Is sagte byvoeglike naamwoord of werkwoord? 3 feite (wanneer en voorbeelde)


Daar is talle verskillende grammatikale konstruksies en terminologieë wat in die Engelse taal gebruik word. Kom ons kyk noukeurig na hierdie onderwerp met behulp van die woord "sagmoedig".

Die term "sagte" is gebruik as 'n byvoeglike naamwoord of 'n werkwoord, afhangende van die konteks, die woordkeuse of waar dit in 'n bepaalde stelling voorkom.

Kom ons kyk nou in meer besonderhede na hierdie onderwerp deur gebruik te maak van sommige inligting, voorbeeldfrases en verduidelikings.

Wanneer is "sag" 'n byvoeglike naamwoord?

Daar is talle grammatikale gebruike vir die woord "sagmoedig". Kom ons ondersoek een van hulle.

"Gentle" word beskou as 'n adjektief wanneer dit as 'n kwalifiseerder vir 'n selfstandige naamwoord gebruik word of wanneer dit direk voor 'n selfstandige naamwoord kom.

Voorbeeld: Die onderwyser het vir haar studente 'n gegee sagte verduideliking oor hoekom hulle hulself moet gedra.

Verduideliking: In hierdie geval is die woord “sagmoedig” gebruik om die selfstandige naamwoord 'verduideliking' te beskryf, daarom is dit duidelik dat dit as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word. Dit word onmiddellik voor die selfstandige naamwoord geplaas en dien as 'n kwalifiseerder daarvoor. In hierdie konteks dui "sag" die betekenis "sag" aan.

Is "sag" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

'n Spesifieke subtipe van 'n byvoeglike naamwoord kan 'n beter definisie vir die woord "sagmoedig" verskaf. Kom ons gaan in meer besonderhede daaroor in.

"Sagsaam" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit direk verwys na of die toestand kenmerk van die selfstandige naamwoord wat dit voorheen gebruik is.

Voorbeeld: Hy is 'n mooi sagte kook so daar was nie enige ongelukkige voorvalle in hierdie kombuis nie.

Verduideliking: Die woord “sagmoedig” kan ook in hierdie konteks as 'n byvoeglike naamwoord beskou word omdat dit gebruik word om die selfstandige naamwoord 'kook' te beskryf. Aangesien dit voor die selfstandige naamwoord kom, vergemaklik die beskrywende funksie die selfstandige naamwoord self.

Wanneer is "sag" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

"Sagsaam" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit help om die toestand of kwaliteit van die selfstandige naamwoord wat dit gebruik word om te beskryf, uit te brei. "Sag" in sy byvoeglike vorm beteken 'sag' of 'sag'.

Vir 'n beter begrip van hierdie onderwerp, kom ons kyk na 'n paar bykomende gevalle van die beskrywende byvoeglike naamwoord "sagmoedig" wat ook ter syde bespreek is.

voorbeeldeverduidelikings
1. Hierdie seep is nogal sagte en het wondere vir my vel verrig.Selfs al word die woord “sagmoedig” nie reg voor die selfstandige naamwoord in hierdie geval gebruik nie, tel dit steeds as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit gebruik word om 'n spesifieke selfstandige naamwoord te karakteriseer, wat in hierdie geval 'seep' is. Byvoeglike naamwoorde hoef nie altyd direk voor selfstandige naamwoorde geplaas te word om as byvoeglike naamwoorde beskou te word nie.
2. Die nuwe produk bestaan ​​uit 'n sagter vorm van ons vorige formule en ons kan nie gelukkiger daarmee wees nie.Die term "sagter" in hierdie geval is duidelik as 'n byvoeglike naamwoord gebruik, aangesien dit gebruik word as 'n manier om die selfstandige naamwoord 'vorm' te beskryf. Die vergelykende vorm van die woord "sagmoedig" is in hierdie spesifieke stelling gebruik.
3. Mnr. Shaw was die sagste mens wat ek ooit die voorreg gehad het om te ken.Dit is duidelik dat die woord “sagtelikste” in hierdie konteks as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word omdat dit gebruik word om die selfstandige naamwoord 'mens' te beskryf. “Sagsaam” verwys hier na iemand wat 'n kwaliteit van 'sagmoedigheid' besit. Hierdie spesifieke sin gebruik die superlatiewe vorm van die byvoeglike naamwoord "sagmoedig".
4. Katoen is 'n sagte stof sodat jy geen probleme moet hê met enige van die klere wat jy daaruit maak nie.Ook hier kan die woord "sagmoedig" as 'n byvoeglike naamwoord beskou word aangesien dit as 'n beskrywer van die selfstandige naamwoord 'stof' gebruik word. Dit word direk voor die selfstandige naamwoord gebruik en dien dus 'n beskrywende kwaliteit wat tot genoemde selfstandige naamwoord strek.
5. Daardie spesifieke parfuum het 'n baie sagter geur as wat jy sou verwag dat dit sou hê.In hierdie spesifieke stelling is die selfstandige naamwoord 'geur' beskryf met behulp van die beskrywende byvoeglike naamwoord "sagter". In hierdie geval word die genoemde byvoeglike naamwoord se vergelykende vorm direk voor die selfstandige naamwoord geplaas wat sy primêre funksie as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord dien.
6. Sy het 'n regtig sagte persoonlikheid sodat jy haar sonder huiwering kan nader.Aangesien “sagmoedig” gebruik word om die selfstandige naamwoord 'persoonlikheid' te beskryf, kan dit ook in hierdie situasie as 'n byvoeglike naamwoord beskou word. Die beskrywende rol daarvan help die selfstandige naamwoord self omdat dit voor die selfstandige naamwoord kom.
7. Bella, die kat is die sagste Ek het al ooit teëgekom.In hierdie voorbeeld word die term "sagtelikste" nie direk voor die selfstandige naamwoord geplaas nie, dit kwalifiseer steeds as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit gebruik word om 'n spesifieke selfstandige naamwoord te beskryf. In hierdie geval is daardie selfstandige naamwoord 'Bella, die kat'. Superlatiewe vorm van die woord "sagmoedig" is in hierdie sin gebruik.
Voorbeelde van "sag" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "sag" 'n werkwoord?

Behalwe dat dit 'n byvoeglike naamwoord is, kan "sagmoedig" ook verskillende grammatikale vorme hê. Kom ons gaan voort met ons verkenning.

"Gentle" is 'n werkwoord omdat dit soms gebruik kan word om die opvoering 'n handeling oor te dra eerder as om iets in 'n bepaalde situasie te beskryf.

Voorbeeld: Hy saggeaard die plooie op sy hemp af.

Verduideliking: Die 'plooie op die hemp' wat "versag" is, is 'n aksie, daarom is die term 'n werkwoord. Dit verwys na 'aftoning' in hierdie situasie en word in die 'verlede tyd' gebruik.

Wanneer is "sag" 'n werkwoord?

"Sagsaam" is 'n werkwoord wanneer dit gebruik word as 'n aksiewoord soos ander werkwoorde. “Sag” in sy werkwoordvorm beteken 'om sagter of sagter te word in aksie'.

Kom ons kyk na 'n paar bykomende verduidelikings en gevalle van die werkwoord "sagmoedig" wat gebruik word om 'n beter begrip van hierdie onderwerp te kry.

voorbeeldeverduidelikings
1. Sy maniertjies het saggeaard af as voorheen sedert hy uit 'n rowwe agtergrond gekom het.Weereens is die woord "sagmoedig" 'n werkwoord omdat dit 'n handeling aandui eerder as 'n beskrywing. Die frase beteken hier 'om te sag' en hierdie spesifieke sin is in die teenwoordige tyd geskryf.
2. Dit was my werk om sagte ons familie plaasperd af, aangesien hy glad nie mak was nie.In die gegewe sin dui die woord "sagmoedig" op 'n tipe handeling, wat dit 'n werkwoord maak. Hierdie sin is in die verlede tyd.
3. Die professor het moeite gedoen om sagkens haar stemtoon teenoor haar studente aangesien sy bewus is dat sy soms hard kan klink sonder om dit te bedoel.In die stelling wat sopas aangehaal is, dien die term “gentling” as 'n werkwoord omdat dit 'n sekere handeling aandui. Die huidige kontinue tyd word in hierdie stelling gebruik.
4. Ons moet almal sagte ons benadering tot hierdie projek en betree dit met 'n sekere kalmte eerder as uiterste ambisie om beter resultate te lewer.In hierdie konteks kwalifiseer die woord “sagmoedig” duidelik as 'n werkwoord en beteken 'om af te prut'. Huidige tyd van die werkwoord is gebruik.
5. Sy was sagkens haar seun af sodat hy diegene rondom hom kan begin respekteer.Die woord "sagmoedig" funksioneer as 'n werkwoord in die aangehaalde sin aangesien dit 'n tipe handeling aandui. Hierdie sin is in die huidige aaneenlopende tyd.
Voorbeelde van "sag" as 'n werkwoord.

Gevolgtrekking

Hieruit kan afgelei word dat 'n woord soos "sagmoedig" 'n paar reekse buigsame gebruike in sommige grammatikale vorme kan hê, maar meestal as 'n werkwoord en 'n byvoeglike naamwoord, en dat die betekenis daarvan as 'n woord (in sommige gevalle) kan of mag nie verander nie.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings