Is gravitasieveld negatief: wat, wanneer, hoe, verskeie feite


Nadat u hierdie artikel gelees het, sal u verstaan ​​wat die negatiewe gravitasieveld is, is gravitasieveld negatief of nie, en 'n paar gedetailleerde feite.

Die gebied van antigravitasie, waar die voorwerpe nie die gravitasie-trek op hulle voel nie, in plaas daarvan sal hulle van mekaar afstoot wat in hierdie veld teenwoordig is, dan is dit 'n negatiewe gravitasieveld.

Wat is negatiewe gravitasieveld?

Die gravitasiekrag is basies 'n aantrekkingskrag tussen die twee voorwerpe en werk gelyk en teenoorgesteld in grootte en rigting.

As gevolg van sommige omstandigheidskragte het die voorwerpe sal 'n krag uitoefen op die ander voorwerpe in die nabyheid om hulle weg te beweeg van die gravitasieveld; dit staan ​​bekend as die negatiewe gravitasieveld.

Die gravitasieveldgebied is 'n ruimte waarbinne die krag ervaar word op elke voorwerp wat in hierdie veld teenwoordig is. As gevolg hiervan word elke voorwerp aan mekaar gebind met 'n klein krag wat nie op die liggaam gevoel word nie, maar wel bestaan. Hierdie gravitasiekrag neem af soos die afstand vanaf die voorwerp wat sy gravitasieveld vorm, toeneem, aangesien die gravitasiekrag omgekeerd eweredig is aan die kwadraat van die afstand tussen hulle.

F=G m1m2/r2

Waar G=6.67*10-11

m1 is massa van voorwerp 1

m2 is massa van voorwerp 2

'r' is 'n afstand tussen die twee voorwerpe

As die voorwerp in die negatiewe gravitasieveld teenwoordig is, sal die voorwerpe van mekaar af wegstoot. Elke voorwerp sal 'n stootkrag op die ander voorwerp uitoefen om dit weg te druk van sy omliggende gebied.

Die gravitasieveld is 'n gebied wat die aantrekkingskrag toon wat baie klein is tussen die voorwerpe met 'n massa en teenwoordig is in hierdie veld, en hierdie gravitasiekrag verminder soos die voorwerp wegbeweeg van 'n ander voorwerp of van die gravitasieveld.

Lees meer oor Hoe om gravitasieversnelling sonder massa te vind: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

Hoe is gravitasieveld negatief?

Die negatiewe gravitasiekrag is 'n baie klein afstootkrag tussen die voorwerpe wat massas het as gevolg van die teenwoordigheid van donker materie.

Die gravitasieveld word gedefinieer deur die verandering in die gravitasiepotensiaal van die veld in elke wentelbaan om die massiewe massa wat gelyk is aan die negatiewe gradiënt van die veldsterkte; dus is die gravitasieveld negatief.

Die gravitasieveldsterkte word gegee as die krag wat uitgeoefen word deur die voorwerp met massa 'M' op die voorwerp met massa 'm' op 'n afstand 'r', gegee deur die verband,

g = F/m

Die gravitasiekrag word geformuleer as, F=G mM/r2

Deur dit in die bogenoemde vergelyking te vervang, kry ons,

g=GM/r2

Lees meer oor Hoe om massa uit gravitasiekrag te bereken: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

Wanneer die voorwerp in die negatiewe gravitasieveld is, sal elke voorwerp in hierdie negatiewe veld 'n krag op elke voorwerp uitoefen om dit weg te stoot van sy eie gravitasieveld soos in die onderstaande figuur getoon.

gravitasieveld negatief is
Negatiewe gravitasieveld

As die voorwerp met massa 'M' 'n groter gravitasiepotensiaalveld het in vergelyking met die voorwerp met massa 'm' teenwoordig in die negatiewe gravitasieveld, dan sal die krag wat deur die massa 'M' toegepas word groter wees as die voorwerp met massa ' m'. As dit die geval is, sal die voorwerp met massa 'm' weg van hierdie massiewe voorwerp verplaas word, aangesien dit van sy negatiewe gravitasieveld sal afstoot. Dieselfde word in die onderstaande figuur getoon. Die voorwerp word verplaas vanaf sy oorspronklike posisie tot 'n afstand r+dr vanaf die massiewe voorwerp met 'n massa 'M'.

gravitasieveld negatief is
Afstotende krag in negatiewe gravitasieveld

Die werk verrig deur die massa 'M' om die voorwerp weg te stoot by a afstand 'dr' is gelyk aan die gravitasie potensiële energie. Beskou 'n voorwerp word afgestoot vanaf die afstand 'r' na '∞', dan is die potensiële energie,

Die gravitasie potensiële energie positief is. Dit dui daarop dat dit 'n afstootkrag tussen die twee voorwerpe is. Ons het geweet dat die negatiewe teken die aantrekkingskrag tussen die twee liggame impliseer.

Lees meer oor Is gravitasieveldsterkte 'n vektor: hoekom, hoe, gedetailleerde feite.

dit gravitasie potensiële energie is omgekeerd eweredig aan die afstand tussen die twee voorwerpe, en daarom kan ons sê dat die gravitasie potensiële energie sal afneem soos die afstand van skeiding van twee voorwerpe verder en verder toeneem.

As ons in die volgende ekwipotensiële wentelbaan stap, die variasie in die gravitasiepotensiaal energie van die voorwerp sal gelyk wees aan die negatiewe gravitasiekrag.

dU/dr = -GMm/r2

Die negatiewe gravitasiekrag neem af met daaropvolgende wentelbane, en as hierdie voorwerpe in die nabye omgewing van die positiewe gravitasieveld kom, sal hulle die aantrekkingskrag na hierdie positiewe gravitasievelde wys.

Lees meer oor Gravitasiekrag 'n kontakkrag: hoekom, hoe, wanneer en gedetailleerde feite.

Wanneer is gravitasieveld negatief?

Die gravitasiekrag toon altyd 'n klein aantrekkingskrag, maar as die voorwerp in die negatiewe veld is, sal die voorwerpe 'n afstootkrag toon.

Die gravitasiekrag is negatief as die voorwerp 'n krag op die ander voorwerp uitoefen om dit van sy veld af weg te stoot in plaas daarvan om aan te trek en die potensiële energie van die veld is positief.

Die gravitasieveld word negatief op 'n oneindige afstand waar dit moeilik word om die aantrekkingskrag op te lê as gevolg van hindernis. Die voorwerp sal wegstoot van die gravitasieveldgebied van 'n sekere massiewe massa as die potensiële energie van daardie voorwerp gelyk word aan sy kinetiese energie. As die voorwerp genoeg kinetiese energie kry om van die swaartekrag van daardie liggaam te ontsnap, sal die voorwerp afstoting van die massiewe voorwerp toon.

Lees meer oor Gravitasieveld.

Algemene vrae

Is 'n donker energie verantwoordelik vir die negatiewe gravitasieveld?

Donker energie is 'n teoreties gepostuleerde vorm van energie wat in die hele heelal aangetref word en word beskou as 'n oorsaak vir die uitbreiding van die heelal.

Die teenwoordigheid van donker energie lei tot die opposisie van die gravitasiekrag as gevolg daarvan, en veroorsaak dus 'n uitbreiding en versnel die voorwerp weg van die gravitasieveld van die massiewe voorwerpe.

Hoe is die gravitasiekrag negatief?

Die gravitasiekrag word nie op die voorwerp uitgeoefen as dit op 'n oneindige afstand van die gravitasieveld wat deur die massiewe voorwerp geproduseer word, teenwoordig is nie.

Die grootte van die gravitasiekrag is F = G m1m2/r2 maar in vektorvorm reageer die krag as gevolg van een massa in die rigting teenoor die krag as gevolg van 'n ander voorwerp, dit wil sê F =-G m1m2(r2-r1)3/r2-r1 dus as negatief aangedui.

Hoe kan die gravitasiekrag afstootlik wees?

As die voorwerp op 'n oneindige afstand van die bronvoorwerp is, sal die gravitasiekrag 'n minimum wees as gevolg van daardie voorwerp.

In dieselfde volgorde as daardie voorwerp naby die gravitasieveldgebied val as gevolg van 'n ander massiewe voorwerp, dan sal dit daarheen aangetrek word en wegstoot van die gravitasieveld van 'n ander voorwerp wat op 'n oneindige posisie teenwoordig is.

Beteken die ontploffing van supernovas negatiewe gravitasiekrag?

Die gravitasiekrag wys altyd na die middelpunt van enige voorwerp met massa.

Ten tyde van die ontploffing is die krag as gevolg van swaartekrag baie minder in vergelyking met die sentrifugale krag wat na buite inwerk, wat dus die ontploffing veroorsaak, en die gravitasieveld gedurende hierdie tyd is negatief.

Is die werk wat deur die negatiewe gravitasieveld op die voorwerp verrig word, negatief?

Die werk word gedoen deur die gravitasiekrag teenwoordig in die negatief gravitasieveld om die voorwerp weg te stoot van sy gebied na die lae potensiaalruimte.

Die werk wat deur die voorwerp verrig word, sal die krag wees wat op die voorwerp uitgeoefen word om dit op 'n afstand 'd' te verplaas, wat is Werk gedoen=-G m1m2/r2 d

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings