Is dit dus 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


In Engelse grammatika val die verbindings- of koppelwoorde in die kategorie van voegwoorde. Hier sal ons verduidelik of die woord "dus" 'n voegwoord is.

Die woord "vandaar'' word beskou as 'n voegwoord op grond van die samevoeging van twee klousules en daardeur 'n enkele sin maak. Dit is van nature a oorgangsbywoord. Dit word die meeste gebruik om "om hierdie rede" te beteken. 

Kom ons verduidelik 'n paar interessante feite saam met wanneer, hoe en 'n paar voorbeelde op 'n interessante manier.

Wanneer word "vandaar" oorweeg as 'n konjunksie?

Ons kan die woord “dus” as 'n voegwoord op 'n sekere manier gebruik. Kom ons ondersoek wanneer dit as samevoeging beskou word.

Die woord "dus" word beskou as 'n samewerking wanneer dit twee klousules of sinne met mekaar verbind en help om komplekse sinne te raam. Dit val in die kategorie van a sekondêre ondergeskikte voegwoord. Dit bring dikwels oorsaak en gevolg verhouding.

Ex- Die bediener van hierdie fase is af, dus is die elektriese toevoer nie op die regte manier nie.

Verduideliking- In hierdie sin het die woord "dus" die funksie van voegwoord deur twee verskillende klousules te verbind.

Hoe is “dus” 'n voegwoord bywoord?

'n Konjunktiewe bywoord is 'n bywoord wat die funksie van 'n voegwoord doen. Hier sal ons verduidelik hoe die woord "dus" 'n voegwoord bywoord is.

Die woord "dus" word beskou as 'n byvoeglike bywoord op so 'n wyse dat dit twee onafhanklike sinsdele in een sin verbind. Dit word voorafgegaan deur 'n kommapunt (;) en gevolg deur 'n komma (,).

Voorbeelde van "vandaar" as 'n voegwoord bywoord:

Ons is altyd in staat om "vandaar" as 'n konjunktiewe bywoord te gebruik. Hier sal ons voorbeelde verskaf van "vandaar" as 'n konjunktiewe bywoord.

Kom ons kyk na die tabel waar die voorbeelde van "vandaar" as 'n konjunktiewe bywoord op 'n interessante manier gegee word.

voorbeeldVerduideliking
1. Ons kry alreeds koud; dit is dus nie nodig om die AC aan te skakel nie.In hierdie sin word die twee hoofklousules "ons voel al koud'' en "daar is nie om die AC aan te skakel'' verbind met "dus''. Dit dien dus as 'n konjunktiewe bywoord.
2. Die weer is helder en blink vandag; dus sal die wedstryd betyds begin word.Hier word gevind dat die woord "daarom" as 'n konjunktiewe bywoord werk. Die hoofdoel daarvan is om twee klousules in verband te bring en ons vind 'n oorsaak-en-gevolg-verwantskap.
3. Sougata is my beste vriend; daarom kan ek op hom staatmaak.In hierdie voorbeeld word die woord "daarom" gebruik as 'n konjunktiewe bywoord wat die werkwoord van die vorige sin wysig wat 'n oorsaak en gevolg-verwantskap toon.
4. Gargi was laat vir skool; daarom is sy deur die onderwyser bestraf.Hier sien ons dat die woord "dus" as 'n konjunktiewe bywoord optree. Dit vestig 'n verband tussen die twee sinne.
5. Die bus is stampvol; daarom kan ons nie daarin kom nie.In hierdie voorbeeld word gevind dat die woord "dus" die funksie van 'n konjunktiewe bywoord doen wat 'n verband tussen die twee sinne maak wat die oorsaak-engevolg-verwantskap na vore bring.
Voorbeelde van "dus" as 'n konjunktiewe bywoord

Wanneer word “dus” nie as voegwoord beskou nie?

Ons kan die woord "vandaar" as 'n voegwoord gebruik om twee sinne te verbind. Hier sal ons ondersoek wanneer dit nie as 'n voegwoord beskou word nie.

  • Die woord "dus" word nie as 'n voegwoord beskou as dit in 'n sin gebruik word om die werkwoord van die vorige sin te wysig nie.
  • Die woord "dus" kan gebruik word as 'n bywoord, 'n byvoeglike naamwoord, 'n selfstandige naamwoord of ander bywoorde in 'n sin.

Kom ons kyk na die tabel waar die voorbeelde die gebruik van "dus" as ander dele van spraak eerder as as voegwoord toon.

voorbeeldGebruik van "vandaar" as deel van spraakVerduideliking
1. My privaat onderwyser het na 'n piekniek gegaan; daarom kan ek vandag verlof kry.As 'n konjunktiewe bywoordIn hierdie voorbeeld doen die woord “daarom” die funksie van 'n konjunktiewe bywoord. Dit verbind twee sinne en toon 'n oorsaak-en-gevolg verhouding.
2. Bibek is na sy oom aan moederskant se huis en daarom het hy die partytjie gemis.As bywoordHier word die woord "dus" gebruik as 'n bywoord wat die werkwoord van die vorige sin wysig.
3. Jy word opdrag gegee om van hier af te gaan.As 'n selfstandige naamwoordIn hierdie sin tree die woord "dus" op as 'n selfstandige naamwoord wat na 'n plek verwys.
Voorbeelde van "dus" wanneer dit nie as 'n voegwoord beskou word nie

Voorbeelde van "dus" wat nie as voegwoorde beskou word nie:

Die woord "dus" is 'n konjunktiewe bywoord. Dit toon oor die algemeen die betekenis "daarom". Kom ons kyk hoe dit nie as samevoeging beskou word nie.

Kom ons volg die tabel waar die voorbeelde van "dus" wat nie as voegwoorde beskou word nie, op 'n wonderlike manier gegee word.

voorbeeldVerduideliking
1. Ek speel fluit; daarom geniet ek die partytjie.In hierdie sin werk die woord "dus'' as 'n konjunktiewe bywoord en toon 'n verwantskap met die voorafgaande werkwoord in die sin wat dit volg.
2. Ritam is ongesteld; daarom neem hy verlof van die skool af.Hier is die woord 'dus'' 'n konjunktiewe bywoord en stel 'n verband tussen die werkwoord en die sin wat daarop volg.
3. Sanjib het eerste in die klas gestaan; daarom is hy 'n mooi beloning deur sy ouers gegee.In hierdie voorbeeld vind ons dat die woord "dus" as 'n konjunktiewe bywoord gebruik word. Dit stel 'n verband tussen die werkwoord en die sin.
Voorbeelde van "dus" wat nie as voegwoorde beskou word nie

 Gevolgtrekking

Die artikel handel oor die funksie van “dus” as 'n voegwoord, as 'n bywoord en as 'n voegwoord. Dit sal beslis vir ons nuttig wees terwyl ons sinne raam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings