Is aantreklike byvoeglike naamwoord of werkwoord? 3 feite (wanneer en voorbeelde)


Daar is talle verskillende grammatikale konstruksies en terminologieë wat in die Engelse taal gebruik word. Kom ons kyk noukeurig na hierdie onderwerp met behulp van die woord "aantreklik".

Die term "mooi" is gebruik as 'n byvoeglike naamwoord afhangende van die konteks, die woordkeuse of waar dit in 'n bepaalde stelling voorkom, maar dit kan nie as 'n werkwoord gebruik word nie.

Kom ons kyk nou in meer besonderhede na hierdie onderwerp deur gebruik te maak van sommige inligting, voorbeeldfrases en verduidelikings.

Wanneer is "aantreklik" 'n byvoeglike naamwoord?

Daar is 'n beperkte aantal grammatikale gebruike vir die woord "aantreklik." Kom ons ondersoek een van hulle.

"Handsome" word beskou as 'n adjektief wanneer dit as 'n kwalifiseerder vir 'n selfstandige naamwoord gebruik word of wanneer dit direk voor 'n selfstandige naamwoord kom.

Voorbeeld: Mr. Duke is 'n baie mooi man en het baie huweliksaansoeke wat ophoop.

Verduideliking: Die term “aantreklik” in hierdie geval is duidelik as 'n byvoeglike naamwoord gebruik aangesien dit gebruik word as 'n manier om die selfstandige naamwoord 'man' te beskryf. Dit dien as 'n kwalifiseerder vir die genoemde selfstandige naamwoord en word ook direk voor die selfstandige naamwoord geplaas. "Handsome" in hierdie geval beteken 'goed lyk'.

Is "aantreklik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

'n Spesifieke subtipe van 'n byvoeglike naamwoord kan 'n beter definisie vir die woord "aantreklik" verskaf. Kom ons gaan in meer besonderhede daaroor in.

"Handsome" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit direk verwys na of die toestand kenmerk van die selfstandige naamwoord wat dit voorheen gebruik is.

Voorbeeld: Dit is a mooi bedrag geld waarmee hulle vergoed is.

Verduideliking: Ook hier kan die woord “aantreklik” as 'n byvoeglike naamwoord beskou word aangesien dit as 'n beskrywer van die selfstandige naamwoord 'bedrag' gebruik word. Dit word direk voor die selfstandige naamwoord gebruik en dien dus 'n beskrywende kwaliteit wat tot genoemde selfstandige naamwoord strek. Hier verwys die term "aantreklik" na 'aansienlik' aangesien die konteks waarin dit gebruik word 'n sekere soort meting is.

Wanneer is "aantreklik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

"Handsome" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit help om die toestand of kwaliteit van die selfstandige naamwoord wat dit gebruik word om te beskryf, uit te brei. "Handsome" as 'n byvoeglike naamwoord beteken 'goed lyk' in sommige kontekste en 'aansienlik' in ander kontekste.

Vir 'n beter begrip van hierdie onderwerp, kom ons kyk na 'n paar bykomende gevalle van die beskrywende byvoeglike naamwoord "aantreklik" wat ook aan die kant bespreek is.

voorbeeldeverduidelikings
1. Hy is gedoop as die mees begeerlike en mooi atleet om ooit te bestaan.In hierdie geval is die woord "aantreklik" gebruik om die selfstandige naamwoord 'atleet' te beskryf, daarom is dit duidelik dat dit as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word. Dit word onmiddellik voor die selfstandige naamwoord geplaas en dien as 'n kwalifiseerder daarvoor. In hierdie konteks dui “aantreklik” op iemand wat 'goed lyk'.
2. Hulle het die polisie a mooi enkelbedrag kontant om nie met die ondersoek voort te gaan nie.Die woord “aantreklik” kan ook in hierdie konteks as 'n byvoeglike naamwoord beskou word omdat dit gebruik word om die selfstandige naamwoord 'enkelbedrag' te beskryf. Aangesien dit voor die selfstandige naamwoord kom, vergemaklik die beskrywende funksie die selfstandige naamwoord self. Die woord "aantreklik" stem in hierdie geval ooreen met 'aansienlik', aangesien dit gebruik word om 'n sekere tipe meting te beskryf.
3. Deelnemer nommer drie is aantrekliker as die meeste ander deelnemers wat tot nou oudisies by ons afgelê het.In hierdie voorbeeld word die term "aantrekliker" nie direk voor die selfstandige naamwoord geplaas nie, dit kwalifiseer steeds as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit gebruik word om 'n spesifieke selfstandige naamwoord te beskryf. In hierdie geval is daardie selfstandige naamwoord 'deelnemer nommer drie'. Weereens, hier verwys hierdie spesifieke term na iemand wat 'n goeie fisiese voorkoms het. Ook die vergelykende vorm van die woord "aantreklik" is in hierdie sin gebruik.
4. Terug in my universiteit dae het ek 'n reis na Europa en ontmoet die mooiste man wat ek al in my hele leeftyd ontmoet het en vandag onthou ek nie eers sy naam nie.Dit is duidelik dat die woord “aantreklikste” in hierdie konteks as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word omdat dit gebruik word om die selfstandige naamwoord 'man' te beskryf. Dit dien as 'n kwalifiseerder vir die selfstandige naamwoord en word reg voor dit ingevoeg. "Handsome" verwys hier na iemand wat uitstekende voorkoms het. Hierdie spesifieke sin gebruik die superlatiewe vorm van die byvoeglike naamwoord "aantreklik".
5. Dit is 'n mooi aantal boeke wat jy besit; dalk dink jy nie daaraan om alles saam met jou te pak nie, of hoe?Aangesien “aantreklik” gebruik word om die selfstandige naamwoord 'getal' te beskryf, kan dit ook in hierdie situasie as 'n byvoeglike naamwoord beskou word. Die beskrywende rol daarvan help die selfstandige naamwoord self omdat dit voor die selfstandige naamwoord kom. Aangesien “aantreklik” gebruik word om 'n sekere mate van maatstaf te beskryf, is dit in hierdie konteks gelykstaande aan 'aansienlik'.
6. Kyk na hierdie ou foto van my oupa, hy was so mooi toe hy jonger was.Selfs al word die woord "aantreklik" nie reg voor die selfstandige naamwoord gebruik nie, tel dit steeds as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit gebruik word om 'n spesifieke selfstandige naamwoord te karakteriseer. Byvoeglike naamwoorde hoef nie altyd direk voor selfstandige naamwoorde geplaas te word om as byvoeglike naamwoorde beskou te word nie. Die selfstandige naamwoord in hierdie situasie is die 'oupa'. Weereens beteken die uitdrukking in hierdie konteks iemand wat 'n goeie fisiese voorkoms het.
7. Sy verdien a mooi salaris sodat sy sonder enige probleme moet klaarkom.In hierdie spesifieke stelling is die selfstandige naamwoord 'salaris' beskryf met behulp van die beskrywende byvoeglike naamwoord "aantreklik". In hierdie geval word die genoemde byvoeglike naamwoord direk voor die selfstandige naamwoord geplaas wat sy primêre funksie as 'n byvoeglike naamwoord dien. Ook hier beteken die term "aantreklik" 'beduidend' in terme van mate van sekere meting.
Voorbeelde van "aantreklik" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "aantreklik" 'n werkwoord?

Die term "aantreklik" met enige ander grammatikale vorme behalwe 'n byvoeglike naamwoord kan skaars wees. Laat ons 'n dieper kyk.

"Handsome" word nie beskou as 'n werkwoord. Dit is omdat hierdie spesifieke term onder geen omstandighede in werking gestel en sin gemaak kan word as 'n werkwoord nie.

Gevolgtrekking

Hieruit kan afgelei word dat 'n woord soos "aantreklik" nie 'n wye reeks buigsame gebruike in meer as 'n paar grammatikale vorme kan hê nie, maar die betekenis daarvan as 'n woord (in sommige gevalle) kan selfs verander.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings