Is nuttige byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord? 5 Volledige feite


Die woord "nuttig" dra hoofsaaklik die betekenis oor om die vermoë tot goeie ontwikkeling te toon. Kom ons kyk of die woord "hulpvaardig" 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord is.

Die woord "helpful" kom onder die kategorie van 'n byvoeglike naamwoord in Engelse spraakdele. Ons kan nie "behulpsaam" as 'n selfstandige naamwoord of 'n bywoord gebruik nie, aangesien die selfstandige naamwoordvorm van die woord "behulpsaam" "behulpsaam" is en die bywoordevorm "behulpsaam" is.

 Kom ons kyk na belangrike gebruike van verskeie vorme van "nuttig" as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord en bywoord.

Wanneer is "nuttig" 'n byvoeglike naamwoord?

'n Persoon, plek, ding of idees wat entiteite genoem word, kan met 'n byvoeglike naamwoord gewysig word. Kom ons kyk wanneer die woord "nuttig" 'n adjektief.

Die woord "behulpsaam" word 'n byvoeglike naamwoord wanneer ons 'n selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord ekwivalent beskryf met betekenisse soos "produktief, voordelig, noodsaaklik, ens. Ons moet nie die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" in 'n negatiewe sin gebruik nie, alhoewel ons dieselfde kan gebruik in 'n spottende toon.

Voorbeelde van "nuttig" as 'n byvoeglike naamwoord -

Nou sal ons die verskillende rolle van die woord "hulpvaardig" as 'n byvoeglike naamwoord in die vorm van voorbeelde leer.

voorbeeldAspek om te wysVerduideliking
1. Almal erken dat my pa, Robin, baie behulpsaam is aangesien hy altyd teenwoordig is en ander nodig het.Omlyn van enkelvoud selfstandige naamwoordDie byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om 'n enkelvoudige selfstandige naamwoord, Robin, te beskryf, terwyl dit die betekenis in nood uitbeeld.
2. Almal erken dat my ouers baie behulpsaam is aangesien hulle altyd teenwoordig is en ander nodig het.Omlyn van meervoud selfstandige naamwoordDie byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om meervoudsselfstandige naamwoorde te beskryf terwyl dit die betekenis in nood uitbeeld.
3. Almal in die samelewing is lief vir my pa aangesien hy vir almal in die samelewing behulpsaam is.Omlyn van enkelvoud voornaamwoordDie byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om enkelvoudige voornaamwoorde te beskryf terwyl dit die betekenis simpatiek uitbeeld.
4. Almal in die samelewing is lief vir my ouers aangesien hulle vir almal in die samelewing behulpsaam is.Omlyn van meervouds voornaamwoordDie byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die meervoudsvoornaamwoorde te beskryf terwyl dit die betekenis van simpatiek uitbeeld.
5. Almal in die samelewing is lief vir my bejaarde pa, want hy is behulpsaam vir almal in die samelewing.Omlyn van enkelvoud selfstandige naamwoordfraseDie enkelvoud selfstandige naamwoord frase oue vader is gewysig met die hulp van die byvoeglike naamwoord "behulpsaam."
6. Almal in die samelewing is lief vir my bejaarde ouers, want hulle is nuttig vir almal in die samelewing.Omlyn van meervoud selfstandige naamwoord fraseDie meervoud selfstandige naamwoord frase bejaarde ouers is gewysig met behulp van die byvoeglike naamwoord "behulpsaam."
7. Jy kan blindelings op my ouers staatmaak, want my pa is so behulpsaam soos my ma.Om die ooreenkoms te merkDie ooreenkoms tussen die vader en moeder van die spreker is aangetoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" in terme van simpatieke aard.
8. My vriend Sandip is meer nuttig vir my familie as my vriend Pijush.Om die vergelyking te wysDie vergelyking tussen die twee vriende van die spreker is getoon aan die hand van die byvoeglike naamwoord "behulpsaam."
9. Alhoewel ek baie vriende het, is my vriend Sandip die nuttigste in my vriendegroep.Om die meerderwaardigheid te wysDie meerderwaardigheid van die spreker se vriend Sandip is getoon met die hulp van die byvoeglike naamwoord "behulpsaam."
Voorbeelde van "behulpsaam" as 'n byvoeglike naamwoord

Is "nuttig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die woord "behulpsaam" dui altyd 'n positiewe eienskap van 'n selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent aan. Kom ons kyk of die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is of nie.

Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" kom onder die kategorie van beskrywende byvoeglike naamwoord in dele van spraak. Dit dui hoofsaaklik die betekenis aan op 'n ondersteunende wyse of op 'n samewerkende wyse.

Voorbeelde van "nuttig" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord -

Nou sal ons 'n paar voorbeelde leer wat met die byvoeglike naamwoord "nuttig" geraam is. Verwante verduidelikings word ook hierby gegee.

voorbeeldVerduideliking
1. Pijush is so behulpsaam dat hy teenwoordig is vir elke persoon in ons samelewing.Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die betekenis simpatiek uit te beeld, wat na die eienaam Pijush verwys.
2. Ek probeer altyd om my ma in die kombuis behulpsaam te wees, maar ek skep uiteindelik 'n gemors in die kombuis.Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die betekenis van "probeer produktief te wees" uit te beeld. Hier is die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" op 'n spottende toon deur die spreker gebruik.
3. 'n Mens moet vir ander behulpsaam wees, aangesien ons self nie sonder die hulp van ander kan lewe nie.Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die wesenlike betekenis uit te beeld, wat nie na enige enkele persoon verwys nie, maar almal van ons.
4. Ons kan die oom van ons langsaan vra om die aflewering af te haal aangesien hy baie behulpsaam is.Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die betekenis gunstig uit te beeld, wat na ons almal verwys.
5. Mina en Renu stry met mekaar. Nou het ons hul hulpvaardige ma nodig om hulle te keer.Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die betekenis van "belangrik" uit te beeld, wat na die eiename Mina en Renu verwys.
6. Ons benodig 'n nuttige gids om onsself te lei om ons eerste droomprojek te verwesenlik.Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die betekenis van simpatiek uit te beeld, wat na ons almal verwys.
7. Ons weet almal dat Sandip behulpsaam is van sy kinderdae af, aangesien hy sy ma gehelp het toe hy in die derde graad was.Die byvoeglike naamwoord "behulpsaam" word gebruik om die betekenis konstruktief uit te beeld, wat na die eienaam Sandip verwys.
Voorbeelde van "behulpsaam" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "nuttig" 'n selfstandige naamwoord?

Die woord "behulpsaam" beteken 'n kwaliteit of status wat ondersteunend of simpatiek is. Kom ons kyk of die woord "hulpvaardig" 'n selfstandige naamwoord is of nie.

Die woord "behulpsaam" kan nie as 'n selfstandige naamwoord in woordsoorte gebruik word nie. As ons die woord “behulpsaam” as 'n selfstandige naamwoord wil gebruik, dan moet ons die agtervoegsel 'ness' by die woord voeg en die woord "behulpsaam" raam as die selfstandige naamwoord van die woord "behulpsaam".

Wanneer "behulpsaamheid" 'n selfstandige naamwoord is?

Ons weet reeds dat die woord "behulpsaamheid" 'n selfstandige naamwoord is en nie die woord "behulpsaam" nie. Kom ons kyk wanneer die woord "hulpvaardig" 'n selfstandige naamwoord is.

Ons kan die woord "behulpsaamheid" as 'n selfstandige naamwoord gebruik wanneer ons daarna verwys as 'n naamgewende entiteit van 'n kwaliteit. Die kwaliteit waarna die selfstandige naamwoord "hulpsaamheid" verwys, beteken 'n geaardheid wat altyd gretig is om ander wat in nood is te ondersteun of saam te werk.

Watter tipe selfstandige naamwoord is "behulpsaamheid"?

Die selfstandige naamwoord "behulpsaamheid" gaan alles oor 'n kwaliteit en nie 'n toestand nie. Kom ons kyk na die tipe selfstandige naamwoord waartoe die woord "behulpsaamheid" behoort.

Die selfstandige naamwoord "behulpsaamheid" behoort tot die groep "abstrakte selfstandige naamwoorde" onder die soorte selfstandige naamwoorde. Die woord "behulpsaamheid" as 'n selfstandige naamwoord verwys hoofsaaklik na 'n spesifieke eienskap wat alles oor bruikbaarheid of gerieflike aard gaan.

Voorbeelde van "behulpsaamheid" as 'n selfstandige naamwoord -

Nou sal ons deur voorbeelde en verduidelikings gaan wat met die selfstandige naamwoord hulpvaardigheid geraam is.

voorbeeldVerduideliking
1. Ons moet kinders leer om die hulpvaardigheid binne hulle te ontwikkel om goeie landsburgers te wees.Die selfstandige naamwoord "behulpsaamheid" word gebruik om die ondersteunende aard wat ons by kinders moet bevorder, aan te dui.
2. Ons het ware hulpvaardigheid gevind onder plaaslike winkeliers tydens 'n pandemie situasie.Die selfstandige naamwoord "behulpsaamheid" word gebruik om die samewerkende aard wat ons by die plaaslike winkeliers gesien het, te merk.
3. Ek het eienskappe soos edelmoedigheid, geluk en hulpvaardigheid by al my drie niggies gesien.Die selfstandige naamwoord "behulpsaamheid" word gebruik om die goeie eienskap wat die spreker in sy niggies gevind het, te merk.
4. Behulpsaamheid onder troeteldierhonde is iets kosbaars wat ons as 'n bate moet spaar.Die selfstandige naamwoord "behulpsaamheid" word gebruik om die getroue eienskap wat ons maklik by troeteldierhonde kan vind, te merk.
5. Die hulpvaardigheid van toergidse in Indië beïndruk altyd buitelanders wat Indië oor en oor besoek.Die selfstandige naamwoord "behulpsaamheid" word gebruik om die ondersteunende kwaliteit te merk wat die toergidse van Indië aan buitelanders wys.
Voorbeelde van "behulpsaamheid" as 'n selfstandige naamwoord

Is "nuttig" 'n bywoord?

Die byvoeging van voor- en agtervoegsels is algemeen in Engelse woorde om hulle van vorm te laat verander. Kom ons kyk of die woord "hulpvaardig" 'n bywoord is of nie.

Die woord "hulpvaardig" kan nie as 'n bywoord gebruik word nie, aangesien die bywoordelike vorm van die woord "behulpsaam" "hulpsaam" is. Die bywoordelike vorm "helpvol" beeld die betekenis op 'n nuttige wyse uit.

Wanneer "behulpsaam" 'n bywoord is?

Die betekenis van 'n byvoeglike naamwoord en 'n bywoordelike vorm van dieselfde woord word verbind. Kom ons leer wanneer ons "hulpvaardig" as 'n bywoord kan gebruik.

Ons kan die bywoord "behulpsaam" gebruik wanneer ons betekenis op 'n nuttige manier moet byvoeg. Ons kan die onderskeie betekenis by 'n handeling of aktiwiteit voeg om die woord "behulpsaam" as 'n bywoord te merk.

Watter tipe bywoord is "helpvol"?

Bywoorde van frekwensie en bywoorde van graad is voorbeelde van sommige soorte bywoorde. Kom ons kyk na die kategorie van die bywoord "behulpsaam."

Die bywoord "helpfully" behoort tot die groep bywoorde van manier in die Engelse taal. Pragtig, netjies en vriendelik is 'n paar ander voorbeelde van bywoorde van manier.

Voorbeelde van die bywoord "behulpsaam" -

Nou sal ons deur 'n paar voorbeelde gaan wat met die bywoord "behulpsaam" geraam is.

voorbeeldVerduideliking
1. Ek het hulpvaardig probeer, maar hy het dit andersom gevat.Die bywoord "behulpsaam" word gebruik om die aksie "probeer" te wysig om die betekenis "op 'n ondersteunende manier" uit te beeld.
2. Die vrou kook daagliks hulpvaardig vir al die weeskinders sonder enige vergoeding.Die bywoord "behulpsaam" word gebruik om die aksie "kook" te verander om die betekenis "op 'n vriendelike manier" uit te beeld.
3. Die kat trek hulpvaardig die ander katjies om na 'n veilige plek te gaan.Die bywoord "hulpsaam" word gebruik om die aksie "trek" te verander om die betekenis "op 'n samewerkende manier" uit te beeld.
4. Die junior moet dankbaar wees aangesien die bestuurder die probleem van die junior rekenmeester behulpsaam oplos.Die bywoord "hulpsaam" word gebruik om die aksie "oplos" te verander om die betekenis "op 'n sorgsame wyse" uit te beeld.
5. Die man op die pad kruis hulpvaardig die blinde persoon om na die ander kant te gaan.Die bywoord "behulpsaam" word gebruik om die aksie "oorsteek" te verander om die betekenis "op 'n simpatieke manier" uit te beeld.
Voorbeelde van die bywoord "behulpsaam"

Afsluiting -

Ons kan die onderwerp afsluit deur 'n blik op drie vorme van die woord "behulpsaam" te kyk. Die byvoeglike vorm van die stamwoord "behulpsaam" is "behulpsaam", terwyl die naamwoordvorm "behulpsaam" is en die bywoordelike vorm "behulpsaam."

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings