die woord 'hoe' is 'n voegwoord omdat dit in 'n sin gebruik kan word om verskillende idees saam te voeg om 'n enkele sin te raam. Ons kan dit as 'n voegwoord gebruik om twee verskillende idees saam te voeg. 

Oud-Robindranath het geweet hoe hy die legkaart sou oplos.

Verduideliking- In hierdie sin word die woord 'hoe' as 'n voegwoord gebruik deur twee verskillende idees saam te voeg en 'n enkele sin te raam.

Kom ons bespreek meer feite wat daarmee verband hou.

Wanneer is 'hoe' 'n voegwoord?

Die woord 'hoe' is 'n koppelaar. Hier sal ons verduidelik wanneer dit 'n voegwoord is. 

Ons verwys na die metode om iets te doen met die woord 'hoe'. Dit kan 'n voegwoord wees wanneer ons afstand en graad noem. Dit word ook 'n voegwoord genoem wanneer dit twee klousules verbind om 'n enkele sin te maak.

Ex- My pa laat my toe om my lewe te lei soos ek wil lei.

Verduideliking- In hierdie sin word die twee klousules saamgevoeg om 'n enkele sin te maak.

Waarom is 'hoe' 'n ondergeskikte voegwoord?

Hier sal ons ondersoek hoe die woord 'hoe' 'n ondergeskikte voegwoord is.

'n Ondergeskikte voegwoord is 'n woord wat twee teenoorgestelde klousules verbind - een is die hoofsin en die ander is 'n afhanklike klousule. Deur die woord 'hoe' kry ons die idee van 'n insiggewende waarde van die klousule.

Ons leer ook die hoofgedagte van die sin ken. Dit gee ons ook die oorsaak en gevolg verhouding van die idee.

Ex- Deepanjan het nie geweet hoe hy die som kon maak nie.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld sluit die woord 'hoe' by die teenoorgestelde klousules aan. Ons het die idee van oorsaak sin daardeur.

Voorbeelde van 'hoe' as ondergeskikte voegwoord:

Die volgende voorbeelde wys hoe die woord 'hoe' as ondergeskikte voegwoord gebruik word.

Kyk na die tabel hieronder.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
1.Die besoekers wonder hoe hulle die plek gaan besoek.Dit is die voorbeeld waar die woord 'hoe' as 'n ondergeskikte voegwoord gebruik word. 
2.Weet jy hoe om 'n vlieër te maak?Hier word gesien dat die woord 'hoe' twee teenoorgestelde klousules aansluit.
3.Tania weet nie hoe om 'n brief te skryf nie.In hierdie sin sien ons dat 'hoe' twee teenoorgestelde klousules verbind en 'n komplekse sin maak.
4.Sarmistha het my gevra hoe oud ek oud is.Die voorbeeld toon dat die woord 'hoe' die hoofsin en die subklousule verbind.
5.Die weervoorspelling voorspel hoeveel erger dit gaan wees.Hier is die woord 'hoe' gebruik om die hoofsin en 'n afhanklike bysin te verbind en maak 'n komplekse sin.
Voorbeelde van 'hoe' as ondergeskikte voegwoord

Wanneer word 'hoe' nie as voegwoord beskou nie?

Die woord 'hoe' word as 'n voegwoord gebruik. Maar soms word dit nie as 'n voegwoord gebruik nie. Kom ons ondersoek dit.

Ons het reeds geweet dat 'hoe' as 'n voegwoord gebruik word. Die woord 'hoe' word ook as 'n bywoord, as 'n byvoeglike naamwoord en selfs as 'n selfstandige naamwoord gebruik. Die volgende situasies wys hoe 'hoe' as ander dele van spraak gebruik word.

Kyk na die tabel hieronder.

Reeksnommersituasiesvoorbeeldeverduidelikings
1.As 'n byvoeglike naamwoordHoe gaan dit met jou pa?Hier word die woord 'hoe' as 'n byvoeglike naamwoord gebruik. Dit wysig die selfstandige naamwoord 'vader'.
2.As 'n selfstandige naamwoordHoe los jy hierdie probleem op?Hier word 'hoe' gebruik om die werkwoord 'op te los' te verander en tree op as 'n bywoord. Dit wys die manier.
3.As bywoordDie skoolhoof ken die saak in sy hoekom en hoe.In hierdie sin verteenwoordig 'hoe' die saak en dit verwys na 'n selfstandige naamwoord.
Voorbeelde van 'hoe' wat nie as voegwoord beskou word nie

Voorbeelde van 'hoe' wat nie as voegwoorde beskou word nie:

Die woord 'hoe' kan in sinne as 'n selfstandige naamwoord, as 'n byvoeglike naamwoord en as 'n bywoord gebruik word. Die volgende voorbeelde dui op die gebruik van die woord 'hoe' in ander dele van spraak behalwe 'n voegwoord.

Kyk na die tabel hieronder.

Reeksnommervoorbeelde verduidelikings
1.Hoe lank is die afstand van Delhi na Chennai?Hier word die woord 'ho' as 'n bywoord gebruik. Dit wysig die byvoeglike naamwoord 'lank'.
2.Die studente word gevra om te sê oor die hoekoms en hoes van die oplossings.In hierdie sin word die woord 'hoe' as 'n selfstandige naamwoord gebruik. Dit verwys hier na die selfstandige naamwoord 'oplossings'.
3.Hoe het die man gesterf?Hier word die woord 'hoe' as 'n bywoord gebruik. Dit wysig die werkwoord 'sterf'.
Voorbeelde van 'hoe' wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking

Hierdie artikel is 'n gedetailleerde verduideliking van die gebruik van die woord 'hoe' as 'n voegwoord. Dit handel ook oor die verduideliking van 'hoe' as ander dele van spraak gebruik word. Ons sal die regte gebruik van die woord 'hoe' in verskillende dele van spraak leer.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings